0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Trình tự hạch toán lơng Lơng chính sách và lơng

Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Thực trạng hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội

Do đặc điểm là một đơn vị trực thuộc Bu điện Hà Nội, và ngành Bu chính Viễn thông Việt Nam đợc hạch toán toàn ngành, công tác kế toán của Công ty Viễn thông Hà Nội mang tính chất độc lập cha đầy đủ. Cũng nh ở phần lớn các đơn vị sản xuất kinh doanh khác của ngành Bu chính Viễn thông, doanh thu của Công ty Viễn thông Hà Nội đợc phân biệt thành hai loại: doanh thu bu chính viễn thông và doanh thu khác. Doanh thu Bu chính viễn thông là doanh thu cớc, doanh thu cớc đợc hạch toán toàn ngành. Tổng công ty Bu chính Viễn thông sẽ căn cứ vào mức độ đóng góp của các bộ phận để phân phối lại doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, để đảm bảo quyền tự chủ và phát huy tính năng động sáng tạo của các bu điện tỉnh, thành phố, Tổng công ty cho phép các đơn vị đợc tiến hành một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác.
 • 39
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LONG BIÊN

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRICH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG LONG BIÊN

- Kế toán tổng hợp : Có trách nhiệm tập hợp chi phí sản xuất tình giá thành công trình tổng hợp số liệu lập báo cáo. Kế toán tổng hợp phụ trách tài khoản sau: 621, 655, 627, 642, 154, 911, 421, 511, 512 - Kế toán vật t - TSCĐ : có trách nhiệm theo dõi tình hình nhập xuất tồn của vật t, xác định chi phí nguyên vật liệu cho từng công trình, hạng mục công trình. Theo dõi tình hình biến động của TSCĐ, phản ánh đầy đủ kịp thời và chính xác số lợng TSCĐ, tình hình khấu hao, tính đúng chi phí sửa chữa và giá trị trang thiết bị. Kế toán tiền l ơng và các khoản vay : căn cứ vào bảng duyệt quỹ lơng của các đội và của khối gián tiếp của công ty, kế toán tiến hành lập tập hợp bảng lơng, thực hiện phân bổ, tính toán lơng và các khoản phải tính cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Theo dõi tiền vay và các khoản phải trả lãi ngân hàng.
 • 36
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK VÀ XD PHÚ TRÁNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK XD PHÚ TRÁNG

Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều, kiến thức học ở trờng về lao động tiền lơng cha sâu, kinh nghiệm viết đề tài còn ít ỏi nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực viết chuyên đề. Rất mong đợc thầy hớng dẫn chỉ bảo thêm để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề này. Em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH XNK VàXD Phú Tráng, bộ phận kế toán của công ty đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp số liệu cho bài viết này.
 • 50
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH VÀ XÂY DỰNG PHÚ TRÁNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ TRÁNG

2.2.1 kế toán chi tiết tiền lơng và BHXH A, HẠCH TOÁN LƠNG THỜI GIAN: _BẢNG CHẤM CÔNG:_ Mục đích: bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ [r]
 • 50
HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XD PHÚ TRÁNG

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XD PHÚ TRÁNG

2.2.1 kế toán chi tiết tiền lơng và BHXH A, HẠCH TOÁN LƠNG THỜI GIAN: _BẢNG CHẤM CÔNG:_ Mục đích: bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ [r]
 • 50
Thực trạng hạch toán về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ truyền thanh truyền hình hà nội

Thực trạng hạch toán về công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ truyền thanh truyền hình hà nội

dụng, nhận thầu và thiết kế các công trình truyền thanh, xây dựng và lắp đặt, sửa chữa các đài truyền thanh xã, phờng... Công ty Truyền thanh Hà Nội đã trải qua một quá trình phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, mở rộng, phát triển hệ thống loa truyền thanh cơ sở khắp toàn Thành phố phục vụ hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trơng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nớc, các quyết định và đờng lối chính sách của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các cấp ở Thủ đô.
 • 36
BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VIPCO HẢI PHÒNG

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIỆP VỤ TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VIPCO HẢI PHÒNG

.Để mức lơng của công nhân trong Công ty ngày càng cao đòi hỏi Công ty phải tăng nguồn thu nhập cho họ bằng cách là phải mở rộng thị trờng, tạo thêm việc làm cho các công nhân khác. Hiện nay với cơ chế mở cửa, Việt Nam ra nhập WTO làm cho các sản phẩm trên thị trờng biến động một cách nhanh chóng mức tiêu dòng của ngời lao động cũng tăng đòi hỏi họ phải có một thu nhập cũng tăng thì mới ổn định cuộc sống
 • 27
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

- Các DN phải nộp BHXH trích đợc trong kỳ vào quỹ tập trung do quỹ BHXH quản lý ( qua tài khoản của họ ở kho bạc). 1.1.4.2.Qũy Bảo hiểm y tế (BHYT) Qũy BHYT là quỹ đợc sử dụng để trợ cấp cho những ngời có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám, chữa bệnh. Theo chế độ hiện hành các DN phải thực hiện trích quỹ BHYT bằng 3% tổng quỹ lơng, trong đó DN phải chịu 2%(tính vào chi phí SXKD) còn ngời LĐ trực tiếp nộp 1%(trừ vào thu nhập của họ). Qũy BHYT do cơ quan BHYT thống nhất quản lý và trợ cấp cho ngời LĐ thông qua mạng lới y tế. Vì vậy, khi trích BHYT, các DN phải nộp cho BHYT (qua tài khoản của họ ở kho bạc).
 • 21
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM

Cộng thẻ và sổ hạch toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết. Sau đó lập báo cáo tài chính. Hình thức này đảm bảo công tác kiểm tra đợc vận hành trôi chảy, phản ánh chính xác tình hình biến động của các yếu tố và quá trình sản xuất kinh doanh phục vụ kịp thời yêu cầu thông tin lãnh đạo củng cố nền nếp làm việc của bộ phận kế toán và các đơn vị khác trong nhà máy thúc đẩy phát triển sản xuất.
 • 67
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY

Từ năm 1989 đến nay thì nên kinh tế việt nam có bớc chuyểnbiến quan trọng trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà n- ớc .Xét tình hình lợi nhuận ở nớc ta,thì do chính sách cơ chế hình thành và phân phối thu nhập, lợi nhuận ở nớc ta còn nhiều hạn chế, bất hợp lý nên đang tạo nên sự phân hoá và bất bình đẳng lớn trong xã hội. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất tạo ra tình trạng “lãi giả lỗ thật”. Cũng từ đây nảy sinh ra một hiện tợng phổ biến khác là có nhiều doanh nghiệp thờng tìm cách tăng chi phí để giảm lợi nhuận và giảm phần lợi nhuận trích nộp vào ngân sách Nhà nớc. Nhà nớc cha quản lý đợc thu nhập của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vì vậy mà cha có một căn cứ chính xác để tính thuế. Hơn nữa trong công tác quản lý còn tồn tại tình trạng trốn lậu thuế, buôn bán lậu qua biên giới và trong nớc, làm hàng giả, núp bóng dới doanh nghiệp quốc doanh để trốn thuế... khá phổ biến đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và t nhân. Điều này đã nảy sinh sự bất bình đẳng lớn trong xã hội. Và nếu Nhà nớc không có chính sách quản lý phù hợp thì khó có thể thực hiện tốt các mục tiêu xã hội đã đặt ra. Nh vậy, ở nớc ta đòn bẩy kinh tế của lợi nhuận cha đợc phát huy đúng sức mạnh vốn có của nó. Sở dĩ nh vậy là vì cơ chế hình thành lợi nhuận không hợp lý đồng thời cơ chế phân phối lợi nhuận cha đủ tạo ra động lực kích thích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trởng và phát triển kinh tế của đất nớc nói chung.
 • 27
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
QH PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA

QH PHÂN PHỐI Ở NƯỚC TA

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CPSX TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Quá trình hạch toán: − Khi tính tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp: Nợ TK 622 : Tiền lơng phải trả cho công nhân xây lắp Có TK 3341 − Khi tính số tiền phải trả cho công n[r]
 • 20
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHUNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

Tiền lơng trả theo thời gian có thởng Thực chất đây là hình thức kết hợp giữa trả lơng theo thời gian lao động giản đơn và tiền thởng thờng xuyên từ quỹ lơng. Phần tiền thởng tuỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ do đó có tác dụng thúc đẩy, khuyến khích nhân viên hơn tuy nhiên vẫn còn cha thực sự gắn với kết quả lao động và trình độ chuyên môn của ngời lao động.
 • 31
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18 PPSX

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 18 PPSX

Các nghiên cứu cho thấy, hiện nay vẫn song song tồn tại ba cách thức trả lơng cho nhân viên bán hàng: Trả lơng tháng, tiền hoa hồng và phối hợp thực hiện cả hai hình thức. Theo cách thức về tỷ lệ giữa lơng tháng và tiền hoa hồng có thể là 8/2 hoặc 7/3 hoặc 6/4. Đối với những nhân viên xuất sắc đặc biệt, công ty còn áp dụng hình thức thởng dựa trên kết quả hoàn thành công việc dới nhiều hình thức khác nhau nh tặng cho họ một chuyến đi du lịch; tặng ti vi; hoặc món quà có giá trị cao.
 • 5
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

HÌNH THỨC TRẢ LƠNG : Xí nghiệp trả lơng theo hình thức lơng sản phẩm - Quỹ lơng của bộ phận quản lý xí nghiệp đợc xác định theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành ké hoạch sản xuất của các đội -[r]
 • 45
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XD 492

HÌNH THỨC TRẢ LƠNG : Xí nghiệp trả lơng theo hình thức lơng sản phẩm - Quỹ lơng của bộ phận quản lý xí nghiệp đợc xác định theo tỷ lệ phần trăm hoàn thành ké hoạch sản xuất của các đội -[r]
 • 45
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ THÀNH

Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lơng, đảm bảo việc trả lơng và khoản trích theo lơng theo đúng nguyên tắc, kích thích ngời lao động hoàn thành n[r]
 • 22
ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

ĐỀ TÀI ĐI SÂU TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRICH THEO LƯƠNG

Tiền lơng là biẻu hiện bằng tiền phần sản xuất xã hội trả cho ngơi lao động,t- ơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họp đã cống hiến. Chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm,dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra.Tổ chức sử dụng lao động hộp lý, hoạch toán tốt lao động,trên cơ sở đó tính đúng thù lao lao động,thanh toán kịp thời tiền lơng và các khoản liên quan, từ đó kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian kết quả và chất lợng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng xuất lao động,góp phần tiết kiệm về chi phí lao động sống,hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận,tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần hco ngời lao động.
 • 37
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ QUĨ LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

Trả lơng theo sản phẩm : gồm 6 hình thức _ - Tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp cá nhân - Tiền lơng theo sản phẩm tập thể - Tiền lơng theo sản phẩm gián tiếp - Trả lơng khoán - Trả lơng t[r]
 • 21
29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

29 Báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206

* Phơng pháp lập bảng phân bổ tiền lơng - BHXH Cột 334: - Dòng TK622 - Căn cứ vào bảng thanh toán lơng toàn xí nghiệp công ty phần lơng của công nhân sản xuất đợc hạch toán vào TK 622 ch[r]
 • 50
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG.

 Phơng pháp hạch toán: - Phơng pháp tính giá nguyên vật liệu nhập và xuất kho: + Giá vật liệu nhập kho: Khi tiến hành sản xuất sản phẩm, bộ phận kỹ thuật tính toán nhu cầu của quá trình sản xuất, thông báo cho phòng kế hoạch sản xuất tìm nguồn và tổ chức thu mua vật t. Khi vật t về kho, thủ kho làm thủ tục nhập kho, khi có lệnh xuất thì thủ kho làm thủ tục xuất kho.
 • 35
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

TRANG 1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƠNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 2.1.. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH T[r]
 • 38
tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty

tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty

Giải thích sơ đồ: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc về nhập - xuất thành phẩm hàng hóa, kế toán tiến hành nhập dữ liệu vào máy và vào sổ nhật ký chung. Đối với hạch toán chi tiết tơng tự nh nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.
 • 28
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

- Nhà máy dùng bảng chấm công theo mãu số : 01- LĐTL cho từng công nhân viên, từng tổ từng ca, từng bộ phận, từng phân xởng, từng phòng ban để chấm công đi làm. - Bảng chấm công là tài liệu quan trọng với công tác kế toán lao động tiền lơng, là tài liệu để đánh giá phát triển.Tình hình sử dụng thời gian lao động hàng ngày, hàng tháng ... Tiền lơng của cán bộ công nhân viên ngoài bảng chấm công kế toán còn sử dụngmột số chứng từ khác để phản ánh tình hình cụ thể, thời gian sử dụng lao động, phiếu ghi kết quả sản xuất, phiếu làm thêm giờ, phiếu giao việc để làm cơ sở tính lơng và BHXH.
 • 34
191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY._ SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ * Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 334: Phải [r]
 • 47
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Mặt khác, tiền lơng là một trong những chi phí của doanh nghiệp hơn nữa lại là chi phí chiếm tỉ lệ đáng kể. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận nhng bên cạnh đó phải chú ý đến quyền lợi của ngời lao động. Do đó làm sao và làm cách nào để vừa đảm bảo quyền lợi của ngời lao động vừa đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Đó là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng không những có ý nghĩa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của ngời lao động mà còn có ý nghĩa giúp các nhà quản lý sử dụng quỹ tiền lơng có hiệu quả nhất tức là hợp lý hoá chi phí giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi. Cung cấp thông tin đâỳ đủ chính xác về tiền lơng của doanh nghiệp, để từ đó doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý cho những kì doanh thu tiếp theo.
 • 22
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DOC

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DOC

Chính vì lý do trên nên trong khuôn khổ bài viết này em xin chọn đề tài với nội dung: “_TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƠNG _ _HIỆN NAY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP_” TRANG[r]
 • 26
NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

á p dụng trả lơng ngang nhau cho lao động cùng một đơn vị sản xuất kinh doanh. Bắt nguồn từ nguyên tắc phân phối theo lao động có ý nghĩa khi quy định các chế độ tiền lơng nhất thiết không phân biệt tuổi tác, dân tộc, giới tính. Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động lớn hơn tốc độ tăng tiền lơng. Đây là nguyên tắc tạo cơ sở cho việc giảm giá thành, tăng tích luỹ bởi vì năng suất lao động không chỉ phụ thuộc vào các nhân tố chủ quan của ngời lao động (trình độ tay nghề, các biện pháp hợp lý sử dụng thời gian) mà còn phụ thuộc vào các nhân tố khách quan (sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ mới).
 • 20
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤ KINH DOANH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

* Phân theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm : Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí đợc chia theo khoản mục.Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tợng. Cũng nh cách phân loại theo yếu tố, số lợng khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức, trình độ hạch toán ở mỗi nớc, mỗi thời kỳ khác nhau. Theo quy định hiện hành, giá thành sản xuất ở Việt nam bao gồm 4 khoản mục chi phí sau:
 • 20
NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP.

1.3. ý nghĩa của hạch toán tiền lơng trong doanh nghiệp Tiền lơng là yếu tố cơ bản để quyết định thu nhập tăng hay giảm của ngời lao động, quyết định mức sống vật chất của ngời lao động làm công ăn lơng trong doanh nghiệp. Vì vậy để có thể trả lơng một cách công bằng, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động thì mới tạo ra sự kích thích, sự quan tâm đúng đắn của ngời lao động đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp có thể nói hạch toán chính xác, đúng đắn tiền lơng là đòn bảy kinh tế quan trọng để kích thích các nhân tố tích cực trong mỗi con ngời, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm và nhiệt tinh của ngời lao động tạo thành động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế.
 • 22
THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở NỨOC TA HIỆN NAY

+ Hoàn thiện chính sách tiền lơng,bình quân chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất chính.Trong vấn đề này,vai trò của chính phủ là phải gắn vhặt tiền công,tiền lơng với ngời lao động [r]
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI