0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

46 329 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:20

1 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 2.1. Tổng quan về Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Cùng với sự phát triển của nền kinh tế là sự ra đời của hàng loạt các Công ty với quy mô vừa nhỏ, gọn nhẹ, năng động tìm kiếm thị trường còn bỏ ngỏ, bổ xung thêm vào phần thị trường còn đang thu được lợi nhuận. Nắm bắt được nhu cầu thị trường được sự cho phép của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long được thành lập vào tháng 7 năm 2000. Trụ sở của Công ty đặt tại: 93 Cầu Giấy – Hà Nội. Là Công ty mới, thời gian hoạt động chưa nhiều nhưng Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long đã có nhiều thay đổi theo hướng thích nghi với yêu cầu của thị trường. Năm 2000 Công ty mới bắt đầu đi vào hoạt động nên chỉ tiến hành các hoạt động kinh doanh vật liệu thiết bị hàn cắt kim loại. Giai đoạn này mang tính chất thăm dò. Năm 2001 – đầu năm 2002 Công ty thử nghiệm kinh doanh về thiết bị y tế. Đây là những ngành kinh tế đang được nhiều người quan tâm, nhưng kết quả thu được không cao do giai đoạn này công ty mới gia nhập vào thị trường, chưa có được vị thế ổn định cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm để chiếm lĩnh thị trường. Giai đoạn này mang tính chất tìm kiếm thị trường mục tiêu là cơ sở cho việc lập chiến lược kinh doanh. Từ cuối năm 2002 – năm 2003 Công ty hoạt động đã có phần ổn định chiếm lĩnh thị trường nhiều ở mảng kinh doanh vật liệu thiết bị hàn cắt 2 kim loại. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ, kinh doanh đi vào ổn định với doanh thu tăng nhanh mang lại lợi nhuận ngày một cao cho Công ty. Từ năm 2003 đến năm 2007 là thời kỳ tăng trưởng mạnh nhất của công ty, thị trường ngày càng được mở rộng ổn định. Công ty đã có những khách hàng quan trọng, đã cung cấp nguồn vật liệu cho rất nhiều công trình lớn. Trong những năm qua, Công ty tiếp tục phát huy mảng kinh doanh vật liệu thiết bị hàn cắt kim loại đồng thời mở rộng sang một số mảng kinh doanh khác nhằm tìm kiếm mở rộng thị trường như kinh doanh thiết bị điện, thiết bị gia công vật liệu… Công ty cũng không ngại ngần việc quay lại khai thác mảng kinh doanh thiết bị y tế do phát hiện khả năng phát triển của mặt hàng này trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện tại. Hiện nay, công ty đang rất tích cực trong việc nghiên cứu nhu cầu thị trường để có thể mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh của mình mong muốn khẳng định vị thế của mình trên thị trường. 2.1.2. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty Trong điều kiện tài chính chung của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay hầu như đơn vị nào cũng thiếu vốn kinh doanh. Công ty Litech cũng nằm trong tình trạng đó nên phải thường xuyên vay vốn ngân hàng để kinh doanh. Khi thành lập Công ty có tổng số vốn kinh doanh là 1 tỷ đồng, đến nay số vốn của Công ty là 2 tỷ đồng, doanh số năm 2007 đạt hơn 7.5 tỷ đồng, để đảm bảo mức doanh số trên Công ty đã nỗ lực huy động các nguồn vốn khác nhau như huy động vốn chủ sở hữu, vay ngân hàng, mua trả chậm nhà cung ứng. Bảng 1. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Đơn vị: nghìn đồng 3 Chỉ tiêu 2005 2006 2007 Tốc độ tăng so với năm 2005 2006 2007 1. Nguồn vốn 1.200.000 1.500.000 2.000.000 1,25 1,67 2. Lợi nhuận chưa PP 300.400 496.200 3. Doanh thu 3.000.000 4.315.000 7.500.000 1,44 2,5 4. Tổng LNTT 177.500 391.500 694.000 2,2 3,9 5. Thuế TNDN 49.700 109.620 194.320 6. LN sau thuế 127.800 281.880 499.680 Từ biểu 1 cho thấy: Nguồn vốn năm 2006 so với năm 2005 tăng 1.25 lần, năm 2007 so với năm 2005 tăng 1.67 lần. Như vậy , tốc độ tăng vốn chủ sở hữu qua các năm so với năm 2005 là tương đối cao, điều này chứng tỏ Công ty đang ngày càng phát triển, đặc biệt trong những năm gần đây Công ty đã có những phát triển mạnh đáng kể. Trong giai đoạn đầu mới tham gia vào thị trường, từ năm 2000 đến năm 2005, số vốn kinh doanh của doanh nghiệp hầu như không tăng nhiều, điều đó cho thấy, trong giai đoạn đầu doanh nghiệp không chú trọng việc mở rộng quy mô kinh doanh. Trong những năm tiếp theo, từ năm 2005 đến năm 2007, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp tăng nhanh một cách đáng kể, điều đó cho thấy hiện nay doanh nghiệp rất chú trọng vào việc mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp đã tăng gấp 2 lần so với khi mới thành lập Từ các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm 2005, 2006, 2007 như trên nhìn chung cho ta thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty có xu hướng tăng mạnh qua các năm, điều đó hoàn toàn phù hợp với việc doanh nghiệp đang mở rộng quy mô kinh doanh trong những năm gần đây. Doanh thu bán hàng của Công ty ngày một tăng cao với một tỷ lệ đáng 4 kể, doanh thu năm 2006 tăng 1,44 lần so với doanh thu của năm 2005 doanh thu năm 2007 tăng 2,5 lần so với năm 2005. Đây là một sự tăng trưởng rất mạnh cho thấy Công ty làm ăn rất thuận lợi. 2.1.3. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long a. Chức năng • Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, đây là một lĩnh vực kinh tế không thể thiếu của nền kinh tế thị trường hiện nay. Hoạt động của công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long góp phần vào quá trình lưu thông tiêu thụ hàng hóa, đó là một khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh. • Hoạt động của công ty không những góp phần vào mạng lưới phân phối lưu thông hàng hóa, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước phát triển đồng thời góp phần phát triển lĩnh vực mới là lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đây là một lĩnh vực kinh doanh mới được phát triển trong những năm gần đây. • Công ty có vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với khoản nợ trong phạm vi số vốn của Công ty. Hàng năm từ hoạt động của mình, công ty cũng góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước. b. Nhiệm vụ  Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh các mặt hàng hoạt động khác của đơn vị, sử dụng hợp lý lao động.  Thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán nhằm sử dụng hợp lý tài sản vật tư vốn đảm bảo hoạt động hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước, bảo toàn phát triển vốn.  Chấp hành các chính sách, chế độ pháp luật của Nhà Nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà Nước các bạn hàng. Thực hiện các chính sách, Phó tổng giám đốcPhụ trách TCHC&KH Phó tổng giám đốcPhụ trách HĐSXKD Phòngkế hoạch Phòng marketing Tổng giám đốc Phòng tài chính kế toán Phòng tổ chức hành chính Phòng kinh doanh XNK Sơ đồ 14. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty 5 chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ nhân viên trong Công ty. 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên kết quả cuối cùng là lợi nhuận. Để đạt được lợi nhuận mong muốn Công ty xây dựng bộ máy quản lý điều hành theo hình thức tập trung Ban giám đốc Gồm Tổng Giám Đốc 02 Phó Tổng Giám Đốc. Đứng đầu Công ty là Tổng Giám Đốc quản lý điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hai Phó Tổng Giám Đốc là người giúp việc cho Tổng Giám Đốc điều hành Công ty thực hiện các chức năng quản lý trong lĩnh vực được giao. Một Phó Tổng Giám Đốc phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh một Phó Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm Tổ chức hành chính kế hoạch. Các phòng ban thuộc công ty Là một doanh nghiệp nhỏ nên cơ cấu tổ chức các phòng ban của công ty tương đối gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ hệ thống các phòng ban chức năng cần thiết cho hoạt động của công ty. Các phòng ban thuộc công ty bao gồm 6 phòng, mỗi phòng có chức năng nhiệm vụ riêng, được thể hiện trong yêu cầu về công việc của mỗi phòng. Dưới sự điều hành của Tổng giám đốc hai Phó Tổng giám đốc, hệ thống phòng ban chức năng của công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần ổn định hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 6 * Phòng tổ chức hành chính Quản lý vấn để nhân sự của Công ty, tổ chức sắp xếp các cuộc họp, cuộc hẹn cho Ban Giám Đốc. Theo dõi việc thực hiện nội quy của cán bộ, công nhân viên trong Công ty. * Phòng kế toán Quản lý tài chính của Công ty, báo cáo thường xuyên kết quả hoạt động kinh doanh cho Công ty, giúp Công ty kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp. Lập kế hoạch tài chính của Công ty, thống số liệu, ghi chép sổ sách, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác. * Phòng kế hoạch Có nhiệm vụ hoạch định kế hoạch kinh doanh của Công ty để Giám Đốc xem xét tham khảo đưa ra quyết định kinh doanh. Viêc lập kế hoạch 7 có vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, đặc biệt là với một doanh nghiệp thương mại luôn luôn phải có những dự kiến để thích nghi với nhu cầu thị trường. * Phòng kinh doanh Thực hiện xuất nhập kho hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước. Đây là bộ phận trực tiếp thực hiện chức năng của công ty, đó là lưu chuyển hàng hóa, thực hiện mua hàng hóa của nhà cung cấp bán hàng cho khách hàng. Đây là bộ phận có khả năng tạo được uy tin của công ty đối với khách hàng. * Phòng Marketing Tìm hiểu thị hiếu, nhu cầu của thị trường tiếp xúc với khách hàng, mở rộng tìm kiếm thị trường. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay thì đây là bộ phận không thể thiếu nhất là đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Việc nghiên cứu nhu cầu thị trường xác định chiến lược kinh doanh của có tính chất quyết định đối với sự phát triển của công ty. * Hệ thống kho Nhiệm vụ của hệ thống kho là đảm bảo an toàn nguyên vẹn, dễ bốc dỡ, gọn gàng hàng hóa trong kho. Xuất nhập đúng, đủ về số lượng, chất lượng hàng hóa, kiểm tra tình trạng kho hàng để kịp thời sửa chữa, tránh tình trạng thất thoát, hư hỏng hàng hóa. Thực hiện đúng chế độ sổ sách, báo cáo kế toán, chế độ xuất nhập hàng. Báo cáo về số lượng tồn của từng mặt hàng để có kế hoạch dự trữ hàng hóa hợp lý. Đây là bộ phận lưu trữ bảo quản hàng hóa của công ty, cần phải chú trọng đối với các hoạt động của kho này để đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng hàng hóa của công ty, hầu hết tài sản của công ty tập trung tại đây. Mua hàng Dự trữ Tiêu thụ Sơ đồ 15. Quy trình tiêu thụ thiết bị vật liệu hàn cắt kim loại Tìm hiểu thị trườngPhân vùng thị trường Lựa chọn nhà cung cấp Đặt hàngNhập hàngChạy thử Tìm kiếm nhà cung cấp Tìm kiếm khách hàng Tiêu thụ Lựa chọn khách hàng Sơ đồ 16. Quy trình tiêu thụ thiết bị y tế 8 2.1.5. Đặc điểm tổ chức KD của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long Hiện nay, mặt hàng kinh doanh chính của Công ty là thiết bị y tế, thiết bị vật liệu hàn cắt kim loại. Nhìn chung, thiết bị vật liệu hàn cắt kim loại là mặt hàng có thị trường tương đối ổn định về sản lượng khách hàng. Đây là mảng kinh doanh đã được xây dựng đầu tư ngay từ những ngày đầu công ty mới thành lập. Thiết bị y tế phục vụ cho ngành y tế là rất phổ biến đa dạng các loại mặt hàng, nhu cầu sử dụng rất cao đối thủ cạnh tranh lớn, mặt khác, thiết bị y tế lại là một thị trường mới của Công ty nên việc xác định nhu cầu đối tượng sử dụng là khâu quan trọng. Đây là một thị trường tiềm năng đã được công ty nghiên cứu đầu tư từ những năm đầu mới hoạt động (2001- 2002) nhưng chưa mang lại hiệu quả cao. Hiện nay, công ty lại đưa ra quyết định quay trở lại với mặt hàng này. 9 Với từng giai đoạn khác nhau, chiến lược kinh doanh của Công ty thay đổi, mặt hàng kinh doanh thay đổi đem lại doanh số ngày một tăng cho Công ty. Điều này chứng tỏ chiến lược kinh doanh mà ban lãnh đạo Công ty đưa ra là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tình hình nhu cầu của thị trường. 2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Công ty, phòng kế toán thực hiện giúp việc, tham mưu, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau: * Chức năng nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán - Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống theo đúng các quy định hiện hành của Nhà Nước: Ghi chép đầy đủ chứng từ ban đầu, cập nhật sổ sách kế toán, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, khách quan để giúp Giám đốc chỉ đạo hạch toán chi phí kinh doanh của Công ty. Kế toán trưởng Kế toán hàng hóaKế toán tiền lương Kế toán tổng hợp Kế toán TSCĐThủ quỹ Kho hàng Sơ đồ 17. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 10 - Kết thúc niên độ kế toán tài chính, phòng tài chính phải nộp các báo cáo tài chính báo cáo quản trị đúng theo yêu cầu hiện hành. - Kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động của Công ty. Theo dõi hợp đồng kinh tế, nắm chắc phần tài chính, công nợ của khách hàng đối với Công ty công nợ của Công ty với khách hàng để ổn định nguồn vốn kinh doanh. - Kết hợp với phòng kế hoạch phòng tổ chức-hành chính thu hồi công nợ theo các hợp đồng đã kết. * Nhiệm vụ từng phần hành kế toán trong phòng kế toán Kế toán trưởng Phụ trách chung về tài chính kế toán, cân đối thu chi, bảo toàn vốn nguồn vốn của Công ty. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán, theo dõi số dư các tài khoản của Công ty. Hàng tháng hạch toán lãi, lỗ trong hoạt động [...]... xuyên tính giá theo phương pháp nhập trước – xuất trước Báo cáo kế toán Ghi hàng ngàyGhi cuối thángSo sánh, đối chi u Sơ đồ 18 Trình tự hạch toán( Hình thức Nhật chung) 14 2.3 Thực tế công tác kế toán chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Kỹ thu t công nghiệp Thăng Long 2.3.1 Đặc điểm về chi phí, doanh thu xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thu t công nghiệp Thăng Long. .. 2007 KẾ TOÁN TRƯỞNG (ký, họ tên) NGƯỜI GHI SỔ (ký, họ tên) 2.3.6 Kế toán doanh thu Doanh thu tiêu thụ của công ty được xác định như sau: Doanh thu tiêu thụ hàng hóa = đơn giá bán X số lượng hàng hóa tiêu thụ Thông thường, công ty có một bảng đơn giá cố định cho mỗi mặt hàng mà trước khi kết hợp đồng công ty sẽ dựa trên tình hình thị trường giá bán của nhà cung cấp để đưa ra mức giá thỏa thu n Doanh. .. phiếu xuất kho nộp lại cho phòng kế toán để kế toán làm căn cứ ghi sổ * Đặc điểm chi phí Công ty Kỹ thu t Công nghiệp Thăng Long là một doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên chi phí kinh doanh của công ty không có chi sản xuất mà chỉ bao gồm: Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp các chi phí khác phát sinh trong quá trình kinh doanh, trong đó quan trọng nhất... tháng kế toán lên bản hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra Công ty Kỹ Thu t Công nghiệp Thăng Long là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hoạt động chủ yếu của công ty là hoạt động bán hàng Do đó, doanh thu của công ty chủ yếu thu từ hoạt động bán hàng Đây 36 là nguồn lợi nhuận gần như là duy nhất của công ty do đó nó đòi hỏi viêc hạch toán doanh thu phải được thực hiện một cách chính xác và. .. lập báo cáo cấp trên đúng thời gian quy định 2.2.2 Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp Công ty Kỹ thu t Công nghiệp Thăng Long thu c loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ, hạch toán độc lập Vì vậy, kế toán Công ty lựa chọn hình thức “Nhật chung” để hạch toán sử dụng hệ thống tài khoản theo nghị quyết số 144/2001/QĐ-BTC Các tài khoản Công ty sử dụng chủ yếu là: • Tài khoản phản ánh tài sản lưu... chứng từ này kế toán sử dụng các bảng nhập như Giấy báo nợ, Phiếu chi, Phiếu kế toán khác… thu c phần hành kế toán vốn bằng tiền phần hành kế toán tổng hợp) Phần mềm kế toán sẽ tự động tập hợp tất cả các chi phí phát sinh đó vào TK 641, trên cột phát sinh nợ Sau đó đến cuối kỳ, những số liệu này sẽ được vào sổ cái TK 641 kết chuyển vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh TK 641 được chi tiết thành... mà công ty sử dụng để hạch toán doanh thu tiêu thụ là: - Hợp đồng bán hàng - Hóa đơn GTGT - Biên bản giao nhận hàng Tài khoản dùng để hạch toán doanh thu tiêu thụ hàng hóa là TK 511 Để theo dõi doanh thu bán hàng của công ty kế toán sử dụng sổ chi tiết bán hàng sổ cái tài khoản 511 Khi có nghiệp vụ bán hàng phát sinh, kế toán lập hóa đơn bán hàng hạch toán vào các loại sổ có liên quan Căn cứ vào... Ngày 31 tháng 12 năm2007 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI GHI SỔ (ký, họ tên) (ký, họ tên) 2.3.5 Kế toán chi phí doanh thu tài chính Đối với các khoản chi phí tài chính: Kế toán hạch toán chi phí tài chính của công ty bằng tài khoản 635- Chi phí tài chính theo dõi trên sổ cái tài khoản 635 Chi phí này chủ yếu gồm có chi phí lãi vay của công ty các khoản chi t khấu thanh toán của công ty dành cho khách hàng... Công ty, cuối tháng vào sổ cái của Công ty, cuối niên độ phải lập các báo cáo theo quy định hiện hành, bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả kinh doanh - Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà Nước - Quyết toán thu với cơ quan thu - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Lập các báo cáo quyết toán duyệt quyết toán theo quy định - Lập báo cáo quản trị nộp cấp trên Kế toán hàng hóa – Kế toán. .. của doanh nghiệp Các chứng từ liên quan được sử dụng để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: - Phiếu chi, giấy báo Nợ của ngân hàng - Bảng tính thanh toán tiền lương nhân viên - Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ - Hóa đơn các dịch vụ như điện thoại, điện, nước… Kế toán theo dõi chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty bằng TK 642- chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí này bao gồm: chi . 1 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THU T CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 2.1. Tổng quan về Công ty Kỹ thu t Công nghiệp. công ty Kỹ thu t công nghiệp Thăng Long 2.3.1. Đặc điểm về chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thu t công nghiệp Thăng Long * Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG,

Hình ảnh liên quan

Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời với việc kế toán lập bảng tổng hợp Nhập-xuất-tồn kho thì nghiệp vụ còn được được ghi vào sổ Nhật ký chung theo mẫu sau: - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

hi.

nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời với việc kế toán lập bảng tổng hợp Nhập-xuất-tồn kho thì nghiệp vụ còn được được ghi vào sổ Nhật ký chung theo mẫu sau: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Mẫu 2.11. Bảng kê hóa đơn bán hàng - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

u.

2.11. Bảng kê hóa đơn bán hàng Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bên cạnh đó kế toán cũng mở sổ chi tiết bán hàng theo dõi tình hình tiêu thụ của từng loại mặt hàng trong kỳ. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

n.

cạnh đó kế toán cũng mở sổ chi tiết bán hàng theo dõi tình hình tiêu thụ của từng loại mặt hàng trong kỳ Xem tại trang 39 của tài liệu.
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

Bảng 2..

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Xem tại trang 45 của tài liệu.

Từ khóa liên quan