0

thông tin liên lạc và các dịch vụ

Báo cáo thực tập nghiên cứu hệ thống công nghệ thông tin bảo mật và các dịch vụ kèm theo

Báo cáo thực tập nghiên cứu hệ thống công nghệ thông tin bảo mật các dịch vụ kèm theo

Bảo mật

... Triển khai dịch vụ AD,DNS,DHCP win 2k8 - Cài đặt dịch vụ AD: Active Directory dịch vụ hệ thống quan trọng bậc với vai trò quản lý liệu người dùng,máy tính,groups sách nhiều thông tin khác Được ... host(VN ware) dịch vụ win 2K8 server - Triển khai dịch vụ AD,DNS,DHCP,VPN,Backup Restore,Mail,Web… win 2k8 - Nghiên cứu chế mutil-domain server win 2k8 b Phần 2:Triển khai VPS (server) dịch vụ Mail,Web,VPN ... vực cơng nghệ thơng tin Với tâm góp phần vào cơng thúc đẩy tiến trình tin học hóa nước nhà ATHENA tập trung chủ yếu vào họat động sau: - Công tác huấn luyện, quảng bá kiến thức tin học, đặc biệt...
 • 19
 • 3,912
 • 1
NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP VÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN

NGHIÊN CỨU TIẾP THU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN ĐỂ THIẾT LẬP TỔ CHỨC KHAI THÁC THỬ MẠNG THÔNG TIN LIÊN KẾT SỐ ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG B-ISDN

Công nghệ thông tin

... khơng sử dụng mạng cục LAN Số lượng máy tính nối mạng Các dịch vụ sử dụng Dịch vụ FTP Dịch vụ Telnet Dịch vụ E - Mail Dịch vụ Intranet Dịch vụ khác Loại máy chủ SERVER Loại máy chủ RISC Loại máy ... cận cần phải xác định loại dịch vụ sử dụng mạng Các dịch vụ tạm thời phân loại sau: ATM; Internet, Intranet; Các dịch vụ Video ; Các dịch vụ khác Xác định loại ứng dụng Các ứng dụng mạng phân thành ... nhập cung cấp dịch vụ tính mảng điều khiển khơng thực kiểm sốt sử dụng tài khoản thơng thường Nó cung cấp chức chuyển mạch và/ dịch vụ lớp cao Để cung cấp dịch vụ, đặc trưng dịch vụ đặt mạng hạt...
 • 145
 • 699
 • 0
đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức và khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ isdn

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu tiếp thu công nghệ tiên tiến để tổ chức khai thác thử mạng thông tin liên kết số đa dịch vụ isdn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... (semi-permanent) hay chuyển mạch (SVC) cung cấp dịch vụ thời gian thực, dịch vụ tương tác, dịch vụ dành riêng hay dịch vụ theo yêu cầu Các kết nối B-ISDN hỗ trợ dịch vụ theo phương thức chuyển mạch kênh ... thiết bị đầu cuối thông tin Việc truy nhập vào mạng ISDN phải dựa mộtcấu trúc phân lớp thiết bị sử dụng truy nhập vào mạng ISDN theo cách khác nhau, phụ thuộc vào loại hình dịch vụ cách thức điều ... mạng thông minh để hỗ trợ cho việc giám sát, quản lý, bảo dưỡng mạng, khơng thiết phải thông minh để đưa tất dịch vụ phụ Việc đưa thêm số dịch vụ phụ thực dần thông qua chức thông minh phụ chức thông...
 • 27
 • 897
 • 1
Thu hút nhân lực KH&CN phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực Thông tin liên lạc theo các dự án. (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc - BCA)

Thu hút nhân lực KH&CN phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực Thông tin liên lạc theo các dự án. (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc - BCA)

Quản trị kinh doanh

... lực R&Dphục vụcho sựphát triển lĩnh vực Thông tin liên lạc theo dựán (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc -BộCông an)"nhằm đưa giải pháp thu hút nhân lực R&Dcó hiệu quả, phục vụcho sựphát ... tác giảhồn thành đềtài -Lãnh đạo Cục, lãnh đạoPhòng,Ban QLDA Cục Thông tin liên lạc, đồng nghiệphiện công tác Cục Thông tin liên lạc -BộCông an hỗtrợtài liệu, tư vấn, chia sẻkinh nghiệm đóng góp ... Thực trạng thu hút sửdụng nhân lực R&D theo dựán Cục Thông tin liên lạcError! Bookmark not defined 2.4 Dựbáo sựphát triển Cục Thông tin liên lạc thời gian tớiError! Bookmark not defined CHƢƠNG...
 • 28
 • 398
 • 0
thuyết trình trang thiết bị công trình - hệ thống thông tin liên lạc và điều hòa trong công trình

thuyết trình trang thiết bị công trình - hệ thống thông tin liên lạc điều hòa trong công trình

Kiến trúc - Xây dựng

... TRONG CÔNG TRÌNH Các nhà cung cấp dịch vụ? Dịch vụ điện thoại cố định có dây tryền thống: Tập đồn bưu viễn thơng Việt Nam (VNPT) Dịch vụ điện thoại cố định không dây: o Dịch vụ điện thoại cố ... CÔNG TRÌNH Hệ thống mạng thông tin phần quan trọng chiến lược phát triển cơng trình ngày Độ tin cậy tính hiệu quản lý yếu tố mang tính định HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH ... Hải Nguyễn Hoàng Nam HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING Tầm quan trọng hệ thống thơng tin liên lạc cơng trình Tầm quan trọng...
 • 145
 • 932
 • 3
Nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng ATM  kỹ thuật điện tử và thông tin liên lạc 2 07 00 pdf

Nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng ATM kỹ thuật điện tử thông tin liên lạc 2 07 00 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... cầu dịch vụ ứng dụng mà cho ứng dụng tương lai C ác loại hình dịch vụ phân loại theo thời gian thực thời gian không thực Các loại dịch vụ thời gian thực C B R rt-V B R Các loại dịch vụ thời gian ... thực hay gọi cá c dịch vụ cung cấp băng thông theo nhu cầu, chúng bao gồm n rt-V B R , U B R A B R Tất cá c dịch vụ áp dụng cho loại liên kết (V C C s V P C s) [24] 2.2.1 Dịch vụ tốc độ bit không ... dùng cho dịch vụ bâng thông theo nhu cầu (A B R G F R ) để đảm bảo liên 39 kết không bị gián đoạn khơng băng thơng cho phép Khi thể thông lượng cực tiểu, M C R xem tham số chất lượng dịch vụ QoS...
 • 111
 • 704
 • 0
Sử dụng một số mô hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.DOC

Sử dụng một số mô hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc.DOC

Kế toán

... ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng chi nhánh Thanh Quan thời gian tới ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc Căn vào mục tiêu phát triển ... ngành xây dựng, vận tải thông tin 1.2.3 liên lạc Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động tín dụng Habubank – chi nhánh Thanh quan ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 51 19 ... cổ phần Nhà Hà Nội ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc Trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, hiệu...
 • 53
 • 1,365
 • 1
Cam kết gia nhập WTO – Các dịch vụ chuyển phát, dịch vụ viễn thông, dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan

Cam kết gia nhập WTO – Các dịch vụ chuyển phát, dịch vụ viễn thông, dịch vụ máy tính các dịch vụ liên quan

Tài liệu khác

... vệ tinh) + dịch vụ số liệu di động (gồm di động mặt đất vệ tinh) + dịch vụ nhắn tin + dịch vụ PCS + dịch vụ trung kế vô tuyến - Dịch vụ kết nối Internet (IXP)6 Dịch vụ viễn thông (1) Dịch vụ ... II CÁC DỊCH VỤ THÔNGTIN CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Các cam kết phù hợp với Thông báo việc đưa cam kết dịch vụ VT bản”(S/GBT/W/2/REV.1) Thông báo Hạn chế tiếp cận thị trường liên quan đến ... + 7523**) o* Các dịch vụ khác: - dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC75292) - dịch vụ truyền dẫn tín hiệu video trừ truyền quảng bá5 - Các dịch vụ thông tin vô tuyến, bao gồm: + dịch vụ thoại di...
 • 6
 • 607
 • 0
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

Công nghệ thông tin

... ảnh… • Các dịch vụ giao tiếp cơng cộng: Forum, Thơng báo, Thăm dò - Bỏ phiếu… • Các dịch vụ cung cấp thông tin: Thông báo, Bản tinCác dịch vụ tìm kiếm: Tìm kiếm, Phân loại … • Các dịch vụ trợ ... quan Cổng thông tin Cổng thơng tin (Portal) gì? Sự phát triển cổng thông tin 3 Các loại Cổng thông tin: Tính hệ thống Portal cần xây dựng Các dịch vụ mà hệ ... có tính đa ngơn ngữ Các dịch vụ mà hệ thống Portal cung cấp Hệ thống Portal cần xây dựng cung cấp nhóm dịch vụ sau: • Các dịch vụ bản: Post định dạng HTML/Document, Danh sách liên kết, Upload/Download...
 • 40
 • 914
 • 0
Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT ,IP VSAT và các dịch vụ cung cấp

Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT ,IP VSAT các dịch vụ cung cấp

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 3.5 Mơ hình dịch vụ Video Conference Ngồi số dịch vụ khác như: IP2TV, TV on demand, VoD Page 27 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT KẾT LUẬN Truyền dẫn thông tin vệ tinh dịch vụ mà cung ... vô tuyến cho truyền thông chủ yếu chia thành ba loại: thông tin cố định, thông tin di động thơng tin vệ tinh Đề tài tìm hiểu phần thơng tin vệ tinh mạng VSAT tuyến thông tin Từ VSAT (Very Small ... băng tần vệ tinh với hiệu suất truyền tin cao MF/TDMA công nghệ phát triển cho mạng VSAT đa dịch vụ Page 21 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Page 22 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT...
 • 29
 • 1,154
 • 9
Nghiên cứu và triển khai hệ thống thiết bị ứng dụng các dịch vụ thông tin vệ tinh băng rộng VSAT IP tại việt nam

Nghiên cứu triển khai hệ thống thiết bị ứng dụng các dịch vụ thông tin vệ tinh băng rộng VSAT IP tại việt nam

Kĩ thuật Viễn thông

... hướng dẫn quy trình thiết lập, cấu hình khai thác dịch vụ ứng dụng hệ thống VSAT-IP như: dịch vụ VoIP, dịch vụ Internet, dịch vụ VPN, đa dịch vụ, dịch vụ GSM trunking… Bản luận văn với đề tài: “Nghiên ... Internet băng rộng, dịch vụ thoại IP (VoIP), dịch vụ mạng riêng ảo (VPN), dịch vụ trung kế di động GSM trung kế tổng đài, dịch vụ truyền hình hội nghị, dịch vụ truyền hình quảng bá, dịch vụ truyền hình ... sao, nghĩa nhóm trạm VSAT mạng liên lạc trực tiếp với nhóm PHAN HỒNG THUẤN Cao học 2006-2008 Các dịch vụ thông tin vệ tinh băng rộng VSAT-IP Việt Nam khác liên lạc thông qua trạm chuyển tiếp trạm...
 • 131
 • 452
 • 1
TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc

TỔNG QUAN VỀ MẠNG CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc

Công nghệ thông tin

... liên lạc thông tin qua lại máy theo mơ hình Client/Server ứng dụng quan mạng khơng thể thiếu hệ thống liên lạc thông tin Có nhiều dịch vụ hỗ trợ Internet theo mơ hình e-mail, web, FPT, nhóm tin ... có nhiệm vụ lưu trữ địa Domain nhằn mục đích giúp người sử dụng tìm kiếm truy xuất vào địa cách dễ dàng Các DNS Server liên lạc với 10 Dịch vụ nhóm tin (Use Net News Groups) Là dịch vụ cho phép ... thơng tin chuyển qua mạng, đến máy nhận, thơng tin ráp nối lại TCP bảo đảm cho xác thơng tin chuyền thông tin ráp nối lại đồng thời TCP yêu cầu truyền lại tin thất lạc hay hư hỏng Tuỳ theo thơng tin...
 • 118
 • 2,366
 • 14
Kinh Doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán

Kinh Doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán

Tài chính - Ngân hàng

... có thông tin tin cậy cần thiết, người ta thành lập công ty chuyên kinh doanh thông tin tín dụng Một cơng ty hàng đầu thơng tin tín dụng “services finances Ben” cơng ty Ben thu nhập thơng tin ... hàng thương mại theo cách sau Trước hết, cần tra cứu thông tin có cập nhập lưu trữ cách khoa học Bước tiệp theo, thu nhập qua việc nghiên cứu tài liệu, tin tức quan tổ chức dịch vụ Nhà nước nhu quan ... dụng đến cuối 2001 thu dịch vụ chiếm đáng kể cấu thu nhập (28%) Các dịch vụ chuyển tiền nhanh qua mạng vi tính, bảo lãnh, bảo hiểm thiết bị…với chất lượng tốt đem lại yên tâm, tin tưởng đối tượng...
 • 65
 • 634
 • 0
Hoàn thiện hệ thống thông tin chu trình cung cấp dịch vụ và thu tiền tại cụm cảng hàng không niền nam

Hoàn thiện hệ thống thông tin chu trình cung cấp dịch vụ thu tiền tại cụm cảng hàng không niền nam

Kinh tế - Thương mại

... dòch vụ thu nợ qua hợp đồng  Đối với dòch vụ hàng không  Đối với dòch vụ phi hàng không  Đối với dòch vụ thu nợ tiền mặt b Cung cấp dòch vụ  Đối với dòch vụ hàng không  Đối với dòch vụ phi ... dòch vụ thu nợ qua hợp đồng  Đối với dòch vụ hàng không  Đối với dòch vụ phi hàng không  Đối với dòch vụ thu nợ tiền mặt d Nhận tiền toán  Đối với dòch vụ thu nợ qua hợp đồng  Đối với dòch vụ ... doanh thu cách xác đònh doanh thu Doanh thu xác đònh theo giá trò hợp lý khoản thu thu 1.3Nhận biết giao dòch 1.3.1 Doanh thu cung cấp dòch vụ Cách nhận biết giao dòch cung cấp dòch vụ cách xác...
 • 10
 • 988
 • 8
Tìm hiểu chung về hệ thống mạng viễn thông và các dịch vụ viễn thông đang quản lý tại Công ty điện thoại 1 Hà Nội

Tìm hiểu chung về hệ thống mạng viễn thông các dịch vụ viễn thông đang quản lý tại Công ty điện thoại 1 Hà Nội

Công nghệ thông tin

... cấp quản lí đường dây thuê bao hai dịch vụ là:  Dịch vụ điện thoại cố định  Dịch vụ internet ADSL2+ Mới có cung cấp thêm dịch vụ FTTH (fiber to the home) dịch vụ sử dụng đường truyền cáp quang ... bảo thơng tin liên tục 1.4 Các cơng việc tổng đài vệ tinh Hiện cơng việc tổng đài vệ tinh gồm :  Quản lí bảo trì thiết bị tổng đài hệ truyền dẫn  Phát triển thêm thuê bao  Phục vụ yêu cầu ... tính cạnh tranh cao công ty cung cấp dịch vụ viễn thơng khác nhau, việc phục vụ có uy tín chế độ phục vụ khách hàng Cty Viễn thông Hà Nội trọng, riêng tổ VT phục vụ yêu cầu lắp đặt vòng 12h kê từ...
 • 27
 • 2,117
 • 1
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Công nghệ thông tin

... dùng dịch vụ nhận thức họ kết dịch vụ" 3.2 Các yếu tốquyết định chất lượng dịch vụ: Đối với dịch vụ khó đánh giá chất lượng thực suốt trình phân phối dịch vụ Mỗi khách hàng tiếp xúc với dịch vụ ... nghĩa chất lượng dịch vụ cao số lượng khách hàng phục vụ khơng nói lên chất lượng dịch vụ thực Chất lượng dịch vụ 3.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ: Theo Parasuraman, chất lượng dịch vụ là: “ Mức ... trạng chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin Trường Đại học kinh tế Huế + Đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ dịch vụ công nghệ thông tin Trường Đại học kinh tế Huế thông qua tiêu +...
 • 54
 • 1,039
 • 3

Xem thêm