0

một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình vô tỉ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG ( HIỆU) VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG ( HIỆU) VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Tiểu học

... để phương pháp để giúp học sinh nắm chất dạng toán, nhận dạng nhanh phát huy chủ động sáng tạo học sinhsở thực tiễn: Để nắm tình hình dạy học dạng toán Tìm hai số biết tổng ( hiệu ) tỉ số ... chọn cách giải cho phù hợp Để khắc phục nhược điểm học sinh thực tế, lựa chọn phương pháp em giải số tập có chương trình Sau số ví dụ minh họa: a Dạng toán Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số * Bài ... hai số biết hiệu tỉ số hai số Từ rút bước giải dạng toán Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Vẽ đồ đoạn thẳng Tìm giá trị tương ứng với phần đoạn thẳng Tìm số bé, số lớn * Khi trình bày giải...
 • 13
 • 3,891
 • 17
một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình vô tỉ

một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình tỉ

Toán học

... cận nhiều với phương pháp Chính thế, lựa chọn đề tài: một số phương pháp giúp học sinh chủ động giải phương trình tỉ Qua mong muốn giúp em có nhìn tổng quát giải phương trình B GIẢI QUYẾT VẤN ... hiểu phương pháp giải phương trình tỉ - Đưa giải số ví dụ minh hoạ Các phương pháp giải pháp giải phương trình tỷ: 1 /Phương pháp nhân lượng liên hợp: a/ Phương pháp: Nhẩm nghiệm x0 Từ đó, ... ⇔ x − = x + ( phương trình nghiệm) v Vậy phương trình cho nghiệm 3 /phương pháp đặt ẩn phụ đưa giải hệ phương trình: a/ Phương pháp: đặt u=u(x),v=v(x)sau đưa giải hệ phương trình theo u,v...
 • 17
 • 562
 • 1
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết học

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết học

Mầm non - Tiểu học

... trường học thân thiện, học sinh tích cực mà ngược lại xa rời học sinh Từ nhận định thấy cần có số biện pháp thu hút học sinh vào tiết học nhằm giúp giáo viên có thân thiện để học sinh vào tiết học ... lòng học sinh coi thường không đáng có chắn dẫn đến làm hại em Khi giảng sai chân thành xin lỗi em phải cố để học với học trò Đôi phút lơ đễnh chấm sai cho học sinh Cần yêu cầu học sinh tiếp giúp ... sinh bỏ học nguyên nhân chán học không Tỷ lệ học sinh lên lớp cao hơn, học môn tái mù học sinh lớp 1, mai học sinh 2, 3, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% Có ý tưởng mạnh dạn áp dụng thử...
 • 10
 • 2,520
 • 12
skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Giáo dục học

... thuận lợi cho em học tốt chương trình toán lớp năm Vì nghĩ học sinh em khó tiếp tục thành công công việc học toán * Để rèn luyện cho học sinh làm tốt bốn phép tính rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm ... nhắc nhở nhiều lần giúp học sinh hình thành khả tính toán Giáo viên luyện cho học sinh nhiều cách: lúc đầu giáo viên đặt tính cho học sinh tính, sau giáo viên cho phép tính học sinh tự đặt tính ... hợp với trình độ học sinh lớp cho tất em yêu cầu học Trong tiết học, chịu khó chấm để kiểm tra trình độ học sinh, phát sai lầm em để kịp thời uốn nắn sửa chữa IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Với biện pháp nêu...
 • 8
 • 1,213
 • 4
SKKN tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan đến rút về đơn vị

SKKN tiểu học: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Toán học

... biện pháp giúp học sinh lớp giải tốt toán liên quan đến rút đơn vị 1/ Hướng dẫn học sinh nắm phương pháp chung để giải toán Để giải toán học, phụ thuộc vào phương pháp giải toán vận dụng bước giải ... đây, vừa trình bày Một số biện pháp giúp học sinh lớp giải tốt dạng toán liên quan đến rút đơn vị Qua đây, muốn góp phần nhỏ vào phương pháp dạy học toán Tiểu học nói chung, phương pháp dạy toán ... CỨU Phương pháp dạy học Toán Tiểu học vận dụng phương pháp dạy học Toán nói chung cho phù hợp với mục tiêu, nội dung, điều kiện dạy học Do đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học, trình dạy học...
 • 26
 • 7,798
 • 30
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hiểu và giải nghĩa đúng từ Hán Việt

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh hiểu và giải nghĩa đúng từ Hán Việt

Giáo dục học

... khuyến khích học sinh giải thích, học sinh giải thích từ Đồng thời, giáo viên học sinh giỏi hỗ trợ học sinh yếu phần giải nghĩa từ * Với dạng tập giải nghĩa thành ngữ, tục ngữ, yêu cầu học sinh đọc ... hiểu giải nghĩa từ Hán - Việt học sinh lớp hạn chế - Sáng kiến đưa số biện pháp giảng dạy giúp học sinh hiểu giải nghĩa từ Hán - Việt * Về mục đích: - Giúp giáo viên tìm hiểu thêm Một số biện pháp ... em điểm trung bình, tỉ lệ học sinh khá-giỏi lớp 5B cao tỉ lệ học sinh khá-giỏi lớp 5A Những kết thu sau tháng ngày vận dụng thử nghiệm "Một số biện pháp giúp học sinh hiểu giải nghĩa từ Hán -...
 • 26
 • 1,381
 • 1
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Giáo dục học

... thuận lợi cho em học tốt chương trình toán lớp năm Vì nghĩ học sinh em khó tiếp tục thành công công việc học toán * Để rèn luyện cho học sinh làm tốt bốn phép tính rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm ... nhắc nhở nhiều lần giúp học sinh hình thành khả tính toán Giáo viên luyện cho học sinh nhiều cách: lúc đầu giáo viên đặt tính cho học sinh tính, sau giáo viên cho phép tính học sinh tự đặt tính ... với trình độ học sinh lớp cho tất em yêu cầu học Trong tiết học, chịu khó chấm để kiểm tra trình độ học sinh, phát sai lầm em để kịp thời uốn nắn sửa chữa 11 IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Với biện pháp...
 • 14
 • 585
 • 1
sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 THỰC HIỆN BỐN PHÉP TÍNH CƠ BẢN

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 THỰC HIỆN BỐN PHÉP TÍNH CƠ BẢN

Giáo dục học

... thuận lợi cho em học tốt chương trình toán lớp năm Vì nghĩ học sinh em khó tiếp tục thành công công việc học toán * Để rèn luyện cho học sinh làm tốt bốn phép tính rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm ... nhắc nhở nhiều lần giúp học sinh hình thành khả tính toán Giáo viên luyện cho học sinh nhiều cách: lúc đầu giáo viên đặt tính cho học sinh tính, sau giáo viên cho phép tính học sinh tự đặt tính ... hợp với trình độ học sinh lớp cho tất em yêu cầu học Trong tiết học, chịu khó chấm để kiểm tra trình độ học sinh, phát sai lầm em để kịp thời uốn nắn sửa chữa IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Với biện pháp nêu...
 • 11
 • 725
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện bốn phép tính cơ bản

Mầm non - Tiểu học

... thuận lợi cho em học tốt chương trình toán lớp năm Vì nghĩ học sinh em khó tiếp tục thành công công việc học toán * Để rèn luyện cho học sinh làm tốt bốn phép tính rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm ... nhắc nhở nhiều lần giúp học sinh hình thành khả tính toán Giáo viên luyện cho học sinh nhiều cách: lúc đầu giáo viên đặt tính cho học sinh tính, sau giáo viên cho phép tính học sinh tự đặt tính ... hợp với trình độ học sinh lớp cho tất em yêu cầu học Trong tiết học, chịu khó chấm để kiểm tra trình độ học sinh, phát sai lầm em để kịp thời uốn nắn sửa chữa IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Với biện pháp nêu...
 • 9
 • 884
 • 2
Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TẬP TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG doc

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TẬP TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG doc

Mầm non - Tiểu học

... LUẬN : Động học tập chi phối, thúc đẩy, kích thích người học chủ động học tập Vì yếu tố chi phối, thúc đầy người học tích cực, chủ động học tập mục đích việc học tập Do đó, giáo viên tạo động học ... nghiệp rút số kinh nghiệm để tăng cường hứng thú học tập cho HS, giúp em chủ động tham gia tích cực hoạt động học tập : 1/ Thực việc đổi phương pháp giảng dạy: giáo viên phải chủ động thực đổi ... HS tùy theo trình độ HS, giáo viên giao nhiệm vụ học tập vừa với sức học, tránh yêu cầu dễ khó cho HS 3/ Dạy học theo nhóm, trình độ : phương pháp giúp cho tất HS tiến : Trong lớp học có HS giỏi,...
 • 11
 • 1,830
 • 11
Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn Toán trung học phổ thông

Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn Toán trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... thng húa kin thc c bn gii PT 55 2.2.1.1 Phng phỏp dy hc sinh nm vng bn cht, ý ngha khỏi nim to c s ca ton b kin thc toỏn hc ca hc sinh 55 2.2.1.2 Rốn luyn cho HS nm vng bn cht nh lý, ... hc ó to iu kin thun li cho em hon thnh lun Xin chõn thnh cm n Ban giỏm hiu, cỏc giỏo viờn v hc sinh cỏc lp 10A1;10A2 trng THPT Nguyn Hu - i T- Thỏi Nguyờn ó to mi iu kin giỳp sut quỏ trỡnh thc ... liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chng MT S BIN PHP PHT HIN V SA CHA SAI LM CA HC SINH THễNG QUA PHN TCH SA CHA SAI LM 48 2.1 C s lý lun 48 2.1.1 Mt s quan im v dy...
 • 122
 • 1,169
 • 4
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 giữ vở sạch viết chữ đẹp

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 giữ vở sạch viết chữ đẹp

Giáo dục học

... đẹp hơn, giúp học sinh tập viết tốt Chữ Một số biện pháp giúp học sinh lớp giữ sạch, viết chữ đẹp Phạm Thò Loan – Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Pleiku, Gia Lai viết phương tiện giao tiếp chủ yếu ... viết mẫu số chữ sốhọc sinh sai cho học sinh nhà luyện viết lại hơm sau tơi kiểm tra, nhận xét động viên, tun dương kịp thời Các sốhọc sinh thường viết sai độ cao, chiều rộng xấu số: 3, ... tính chủ động, sáng tạo học sinh, gần gũi, cởi mở , phát cố gắng học sinh để khuyến khích, khen ngợi, động viên, tun dương đúng, kịp thời để học sinh cố gắng nổ lực chất xúc tác hữu hiệu ( học sinh...
 • 23
 • 3,148
 • 4
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VÀ NHẬN BIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC LỚP 9

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VÀ NHẬN BIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Giáo dục học

... phương trình hoá học nhận biết số tập thí nghiệm thực hành em nhiều hạn chế Từ dạy học môn hoá học theo chương trình sách giáo khoa đổi mới, môn hóa học môn khoa học thực nghiệm, thầy người chủ ... viết phương trình hoá học chưa nên gặp khó khăn dạng tập viết phương trình phản ứng hoá học theo đồbiếnhoá Qua vấn đề nêu nhận thấy cần tạo tình có vấn đề, sử dụng tốt phương tiện dạy học trực ... quen với chất hoá học thực tế đời sống mà ta thường gặp, tượng hoá học xãy tự nhiên Nhằm giúp em có chuyển tốt nhận biết chất hoá học áp dụng kiến thức để viết xác phương trình hoá học dãy biến hoá...
 • 12
 • 927
 • 0
MỘT SỐ BIÊN PHÁP GIÚP HỌC SINH BIẾT GIỮ VỞ SẠCH VÀ CHỮ ĐẸP.DOC

MỘT SỐ BIÊN PHÁP GIÚP HỌC SINH BIẾT GIỮ VỞ SẠCH VÀ CHỮ ĐẸP.DOC

Giáo dục học

... chữ viết học sinh, ý đối tượng học sinh trung bình, yếu nhiều - Đối với học sinh : Tập có đủ bìa nhãn, không sút rách, vẽ bậy, tô đen sửa sai không quy đònh Đây yêu cầu tối thiểu học sinh phải ... phải đạt IV KẾT QUẢ : Qua q trình rèn luyện nói trên, học sinh lớp tơi có kết khả quan tháng sau kể từ đầu năm học. Các em biết giữ tập vở, chữ viết đẹp nét Tổng số học sinh 32 em, loại A: 20 em ... chức thi chữ đẹp tồn trường, học sinh lớp tơi Khơng phải năm mà nhiều năm trước nhờ áp dụng biện pháphọc sinh lớp tơi năm đạt giải chữ đẹp cấp trường Cụ thể: Năm học: 2004-2005 2005-2006 2006-2007:...
 • 5
 • 1,128
 • 1
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP 5 – HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI”

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP 5 – HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI”

Giáo dục học

... lợi học sinh giáo viên tham gia tổ chức Trò chơi học tập -Tìm số biện pháp để giải khó khăn mà học sinh giáo viên mắc phải tham gia Trò chơi học tập Qua dần nâng cao hiệu phương pháp Trò chơi học ... nhanh, đúng? Học sinh (HS) biết đặc điểm chất T36-trang 74 rắn - chất lỏng - chất khí Học sinh (HS) biết phương pháp Nhà khoa học trẻ tách chất khỏi hỗn hợp Học sinh (HS) biết phương pháp sản T37-trang77 ... cho học sinh (HS) từ bậc học mà Bộ GD-ĐT đề 2/ Bài học kinh nghiệm: Qua việc nghiên cứu số biện pháp nâng cao hiệu Phương pháp trò chơi môn khoa học lớp 5A3 Trường Tiểu học Mỹ Phước A, rút số...
 • 18
 • 1,105
 • 1
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI 2015

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI 2015

Giáo dục học

... khoa học, giáo viên (GV) cần biết phối kết hợp phương pháp dạy học : Phương pháp quan sát; phương pháp thí nghiệm; phương pháp nhóm; phương pháp trò chơi học tập …Trong phương pháp Trò chơi học ... lợi học sinh giáo viên tham gia tổ chức Trò chơi học tập -Tìm số biện pháp để giải khó khăn mà học sinh giáo viên mắc phải tham gia Trò chơi học tập Qua dần nâng cao hiệu phương pháp Trò chơi học ... 1 Giải pháp cũ thường làm Giải pháp cải tiến IV Hiệu kinh tế xã hội 12 Hiệu kinh tế 12 Hiệu xã hội 12 V Điều kiện khả áp dụng 12 I SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP – HỌC...
 • 20
 • 2,801
 • 9
KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP 5 – HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI”

KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP “GIÚP HỌC SINH LỚP 5 – HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC NHỜ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI”

Khoa học xã hội

... lợi học sinh giáo viên tham gia tổ chức Trò chơi học tập -Tìm số biện pháp để giải khó khăn mà học sinh giáo viên mắc phải tham gia Trò chơi học tập Qua dần nâng cao hiệu phương pháp Trò chơi học ... nhanh, đúng? Học sinh (HS) biết đặc điểm chất T36-trang 74 rắn - chất lỏng - chất khí Học sinh (HS) biết phương pháp Nhà khoa học trẻ tách chất khỏi hỗn hợp Học sinh (HS) biết phương pháp sản T37-trang77 ... cho học sinh (HS) từ bậc học mà Bộ GD-ĐT đề 2/ Bài học kinh nghiệm: Qua việc nghiên cứu số biện pháp nâng cao hiệu Phương pháp trò chơi môn khoa học lớp 5A3 Trường Tiểu học Mỹ Phước A, rút số...
 • 18
 • 2,063
 • 6
sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giữ vở sạch, viết chữ đẹp

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giữ vở sạch, viết chữ đẹp

Giáo dục học

... pháp luyện chữ cho học sinh: + Yêu cầu học sinh mua thêm luyện viết nhà Ngời thực hiện: Vũ Thị Xuân Một số biện pháp giúp học sinh lớp giữ sạch, viết chữ đẹp + Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc, giúp ... hiện: Phơng pháp nêu vấn đề, luyện tập Phơng pháp giảng giải Phơng pháp điều tra II- Các biện pháp tổ chức thực hiện: Vở sạch: Ngời thực hiện: Vũ Thị Xuân Một số biện pháp giúp học sinh lớp giữ ... cách Ngời thực hiện: Vũ Thị Xuân Một số biện pháp giúp học sinh lớp giữ sạch, viết chữ đẹp Nắm đợc nét cấu tạo nên chữ Tháng đầu năm học phân loại chữ viết học sinh nh sau: Loại A: em Loại B:...
 • 10
 • 973
 • 0
Một số biện pháp giúp học sinh yếu môn toán lớp 8 “phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Một số biện pháp giúp học sinh yếu môn toán lớp 8 “phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Toán học

... qua học kỳ áp dụng biện pháp em học sinh biết giải toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử cách dùng đẳng thức Sĩ số học sinh Số học sinh giải Số học sinh chưa giải Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng ... tố HĐT,…Cụ thể đầu năm học (2012– 2013): Sĩ số học sinh Số học sinh giải Số học sinh chưa giải Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 48 21 43,75% 27 56,25% Cho thấy số học sinh chưa thực phép phân ... giúp học sinh thực cách phân tích đa thức thành nhân tử đẳng thức tìm số biện pháp nhằm giúp học sinh yếu thực Đây kinh nghiệm trình giảng dạy để đúc kết thành đề tài: Một số biện pháp giúp học...
 • 22
 • 1,501
 • 5

Xem thêm