0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

không có chứng từ gốc

LUẬN VĂN  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI LA THÀNH

LUẬN VĂN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI LA THÀNH

2.2.2. Hệ thống sổ kế toán. Sổ kế toán là phương tiện vật chất để thực hiện các công việc kế toán. Việc lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, phù hợp với trình độ kế toán, ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác kế toán. Hình thức tổ chức sổ kế toán là hình thức kết hợp các loại sổ sách có kết cấu khác nhau theo một trình tự hạch toán nhất định nhằm hệ thống hoá và tính toán các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý kinh doanh. Tại Công ty TNHH Đại La Thành, trước đây trong những năm đầu mới thành lập, công ty sử dụng hình thức sổ nhật ký chứng từ. Nhưng trong những năm gần đây, do yêu cầu quản lý, chứng từ ghi sổ được lựa chọn là hình thức tổ chức sổ kế toán để hạch toán kế toán. Đặc trưng cơ bản của hình thức này là: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là "chứng từ ghi sổ". Hiện nay, công ty đang sử dụng hệ thống máy vi tính để giảm nhẹ sức lao động cho bộ máy kế toán.
 • 48
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC HÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC HÀ

- Nguyên vật liệu của Công ty được phản ánh tăng trong nhiều trường hợp, có thể tăng do mua ngoài, do gia công chế biến hay phát hiện thừa trong kiểm kê và cả những phế liệu thu hồi sau sản xuất... Với mỗi trường hợp Công ty sử dụng các chứng từ khác nhau để ghi chép vào sổ sách kế toán. Tại Công ty CP tư vấn và xây dựng Ngọc Hà để phản ánh tăng nguyên vật liệu, kế toán sử dụng các chứng từ sau:
 • 37
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THĂNG LONG

Xác định kết quả tiêu thụ là tính ra số lãi-lỗ trong quá trình tiêu thụ của công ty. Cuối kỳ, căn cứ vào các chứng từ ghi sổ, sổ cái các TK liên quan, kế toán lập chứng từ tập hợp tất cả các khoản doanh thu về tiêu thụ thành phẩm trên TK 511 và toàn bộ giá vốn hàng bán trên TK 632, chi phí bán hàng, chi phí quản lý trên TK 642 vào TK 911 để bù trừ cho nhau. Phần chênh lệch chính là kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm.
 • 34
HẠCH TOÁN VỐN TIỀN MẶT TẠI KDCBTP THẮNG LỢI

HẠCH TOÁN VỐN TIỀN MẶT TẠI KDCBTP THẮNG LỢI

4.2. Sổ chi tiết tiền mặt Sổ chi tiết tiền mặt do kế toán tiền mặt theo dõi, dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền phát sinh hàng ngày tại cửa hàng. Hàng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán tiền mặt – (phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ gốc đính kèm) kế toán tiền mặt tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của chứng từ và khản ánh ghi chép vào sổ chi tiết tiền mặt ở các cột phù hợp
 • 28
CHUONG9 KẾ TOÁN MÁY TSCD TẠI ĐƠN VỊ HCSN

CHUONG9 KẾ TOÁN MÁY TSCD TẠI ĐƠN VỊ HCSN

CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN Các chứng từ dùng cho việc hạch toán TSCĐ gồm: • Các chứng từ gốc liên quan đến TSCĐ như: Phiếu chi, phiếu thu của hoạt động mua, bán, thanh lý TSCĐ • Biên[r]
 • 34
LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QÚI HÙNG

LUẬN VĂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QÚI HÙNG

CHỨNG TỪ GỐC BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ SỔ CHI TIẾT SỔ QUỸ CHỨNG TỪ GHI SỔ BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ SỔ CÁI BÁO CÁO KẾ TOÁN TRANG 20 BÁO CÁO THỰC TẬP CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN[r]
 • 76
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI THUỶ I.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI THUỶ I.

Sau khi có “Quyết định thanh lý” của giám đốc, Hội đồng thanh lý của công ty đợc lập để xem xét chất lợng, tình trạng cũng nh đánh giá giá trị tài sản và xác định giá trị thu hồi và lập ra “Biên bản họp hội đồng định giá tài sản” Ngoài 2 chứng từ trên, khi tiến hành thanh lý kế toán phải lập các chứng từ nh hợp đồng mua bán, hoá đơn (GTGT) làm thành bộ hồ sơ về TSCĐ … giảm. Trong trờng hợp này có “Hợp đồng mua bán” Tầu hút bùn giữa XN Mạo Khê và Công ty TNHH xây dựng Bạch Đằng Quảng Ninh và “Hoá đơn (GTGT)” với tổng số tiền là : 200.000.000đ (bao gồm thuế GTGT 5%)
 • 38
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HẢI DƯƠNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HẢI DƯƠNG

Bảng kê đợc lập từng quý để theo dõi, cuối quý dựa vào dòng cộng của bảng kê để lập chứng từ ghi sổ và sổ cái tài khoản. 2.2.3. Kế toán tổng hơp xuất vật liệu. Công ty Cổ phần Giầy Hải Dơng xuất kho vật liệu chủ yếu dùng cho sản xuất sản phẩm và phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm nh xuất dùng cho sản xuất chung, dùng cho bộ phận bán hàng, cho quản lý doanh nghiệp... không đem góp vốn liên doanh, không có vật liệu thuê ngoài gia công chế biến. Do đó, kế toán tổng hợp xuất vật liệu phản ánh kịp thời, chính xác và phân bổ đúng đối tợng. Việc xuất kho vật liệu Công ty sử dụng phơng pháp bình quân gia quyền để tính trị giá thực tế vật liệu xuất kho.
 • 61
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ AN GIANG

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ AN GIANG

Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp CT gốc Bảng tổng hợp chi tiết Sổ, thẻ KT chi tiết Sổ cái Chứng từ ghi sổ Báo cáo tài chính Bảng cân đối số phát sinh Sổ đăng ký CT ghi sổ : Ghi hàng ngà[r]
 • 37
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHẬT ANH

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHẬT ANH

cạnh đó công ty cần lập kế hoạch thu hồi và thanh toán các khoản công nợ cân đối đàm bảo được nhu cầu thu, chi của công ty - Thanh toán tiền lương, tiền làm thêm giờ và các khoản trích bảo hiểm chiếm tỷ lệ lớn trong TM tại quỹ của doanh nghiệp. Do vậy công ty cần lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội để tiện cho việc lập kế hoạch thanh toán tiền mặt hàng tháng và sử dụng để ghi vào sổ quỹ, chứng từ ghi sổ và sổ cái tài khoản, đồng thời được sử dụng để tính giá hoàn thành thực tế của công trình.
 • 55
TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

- Kế toán quỹ: Kiểm tra chứng từ hợp pháp trước khi chi thu tiền, quản lý các khoản thu chi tiền mặt và lên các sổ sách cần thiết như sổ quỹ, lập các báo cáo quỹ. 2.Hình thức kế toán áp dụng tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng. Công ty có quy mô lớn với nhiều cấp bậc, có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ, cùng tiến hành công việc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Đội ngũ cán bộ kế toán được trang bị kỹ thuật máy tính hoàn toàn.
 • 29
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN THANH HOÁ

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN THANH HOÁ

Tuy nhiên ở trường hợp bộ phận có liên quan đến tài chính trung tâm bố trí các nhân viên kế toán làm nhiệm cụ thu thập chứng từ rồi tập trung lên phòng kế toán . Phòng kế toán của trung tâm gồm 6 thành viên : - Kế toán trưởng : là người điều hành chung công việc của cả phòng , chụi trách nhiệm trước giám đốc và cấp trên về mọi hoạt động kinh tế .
 • 37
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

- Kế toán tài sản cố định: theo dõi toàn bộ TSCĐ của đơn vị, mở sổ chi tiết từng loại TSCĐ nhằm mục đích trích khấu hao định kỳ. Đồng thời ghi chép phản ánh kịp thời biến động của từng loại tài sản theo từng địa điểm quản lý và sử dụng. - Kế toán quỹ: Kiểm tra chứng từ hợp pháp trước khi chi thu tiền, quản lý các khoản thu chi tiền mặt và lên các sổ sách cần thiết như sổ quỹ, lập các báo cáo quỹ.
 • 27
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI BƯU ĐIỆN PHÚ TÂN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI BƯU ĐIỆN PHÚ TÂN

Cuối kỳ nếu chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế tốn của doanh nghiệp, số liệu trên các chứng từ gốc với số liệu trên các chứng từ của ngân hàng, thì kế tốn [r]
 • 47
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH  PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY SỨ THANH TRÌ

Lập chứng từ đầy đủ, kịp thời là khâu kế toánban đầu, là cơ sở pháp lý để tiến hành kế toánnhập, xuất , tồn kho thành phẩm. Đối với chứng từ nhập kho : Sản phẩm sau khi đã hoàn thành công đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đợc bộ phận KCS kiểm tra và phân loại. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu quy định sẽ đợc nhập kho thành phẩm. Căn cứ để lập phiếu nhập kho là Biên bản nhập kho thành phẩm, đợc lập cho mỗi lần nhập.
 • 39
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH khoa học giáo dục và công nghệ

Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH khoa học giáo dục và công nghệ

2. Tổ chức hình thức kinh tế tại Công ty: Căn cứ vào tổ chức kinh doanh và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kế toán Nhật kí chứng từ. Tuy nhiên tuỳ thuậo vào mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán sẽ ghi chép và các sổ có liên quan theo trình tự nhất định để có thể ghi theo ngày hoặc ghi theo tháng nhưng đòi hỏi việc ghi chép phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, không thiếu sót. Ngoài Công ty còn mở rộng thêm một số các chi tiết khác để phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty.
 • 38
CÁC PHẦN MỀM MỚI ỨNG DỤNG TRONG THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - 2 DOCX

CÁC PHẦN MỀM MỚI ỨNG DỤNG TRONG THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - 2 DOCX

nợ đi nhưng lại chuyển có đi) là không còn nữa. Đó là thành tích mà NHCT Hai Bà đạt được khi thực hiện phương thức thanh toán điện tử. Nhờ phương thức này mà việc kiểm tra các chứng từ thanh toán chuyển đi được kiểm tra rất kỹ lưỡng và độ chuẩn xác cao. Nhưng bên cạnh đó không phải không còn những sai lầm mặc dù những sai lầm đó chủ yếu là do sai sót của khách hàng như: khách hàng viết sai địa chỉ nơi nhận, viết sai con số chứng minh thư, ngày cấp nơi cấp của người nhận hay số tài khoản bên ngân hàng nhận. Nếu khách hàng viết chưa rõ thì kế toán viên yêu cầu khách hàng viết đúng đủ - trừ trường hợp viết sai bên ngân hàng nhận. Tuy nhiên khi chuyển, thanh toán viên vẫn thực hiện trung thành với chứng từ gốc mà khách hàng giao cho.
 • 32
HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  2 PPSX

HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 2 PPSX

TRANG 1 -- III.Qui trình công nghệ sản xuất bánh: CHỨNG TỪ GỐC Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Sổ cái Sổ đăng ký chứng từ g[r]
 • 10
HẠCH TÓAN KẾ TÓAN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CỰU KIM SƠN –4 PPTX

HẠCH TÓAN KẾ TÓAN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CỰU KIM SƠN –4 PPTX

Cuối tháng, căn cứ hóa đơn bán hàng phát sinh trong tháng, kế toán định khoản đầy đủ, lên bảng tổng hợp chứng từ gốc đối với các nghiệp vụ có phát sinh trong kỳ để làm căn cứ lên chứng từ ghi sổ. Đối với các nghiệp vụ ít phát sinh thì có thể vào thẳng chứng từ ghi sổ. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI V À D ỊCH VỤ CỰU KIM SƠN
 • 10
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY VẬT TỔNG HỢP HÀ TÂY

Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức nhật ký chứng từ. Riêng đối với các đơn vị là hệ thống báo sổ. Kế toán các đơn vị tổ chức bán hàng trực tiếp viết hoá đơn bán hàng. Từng ngày lập sao kê chứng từ nhập xuất gửi về Công ty. Sau đó cuối tháng đoói chiếu với chứng từ ở phòng kế toán. Phòng kế toán sau khi vào sổ chứng từ, cuối tháng từng bộ phận lên nhật ký và tổng hợp các bảng kê của nhật ký gửi cho kế toán tổng hợp. Sau khi vào xong và đối chiếu giữa nhân viên kế toán trong phòng trên cơ sở đó kế toán vào sổ cái và lưu giữ nhật ký chứng từ, bảng kê chứng từ.
 • 37
QUẢN LÝ KINH TẾ BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 3 PDF

QUẢN LÝ KINH TẾ BẰNG HẠCH TOÁN PHẦN 3 PDF

Việc ghi chép được tiến hành theo trình tự như sau: Hàng ngày, khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế, căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán lập bảng tổng hợp chứng từ gốc của các nghiệp vụ về t[r]
 • 8
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG " PPSX

Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty được thể hiện như sau: Bảng tổng hợp chi tiết Sổ quỹ Chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ gốc Bảng cân đối tài khoản Sổ chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Cái[r]
 • 48
BÁO CÁO VỀ CÔNG TY XÂY LẮP HẢI HƯNG DOC

BÁO CÁO VỀ CÔNG TY XÂY LẮP HẢI HƯNG DOC

-Do địa bàn sản xuất kinh doanh rộng, các quy trình ở xa bộ phận quản lý. Hơn nữa việc tạm ứng mua vật tư thường được thực hiện tại nơi thi công công trình nên chứng từ luân chuyển còn chậm ảnh hưởng đến việc thanh toán tạm ứng và cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty.
 • 18
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HỘI LHPN HUYỆN CHÂU PHÚ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HỘI LHPN HUYỆN CHÂU PHÚ

2.4 SƠ ĐỒ HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Đơn vị sử dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 2.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG : Chứng từ gốc Sổ quỹ Số, thẻ KT chi tiết Bảng tổng hợp CT gốc Chứng từ gh[r]
 • 29
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HỘI LHPN HUYỆN CHÂU PHÚ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI HỘI LHPN HUYỆN CHÂU PHÚ

2.4 SƠ ĐỒ HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ Đơn vị sử dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 2.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG : Chứng từ gốc Sổ quỹ Số, thẻ KT chi tiết Bảng tổng hợp CT gốc Chứng từ gh[r]
 • 29
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX VÀ DV VẬN TẢI PHÚ QUANG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX VÀ DV VẬN TẢI PHÚ QUANG

Có tk 331:14.712.500 4.2.2.Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu.công cụ dụng cụ. * Giảm nguyên vật liệu Cách tổ chức sx,đặc điểm,quy trình công nghệ,yêu cầu của công tác tổ chức quản lý,tính giá thành sản phẩm.Căn cứ vào các chứng từ xuất vật liệu,nhận được kế toán tiến hành phân loại chứng từ xuất nguyên vật liệu theo từng thứ và từng đối tượng sử dụng để kịp thời phản ánh giá trị thực tế của nguyên vật liệu xuất dùng trong tháng
 • 32
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TRANG 11 _2.1.4.2- HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ_ TRANG 12 Chứng từ gốc Bảng tổng hợp các chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đ[r]
 • 35
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DST

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DST

CHỨNG TỪ GỐC HOẶC BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ CÙNG LOẠI CHỨNG TỪ GỐC HOẶC BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ CÙNG LOẠI SỔ CHI TIẾT, THẺ CHI TIẾT SỔ QUỸ, BÁO CÁO QUỸ BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NHẬT KÝ- SỔ CÁI[r]
 • 63
SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu học

SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu học

SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu học
 • 11
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 8.

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT XÂY DỰNG 8.

Quan hệ cung cấp số liệu : Quan hệ đối chiếu: 3.3 - Trình tự luân chuyển số liệu : Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức sổ kế toán chừng từ ghi sổ, hạch toán chi phí sản xuất theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất là các đội xây lắp. Còn đối tợng tính giá thánh là từng công trình hay hạng mục công trình, các giai đoạn công việc, khối lợng xây lắp có tính dự toán riêng và tính giá thành theo phơng pháp trực tiếp. Việc áp dụng hình thức kế toán này phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và phù hợp với tính chất của hoạt động xây lắp khối lợng sản phẩm dở dang đợc luân chuyển qua rất nhiều kỳ khác nhau, có khi tới một vài năm, đồng thời hình thức kế toán chứng từ ghi sổ còn tạo điều kiện cho các công trình đang tiến hành thi công ở xa trong việc gửi báo cáo định kỳ. Nhng hình thức này cũng còn những điểm hạn chế là việc ghi chép trùng lắp phải có nhiều sổ theo dõi khác nhau. Việc theo dõi không đợc chi tiết và chính xác, số liệu báo cáo cha có tính kịp thời cao, mỗi khi có sai sót thì việc chỉnh lại sổ sách rất phức tạp.
 • 35
TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GỐC Bảng kê chứng từ gốc cùng loại Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết Sổ cái Sổ đăng ký CTGS Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối SPS TRANG 16 ◊_KẾ[r]
 • 22
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI C Ơ SỞ ĐỖ MỘNG NGỌC

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI C Ơ SỞ ĐỖ MỘNG NGỌC

_Ghi chú_: Sổ chi tiết bán hàng Chứng từ gốc HĐ GTGT Sổ cái Sổ quỹ, sổ chi tiết công nợ, sổ theo dõi thuế GTGT Bảng kê chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Các báo cáo với cơ quan thuế SƠ ĐỒ 4.1[r]
 • 35
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC THÀNH.

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC THÀNH.

SƠ ĐỒ 3: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CTGS 14 Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký CTGS Sổ cái TK BCĐ số phát sinh TRAN[r]
 • 34
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC THÀNH.

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC THÀNH.

SƠ ĐỒ 3: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CTGS 14 Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký CTGS Sổ cái TK BCĐ số phát sinh TRAN[r]
 • 34
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC THÀNH

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC THÀNH

SƠ ĐỒ 3: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CTGS 14 Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký CTGS Sổ cái TK BCĐ số phát sinh TRAN[r]
 • 34
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ: * Chứng từ gốc: - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng thanh toán BHXH - Bảng thanh toán tiền thưởng - Chứng từ thanh toán Chứng từ gh[r]
 • 28
70573

70573

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ: * Chứng từ gốc: - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng thanh toán BHXH - Bảng thanh toán tiền thưởng - Chứng từ thanh toán Chứng từ gh[r]
 • 28
THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VƯƠNG

THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VƯƠNG

Hàng quý, Phòng kế toán Công ty tổng hợp số liệu từ các báo cáo của các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc lập các báo cáo tài chính toàn công ty: (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo thuế, Thuyết minh BC7TC, các báo cáo quản trị: (Báo cáo chi tiết phải thu của khách hàng, báo cáo tình hình sử dụng quỹ lơng và thu nhập bình quân của ngời lao động, báo cáo vốn lu động, báo cáo nguồn vốn kinh doanh, báo cáo nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình, ...) và tiến hành phân tích Báo cáo tài chính. Phòng kế toán công ty tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ sách của các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc mỗi năm một lần để kiểm tra tình hình thực hiện công tác kế toán, thực hiện chế độ, qui chế, nguyên tắc tài chính cũng nh đảm bảo số liệu trong các báo cáo của các chi nhánh, xí nghiệp là trung thực, hợp lý. Công tác kiểm tra đợc sự chỉ đạo trực tiếp của Kế toán trởng hoặc Phó kế toán trởng, nhân viên tham gia kiểm tra là kế toán của phòng kế toán công ty. Phơng pháp kiểm tra chọn mẫu đợc sử dụng trong quá trình kiểm tra: lấy mẫu một số hoá đơn chứng từ...và có thể là đối chiếu từ chứng từ, hoá đơn vào sổ cái, sổ chi tiết liên quan hoặc ngợc lại từ những số liệu trong sổ sách nghi ngờ có sai phạm đối chiếu với hoá đơn chứng từ gốc... Kết quả của cuộc kiểm tra đợc lập thành biên bản.
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngđánh giá chung về thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngtổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măngchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnhoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán auditing company limited ascnhận xét và các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệncác giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnphần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaephần iii một số định hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại công tymột số giải pháp hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chínhcác giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán độc lập quốc gia việt nam thực hiệnkết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính kho tại công ty tnhh kiểm toán quốc tế unistarmục tiêu kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệntrình kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiệnthực trạng kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty tnhh kiểm toán an phú thực hiện tại khách hàngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ