0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đặc điểm hoạt động của công ty

TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NGHĨA PHÁT

TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NGHĨA PHÁT

Để kiểm soát tốt chi phí sản xuất thì nhu cầu thông tin phục vụ cho kiểm soát trở nên bức thiết, thiếu thông tin thì nhà quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn. Sản xuất chế biến gỗ là một trong những thế mạnh của tỉnh Bình Định trong những năm trước, nhưng thời gian gần đây cùng với khủng hoảng kinh tế thế giới đã có những tác động nhất định đối với ngành gỗ tỉnh nhà. Trong tình hình chung đó, công ty TNHH đồ gỗ Nghĩa Phát đã chịu tác động không nhỏ. Việc kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty là vô cùng cấp thiết, tuy nhiên việc kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty còn chưa hiệu quả do thông tin phục vụ cho kiểm soát còn nhiều hạn chế. Với mục đích tổ chức một cách có hệ thống các thông tin kế toán nhằm phục vụ kiểm soát chi phí sản xuất của công ty được tốt hơn, tác giả đã chọn đề tài “Tổ
 • 26
TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠT

TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠT

doanh nghi ệ p có th ể t ồ n t ạ i và phát tri ể n. Vi ệ c l ự a ch ọ n tiêu th ứ c phân b ổ chi phí theo doanh thu nh ư hi ệ n nay t ạ i Công ty là không phù h ợ p. Quá trình s ả n xu ấ t c ủ a công ty TNHH Tu ấ n Đạ t tr ả i qua nhi ề u công đ o ạ n và bao g ồ m nhi ề u ho ạ t độ ng khác nhau. M ỗ i lo ạ i s ả n ph ẩ m c ầ n tiêu dùng các ho ạ t độ ng c ũ ng khác nhau. Vì th ế , để xác đị nh chính xác chi phí cho t ừ ng lo ạ i s ả n ph ẩ m c ầ n ph ả i có m ộ t ph ươ ng pháp phù h ợ p v ớ i đặ c đ i ể m s ả n xu ấ t nh ư hi ệ n này c ủ a công ty.
 • 26
THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YÊN THÁI

THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ YÊN THÁI

Công ty áp dụng các phương thức thanh toán linh hoạt mọi sự thoả thuận về thanh toán đều được làm trước khi viết hoá đơn như vậy không thực hiện giảm trừ cho khách trừ trường hợp hàng bán bị trả lại và khoản này là khoản chính làm giảm trừ doanh thu của công ty. Khi bán hàng cho khách nếu xảy ra điều đó mà nguyên nhân thuộc về công ty như vi phạm hợp đồng, hàng kém chất lượng thì công ty cho phép khách hàng có quyền trả lại một phần hay tất cả số hàng đã mua.
 • 37
HẠCH TÓAN THUẾ VAT TẠI CTY ĐIỆN MÁY  2 PPS

HẠCH TÓAN THUẾ VAT TẠI CTY ĐIỆN MÁY 2 PPS

Phó giám đốc: phụ trách về kinh doanh trong công việc còn hỗ trợ, tham mưu cho giám đốc trong những việc cần thiết. Đồng thời thay mặt giám đốc giải quyết mọi vấn đề của công ty khi giám đốc vắng mặt. Phòng tổ chức hành chính thanh tra bảo vệ: Cung cấp cho giám đốc và những phòng ban những thông tin về tổ chức nhân sự, bảo đảm chế độ đối với người lao động, chịu trách nhiệm về những công việc hành chính, bảo vệ của công ty, theo dõi công tác, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tham mưu, việc nâng bậc lương xếp lương, phòng còn có trách nhiệm tính tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên ở công ty, có quyền kiểm tra trường hợp kỷ luật ở các đơn vị trực thuộc.
 • 9
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHƯƠNG

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH PHƯƠNG

• Giai đoạn 2001 – 2008 Trên cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng mở rộng, phát triển đi lên. Điểm nổi bật của giai đoạn này là phát triển quy mô sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động. Đưa đơn vị mới đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh từng bước đi vào ổn định, có hiệu quả, đóng góp vào hiệu quả chung của toàn Công ty. Tuy nhiên vì đầu tư phát triển quá nóng, thị trường trong nước và thế giới biến động mạnh, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, những năm cuối của giai đoạn này đã xảy ra cuộc khủng hoảng toàn cầu, gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành chế biến gỗ và công ty gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trì trệ trong buôn bán.
 • 26
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty cho ta biết tình hình tài chính của công ty tốt hay xấu (lành mạnh hay không lành mạnh). Nội dung phân tích khái quát tình hình tài chính là tính các chỉ tiêu an toàn( khả năng thanh toán hiện thời, khả năng thanh toán nhanh, mối quan hệ cân đối giữa TSLĐ và nợ ngắn hạn…) và các chỉ tiêu hiệu quả tài chính chủ yếu( Hệ số sinh lợi tài sản, hệ số sinh lợi doanh thu…). Các chỉ tiêu này được so sánh với các chuẩn như so với số liệu năm trước, so với số kế hoạch hoặc so với số liệu trung bình của ngành (nếu có) để đánh giá sự thay đổi từng chỉ tiêu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 39
KẾ TÓAN THANH TÓAN VỀ CÁC KHỎAN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TẠI CTY XUẤT NHẬP KHẨU - 1 POT

KẾ TÓAN THANH TÓAN VỀ CÁC KHỎAN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TẠI CTY XUẤT NHẬP KHẨU - 1 POT

- Giai đoạn từ năm 1989-1999: Trong giai đoạn này cùng với sự đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế cùng với sự phát triển cuả nền kinh tế Việt Nam, công ty đã có những thay đổi nhất định để phù hợp với cơ chế quản lý trong tình hình mới. - Giai đoạn từ năm 2000 đến nay: Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp, tuy nhiên Việt Nam vẫn giữ thế cân bằng và phát triển.
 • 8
ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG “ POTX

ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG “ POTX

- Mục đích : theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, sản phẩm, hăng hoâ xuất kho cho tổ chức đơn vị, câc câ nhđn khi mua hăng, căn cứ để hạch toân tình hình tồn kho hăng hoâ trong doanh nghiệp (công ty ) - Phương phâp : phiếu xuất kho do câc bộ phận cung ứng lập. Ta lập thănh 3 phiếu, sau khi lập xong phiíu xuất kho cho câc đơn vị, tổ chức câ nhđn mua hăng đều phải ký (ghi rõ họ tín) giao cho người cầm phiếu xuống kho để lĩnh. Sau đó thủ kho ghi số lượng thực xuất của từng loại hăng hoâ, lao vụ dịch vụ; ghi rõ ngăy / thâng / năm xuất kho vă cùng người nhận hăng hoâ ký tín văo phiếu xuất kho (ghi rõ họ tín) - Nguyín tắc lập :
 • 50
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. Sử dụng, ghi chép, luân chuyển, lưu giữ chứng từ là một công việc hết sức quan trọng. Chứng từ là những bằng chứng pháp lý minh chứng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời cũng là công cụ để đối chiếu, kiểm tra. Tổ chức chứng từ là tổ chức hệ thống thông tin ban đầu có tính pháp lý làm cơ sở cho việc thực thi các giai đoạn của hạch toán kế toán. Việc tổ chức chứng từ hợp lý có tác dụng: Quản lý chặt chẽ các đối tượng hạch toán thông qua phản ánh trung thực, hợp lý các sự kiện kinh tế; tạo cơ sở thông tin ban đầu để ghi sổ; là cơ sở để gải quyết các tranh chấp khi thực hiện các giao dịch. Nhận thấy vai trò hết sức quan trọng của chứng từ và việc tổ chức chứng từ kế toán, Công ty sử dụng những chứng từ được lập theo mẫu đã in sẵn của Bộ Tài Chính ban hành và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Hệ thống chứng từ chung bao gồm:
 • 47
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI DOC

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI DOC

1.3 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI _1.3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ:_ * Đối với dịch vụ: Trong điều kiện hiện nay, hoạt động dịch vụ của cá[r]
 • 30
THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Trong nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh gayu gắt hiệt nay thì hoạt động này quan trọng hơn bao giờ hết, là đầu mối cho các hoạt động khác. Quy mô cũng nh kết cấu CPBH của Công ty nh sau: - Chi phí nhân viên: Bao gồm tiền thuê nhân công trực tiếp bán hàng - đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hóa sản phẩm của Công ty. Năm 2003 tăng so với năm 2002 là 2000 triệu đồng khoản chi phí này tăng lên khá cao chứng tỏ Công ty rất chú trọng quan tâm đến việc thúc đẩy xúc tiến bán hàng
 • 32
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY

Với số lượng sách lớn như vậy, việc cung cấp cho thị trường là rất rộng lớn và đa dạng. Với hệ thống các thư viện, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên cả nước, việc cung cấp và mở rộng kinh doanh của Công ty có rất nhiều tiềm năng. Với đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm và hướng phát triển mở, việc đẩy mạnh thị trường hàng hoá, cụ thể là các loại sách của Công ty đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của độc giả trên cả nước, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cả nước trong thời kỳ hội nhập.
 • 39
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

Năm 2000 Công ty mới bắt đầu đi vào hoạt động nên chỉ tiến hành các hoạt động kinh doanh vật liệu và thiết bị hàn cắt kim loại. Giai đoạn này mang tính chất thăm dò. Năm 2001 – đầu năm 2002 Công ty thử nghiệm kinh doanh về thiết bị y tế. Đây là những ngành kinh tế đang được nhiều người quan tâm, nhưng kết quả thu được không cao do giai đoạn này công ty mới gia nhập vào thị trường, chưa có được vị thế ổn định cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm để chiếm lĩnh thị trường. Giai đoạn này mang tính chất tìm kiếm thị trường mục tiêu và là cơ sở cho việc lập chiến lược kinh doanh.
 • 46
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG”

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG”

II. Các đặc điểm chủ yếu của Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Ứng Dụng 51. Lĩnh vực hoạt động và nhiệm vụ của Công ty 51.1. Lĩnh vực hoạt động 51.2. Nhiệm vụ 62. Cơ sở vật chất v
 • 73
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

_ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO FTC_ Khác với doanh nghiệp sản xuất xây dựng,do lĩnh vực hoạt động là dịch vụ thương mại nên chi phí trong kỳ kế toán có những đặc điểm kh[r]
 • 95
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY SẢN XUẤT KIM LOẠI MÀU (CÔNG TY TNHH NGỌC THIÊN)

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY SẢN XUẤT KIM LOẠI MÀU (CÔNG TY TNHH NGỌC THIÊN)

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NGỌC THIÊN _1.2.1 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY _ CHỨC NĂNG Công ty TNHH Ngọc Thiên là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Vi[r]
 • 52
THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN

THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN

- Biện pháp 1: Công ty đã không ngừng nghiên cứu, mở rộng thị trường. Mở rộng quy mô sản xuất nâng cao chát lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Yếu tố chất lượng sản phẩm được đưa lên hàng đầu, ngoài việc tôn trọng quy trình công nghệ trong sản xuất sản phẩm, trước khi xuất xưởng còn được kiểm tra nghiêm ngặt với nề nếp kiểm tra đã được xây dựng và thực hiện nhiều năm. Đặc biệt trong năm đã nghiên cứu và cho ra đời rất nhiều sản phẩm mẫu mã mới. Sản phẩm của công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giành được sự tín nhiệm của người tiêu dùng về thị hiếu, giá cả, và đặc biệt là chất lượng sản phẩm.
 • 42
HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 2

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 2

Do hoạt động của công ty chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp nên tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều đặc điểm riêng .Nhìn chung địa bàn hoạt động và thị trờng của công ty rộng kh[r]
 • 46
THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP

THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP

Liên doanh và hợp tác quốc tế. Để có được sự phát triển lớn mạnh và kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm xúc xích đức, jăm bông, thịt hong khói, thịt lợn tươi an toàn chất lượng Đức công ty đã tiến hành liên doanh với đức để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và đưa quy mô sản xuất kinh doanh của công ty lên tầm cao mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và tiến tới là trên thị trường xuất khẩu. Qua hoạt động này công ty có thể tăng cường khả năng về kỹ thật và công nghệ, nguyên phụ liệu cũng như tận dụng được nguồn vốn đầu tư và uy tín của doanh nghiệp Đức về mặt hàng sản phẩm truyen thống của họ.
 • 29
HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CTY DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ

1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ................................................32.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh............................................. ........6.3.Đặc điểm tổ chức s
 • 66
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Sau hơn 30 năm thành lập và phát triển không ngừng,sự ra đời và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hà Nội là chủ trương đúng đắn của Nhà nước.Công ty đã khẳng định được là một công ty đứng đầu ngành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Thủy Hải Sản,đạt được những thành tựu nhất định trong quá trình phát triển.Thông qua quá trình tìm hiểu về tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty,trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động trong thời gian qua,từ đó đánh giá và rút ra những mặt đạt được,những mặt còn vướng mắc,nguyên nhân của những hạn chế nhằm đề xuất một hệ thống giải pháp phù hợp với thực tiễn,xu hướng phát triển chung của thế giới.Các kiến nghị với công ty nếu được thực hiện sẽ góp phần nâng cao hoạt động hiệu quả của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Hà Nội.
 • 93
BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI

Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty in Thơng mại *F Từ đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý của công ty, quy mô hoạt động của công ty, hình thức kế t[r]
 • 21
THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Tuỳ theo yêu cầu của công việc, trình độ kiến thức, hay kinh nghiệm cần thiết, Công ty sẽ lựa chọn phương pháp tuyển dụng hợp lý với chi phí hiệu quả nhất. Dịch vụ đào tạo Đào tạo nhân viên là một chiến lược nhằm nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Công ty sử dụng một đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy để xây dựng các chương trình đào tạo và tiến hành huấn luyện một cách hiệu quả nhất. Các chương trình đào tạo sẽ mang lại cho khách hàng những kiến thức kinh nghiệm và thông tin hữu ích về kế toán, kiểm toán, thuế, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin kế toán, đặc biệt là các Chế độ, Quy định, Chuẩn mực của Việt Nam hay các thông lệ quốc tế, được vận dụng cho từng doanh nghiệp, từng ngành, và từng lĩnh vực cụ thể.
 • 45
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1 THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1 THÁI NGUYÊN

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY: _3.1 - ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀ:_ Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xây lắp nên có những đặc điểm như sau: - Được thực hiện trên cơ sở các [r]
 • 30
LUẬN VĂN: BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI PPT

LUẬN VĂN: BÁO CÁO ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI PPT

- Lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng. - Các khoản có tính chất lương, các khoản kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của CBCNV toàn công ty. Theo quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT của bộ tài chính ban hành ngày 1/1/1995 chi phí nhân công trực tiếp gồm toàn bộ chi phí về tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản trích kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp (nếu có). Nhưng trong thực tế tại công ty in Thương mại, tiền lương và các khoản trích theo lương của toàn bộ CBCNV trong công ty được hạch toán vào tài khoản 622 ( bao gồm cả lương gián tiếp ), việc hạch toán như trên là không phù hợp với chế độ hiện hành.
 • 32
C.TY IN THƯƠNG MẠI

C.TY IN THƯƠNG MẠI

ĐẶC ĐIỂM_ Từ đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý của công ty, quy mô hoạt động của công ty, hình thức kế toán hiện đang áp dụng tại công ty là hình thức kế [r]
 • 27
 CÔNG TY IN THƠNG MẠI

CÔNG TY IN THƠNG MẠI

ĐẶC ĐIỂM_ Từ đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý của công ty, quy mô hoạt động của công ty, hình thức kế toán hiện đang áp dụng tại công ty là hình thức kế [r]
 • 27
VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI VIETNAM INSTITUTE FOR TRADE

VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI VIETNAM INSTITUTE FOR TRADE

ĐẶC ĐIỂM_ Từ đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý của công ty, quy mô hoạt động của công ty, hình thức kế toán hiện đang áp dụng tại công ty là hình thức kế [r]
 • 27
C.TY IN THƯƠNG MẠI

C.TY IN THƯƠNG MẠI

ĐẶC ĐIỂM_ Từ đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý của công ty, quy mô hoạt động của công ty, hình thức kế toán hiện đang áp dụng tại công ty là hình thức kế [r]
 • 27
ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
 • 64
ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY

Sau khi bộ chứng từ gốc từ nước ngoài về tới ngân hàng mở L/C, ngân hàng sẽ kiểm tra và yêu cầu cán bộ Công ty kiểm tra lại, nếu thấy hợp lý thì đồng ý trả tiến cho ngân hàng để thanh toán cho nhà xuất khẩu, thường Công ty mua ngoại tệ 90% giá trị lô hàng hoặc vay ngân hàng để thanh toán. Sau đó cầm bộ chứng từ gốc có đóng dấu và ký cho nhận hàng của ngân hàng mở L/C ra địa điểm nhận hàng, kiểm tra nhận hàng, làm thủ tục hải quan và nhận thông báo thuế.. Nếu Công ty nộp thuế luôn thì có biên lai thu thuế. Kế toán căn cứ vào các chứng từ để phản ánh hàng nhập khẩu.
 • 47
THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

THỰC TRẠNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Biện pháp 1: Công ty đã không ngừng nghiên cứu, mở rộng thị trường. Mở rộng quy mô sản xuất nâng cao chát lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Yếu tố chất lượng sản phẩm được đưa lên hàng đầu, ngoài việc tôn trọng quy trình công nghệ trong sản xuất sản phẩm, trước khi xuất xưởng còn được kiểm tra nghiêm ngặt với nề nếp kiểm tra đã được xây dựng và thực hiện nhiều năm. Đặc biệt trong năm đã nghiên cứu và cho ra đời rất nhiều sản phẩm mẫu mã mới. Sản phẩm của công ty đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giành được sự tín nhiệm của người tiêu dùng về thị hiếu, giá cả, và đặc biệt là chất lượng sản phẩm.
 • 38
DƯỢC-PHẨM-ĐA-PHÚC-BCTT

DƯỢC-PHẨM-ĐA-PHÚC-BCTT

TRANG 15 _Hình 6 : Hoạt động tình nguyện của Công ty_ 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY Do xuất phát từ đặc điểm sản phẩm kinh doanh của Công ty TNHH dược phẩm đa phúc là ki[r]
 • 18
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẶC ĐIỂM TỎ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẶC ĐIỂM TỎ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc điểm tỏ chức hạch toán kế toán tại công ty giầy Thăng Long
 • 56
Đặc điểm và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Đặc điểm và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Đối với bất cứ một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì mục tiêu lớn nhất mà họ đặt ra là tối đa hoá lợi nhuận.
 • 32
ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XNK MÁY HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XNK MÁY HÀ NỘI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Công ty xuất nhập khẩu máy hà nội đợc thành lập với t cách là một doanh nghiệp nhà nớc, thành viên của Tổng công ty Máy và Phụ tùng –Bộ Thơng Mại, trê[r]
 • 21
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT AN ( TP HCM)

PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT AN ( TP HCM)

KHÁI QUÁT VỀ CÁC LOẠI CHI PHÍ PHÁT SINH TẠI CÔNG TY Do đặc điểm hoạt động của công ty thuộc loại hình sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, nên chi phí phát sinh tại công ty chủ yếu gồm cá[r]
 • 44
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TÂM VIỆT

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TÂM VIỆT

Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Tâm Việt trụ sỏ chính tại số 6 , Ngõ 217 Đê La Thành,Hà Nội đựoc thành lập từ năm 2003, là một công ty có tư cách pháp nhân hoạt động theo phương thức tự hạch toán kinh doanh,công ty có quyền tự chủ tổ chức các bộ phận sản xuất kinh doanh,dịch vụ để thực hiện các phương án sao cho đem lại hiệu quả cao nhất
 • 33
Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty.

Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty.

Giới thiệu chung về Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động của công ty.
 • 30
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI

1.3 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI _1.3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ:_ * Đối với dịch vụ: Trong điều kiện hiện nay, hoạt động dịch vụ của cá[r]
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam