0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đặc điểm chi phí nhân công trực tiếp

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ( CP NCTT) 2.2.2.1. Đặc điểm của chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công cũng là một khoản mục chi phí hết sức quan trọng. Hơn nữa, chi phí nhân công liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Bởi vậy, hạch toán đúng và đủ chi phí nhân công trực tiếp luôn được các nhà quản trị hết sức quan tâm. Nếu thực hiện tốt công tác này, không những chi phí của công trình, hạng mục công trình được xác định một cách đáng tin cậy, mà thông qua chính sách trả lương, trả thưởng cho người lao động còn khuyến khích được họ làm việc tốt hơn, nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí hoàn thành công trình.
 • 39
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM

3.2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất Tại nhà máy đối tợng hạch toán chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành sản phẩm là từng phân xởng là không hợp lý, không phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và yêu cầu quản lý. Với cách chọn này toàn bộ chi phí sẽ đợc tập hợp theo từng phân xởng và tính tổng giá trị sản phẩm trong khi đó nhà máy sản xuất theo đơn đặt hàng cho nên việc xác định đối tợng này sẽ không phản ánh đợc quá trình sản xuất một cách chính xác. Do đó để phù hợp với tổ chức sản xuất quản lý của mình Nhà máy cơ khí Hồng Nam nên xác định lại đối tợng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo từng đơn đặt hàng. Hàng tháng kế toán tổng hợp tập hợp đầy đủ các chi phí sản xuất cho sản xuất chế tạo sản phẩm để tính ra giá thành của từng đơn đặt hàng.
 • 67
KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cuối tháng căn cứ vào bảng tổng hợp xuất tồn nguyên vật liệu bảng tính lương và BHXH, bảng phân bổ tài sản cố định kế toán kết chuyển các chi phí có liên quan để tính giá thành sản phẩm. 4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm, các sổ sách kế toán chi phí và các biểu tính giá thành sản phẩm.
 • 35
Tình hình thực tế về tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty vật liệu xây dựng cầu ngà

Tình hình thực tế về tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty vật liệu xây dựng cầu ngà

Do đặc thù của Công ty là sản xuất ra các loại gạch thông thường cho xây dựng nên chi phí nguyên vật liệu trực tiếp không lớn so với tổng chi phí sản xuất. Nhiều công đoạn sản xuất gạch cần lao động thủ công do vậy chi phí nhân công trực tiếp so với toàn bộ chi phí sản xuất là tương đối lớn. Các công cụ dụng cụ và nguyên vật liệu phụ trợ được sử dụng nhiều để phục vụ cho sản xuất, khoản chi phí khấu hao trong đó chi phí khấu hao từ nhà xưởng và máy móc thiết bị là lớn nhất cũng chiếm tỷ trọng tương đối lơn. Do vậy chi phí sản xuất chung chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng chi phí sản xuất.
 • 40
Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

Bộ máy kế toán tại nhà máy đợc tổ chức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của doanh nghiệp theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung, cụ thể nh sau: 11 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÀY K[r]
 • 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu và định kỳ phân tích tình hình thực hiện các định mức chi phí đối với các chi phí trực tiếp, chi phí chung, chi phí quản lý doanh nghiệp, có thể đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý và tiết kiệm chi phí sản xuất. Định kỳ lập báo cáo sản xuất kinh doanh theo tiến độ và thời hạn, tổ chức kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm.
 • 33
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xưởng 2 - Sản xuất thuốc nổ ZECNÔ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xưởng 3 - Sản xuất thuốc nổ ANFO thường TK 622 - Chi phí nhân[r]
 • 48
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Sơ đồ 1: Hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm 2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp không theo dõi một cách thường xuyên, liên tục về tình hình biến động của các loại vật tư, hàng hoá, sản phẩm mà chỉ phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ, xác định lượng tồn kho thực tế, chưa xuất dùng cho sản phẩm kinh doanh và các mục đích khác. Phương pháp này chỉ thích hợp với các đơn vị điều kiện những chủng loại hàng hoá vật tư khác nhau, giá trị thấp, thường xuyên xuất dùng xuất bán.
 • 33
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT NHỰA ĐÔNG Á

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT NHỰA ĐÔNG Á

tác quản lý sử dụng nguyên vật liệu có kế hoạch, kịp thời, đảm bảo cho hoạt động sản xuất của từng nhà máy và toàn công ty được tiến hành thông suốt, liên tục. Hàng ngày, căn cứ vào Phiếu xuất kho vật tư và Sổ chi tiết của từng nhóm sản phẩm, kế toán tiến hành nhập số liệu vào máy, chương trình sẽ tự động lên sổ Nhật ký chung (Bảng 4) và Sổ Cái TK 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” (Bảng 5) theo từng nhà máy rồi tổng hợp toàn công ty. Trình tự hạch toán:
 • 30
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG_ - Tài khoản kế toán sử dụng: TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Công dụng: tài khoản này được dùng để tập hợp toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp phát sinh[r]
 • 120
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT (1)

ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT (1)

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG_ - Tài khoản kế toán sử dụng_: _TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Công dụng: tài khoản này được dùng để tập hợp toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp phát si[r]
 • 124
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

BÊN CÓ: _Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp để tính giá thành sản phẩm _Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường TÀI KHOẢN 622 KHÔNG CÓ SỐ DƯ c_Phương pháp hạ[r]
 • 95
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P2 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P2 PPSX

Để quản lý tốt chi phí, ngoài phân loại chi phí, các doanh nghiệp cần phải xem xét cơ cấu chi phí sản xuất để định h−ớng thay đổi tỷ trọng mỗi loại chi phí sản xuất. Cơ cấu chi phí sản xuất là tỷ trọng giữa các yếu tố chi phí trong tổng số chi phí sản xuất. Các doanh nghiệp trong cùng một ngành và giữa các ngành khác nhau có cơ cấu chi phí sản xuất khác nhau. Cơ cấu chi phí sản xuất chịu tác động của nhiều nhân tố nh−: loại hình và quy mô sản xuất của từng doanh nghiệp, trình độ kỹ thuật, trang thiết bị, điều kiện tự nhiên, công tác tổ chức, năng lực quản lý, trình độ tay nghề của công nhân v.v..
 • 5
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHI SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHI SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NHIỆT ĐỚI

Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn chế biến, còn đang nằm trong quá trình sản xuất. Để tính được giá thành sản phẩm, doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Nhiệt Đới, giá trị sản phẩm dở dang được xác định như sau: đến cuối kỳ báo cáo mà mã hàng chưa hoàn thành thì toàn bộ chi phí sản xuất tập hợp được theo mã hàng đó đều coi là giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ, chuyển kỳ sau; còn nếu mã hàng đã hoàn thành thì giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là bằng 0.
 • 31
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH DOCX

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH DOCX

- Tư liệu lao động: Nhà xưởng, máy móc, thiết bị và các tài sản cố định khác - Đối tượng lao động: Nguyên nhiên vật liệu - Sức lao động của con người Các yếu tố đó chính là các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất ra những lượng sản phẩm vật chất tương ứng. Nhất là trong nền kinh tế thị trường sự hạch toán kinh doanh cũng như các quan hệ trao đổi đều được tiền tệ hoá. Như vậy, các chi phí sản xuất mà doanh nghiệp chi ra luôn được tính toán và được đo lường bằng tiền và gắn với một thời gian xác định như (tháng, quý, năm). Các chi phí đó bao gồm : hao phí lao động sống là hao phí trong việc sử dụng lao động như tiền lương, tiền công, lao động vật hóa là những lao động quá khứ đã được tích luỹ trong các yếu tố vật chất được sử dụng để sản xuất như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên liệu, vật liệu.
 • 98
TẠI CÔNG TY CẦU 12

TẠI CÔNG TY CẦU 12

_2.3.2 HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP._ ở Công ty Cầu 12, khoản mục chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền l-ơng chính, tiền ll-ơng phụ, phụ cấp của công nhân trực tiếp hạch toá[r]
 • 21
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CẦU 12

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CẦU 12

_2.3.2 HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP._ ở Công ty Cầu 12, khoản mục chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền l-ơng chính, tiền ll-ơng phụ, phụ cấp của công nhân trực tiếp hạch toá[r]
 • 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÁM ĐỨC

chung cho từng bộ phận kinh doanh. Ngoài việc tính và phân bổ khấu hao kế toán còn tiến hành lập và tính giá trị công cụ dụng cụ phân bổ vào chi phí kinh doanh hàng tháng. Công cụ dụng cụ khi đưa vào sử dụng kế toán chuyển toàn bộ giá trị vào tài khoản 627- chi sản xuất chung. Căn cứ vào thời gian sử dụng theo thiết kế, đặc tính kỹ thuật để phân bổ giá trị vào chi phí hàng thàng. Công cụ dụng cụ tại công ty được chia làm 3 nhóm sau: Nhóm thứ nhất là đồ gỗ bao gồm bàn, ghế, đũa ăn, kệ tivi , Nhóm thứ hai đồ sứ và thuỷ tinh: ly uống nước, ấm trà, bát ăn cơm, lọ hoa, bể nuôi hải sản, Nhóm thứ ba là đồ INỐC nôi lẩu muôi canh, bàn nấu kệ bếp, khay đựng đồ, bếp gas du lịch...
 • 33
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P2 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P2 PPT

Để quản lý tốt chi phí, ngoài phân loại chi phí, các doanh nghiệp cần phải xem xét cơ cấu chi phí sản xuất để định h−ớng thay đổi tỷ trọng mỗi loại chi phí sản xuất. Cơ cấu chi phí sản xuất là tỷ trọng giữa các yếu tố chi phí trong tổng số chi phí sản xuất. Các doanh nghiệp trong cùng một ngành và giữa các ngành khác nhau có cơ cấu chi phí sản xuất khác nhau. Cơ cấu chi phí sản xuất chịu tác động của nhiều nhân tố nh−: loại hình và quy mô sản xuất của từng doanh nghiệp, trình độ kỹ thuật, trang thiết bị, điều kiện tự nhiên, công tác tổ chức, năng lực quản lý, trình độ tay nghề của công nhân v.v..
 • 5
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

Phân loại chi phí theo công dụng chi phí : + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : là chi phí nguyên vật liệu chính,nguyên vật liệu phụ trực tiếp để sản xuất sản phẩm + Chi phí nhân công t[r]
 • 40
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 2 PPSX

Giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất có sự giống nhau và khác nhau: chi phí sản xuất hợp thành giá thành phẩm, nh−ng không phải toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều đ−ợc tính vào giá thành sản phẩm trong kỳ. Giá thành sản phẩm phản ánh l−ợng chi phí để hoàn thành sản xuất hoặc sản xuất và tiêu thụ 1 đơn vị hay 1 khối l−ợng sản phẩm nhất định, còn chi phí sản xuất và l−u thông sản phẩm thể hiện số chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ này th−ờng là một năm.
 • 5
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Thực tế có nhiều cách phân loại chi phí khác nhau như phân theo nội dung kinh tế, theo công dụng, theo vị trí… Mỗi cách phân loại đều đáp ứng cho mục đích quản lý, hạch toán… ở các góc độ khác nhau. Vì thế, các cách phân loại đều tồn tại, bổ sung cho nhau và giữ vai trò nhất định trong quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, lựa chọn tiêu thức phân loại nào là phải dựa vào yêu cầu của công tác quản lý và hạch toán.
 • 31
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢPCHI PHÍ SẢNXUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀSẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢPCHI PHÍ SẢNXUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀSẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tuy công ty Thơng mại và sản xuất vật t thiết bị Giao thông vận tải đã có phân xởng lắp ráp xe, nhng một phần của việc lắp ráp xe vẫn phải thuê ngoài đặc biệt là việc lắp ráp ô tô gần nh 100% là thuê công ty ô tô 1 - 5 lắp ráp. Và các khoản chi phí này đợc công ty hạch toán nh một khoản chi phí riêng biệt và đợc coi là khoản chi phí thuê ngoài gia công chế biến, không đợc tính vào chi phí dịch vụ mua ngoài của phần chi phí sản xuất chung. Cuối tháng các khoản chi phí này đợc kết chuyển sang TK154 để tính giá thành sản xuất.
 • 25
HẠCH TÓAN TIÊU THỤ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH - 2 PPTX

HẠCH TÓAN TIÊU THỤ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH - 2 PPTX

Giá thành sản phẩm là cơ sở để định giá bán, cũng như ra các quyết định trong việc chấp nhận đơn đặt hàng. Do đó muốn đứng vững trên thị trường , doanh nghiệp cần phải không ngừng phấn đấu sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, vật tư, lao động vốn nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác những khả năng tiềm tàn để giảm chi phí sản xuất , hạ giá thành sản phẩm, tính chính xác giá thành là tiền đề cho xác định kết quả kinh doanh được chính xác.
 • 10
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP HIỆN NAY

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP HIỆN NAY

Tuy nhiên về cơ bản việc hạch toán các phần hành kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp cũng tơng tự nh các doanh nghiệp sản xuất khác. Đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán sao cho phù hợp với đặc điểm sản xuất của đơn vị. Từ đó cung cấp số liệu một cách chính xác, kịp thời, phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) một cách có hiệu quả. 2. Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.
 • 26
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Do đặc thù của ngành xây dựng là đối tượng tập hợp chi phí là từng công trình, hạng mục công trình…và nguyên vật liệu thường được mua và chuyển đến trực tiếp tận chân công trình, vật liêu có tại kho là rất ít. Đồng thời do đặc điểm của Công ty là tổ chức theo hình thức sổ Nhật ký chung nên chứng từ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong hoạt động xây lắp của Công ty chỉ bao gồm một số chứng từ như phiếu xuất kho vật liệu, hoá đơn mua hàng hoá vật tư, phiếu đề nghị tạm ứng vật tư…hoặc hợp đồng giao khoán vật tứ mà không có bảng phân bổ nguyên vật liệu hay bảng kê xuất kho vật liệu.
 • 50
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Kế toán chi phí nhân công trực tiếp đợc phản ánh trên TK 622 - Bên nợ : Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sang tài khoản liên quan để tính giá [r]
 • 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT HÀ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT HÀ

2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 2.1.4.1 Nội dung của chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm : Lương nhân viên quan lý đội, các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiển máy thi công, nhân viên quản lý đội. Chi phí vật liệu sử dụng ở đội thi công, chi phí dụng cụ đồ dùng phục vụ cho chi phí quản lý sản xuất ở đội thi công, chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng ở đội, chi phí khác bằng tiền phát sinh ở đội thi công.
 • 44
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SÔNG HỒNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SÔNG HỒNG

1.5.2.2.KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Để hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản này dung để phản ánh chi phí[r]
 • 121
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢPCHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢPCHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cộng 5.417.378 5.000 27.086.893.182 Sau đó khi tiến hành sản xuất trong các tháng phát sinh các chi phí sản xuất thực tế, kế toán tiến hành ghi chép vào các số liên quan, cuối tháng kết chuyển sang TK154. Các khoản chênh lệch giữa chi phí tạm tính và chi phí thực tế phát sinh được cộng dồn đến cuối năm công ty mới tiến hành điều chỉnh giá vốn thực tế của sản phẩm sản xuất. Như vậy mỗi lần thực hiện sang 1 đơn đặt hàng thành phẩm giao cho khách hàng vẫn lấy giá hạch toán.
 • 25
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT

Thứ hai: Luận văn tìm hiểu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát. Từ đó đánh giá những ưu, nhược điểm trong công tác kế toán quản trị chi phí ở Công ty. Thứ ba: Luận văn đã khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí phục vụ quản trị nội bộ Công ty TNHH Hoàng Phát. Đề xuất các giải pháp trong kế toán quản trị chi phí như: phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, báo cáo kiểm soát và phân tích chi phí, phân tích thông tin thích hợp trong quyết định giá bán nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát.
 • 26
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

KẾT LUẬN Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty đa quốc gia, các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực, đặc biệt là sự lớn mạnh của các doanh nghiệp trong nước đã tạo cho nền kinh tế Việt Nam những cơ hội lớn để hội nhập và phát triền kinh tế. Do đó mục tiêu của các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty Cổ phần May 10 nói riêng là tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu này thì quản lý chi phí đóng vai trò thực sự quan trọng trong thời điểm hiện nay khi nền kinh tế đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Do đó các nhà quản trị đã tìm mọi biện pháp nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
 • 24
KẾ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ THIẾT KẾ TAI CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST

KẾ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ THIẾT KẾ TAI CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST

toán của doanh nghiệp. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời sẽ tạo ra cơ sở cho các nhà quản lý ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Từ nhận thức đó, việc nghiên cứu hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist (tên viết tắt SCTV) đã được ban lãnh đạo quan tâm, công việc này không những có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận mà còn mang ý nghĩa thực tiễn to lớn, cấp bách trong quá trình đổi mới kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất trong nước nói chung và SCTV nói riêng.
 • 65
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH

Giá thành toàn bộ (còn gọi là giá thành đầy đủ, giá thành tiêu thụ): Chỉ tiêu giá thành này được dùng để xác định lợi tức trước thuế của từng thứ sản phẩm, lao vụ,... (Phan Đức Dũng, 2009). Giá thành toàn bộ = Giá thành sản xuất + chi phí bán hàng + chi phí QLDN Chỉ tiêu này có ý nghĩa trong lãnh đạo và quản lý kinh tế. Giá thành là chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tổng hợp, được dùng để đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, nó phản ánh tổng quát các mặt kinh tế, kỹ thuật, tổ chức của doanh nghiệp. Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm là nhân tố quyết định nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao tích luỹ cho doanh nghiệp. Tính toán chính xác giá thành sản phẩm là cơ sở để xác định giá bán hợp lý của sản phẩm, là cơ sở để kiểm tra tình hình thực hiện các định mức tiêu hao, tình hình thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ, là căn cứ để xác định kết quả sản xuất kinh doanh.
 • 65
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG DOCX

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG DOCX

Chi phí phát sinh được xác định: Chi phí phát sinh được xác định: • Chi phí nvl trực tiếp: ĐH A là 2 500 000; ĐH B là 1 800 000 Chi phí nvl trực tiếp: ĐH A là 2 500 000; ĐH B là 1 800 000 • Chi phí nhân công trực tiếp: ĐH A là 800 000; ĐH B là 600 000 Chi phí nhân công trực tiếp: ĐH A là 800 000; ĐH B là 600 000 • Chi phí sản xuất chung1 290 000. Chi phí sản xuất chung1 290 000.
 • 42
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

1 Căn cứ vào số liệu ở bản công bố tiền công bao gồm lơng chính, lơng phụ cấp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện lao vụ để tập hợp và phân bổ cho[r]
 • 21
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21
BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

BÀN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ

Tuỳ theo đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể áp dụng những phơng pháp sau: - Đánh giá theo chi phí nhân công trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính CPSX CPNVLTT ho[r]
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng quốc tếkế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựngphần ii thực tế tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng hồng hà 10tình hình thực tế hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48hạch toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty cp vận tải thương mại và du lịch đông anhhạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây dựng thương mại hùng hươngnhững ưu điểm và tồn tại về công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng 48một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ