0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Các tham số đánh giá chất lợng mạng

quy trình tối ưu

quy trình tối ưu

Phụ lục 2 bao gồm các mẫu biểu báo cáo về kết quả đo sóng driver test nhằm đánh giá tổng thể mạng vô tuyến và là tài liệu để so sánh giữa các lần đo sóng và so sánh với các mạng khác. Trong thời gian qua, để hoàn thiện đề tài, nhóm nghiên cứu triển khai đã nhận đ- ợc sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật - Khai thác, Phòng Kỹ thuật Khai thác Công ty và các Đài kỹ thuật tại Trung tâm ....Tuy nhiên, do thời gian có hạn, đề tài có thể sẽ khó tránh khỏi những khiếm khuyết, nhóm nghiên cứu rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của cấp trên cũng nh các bạn đồng nghiệp để hoàn thiện hơn nữa.
 • 49
LUẬN VĂN:SỬ DỤNG TÁC TỬ DI ĐỘNG PHÁT HIỆN DỊCH VỤ TRONG CÁC MẠNG NGANG HÀNG KHÔNG CÓ CẤU TRÚC POTX

LUẬN VĂN:SỬ DỤNG TÁC TỬ DI ĐỘNG PHÁT HIỆN DỊCH VỤ TRONG CÁC MẠNG NGANG HÀNG KHÔNG CÓ CẤU TRÚC POTX

• CHƯƠNG 3: Nghiên cứu giải pháp sử dụng tác tử di động tìm kiếm thông tin trong các mạng ngang hàng không có cấu trúc, cơ sở lý thuyết, các tham số liên quan và những đánh giá sơ bộ về [r]
 • 48
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ISO 9000_2000

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ISO 9000_2000

trình phát triển quản lý chất lợng ở trình độ cao hơn, nhanh hơn, rộng khắp hơn trong nửa cuối thế kỷ 20. c. Quản lý chất lợng cục bộ và tổng hợp. Những quan niệm mới về triển khai chức năng đảm bảo chất lợng đợc phát triển và hoàn thiện dần cho tới ngày nay. Nhiều quan niệm đã nảy sinh nh một phản ứng trớc những quan niệm tơng tự về chất lợng ở Nhật. Các quan niệm này đều gặp nhau ở chỗ nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo chất lợng cho mọi nhân viên trong một tổ chức. A. V. Feigenbaun là ngời đầu tiên đa ra thuật ngữ “điều khiển chất lợng tổng hợp” (Total quality control) khi ông còn làm việc ở công ty General Electric. Quan điểm của ông cho rằng trách nhiệm quản lý chất lợng thuộc về mọi phòng ban chứ không chỉ là trách nhiệm riêng của phòng chất lợng. Tuy nhiên, trong nhiều năm, t tởng này đã bị sao nhãng ở Mỹ và chỉ đến khi chất lợng hàng hoá của Nhật vơn lên dẫn đầu thế giới vào cuối những năm 70, các kỹ s Mỹ mới “tái phát hiện” lại những ý tởng của Feigenbaun để phổ cập trong các công ty Mỹ. Nếu nh trong nửa đầu thế kỷ 20, quản lý chất lợng đợc phát triển mạnh ở Mỹ và các nớc phơng Tây thông qua các hoạt động kiểm tra chất lợng, điều khiển chất lợng, đảm bảo chất lợng thì trong nửa cuối thế kỷ 20, hoạt động quản lý chất lợng đã dần mang tính hệ thống, tính đồng bộ, đi từ cục bộ tới tổng hợp, dẫn đến việc hình thành các hệ thống chất lợng, tạo nên một bớc phát triển mới về chất lợng trong hoạt động quản lý chất lợng ở nhiều nớc trên thế giới.
 • 26
HOOA 8

HOOA 8

- Viết sơ đồ phản ứng gồm công thức hoá học của các chất tham gia và sản phẩm. - Tìm hệ số đặt đằng trớc mỗi chất sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế bằng nhau ( Không đợc chữa chỉ số ). 3) Tính theo công thức hoá học:
 • 10
CÔNG TÁC LƯƠNG THƯỞNG CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN I - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC LƯƠNG THƯỞNG CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN I - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Công tác đánh giá chất lợng làm việc của nhân viên trong thời gian qua của khách sạn đợc dựa trên cơ chế giám sát của trởng bộ phận đối với nhân viên trong bộ phận đó.. Những đánh giá ch[r]
 • 41
Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thăng Long

Quá trình hình thành và phát triển của công ty Thăng Long

TRANG 5 _- PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG: GIÁM SÁT CHẤT LỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT RA ĐẢM BẢO_ sản phẩm bán ra đạt tiêu chuẩn chất lợng, nghiên cứu nâng cao chất lợng sản phẩm - Phòng công nghệ và[r]
 • 30
chi phí chất lượng và quản lý chi phí chất lượng tại công ty vetco

chi phí chất lượng và quản lý chi phí chất lượng tại công ty vetco

triển khai COQ trong công ty cung cấp các số liệu về các khoản h hỏng phản ánh chất lợng kém của sản phẩm, quá trình cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là ban lãnh đạo nhận thấy vai trò của việc làm đúng ngay từ đầu và hiệu quả mà chơng trình chất lợng mang lại (ớc đoán tiết kiệm chi phí đợc 27000$/năm). Qua đó đạt đợc các mục tiêu mà công ty đề ra khi triển khai chơng trình: làm cho các chỉ tiêu tài chính trở nên rõ ràng hơn, làm rõ những chi phí không phù hợp, để mọi ngời trong công ty chú ý đến vấn đề chất lợng, cam kết thực hiện các chơng trình chất lợng, tạo văn hoá chất l- ợng trong công ty,góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và uy tín cuả công ty.
 • 32
HỆ THỐNG LẮP RÁP TỰ ĐỘNG TRONG CIM DOC

HỆ THỐNG LẮP RÁP TỰ ĐỘNG TRONG CIM DOC

ráp ph ải đảm bảo những y êu c ầu kỹ thuật khi nghiệm thu do bản thiết kế sản phẩm đề ra, phải đạt y êu c ầu của các mối ghép, các chuỗi kiểm tra lắp ráp, đạt chính xác v ề truyền động. V ì v ậy, khi có bản thiết kế hợp lý về kết cấu v à s ự h ình thành chu ỗi kiểm tra th ì gi ảm đợc khối lợng lao động lắp ráp.
 • 5
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Nhận thức mới về chất lợng dịch vụ cho thấy chất lợng dịch vụ là chất lợng của con ngời, để cung cấp đợc chất lợng dịch vụ tốt thì cơ bản chất lợng con ngời phải tốt, vì vậy phải đào tạo[r]
 • 31
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CẦU ĐƯỜNG ÔTÔ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CẦU ĐƯỜNG ÔTÔ

 Phần lề đất: 2 ì 0,50 (m). Tuy nhiên theo số liệu điều tra thì lu lợng xe thô sơ trong giờ cao điểm N cđgiờ = 750 xe/h/chiều và lu lợng này thay đổi hàng năm là không đáng kể. Mặt khác theo điều 4.1, với đờng cấp IV, tốc độ thiết kế 60km/h sẽ không có làn riêng cho xe thô sơ mà tổ chức giao thông cho xe thô sơ đi trên phần lề gia cố. Theo điều 4.3.4, chiều rộng mặt đờng xe thô sơ là b = 1 ì n+0,5 = 1 ì 1+0,5 = 1,5m sẽ có năng lực thông hành một làn là 800 xe đạp/h/chiều; khi xe thô sơ bố trí trên phần lề gia cố thì phải mở rộng lề gia cố cho bằng chiều rộng b (chiều rộng lề gia cố lúc này bằng b cộng thêm chiều rộng dải phân cách bên). Đồng thời tuyến đờng A-B còn kết hợp làm tuyến đ- ờng du lịch sinh thái nên để đảm bảo xe dừng đỗ tạm thời đợc thuận tiện và tăng tiện nghi xe chạy T vấn thiết kế xin kiến nghị tăng kích thớc lề gia cố lên 2 ì 2,00m và chọn kích thớc các bộ phận của mặt cắt ngang nh sau:
 • 125
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Có khoảng 17 yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thơng tr-ờng -Giá -Chất lợng sản phẩm TRANG 9 -Năng lực nghiên cứu thị trờng -Khả năng giao hàng đúng hẹn -Mạng[r]
 • 41
CHƯƠNG 13 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CHƯƠNG 13 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

NỘI DUNG QUẢN LÝ CHẤT LỢNG Mô hình khái quát về hoạt động quản lý chất lợng CÁC CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA NHÀ N-ỚC NGHIÊN CỨU THỊ TRỜNG THIẾT KẾ SẢN XUẤT - QUI ĐỊNH CHẤT LỢNG - Q[r]
 • 31
BÁO CÁO SƠ BỘ TỰ ĐANH GIÁ CSGD THCS

BÁO CÁO BỘ TỰ ĐANH GIÁ CSGD THCS

1. Kết quả đánh giá và xếp loại học lực của học sinh nhà trờng đáp ứng đợc mục tiêu GD cấp THCS x 2. Kết quả đánh giá, xếp loại HK của HS trong nhà trờng đáp ứng đợc mục tiêu GD cấp THCS x
 • 4
THỰC TRẠNG VÀ PHƠNG HỚNG NÂNG CAO CHẤT LỢNG ĐẠI LÝ BẢOHIỂM NHÂN THỌ

THỰC TRẠNG VÀ PHƠNG HỚNG NÂNG CAO CHẤT LỢNG ĐẠI LÝ BẢOHIỂM NHÂN THỌ

Thực tế bảo hiểm Mỹ AIA có mô hình tổ chức quản lý đại lý theo khu vực địa lý,Công ty có văn phòng đại diện ở rất nhiều tỉnh thành khác nhau nh Long Xuyên, Nha Trang, Huế… Trong khi đó t[r]
 • 37
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG CU, PB, CD TRONG RAU XANH Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NGHỆ AN

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG CU, PB, CD TRONG RAU XANH Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NGHỆ AN

1.2. Nguyên nhân làm tăng hàm lợng kim loại nặng trong rau và đất. Các nhà khoa học môi trờng trên thế giới đã cảnh báo về vấn đề ô nhiễm đất hiện nay, đặc biệt là trong việc sử dụng nông dợc và phân hoá học. ở Việt Nam, ô nhiễm đất còn do ngời dân sử dụng nguồn nớc tới tiêu cha đạt tiêu chuẩn, và tập quán canh tác lạc hậu sử dụng nguồn dinh dỡng từ các bùn thải ở các sông, mơng máng, ao hồ để bón cho cây trồng. Trớc kia khi khoa học kĩ thuật cha phát triển thì nguồn bùn thải này chủ yếu là các chất hữu cơ ít độc đối với cây trồng mà hơn nữa còn tăng độ phì nhiêu và dinh dỡng cho môi trờng đất. Ngày nay khi khoa học phát triển các nhà máy xí nghiệp đợc xây dựng ở khắp nơi đặc biệt là các thành phố, lợng nớc thải và bùn thải mang nhiều yếu tố gây độc đối với hệ sinh thái của môi trờng đất. Ô nhiễm đất không những ảnh h- ởng xấu tới sản xuất nông nghiệp và chất lợng nông sản, mà còn thông qua rau quả … ảnh hởng trực tiếp đến sức khoẻ con ngời và động vật.
 • 34
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI

Những đặc điểm này cũng gây ra những khó khăn nhất định cho quản lý nhân sự từ việc lựa chọn đào tạo bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, đến những hoạt động đoàn thể. Dây máy cáp: Đây là lực lợng sản xuất đông nhất trong các bộ phận của Công ty. Các tổ dây máy cáp là lực lợng sản xuất làm việc rải khắp địa bàn của Công ty quản lý. Trực tiếp làm nhiệm vụ duy trì bảo dỡng đờng cáp điện thoại đ- ờng dây thuê bao tới từng thuê bao. Công nhân D - M - C phải làm việc trực tiếp ngoài trời để đảm bảo thông tin liên lạc đựơc thông suốt. Do vậy khó khăn của họ cũng rất lớn, phụ thuộc vào thời tiết và địa bàn làm việc. thờng xuyên phải di chuyển trên đờng và làm việc theo đòi hỏi của công việc từng ngày.
 • 37
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

Nhận thức mới về chất lợng dịch vụ cho thấy chất lợng dịch vụ là chất lợng của con ngời, để cung cấp đợc chất lợng dịch vụ tốt thì cơ bản chất lợng con ngời phải tốt, vì vậy phải đào tạo[r]
 • 31
MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

Sản phẩm sản xuất ra chủ yếu tiêu thụ ở nớc ngoài nh các nớc: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật và một số nớc Châu Âu... do vậy hàng năm công ty cổ phần may Lê Trực cũng đóng góp một phần vào kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may ở nớc ta. Mục tiêu của công ty hớng tới trong hoạt động là huy động vốn có hiệu quả cho việc phát triển sản xuất kinh doanh hàng may mặc nhằm thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định cho ngời lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nớc và công ty. Ngoài ra, công ty cũng đang tập trung xây dựng mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh gọn nhẹ, hiệu quả cao theo hớng giảm dần tỷ lệ doanh thu gia công và tăng dần phơng thức kinh doanh mua vào nguyên vật liệu, bán ra thành phẩm có chất lợng cao. Bên cạnh đó, công ty có trách nhiệm không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
 • 35
TÌM HIỂU GIAO THỨC H323 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VOIP VÀ SO SÁNH H323 VỚI GIAO THỨC SIP

TÌM HIỂU GIAO THỨC H323 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VOIP VÀ SO SÁNH H323 VỚI GIAO THỨC SIP

Chức năng chuyển đổi kênh thông tin giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh cũng có thể thu nhập thông tin về lưu lợng gói và chất lợng kênh đối với mỗi cuộc gọi để sử dụng trong việc báo [r]
 • 20
TÌM HIỂU GIAO THỨC H323 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VOIP VÀ SO SÁNH H323 VỚI GIAO THỨC SIP

TÌM HIỂU GIAO THỨC H323 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VOIP VÀ SO SÁNH H323 VỚI GIAO THỨC SIP

Chức năng chuyển đổi kênh thông tin giữa mạng IP và mạng chuyển mạch kênh cũng có thể thu nhập thông tin về lưu lợng gói và chất lợng kênh đối với mỗi cuộc gọi để sử dụng trong việc báo [r]
 • 20
MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

* Về trình độ tay nghề của công nhân. Lực lợng lao động trong công ty chủ yếu là nữ nên rất phù hợp với yêu cầu công việc đòi hỏi sự khéo léo và chịu khó làm việc. Trong những năm gần đây, công ty thờng xuyên tổ chức các cuộc thi thợ giỏi và luôn tạo điều kiện cho đội ngũ công nhân tham gia các khoá học đào tạo tay nghề ngắn và dài hạn do vậy trình độ tay nghề của công nhân trong công ty đợc nâng cao đáng kể. Mặt khác, ý thức trách nhiệm của từng công nhân với phần việc của họ cũng đợc nâng cao và đợc phân định rõ ràng, gắn liền với nó là chế độ thởng, phạt nghiêm minh về chất lợng. Để thởng, phạt đợc công bằng các cán bộ KCS sẽ đối chiếu danh sách để xác định ai sẽ đợc thởng hoặc phạt, mức độ thởng hoặc phạt là bao nhiêu sau đó sẽ tính vào tiền lơng hàng tháng của công nhân viên. Thông qua cơ chế này để nhắc nhở công nhân sản xuất tuân thủ các nguyên tắc trong công ty cũng nh các yêu cầu kỹ thuật, tập trung sản xuất để đảm bảo chất lợng sản phẩm làm ra. * Xây dựng hệ thống chỉ tiêu.
 • 151
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4

Máy móc thiết bị và các dụng cụ thi công của Công ty phần lớn đã cũ, lạc hậu so với yêu cầu đặt ra, các máy móc này đa phần thuộc thế hệ cũ, công kềnh, năng suất kém, tiêu tốn nhiều nhiên liệu, năng lợng, công tác lắp đặt và vận hành phức tạp, một số loại máy móc thiết bị của Công ty vẫn không đủ để đáp ứng nhu câu khi cần thiết. ở đây ta cũng phải thấy một điều là ở Công ty xây dựng số 4 hiện nay quy mô và và hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn cha cho phép trang bị có hiệu quả các máy móc thiết bị có giá trị lớn, mức độ sử dụng không liên tục ví dụ nh máy đóng cọc, máy khoan cọc nhồi, . . . Do đó với những loại này khi cần thiết thi phải đi thuê. Tuy nhiên hệ thống xe vân tải tuy cần liên tục nhng vẫn không đủ đáp ứng, nguyên nhân là do phần lớn các loại xe này đã quá cũ, trong tải còn lại thực tế là nhỏ do đó tuy xe nhiều nhng lại vận chuyển đợc ít, thêm vào đó là mức tiêu tốn nhiên liệu, năng lợng lại quá nhiều, thời gian vận chuyển lâu dẫn đến chi phí lớn góp phần làm tăng giá thành công trình. Từ thực trạng này đòi hỏi Công ty cần phải có chính sách đổi mới thay thế công nghệ tiên tiến, hiên đại nhằm nâng cao chất lợng công trình, hạ giá thành công trình và đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 38
ĐẾM SỐ XE VÀO GARA

ĐẾM SỐ XE VÀO GARA

U∼ U01 U01 RT I1 TRANG 5 - Chất lợng của nguồn ảnh hởng trực tiếp đến các tham số và chất lợng làm việc của các thiết bị điện tử nh làm thay đổi điểm làm viêc, gây nên điện áp trôi trong[r]
 • 49
 CHẤT LỢNG THỰC PHẨM

CHẤT LỢNG THỰC PHẨM

TRANG 14 Thành lập nhóm công tác HACCP Mô tả sản phẩm Xác định mục đích sử dụng Xác định dây chuyền sản xuất Nguyên tắc 1:Tiến hành phân tích mối nguy hại Thẩm định thực tế dây chuyền sả[r]
 • 31
 CHẤT LỢNG THỰC PHẨM

CHẤT LỢNG THỰC PHẨM

TRANG 14 Thành lập nhóm công tác HACCP Mô tả sản phẩm Xác định mục đích sử dụng Xác định dây chuyền sản xuất Nguyên tắc 1:Tiến hành phân tích mối nguy hại Thẩm định thực tế dây chuyền sả[r]
 • 31
CHẤT LỢNG SẢN PHẨM

CHẤT LỢNG SẢN PHẨM

Khái niệm quản lý chất l ợng sản phẩm hiện đại _ Cũng nh các khái niệm về chất lợng sản phẩm, hiện nay có rất nhiều quan niệm khác nhau về quản lý quản trị chất lợng, nhng tuy vậy những [r]
 • 28
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẤU THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU VÀO FILE ÂM THANH

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẤU THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU VÀO FILE ÂM THANH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG ÂM THANH SAU KHI GIẤU TIN Để đánh giá chất lƣợng của tín hiệu âm thanh ở đầu ra của bộ mã hoá, ngƣời ta thƣờng sử dụng hai tham số, sai số bình phƣơng trung bình – MS[r]
 • 49
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Phần III các giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng ngân hàng thơng mại Từ thực tế đã đa ra, có thể nói rằng thực trạng tín dụng ngân hàng thơng mại hiện nay tuy đã có những bớc đổi mới đáng kể nhng vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém. Hệ thống ngân hàng nói chung, tín dụng nói riêng đang bớc đầu đi vào hoạt động với đúng nghĩa “ngân hàng hiện đại” nhằm làm tăng cờng tốc độ giao dịch và lu thông trong nền kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu dùng. Để hệ thống ngân hàng ngày càng hoàn thiện hơn và thực sự trở thành một trong những công cụ kinh tế vĩ mô hữu hiệu của nhà nớc thì các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả chất lợng tín dụng ngân hàng thơng mại phải đợc nghiên cứu và áp dụng một cách nhanh chóng và tích cực. Sau đây em xin mạo muội đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng ngân hàng thơng mại.
 • 28
Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Đối với các ngân hàng thơng mại là các tổ chức kinh doanh tiền tệ để đánh giá chất lợng của tín dụng, ngoài các chỉ tiêu định tính, phải dựa vào các chỉ tiêu định lợng cụ thể sau : _a Ch[r]
 • 30
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN.

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN.

Đối với các ngân hàng thơng mại là các tổ chức kinh doanh tiền tệ để đánh giá chất lợng của tín dụng, ngoài các chỉ tiêu định tính, phải dựa vào các chỉ tiêu định lợng cụ thể sau : _a Ch[r]
 • 31
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN. (2)

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN. (2)

Đối với các ngân hàng thơng mại là các tổ chức kinh doanh tiền tệ để đánh giá chất lợng của tín dụng, ngoài các chỉ tiêu định tính, phải dựa vào các chỉ tiêu định lợng cụ thể sau : _a Ch[r]
 • 31
THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC NINH

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC NINH

Với phơng châm tận dụng tối đa năng lực mạng lới hiện có, đổi mới công nghệ không ngừng phát triển mạng lới bu chính với nhiều loại hình dịch vụ chất lợng cao đáp ứng nhu cầu thông tin x[r]
 • 50
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

b-Nhóm chỉ tiêu có thể so sánh đợc * Tỷ lệ sai hỏng :Đánh giá tình hình thực hiện chất lợng sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất các lại sản phẩm không phân thứ hạng Chất lợng -Sử dụ[r]
 • 50
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU, ĐẢM BẢO CUNG ỨNG KỊP THỜI NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỚI CHẤT LƯỢNG CAO.

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU, ĐẢM BẢO CUNG ỨNG KỊP THỜI NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỚI CHẤT LƯỢNG CAO.

b-Nhóm chỉ tiêu có thể so sánh đợc * Tỷ lệ sai hỏng :Đánh giá tình hình thực hiện chất lợng sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất các lại sản phẩm không phân thứ hạng Chất lợng -Sử dụ[r]
 • 50
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT CHƯƠNG I  II

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT CHƯƠNG I II

CHẤT LỢNG BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ CỦA CÔNG NHÂN _ Nếu bộ máy quản lý có chất lợng tốt, biết phân tích, đánh giá và dự báo đợc xu thế biến động của thị trờng, từ đó vạch ra cá[r]
 • 26
Huong dan su dung alinetest  3 11 2014

Huong dan su dung alinetest 3 11 2014

Các tham số được định kỳ thu thập vào CSDL qua giao thức SNMP của tất cả các DSLAM trên mạng, sau đó sẽ được tính toán trung bình (Attenuation, SNR_Margin, Current_bitrate ...), hoặc được cập nhật dữ liệu mới (Porfile_name, Set_bitrate ...). Sau đó định kỳ được lưu trữ phục vụ cho việc lập báo cáo, đánh giá phân tích mạng.Hiện nay hệ thống Alinetest đang đánh giá định kỳ theo tuần (từ thứ 2  CN).Các tham số cần thu thập gồm:
 • 86
DOI MOI KTDG BD GV THCS

DOI MOI KTDG BD GV THCS

cần đánh giá. Các thông tin thu thập đợc thông qua việc sử dụng bộ công cụ đánh giá có chính xác mới đảm bảo có đợc các kết quả đánh giá chính xác. - Đảm bảo độ giá trị (đo đợc đúng cái cần đo). Các công cụ đánh giá phải đảm bảo đánh giá đợc đúng theo mục tiêu cần đánh giá. Chẳng hạn nh đối với việc đánh giá kết quả học tập: Tuỳ từng bộ môn, căn cứ vào chuẩn chung cũng nh đặc thù môn học có thể lựa chọn công cụ kiểm tra, đánh giá là những loại bài kiểm tra bao gồm kiểm tra viết, kiểm tra thí nghiệm, thực hành, bài tập dới dạng nghiên cứu khoa học (su tầm mẫu vật, thiết kế đo đạc, theo dõi ghi chép, nhận xét về một vấn đề mà học sinh trực tiếp thực hiện...) và yêu cầu nội dung phải thể hiện đúng cái cần đánh giá.
 • 31
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DỆT MAY VN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DỆT MAY VN

Có khoảng 17 yếu tố tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thơng tr-ờng -Giá -Chất lợng sản phẩm TRANG 9 -Năng lực nghiên cứu thị trờng -Khả năng giao hàng đúng hẹn -Mạng[r]
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: bien phap quan ly va nang cao hieu qua sư dụng von của doanh nghiepđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp filescẩm nang quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo quản lý hiệu quảchức năng quản lý nền kinh tế của nhà nướckỹ năng quản lý hiệu quả công việccẩm nang quản lý hiệu quả ebooksách các kỹ năng quản lý hiệu quảcác kỹ năng quản lý hiệu quảcẩm nang quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trìnhsách cẩm nang quản lý hiệu quảquản lý hiệu suất làm việc của nhân viênbiện pháp quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường thpt thị xã chí linh tỉnh hải dươngcẩm nang quản lý hiệu quả quản lý sự thay đổiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ