18 giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 qua khảo sát tại trường thpt phan ngọc hiển quận ninh kiều thành phố cần thơ

Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT phan ngọc hiển, quận ninh kiều, thành phố cần thơ) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT phan ngọc hiển, quận ninh kiều, thành phố cần thơ) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 - Đề số giải pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo ... HÀNH PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (QUA KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ) 1.1 Cơ sở lý luận giáo dục ý thức chấp ... trạng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (Qua khảo sát Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ) - Nhu cầu giáo dục...
 • 68
 • 2,331
 • 8
Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT lấp vò 3 huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT lấp vò 3 huyện lấp vò, tỉnh đồng tháp

Khoa học xã hội

... PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 1.1 Cơ sở lý luận việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 1.1.1 Quan niệm phương pháp dạy ... dụng phương pháp dạy học tích cực chương trình giáo dục công dân lớp 12 Chương 2: Thực nghiệm sư phạm việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn giáo dục công dân 12, trường THPT Lấp ... số phương pháp dạy học tích cực” PGS.TS Vũ Hống Tiến; “Lý luận dạy học môn giáo dục công dân trường THPT Phùng Văn Bộ; Phan Huy Ngọ với giáo trình Dạy học phương pháp dạy học nhà trường tác...
 • 110
 • 1,599
 • 3
Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường THPT trương vĩnh ký huyện chợ lách tỉnh bến tre

Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường THPT trương vĩnh ký huyện chợ lách tỉnh bến tre

Khoa học xã hội

... pháp dạy học tình dạy học phần công dân với đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10 Luận văn hệ thống lại vấn đề, thực trạng phương pháp dạy học tình dạy học phần Công dân với đạo đức môn Giáo dục ... học sinh lớp 10 cho môn Giáo dục công dân môn bình thường 10% học sinh không nêu kiến Như có 35% học sinh chưa thấy tầm quan trọng môn học 29 Về hiểu biết học sinh phương pháp dạy học tình học ... trình dạy học, giáo viên trường ý vận dụng phương pháp dạy học tích cực, có dạy học tình để nâng cao chất lượng môn Giáo dục công dân Để phát huy tính tích cực học sinh học tập môn Giáo dục công dân...
 • 98
 • 6,338
 • 16
Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường THPT tân phú, huyện định quán, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường THPT tân phú, huyện định quán, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... công dân lớp 10 Trường trung học phổ thông 16 1.3 Nội dung thực hành hoạt động ngoại khóa dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 21 1.4 Thực trạng hoạt động ngoại khóa dạy học môn Giáo dục công dân ... động ngoại khóa dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 66 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 Trường trung học phổ thông Tân Phú, ... TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Một số khái niệm 1.2 Tầm quan trọng hoạt động ngoại khóa dạy học môn Giáo dục công...
 • 98
 • 2,139
 • 17
Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với kinh tế chương trình giáo dục công dân lớp 11 THPT qua khảo sát tại trường THPT dân tộc nội trú tân kỳ  nghệ an

Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với kinh tế chương trình giáo dục công dân lớp 11 THPT qua khảo sát tại trường THPT dân tộc nội trú tân kỳ nghệ an

Khoa học xã hội

... dục công dân học sinh Môn giáo dục công dân đợc giảng dạy phổ biến hai hệ giáo dục công lập giáo dục thờng xuyên Về tình hình học tập môn giáo dục công dân học sinh tơng đối tốt 100% học sinh có ... lợng môn giáo dục công dân trờng tơng đối cao so với môn học khác Điều chứng tỏ môn học giáo dục công dân đợc nhà trờng thầy cô giáo quan tâm mức, bên cạnh ý thức học tập môn giáo dục công dân học ... tơng đối rõ lớp chọn kết học tập môn giáo dục công dân cao 42 chất lợng học sinh đồng Học sinh lớp chọn có học lực cao, học môn, ý thức học tập cao so với em lớp thờng Kết qủa khảo sát cho thấy...
 • 84
 • 909
 • 1
Sử dụng phương pháp tình huống kết hợp phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT lê viết thuật, thành phố vinh) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng phương pháp tình huống kết hợp phương pháp đóng vai trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT lê viết thuật, thành phố vinh) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... trình môn học Tri thức phần Công dân với pháp luật nội dung cần thiết cho công dân đến tuổi trưởng thành Đối với học sinh lớp 12, em chuẩn bị rời trường THPT, chuẩn bị hành trang cần thiết để công ... phương pháp dạy học, đạt mục tiêu chương trình môn GDCD nói chung phần Công dân với pháp luật (GDCD lớp 12) nói riêng Mặt khác, môn GDCD lớp 12 môn học trừu tượng, đồ dùng dạy học làm cho học sinh ... hoạch, khảo sát đối tượng học sinh lớp 12 trường THPT Lê Viết Thuật, Thành phố Vinh lên kế hoạch cho hai giáo viên trường soạn dạy học theo phương pháp dạy học truyền thống, không sử dụng phương pháp...
 • 115
 • 2,888
 • 21
Phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT chuyên lương thế vinh, tp biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT thông qua dạy học môn GDCD lớp 12 (qua khảo sát tại trường THPT chuyên lương thế vinh, tp biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... hoạt động dạy vấn đề phát triển lực tự học cho học sinh THPT thơng qua dạy học mơn GDCD lớp 12 1.1.3.1 Dạy học vấn đề phát triển lực tự học cho học sinh THPT thơng qua dạy học mơn GDCD lớp 12 Theo ... lực tự học cho sinh THPT thơng qua dạy học mơn GDCD lớp 12 Chương Thực nghiệm sư phạm biện pháp nhằm phát triển lực tự học cho học sinh THPT thơng qua dạy học mơn GDCD lớp 12 Trường THPT chun ... tự học cho học sinh THPT thơng qua dạy học mơn GDCD lớp 12 Trường THPT chun Lương Thế Vinh,Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển lực tự học cho học sinh THPT thơng qua...
 • 118
 • 1,976
 • 14
Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm để nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 11 (qua khảo sát tại trường trung học phổ thông trần phú, quận tân phú, thành phố hồ chí minh

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm để nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 11 (qua khảo sát tại trường trung học phổ thông trần phú, quận tân phú, thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... chất lượng dạy học mơn giáo dục cơng dân cho học sinh lớp 11 (qua khảo sát trường trung học phổ thơng Trần Phú, quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh)” với mong muốn trang bị cho hành trang cần thiết ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  PHAN VĂN THÀNH VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC NHĨM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN CHO HỌC SINH LỚP 11 ( QUA KHẢO ... bậc học phổ thơng, mơn GDCD mơn học góp phần giáo dục tồn diện nhân cách cho học sinh Nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức pháp luật cho học sinh thực tất mơn học thơng qua hình thức giáo dục...
 • 103
 • 1,581
 • 1
Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát tại trường trung học thực hành  đại học sư phạm TP HCM)

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát tại trường trung học thực hành đại học sư phạm TP HCM)

Khoa học xã hội

... thái ý thức xã hội bao gồm ý thức trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức khoa học, ý thức thẫm mỹ, ý thức tôn giáo triết học Hình thái ý thức đạo đức thành phần cốt lõi, hình thái ý thức ... nghiên cứu vấn đề lý luận công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THPT Thứ hai, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THTH-ĐHSP TP.HCM ... sở lý luận thực tiễn công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông Chương 2: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường Trung học...
 • 120
 • 1,272
 • 12
Ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh thpt về sức khoẻ sinh sản (khảo sát tại trường thpt than uyên ii - lai châu)

Ảnh hưởng của giáo dục nhà trường tới nhận thức của học sinh thpt về sức khoẻ sinh sản (khảo sát tại trường thpt than uyên ii - lai châu)

Thạc sĩ - Cao học

... giáo dục SKSS chủ yếu qua số môn học chiếm ưu như: Sinh học, Giáo dục công dân, Địa lý, Văn học (Ở môn sinh SKSS lồng ghép nhiều nhất, cung cấp nhiều thông tin, dễ dạy có nhiều giáo cụ trực quan ... hưởng giáo dục nhà trường tới nhận thức học sinh THPT SKSS 3.2 Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục giới tính cho học sinh nhà trường THPT 3.3 Khách thể điều tra Cán bộ, giáo viên, học sinh trường ... Giáo dục SKSS VTN thông qua dạy học môn học có nội dung tích hợp Hiện giáo dục SKSS chưa phải môn học độc lập nên việc lồng ghép, tích hợp vào môn học khác theo phù hợp giai đoạn Tại trường THPT, ...
 • 127
 • 2,013
 • 9
Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường trung học phổ thông an minh, huyện an minh, kiên giang)

Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần công dân với đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10 (qua khảo sát tại trường trung học phổ thông an minh, huyện an minh, kiên giang)

Khoa học xã hội

... đề dạy học môn Giáo dục công dân Vận dụng phương pháp nêu vấn đề dạy học môn Giáo dục công dân thực nghiệm sư phạm phần Công dân với đạo đức” chương trình Giáo dục công dân lớp 10 trường THPT ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HUỲNH THANH GIANG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 (Qua khảo sát trường Trung học ... đức” môn Giáo dục công dân lớp 10 1.1.2.1 Cấu trúc chương trình Giáo dục công dân lớp 10 Nội dung chương trình GDCD lớp 10 cấu trúc thành hai phần: Phần Công dân với việc hình thành giới quan...
 • 59
 • 2,845
 • 9
Kết hợp phương pháp giải quyết vấn đề với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT bùi thị xuân, q1, TP hồ chí minh) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Kết hợp phương pháp giải quyết vấn đề với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sáttrường THPT bùi thị xuân, q1, TP hồ chí minh) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... 35 trường kỳ thi tuyển học sinh vào lớp 10 cao thành phố Mặc dù trường chuyên thành phố trườnghọc sinh đạt giải Quốc tế nhiều học sinh đạt nhiều giải kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc thành phố ... dạy học môn GDCD lớp1 2 Ở bậc Trung học phổ thông, môn Giáo dục công dân dạy 33 khối lớp (từ lớp 10 - đến lớp 12) với thời lượng 35 tiết/khối lớp, kiến thức pháp luật tập trung lớp 12 Nội dung chương ... GDCD lớp 12 - Đổi phương pháp dạy học môn GDCD Nhận thức rõ tầm quan trọng phương pháp dạy học, năm gần đây, việc đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học giáo viên môn GDCD trường THPT...
 • 94
 • 2,418
 • 4
Nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 LÀ MỘT YÊU CẦU KHÁCH QUAN 13 1.1 Cơ sở lý luận việc nâng cao tính thống lí luận thực tiễn dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ THỤC ANH NÂNG CAO TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (QUA KHẢO SÁTTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... tưởng đạo đức cho học sinh tất môn học, hình thức giáo dục nhà trường thực Song môn GDCD có nhiệm vụ quan trọng việc giáo dục đó, trực tiếp giáo dục cho học sinh tri thức giới quan cách tương...
 • 99
 • 1,557
 • 2
Nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12

Nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 12

Khoa học xã hội

... GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 LÀ MỘT YÊU CẦU KHÁCH QUAN 13 1.1 Cơ sở lý luận việc nâng cao tính thống lí luận thực tiễn dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ THỤC ANH NÂNG CAO TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (QUA KHẢO SÁTTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... tưởng đạo đức cho học sinh tất môn học, hình thức giáo dục nhà trường thực Song môn GDCD có nhiệm vụ quan trọng việc giáo dục đó, trực tiếp giáo dục cho học sinh tri thức giới quan cách tương...
 • 57
 • 956
 • 3
Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sáttrường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 1.1 Cơ sở lý luận việc sử du ̣ng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 1.1.1 Phương pháp dạy học ... pháp dạy học tích cực dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 Chương 2: Thực nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nam ... trò môn giáo dục công dân trường THPT, vạch nhiệm vụ môn học đưa nguyên tắc cần thiết phương pháp việc giảng dạy môn giáo dục công dân Bài viết Phương pháp tư liệu giảng dạy môn giáo dục công dân...
 • 61
 • 858
 • 0

Xem thêm