0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN , ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

27 819 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN , ĐẦU XÂY DỰNG COSEVCO A.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN, ĐẦU XÂY DỰNG COSEVCO I. Quá trình hình thành phát triển của công ty: 1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty: Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng là thành viên của Tổng công ty xây dựng Miền Trung. Trụ sở công ty đóng tại 517 Trần Cao vân, Thành Phố Đà Nẵng. Năm 1987, Công ty là một phòng thiết kế của công ty xây dựng số 7, sau đó yêu cầu đòi hỏi chung của phòng thiết kế chuyển thành xưởng thiết kế với nhiệm vụ vừa thực hiện công việc tại công ty, vừa tự làm cho các công nhân trong phân xưởng. Từ năm 1987 về sau, Xưởng thiết kế ngày càng được mở rộng. Do đó được đổi tên thành Xí nghiệp thiết kế xây dựng. Ngày 28/10/1999 Công ty xây dựng số 7 được Bộ xây dựng quyết định nâng cấp thành Tổng công ty xây dựng Miền trung, còn xí nghiệp thiết kế xây dựng đổi thành Công ty vấn đầu xây dựng với ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu là thầu xây dựng công trình vấn khách hàng. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các công ty Nhà nước đa số được cổ phần hoá để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo sức cạnh tranh giữa các công ty, quản lý chặt chẽ hiệu quả lao động của người lao động. Do đó Công ty vấn đầu xây dựng chuyển thành Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng(CICO). Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng được hình thành theo Quyết định số 1188/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3213000675 do sở Kế hoạch Đầu Thành Phố Đà Nẵng cấp ngày 29 tháng 6 năm 2005. Trụ sở chính : 517 Trần Cao vân- Phường Xuân Hà- Quận Thanh Khê-TP. Đà Nẵng. Vốn điều lệ: 6 tỷ đồng Việt Nam. Điện thoại: (84 0511) 811049 – 712335 - 710804. Fax: (84 0511) 811049 Email: CICO_COSEVCO@dng.vnn.vn 2.Chức năng nhiệm vụ của công ty: Căn cứ quyết định số 1321/QĐ-BXD ngày 28 tháng 10 năm 1999 Công ty vấn đầu xây dựng được Bộ Tổng công ty giao cho chức năng nhiệm vụ là vấn Xây dựng các công trình cụ thể như sau: a. Về vấn Xây Dựng: - Lập dự án đầu Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng, giao thông thuỷ lợi, thuỷ điện nhỏ. - Khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng. - Thiết kế, quy hoạch, thiết kế chi tiết các khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp. - Lập dự án hồ sơ mời thầu, vấn đấu thầu, hợp đồng kinh tế thiết kế, mua sắm vật thiết bị xây lắp các công trình. - Thiết kế, lập tổng dự toán các công trình xây dựng. - Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật vật liệu xây dựng, bê tông kết cấu thép, hàn. - Quản lý dự án, thẩm tra các dự án đầu xây dựng, giám sát kỹ thuật xây dựng, nghiệm thu các dịch vụ vấn khác. b. Về xây lắp: - Thi công xây lắp các công trình xây dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, thuỷ điện nhỏ, đường dây trạm biến áp đến 35KW. - Nạo vét bốc đắp mặt bằng công trình, đào đắp nền móng công trình - Lắp đặt các thiết bị điện nước, gia công lắp đặt kết cấu kim loại cấu kiện bê tông đúc sẵn. - Hoàn thiện xây dựng trang trí nội thất tạo kiến trúc cảnh quan công trình. II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 1. Đặc điểm: Sản phẩm của công ty là những công trình xây dựng dân dụng, đây là những công trình quy mô lớn, cấu tạo phức tạp mang tính đơn chiếc, riêng lẻ, thời gian sản xuất lâu dài do đó việc tổ chức hạch toán tính khác biệt so với các ngành khác, sản phẩm làm ra mang tính đặc thù của nó, tính chất hàng hoá không thể hiện rõ vì người mua bán đã định trước. Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng là một doanh nghiệp mạng lưới kinh doanh khá rộng, được tổ chức kinh doanh theo kiểu quan hệ trực tuyến, đứng đầucông ty, bên dưới là xí nghiệp trực thuộc gồm: - Hai xí nghiệp thiết kế đóng tàu tại Đà Nẵng. - Một trung tâm thí nghiệm ứng dụng kỹ thuật xây dựng tại Đà Nẵng. - Hai xí nghiệp vấn xây dựng thực nghiệm số 1,2 đóng tại Quảng Bình Đà Nẵng. - Bốn chi nhánh xây dựng tại Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Nội, TP. HCM - Bốn đội xây dựng trang trí ngoại thất tại Đà Nẵng. 2. Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh: (Xem trang bên ) Chức năng nhiệm vụ: - Hai xí nghiệp thiết kế: thiết kế, vẽ các bảng kết cấu của các công trình, tính toán sử dụng các loại vật liệu sao cho phù hợp đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả công trình. - Các chi nhánh: thi công các công trình được giao. - Trung tâm thí nghiệm ứng dụng kỹ thuật xây dựng: kiểm tra thí nghiệm chất lượng của các sản phẩm, công trình làm ra đúng thiết kế không. - Bốn đội xây dựng tại công ty thành lập phân chia theo từng yêu cầu của công trình. Công Ty Xí nghiệp thiết kế 2 Chi Nhánh Xây dựng HN Chi nhánh Xây dựng Q.Trị Chi Nhánh Xây dựng Q.Ngãi Xí nghiệp TV thực nghiệm số 2 Trung tâm TN Ư ĐK TX Đội XD trang Trí nội, ngoại thất số 1 Đội XD trang trí nội, ngoại thất số 2 Đội XD trang trí nội, ngoại thất số 3 Đội XD trang Trí nội, ngoại thất số 4 Xí nghiệp thiết kế 1 III. Tổ chức bộ máy quảntại công ty cổ phần vấn đầu xây dựng: 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: (xem trang dưới ) 2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: - Giám Đốc: là người phụ trách chung toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Nhà nước Tổng công ty. - Các phó Giám đốc: là người giúp Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực được phân công, được Giám đốc uỷ quyền công việc khi vắng mặt. - Các phòng chức năng nghiệp vụ của công ty đều trưởng phòng phụ trách phó phòng giúp việc một số cán bộ chuyên môn. - Phòng tổ chức - hành chính: quản lý các cán bộ công nhân viên toàn công ty, xây dựng chế độ tiền lương, giải quyết thực hiện các chế độ chính sách: BHYT, BHXH, ốm đau , thai sản, trợ cấp . - Phòng quản lý kỹ thuật: quảncông tác kỹ thuật kiểm tra xác minh khối lượng sản phẩm trong vấn thiết kế thi công xây lắp hoàn thành. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc các tổ chức thi công hoặc tổng nghiệm thu công trình . - Phòng kế hoạch - thị trường: tham mưu cho Giám đốc trong công tác quảntài chính của công ty đến từng đơn vị trực thuộc. Lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm. Lập kế hoạch vốn phụ thuộc cho công tác sản xuất kinh doanh của công ty. Kiểm tra hướng dẫn thực hiện công tác tài chính kế toán đến từng đơn vị trực thuộc. - Đối với các đơn vị trực thuộc ( Xí nghiệp chi nhánh): Xí nghiệp chi nhánh bộ máy quản lý sản xuất, Giám đốc một số bộ phận chức năng như kỹ thuật, kế hoạch, kế toán, con dấu tài khoản được mở tại ngân hàng theo quy định phân cấp tại công ty. Xí nghiệp chi nhánh là đơn vị kinh tế hạch toán phụ thuộc vốn kinh doanh do công ty cấp. Vốn vay của các tổ chức tín dụng được công ty bảo lãnh với mức dư nợ theo quy định được Giám đốc công ty uỷ quyền cho Giám đốc Xí nghiệp vay vốn để phục vụ hoạt đông sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Qua sơ đồ tổ chức trên ta thấy được sự phù hợp của cấu tổ chức bộ máy quản lý này trong tình hình hiện nay, sơ đồ này tính khoa học rất cao. Giám đốc quyền điều hành các phó Giám đốc các Xí nghiệp-chi nhánh. Sau Giám đốc là các phó Giám đốc, các phó Giám đốc này điều hành các trưởng phòng như: Trưởng phòng tổ chức hành chính, Trưởng phòng kỹ thuật, Trưởng phòng kế hoạch -thị trường, Trường phòng tài chính kế toán. Với sơ đồ tổ chức như trên đã không gây ra sự cồng kềnh, phức tạp giữa các bộ phận phòng ban. Bên cạnh đó sơ đồ này đã đem lại nhiều hiệu qủa trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT PHÒNG KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG XN vấn thiết kế II Đội XD& trang trí nội thất TT thí nghiệm Ứng dụng kỹ thuật xây dựng Chi nhánh xây dựng Hà Nội Chi nhánh xây dựng Quảng Trị Chi nhánh xây dựng Quảng Ngãi XN vấn xây dựng số 1 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN XN vấn XD số 2 XN vấn thiết kế I Ghi chú: : quan hệ trực tuyến : quan hệ chức năng IV.TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG: 1. Tổ chức bộ máy kế toán: 1.1. Sơ đồ tổ chức: Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung. Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp kế toán thanh toán Kế toán ngân hàng Kế toán công nợ kế toán TS CĐ kế toán quỹ Phụ trách kế toán đội Phụ trách kế toán XN Ghi chú: 1.2. Chức năng, nhiệm vụ: - Kế toán trưởng được Tổng công ty bổ nhiệm chức năng nhiệm vụ tổ chức điều hành bộ máy kế toán, đảm bảo cho bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định. Tổ chức quản lý việc lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán. Theo quy định kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà nước về mặt quảntài chính của doanh nghiệp. - Phó phòng kế toán: là người giúp việc cho kế toán trưởng, tham mưu cho kế toán trưởng Giám đốc về tình hình tài chính. Thực hiện các công việc do kế toán trưởng giao hoặc uỷ quyền, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, giám sát các hoạt động tài chính của công ty, kiểm tra các nghiệp vụ, ký duyệt các chứng từ. Đồng thời cùng kế toán trưởng tổng hợp triển khai các chế độ văn bản. - Kế toán tổng hợp: chịu trách nhiệm thu thập mọi chứng từ kế toán theo đúng trình tự thời gian không gian, phản ánh trung thực, kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, trực tiếp bảo quản lưu trữ bộ hồ sơ, chứng từ kế toán đồng thời tính giá thành xây lắpvà lên biểu mẫu báo cáo kế toán theo đúng yêu cầu quảntài chính. - Kế toán thanh toán: Theo dõi phản ánh chi tiết các khoản tạm ứng thanh toán tạm ứng. Theo dõi việc thanh toán với chủ đầu tư, khách hàng các nhà thầu phụ. Ngoài ra còn nhiệm vụ tính lương, tính thuế, thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên. - Kế toán ngân hàng: nhiệm vụ giao dịch với ngân hàng, theo dõi các khoản vay, trả nợ vay, thu chi tiền gởi tại các ngân hàng mà công ty giao dịch. - Kế toán vật công nợ: theo dõi tình hình sản xuất, nhập vật tư, phản ánh chính xác các chứng từ liên quan, tham gia công tác kiểm kê, quản lý vật tư. - Kế toán tài sản cố định: theo dõi toàn bộ TSCĐ của đơn vị, mở sổ chi tiết từng loại TSCĐ nhằm mục đích trích khấu hao định kỳ. Đồng thời ghi chép phản ánh kịp thời biến động của từng loại tài sản theo từng địa điểm quản sử dụng. - Kế toán quỹ: Kiểm tra chứng từ hợp pháp trước khi chi thu tiền, quản lý các khoản thu chi tiền mặt lên các sổ sách cần thiết như sổ quỹ, lập các báo cáo quỹ. 2.Hình thức kế toán áp dụng tại công ty cổ phần vấn đầu xây dựng. Công ty quy mô lớn với nhiều cấp bậc, mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ, cùng tiến hành công việc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng bản. Đội ngũ cán bộ kế toán được trang bị kỹ thuật máy tính hoàn toàn. Do đó với mục đích đáp ứng tốt yêu cầu của quản lý, tại công ty sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Qui trình thực hiện : CHỨNG TỪ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI SỔ KẾ TOÁN Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng Sổ tổng hợp Sổ chi tiết - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị PHẦN MỀM KẾ TOÁN MÁY VI TÍNH Ghi chú : Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra Trình tự ghi sổ : Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định Tài khoản ghi Nợ, Tài khoản ghi để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng biểu, được thiế kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái ) vào các sổ thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng (hoặc bất kỳ thời điểm cần thiết nào ), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động luôn đãm bảo chính xác trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán thể kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính khi đã in ra giấy. Thực hiện các thao tác để in các báo cáo theo quy định. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay. B. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN, ĐẦU XÂY DỰNG COSEVCO I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN, ĐẦU XÂY DỰNG COSEVCO 1. Đặc điểm chi phí: Chi phí tại công ty cổ phần vấn đầu xây dựng Cosevco cũng mang những nét đặc thù của một doanh nghiệp xây dựng bản. Cụ thể là: - Chi phí chiếm một tỷ trọng khá lớn so với doanh thu từ hoạt động xây dựng bản. - Chi phí bỏ vào sản xuất thi công đối với mỗi công trình khác nhau là hoàn toàn khác nhau tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm, tính chất kỹ thuật yêu cầu công nghệ của quá trình xây dựng. - Việc tập hợp các chi phí sản xuất, tính giá thành xác định kết quả thi công xây lắp được tính cho từng sản phẩm xây lắp riêng biệt - Các sản phẩm xây lắp được thực hiện theo đơn đặt hàng của khách hàng nên không phát sinh chi phí trong quá trình lưu thông, do đặc thù riêng của mình, hiện nay tại công ty không chi phí bán hàng. 2. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí : 2.1. Đối tượng hạch toán chi phí : là từng công trình hạng mục công trình 2.2. Phương pháp hạch toán chi phí : Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ở công ty là phương pháp tập hợp chi phí theo hợp đồng (hay đơn đặt hàng). Các chi phí trực tiếp như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công phát sinh ở công trình nào thì được hạch toán trực tiếp vào công trình, hạng mục công trình đó. Riêng đối với chi phí sản xuất chung, do bản chất của loại chi phí này là liên quan đến nhiều công trình xây dựng được thực hiện trong kỳ, rất khó thể tập hợp trực tiếp cho từng công trình, vì vậy chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ sẽ được tập hợp cho từng xí nghiệp. Đến cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng công trình cụ thể được thực hiện trong kỳ. Việc tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp đơn đặt hàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính giá thành của công trình. Các chi phí được tập hợp theo từng khoản mục được chi tiết cho từng đối tượng sử dụng. Vì vậy, khi công trình hoàn thành, kế toán chỉ cần cộng tổng chi phí sản xuất ở các kỳ từ lúc bắt đầu khởi công cho tới khi hoàn thành thì sẽ tính được giá thành thực tế của công trình theo từng khoản mục chi phí. 3. Phân loại chi phí tại công ty : Hiện nay, tại công ty cổ phần vấn đầu xây dựng áp dụng phương pháp phân loại chi phí theo công dụng của chi phí. Theo cách phân loại này, chi phí tại công ty bao gồm: . Chi phí sản xuất : Chi phí sản xuất của công ty bao gồm 4 khoản mục chi phí: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: gồm tất cả các chi phí về nguyên liệu vật liệu trực tiếp dùng cho thi công xây lắp như: • Vật liệu xây dựng: cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng… • Vật liệu khác: bột màu, đinh, dây… • Nhiên liệu: dầu ma zút, than củi dùng để nấu nhựa trải đường… • Vật kết cấu: bê tông đúc sẵn… • Thiết bị gắn liền với vật kiến trúc như: thiết bị vệ sinh, thông gió, ánh sáng, thiết bị sưởi ấm… - Chi phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lương, phụ cấp của công nhân trực tiếp tham gia công tác thi công xây dựng lắp đặt thiết bị. Cụ thể bao gồm: • Tiền lương chính của công nhân trực tiếp thi công xây lắp (công nhân mộc, công nhân nề, công nhân xây, công nhân uốn sắt, công nhân trộn bê tông…) kể cả công nhân phụ (công nhân khuân vác máy móc thi công, tháo dỡ ván khuôn đà giáo, lau chùi thiết bị trước khi lắp đặt, cạo rỉ sắt thép…). • Các khoản phụ cấp theo lương như phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, phụ cấp công trường, phụ cấp khu vực, phụ cấp nóng độc hại… • Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp thi công xây lắp • Các khoản tiền lương trả cho lao động thuê ngoài. - Chi phí sử dụng máy thi công: gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sử dụng máy thi công như: • Tiền lương của công nhân điều khiển máy móc thi công (kể cả công nhân phục vụ máy) các khoản phụ cấp theo lương (kể cả khoản tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp điều khiển máy thi công) • Chi phí khấu hao tài sản cố định là máy móc thi côngChi phí về công cụ dụng cụ dùng cho máy móc thi côngChi phí về sửa chữa, bảo trì, điện nước cho máy thi công, tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ. • Các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng máy móc thi công, kể cả khoản chi cho lao động nữ. - Chi phí sản xuất chung: là các chi phí về tổ chức, quản lý phục vụ sản xuất xây lắp; các chi phí tính chất chung cho hoạt động xây lắp gắn liền với từng tổ, đội, công trường thi công. Chi phí sản xuất chung bao gồm: • Chi phí nhân viên phân xưởng: gồm tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp lương, phụ cấp lưu động phải trả cho nhân viên quản lý đội xây dựng, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng của công nhân xây lắp; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả của công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công nhân viên quản lý đội thuộc biên chế của công ty. • Chi phí vật liệu: gồm chi phí vật liệu cho đội xây dựng như vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ dụng cụ thuộc đội xây dựng quản sử dụng, chi phí lán trại tạm thời. • Chi phí dụng cụ sản xuất xây lắp: gồm các chi phí về công cụ dụng cụ dùng cho thi công như cuốc, xẻng, dụng cụ cầm tay, xe đẩy, đà giáo, ván khuôn các loại công cụ dụng cụ khác dùng cho sản xuất của đội xây dựng. • Chi phí khấu hao TSCĐ gồm chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội xây dựng [...]... BHXH, BHYT, KPCĐ văn phòng công ty cổ phần vấn, đầu xây dựng 78.124.897 P/bổ BHXH, BHYT, KPCĐ công trình nhà kho 24.483.259 Phân bổ BHXH, BHYT, KPCĐ văn phòng công ty cổ phần vấn, đầu xây dựng 11.425.124 P/bổ BHXH, BHYT, KPCĐ công trình Nhà kho 3.895.129 Phân bổ BHXH, BHYT, KPCĐ văn phòng công ty cổ phần vấn, đầu xây dựng 122.531.873 c Tổ chức sổ chi tiết: Ghi Sổ chi tiết chi. .. ngh , công tác ph , phí tàu xe, in ấn tài liệu, khắc dấu, chi phí đưa lãnh đạo công ty lãnh đạo cấp trên đi kiểm tra giám sát công trình, chi trợ cấp thôi việc cho người lao động, các khoản chi cho lao động nữ… II TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN, ĐẦU XÂY DỰNG COSEVCO 1 Kế toán chi tiết chi phí sản xuất : Do tại xí nghiệp không tổ chức bộ máy kế toán nên toàn bộ công. .. K , đóng dấu ghi rõ họ tên ) c Tổ chức sổ kế toán chi tiết : - Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được lập để theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ Căn cứ để ghi vào sổ này là các Hoá đơn giá trị gia tăng - Công ty cổ phần vấn, đầu xây dựng Cosevco hiện áp dụng phần mềm kế toán máy vào công tác hạch toán kế toán của mình Đối với phần mềm kế toán máy, khi công. .. …tháng…năm Người lập Công ty Cổ phần vấn, đầu xây dựng Cosevco Địa chỉ: 517 Trần Cao Vân, Đà Nẵng H BÁO CÁO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Từ ngày 01/10/2006 đến ngày 31/12/2006 Bộ phận: Văn phòng công ty Cổ phần vấn, đầu xây dựng Cosevco Yếu tố chi phí Số tiền 1 Lương nhân viên quản lý 187.435.275 2 Khấu hao TSCĐ 25.803.572 3 Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.415.000 4 Chi phí khác bằng tiền... 1m3 công 1m3 1,0 200 ca 1m3 0,0 480 m3 Công m2 433.77 7,4 20.82 1,3 2082 1,3 0,0 950 0,0 890 252.67 0,1 68.81 7,7 41.70 7,7 68.81 7,7 16.85 6,8 134.78 0,8 12.80 4,2 45.53 5,0 4.05 2,6 1,0 000 420.00 0,0 420.00 0,0 420.00 0,0 1,6 500 Ca Ca m2 40.65 2,6 41.46 5,7 41.46 5,7  Lập dự toán tổng hợp: Để lập được dự toán tổng hợp, ta căn cứ vào chi phí vật liệu- nhân công- máy thi công trong đơn giá (đã được lập ở Bảng dự toán chi. .. tế tại công ty không phát sinh chi phí để đưa sản phẩm vào lưu thông Vì vậy hiện nay chi phí ngoài sản xuất của công ty cổ phần vấn đầu xây dựng chỉ bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, không chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau: - Chi phí nhân viên quản lý: Bao gồm các khoản phải trả cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, chi phí về lương nhân viên bộ phận quản. .. được lập, kế toán sẽ tiến hành phản ánh chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ vào Phiếu chi phí theo công việc Tổng chi phí nhân công trực tiếp chính là chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 1.3 Kế toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công: a Tổ chức tài khoản: Để hạch toán chi phí sử dụng máy thi công trong k , kế toán sử dụng TK 62 3Chi phí sử dụng máy thi công Tài khoản này tại công ty được chi. .. kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là Hoá đơn giá trị gia tăng Hoá đơn này là căn cứ để ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp Tại công ty cổ phần vấn, đầu xây dựng Cosevco, tất cả vật mua về chuyển thẳng trực tiếp cho công trình thi công Do đó chứng từ sử dụng hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là Hoá đơn giá trị gia tăng Dưới đây là mẫu một Hoá đơn giá trị. .. khấu hao: (tư ng tự phần kế toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công) - Bảng phân bổ bảo hiểm: (tư ng tự phần kế toán chi tiết chi phí sản xuất chung) c Tổ chức sổ chi tiết: Ghi Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp :( xem phụ lục IV) III LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ: 1 Vai trò của công tác lập dự toán chi phí: Công tác lập dự toán chi phí đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với các công ty xây lắp nói... để xây dựng công trình - Dự toán chi phí sở để công ty lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung cấp vật t , máy móc thiết b , lao động tiền lương… phục vụ cho công tác thi công xây lắp - Là sở so sánh, đối chi u với thực tế thi công xây lắp, từ đó đánh giá được hiệu quả của công tác thi công xây lắp trong kỳ 2 Tổ chức lập dự toán chi phí: 2.1 Lập dự toán chi phí sản xuất: a Căn cứ lập dự toán chi . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN , ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO A.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY. VÀ XÂY DỰNG COSEVCO I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO 1. Đặc điểm chi phí: Chi phí tại công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN , ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN , ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO,

Hình ảnh liên quan

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG Ngày 31/12/2006 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN , ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

g.

ày 31/12/2006 Xem tại trang 16 của tài liệu.
BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN , ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO
BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ Xem tại trang 23 của tài liệu.
Ta có bảng dự toán chi phí sản xuất như sau: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN , ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO

a.

có bảng dự toán chi phí sản xuất như sau: Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan