Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An

113 2.3K 14
Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phạm Tuấn Dũng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN VĨNH HƯNG-TỈNH LONG AN VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN TUẤN LỘ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2007 LỜI CẢM ƠN ! Đề tài: “ Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An giải pháp” hồn thành đóng góp tận tình Ban lãnh đạo; chun viên Phịng Giáo dục huyện Vĩnh Hưng Hiệu trưởng; tổ chuyên môn; phận phục vụ dạy-học tập thể giáo viên trường Trung học sở huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An cung cấp nhiều kinh nghiệm quý báu, ý kiến đóng góp, câu hỏi trị chuyện nhiệt tình, cởi mở nhằm làm cho nội dung đề tài thêm phong phú Xin chân thành cảm ơn: + Phịng Khoa học Cơng nghệ Sau Đại học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho học viên Cao học Khóa 14 - Chuyên ngành Quản lý Giáo dục hồn thành khóa học + Q Thầy, Cơ giảng dạy lớp Cao học Khóa 14- Chuyên ngành Quản lý Giáo dục trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho học viên + Ban lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục Huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi tơi hồn thành đề tài + Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS Trần Tuấn Lộ tận tình hướng dẫn tận tâm xây dựng đề tài sâu sắc giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học Do hiểu biết lực nghiên cứu thân có hạn, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận dẫn q Thầy, Cơ, góp ý chân tình quý bạn đồng nghiệp Trân trọng cảm ơn ! KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu CBQL CĐSP GD&ĐT GS GS.TS GV PGS.TS THCS THPT TS Đọc là: Cán quản lí Cao đẳng Sư phạm Giáo dục Đào tạo Giáo sư Giáo sư Tiến sĩ Giáo viên Phó giáo sư Tiến sĩ Trung học sở Trung học phổ thơng Tiến sĩ KÝ HIỆU TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO * Ký hiệu trích dẫn tài liệu tham khảo sữ dụng dấu ngoặc vuông: […] * Số nằm dấu ngoặc vuông số thứ tự tài liệu tham khảo danh mục tài liệu tham khảo Ví dụ: [1] : Trích dẫn từ tài liệu thứ tự danh mục tài liệu tham khảo [8] : Trích dẫn từ tài liệu thứ tự danh mục tài liệu tham khảo PHẦN MỞ ĐẦU 1- Lý chọn đề tài Quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng cho có hiệu thiết thực nhằm bước nâng cao chất lượng giảng dạy học tập trường vấn đề quan trọng cấp thiết giai đoạn toàn ngành giáo dục thực đổi nội dung chương trình giáo dục phổ thơng, sách giáo khoa đổi phương pháp giảng dạy nhằm phát huy lực chủ động sáng tạo học tập học sinh Đây hoạt động quản lý hiệu trưởng vơ khó khăn, phức tạp diễn thời gian dài Thế mặt chuyên môn, người hiệu trưởng quản lý hoạt động đào tạo hai mơn Do đó, để quản lý tốt hoạt động tổ chuyên môn, người hiệu trưởng phải biết dựa vào cánh tay đắc lực chun mơn nhà trường như: phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chun mơn giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm Hoạt động tổ chuyên môn trường THCS yêu cầu bắt buộc cần thiết, qui định điều lệ trường trung học Bộ GD&ĐT ban hành đạo Sở Giáo dục Phịng Giáo dục nói riêng Hiệu trưởng quản lý hoạt động nhằm quản lý giáo viên chuyên môn nghiệp vụ, thực kế hoạch giảng dạy, lực sư phạm giáo viên phạm vi tổ chuyên môn Cũng từ đây, phản ánh mặt hoạt động chuyên môn nhà trường, chất lượng giáo dục mặt hoạt động khác Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn trường phát huy tinh thần nổ lực sáng tạo giáo viên tập thể sư phạm, tính đồn kết nội bộ, lực điều hành hoạt động tổ trưởng tổ chuyên môn phát huy, đồng thời tạo động lực thúc giáo viên tổ chuyên môn phát huy nhiều sáng kiến, kinh nghiệm lĩnh vực giảng dạy giáo dục Mặt khác, tổ chun mơn có vai trị quan trọng việc góp phần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chỗ thông qua hoạt động dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm tiết dạy, sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, hội giảng để nâng cao chất lượng dạy học trường Tuy nhiên, vấn đề quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng cho có hiệu thiết thực để bước nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục nhà trường THCS chưa cấp quản lý ngành giáo dục huyện Vĩnh Hưng tổng kết Tổ trưởng tổ chuyên môn chưa đào tạo, bồi dưỡng kỹ quản lý tổ chuyên môn cách có hệ thống, năm học trước hoạt động tổ chuyên môn trường THCS chưa đồng bộ, nội dung hoạt động tổ chuyên môn chưa vào chiều sâu, hạn chế nhiều lĩnh vực, có việc thực chương trình kế hoạch giảng dạy, bàn bạc thảo luận đổi nội dung chương trình giáo dục phổ thơng, sách giáo khoa mới, soạn giảng, đổi phương pháp dạy học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy giáo dục thành viên tổ chuyên môn Hoạt động tổ chun mơn có nề nếp có chất lượng giúp hiệu trưởng nhà trường lập lại trật tự, kỹ cương nề nếp lĩnh vực giảng dạy-giáo dục nâng cao hiệu quản lý, phát triển giáo dục phù hợp với đường lối chủ trương Đảng sách pháp luật nhà nước Vì vậy, việc tổ chức nghiên cứu đề tài: “Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An giải pháp” để nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý hiệu trưởng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chất lượng giảng dạy-giáo dục học tập nhà trường thật cần thiết giai đoạn lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Vĩnh Hưng ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi Thực đề tài mong muốn đóng góp phần thiết thực vào nghiệp phát triển giáo dục THCS huyện nhà 2- Lịch sử nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài Hoạt động tổ chuyên môn trường THCS nội dung nhỏ đề cập sơ lược chuyên đề bồi dưỡng cho hiệu trưởng Vấn đề quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An năm học qua hiệu trưởng trường Phòng Giáo dục đặc biệt quan tâm nhiệm vụ hàng đầu nhiệm vụ quản lý hiệu trưởng nhà trường giai đoạn toàn ngành giáo dục thực đổi nội dung chương trình giáo dục phổ thơng, sách giáo khoa mới, đổi phương pháp giảng dạy Tuy nhiên ngành giáo dục huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An đến chưa có nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm sâu đến việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS Chính từ thực tế trên, tác giả luận văn mong muốn qua nghiên cứu đề tài: “Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An giải pháp” giúp hiệu trưởng trường THCS có biện pháp quản lý khoa học, có hiệu thiết thực làm thay đổi số mặt hoạt động tổ chuyên môn trường, có giải pháp quản lý hữu hiệu, khả thi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường THCS huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An 3- Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài - Đề tài thực huyện Vĩnh Hưng-Tỉnh Long An - Chỉ nghiên cứu thực trạng giải pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng-Tỉnh Long An năm học 2005-2006 - Nghiên cứu hoạt động tổ chuyên môn việc quản lý hiệu trưởng vấn đề này, quản lý hiệu trưởng trọng tâm 4- Giả thuyết nghiên cứu - Chất lượng hiệu hoạt động tổ chuyên môn trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An cịn có số hạn chế Mà nguyên nhân quản lý hạn chế hiệu trưởng trường THCS - Nếu thấy nguyên nhân cụ thể quản lý hiệu trưởng hoạt động tổ chun mơn đề số biện pháp cần thiết khả thi sở vận dụng lý luận khoa học quản lý giáo dục khai thác trí tuệ tập thể đồng nghiệp để nâng cao chất lượng hiệu quản lý 5- Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An nhằm: - Đánh giá thực trạng hoạt động tổ chuyên môn, bao gồm hoạt động tổ trưởng chuyên môn, giáo viên tổ quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng - Đánh giá nguyên nhân thực trạng trên, từ đề xuất số giải pháp quản lý hiệu trưởng để việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn vào nề nếp đạt hiệu 6- Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu - Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tổ chuyên môn việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An - Đề xuất giải pháp quản lý hiệu trưởng để nâng cao hiệu hoạt động tổ chun mơn - Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi giải pháp đề xuất 7- Đối tượng khách thể nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: -Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An giải pháp + Khách thể nghiên cứu: - Hoạt động tổ chuyên môn, có hoạt động tổ trưởng hoạt động giáo viên - Hoạt động quản lý hiệu trưởng mối quan hệ với tổ chun mơn 8- Các phương pháp nghiên cứu * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích, so sánh tổng hợp tài liệu khoa học (giáo dục học quản lý giáo dục) văn kiện Đảng, nhà nước liên quan đến đề tài + Mục đích: - Xây dựng khái niệm đề tài - Hình thành sở lý luận đề tài - Xây dựng giả thuyết khoa học nhằm định hướng thực việc nghiên cứu * Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn +Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: + Các sản phẩm nghiên cứu: - Sổ kế hoạch tổ chuyên môn - Các biên họp tổ chuyên môn - Kế hoạch năm học hiệu trưởng trường THCS - Biên kiểm tra tổ chuyên môn cấp quản lý giáo dục - Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn + Mục đích: Tìm hiểu thực trạng giải pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng- Tỉnh Long An năm học 2005-2006 +Phương pháp trò chuyện-phỏng vấn - Đối tượng trị chuyện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên môn, phận thư viện, thiết bị, Học sinh trường THCS, lãnh đạo chuyên viên phòng Giáo dục Huyện Vĩnh Hưng - Cách tiến hành: Chuẩn bị câu hỏi để tiếp xúc đối tượng nhằm thu thập thông tin hoạt động tổ chuyên môn quản lý hiệu trưởng hoạt động + Phương pháp quan sát - Tìm hiểu thực trạng giải pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng - Tìm hiểu tinh thần thái độ làm việc tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên tổ chuyên môn - Xem hồ sơ, sổ sách quản lý hiệu trưởng hồ sơ hoạt động tổ trưởng tổ chuyên môn - Phiếu ghi nhận đánh giá, kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn - Dự buổi họp tổ chuyên môn trường THCS +Phương pháp điều tra trắc nghiệm - Mục đích: Nắm kiện, nội dung chi tiết điều tra, thăm dò thực trạng hoạt động tổ chuyên môn, giải pháp quản lý hiệu trưởng - Đối tượng: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên môn tổ chuyên môn - Nội dung tìm hiểu: - Cách thức tổ chức, nội dung hoạt động tổ chuyên môn, hiệu hoạt động tổ chun mơn - Tìm hiểu biện pháp quản lý đạo hiệu trưởng, công tác quản lý điều hành hoạt động tổ chuyên mơn tổ trưởng tổ chun mơn - Tìm hiểu quy chế, quy định chuyên môn ngành - Tìm hiểu điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học - Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm - Xây dựng phiếu hỏi ý kiến Phiếu hỏi ý kiến xây dựng tham khảo đề tài có liên quan nghiên cứu trước dựa vào sở lý luận, mục đích, nhiệm vụ đề tài nghiên cứu * Phiếu hỏi ý kiến có hai loại: -Phiếu hỏi ý kiến dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục giáo viên trường THCS việc đánh giá họ đội ngũ hiệu trưởng trường THCS tự hiệu trưởng đánh giá việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn - Phiếu hỏi ý kiến dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục đội ngũ hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên trường THCS mức độ cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất * Nhóm phương pháp xử lý số liệu: ... môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An nhằm: - Đánh giá thực trạng hoạt động tổ chuyên môn, bao gồm hoạt động tổ trưởng chuyên môn, giáo viên tổ quản lý hoạt động tổ chuyên môn. .. cứu: -Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An giải pháp + Khách thể nghiên cứu: - Hoạt động tổ chuyên môn, có hoạt động tổ trưởng hoạt động. .. tài: ? ?Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An giải pháp” giúp hiệu trưởng trường THCS có biện pháp quản lý khoa học, có hiệu thiết thực

Ngày đăng: 02/04/2013, 16:45

Hình ảnh liên quan

THỐNG KÊ ĐỘ TUỔI CỦA HIỆU TRƯỞNGCÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG - Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An
THỐNG KÊ ĐỘ TUỔI CỦA HIỆU TRƯỞNGCÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG Xem tại trang 56 của tài liệu.
Nhìn vào bảng thống kê ta thấy hiệu trưởng có tuổi đời từ 36t-45t là 05 hiệu trưởng. Đây là độ tuổi chính chắn, có nhiều kinh nghiệm - Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An

h.

ìn vào bảng thống kê ta thấy hiệu trưởng có tuổi đời từ 36t-45t là 05 hiệu trưởng. Đây là độ tuổi chính chắn, có nhiều kinh nghiệm Xem tại trang 56 của tài liệu.
4. Am hiểu tình hình KT-XH, GD- - Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An

4..

Am hiểu tình hình KT-XH, GD- Xem tại trang 58 của tài liệu.
* Các hình thức thăm dò ý kiến: Trò chuyện, trao đổi, xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến - Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An

c.

hình thức thăm dò ý kiến: Trò chuyện, trao đổi, xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến Xem tại trang 100 của tài liệu.
- Đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động của các tổ chuyên môn.  - Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An

i.

mới về nội dung và hình thức hoạt động của các tổ chuyên môn. Xem tại trang 100 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan