0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Các công cụ marketing trực tuyến áp dụng trong ngành du lịch 1 Email Marketing – Marketing qua thư điện tử

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 26 -27 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

1.1.4. Các công cụ marketing trực tuyến áp dụng trong ngành du lịch 1 Email Marketing – Marketing qua thư điện tử

1.1.4.1. Email Marketing – Marketing qua thư điện tử

1.1.4.1.1. Định nghĩa

Email marketing là một hình thức mà người marketing sử dụng email, sách điện tử hay catalogue điện tử để gửi đến cho khách hàng, thúc đẩy và đưa khách hàng đến quyết định thực hiện việc mua các sản phẩm của họ (Business Link, 2008)

1.1.4.1.2. Phân loại email marketing

Email marketing được chia làm hai loại, Personal Email và Spam Email, cụ thể:

Personal Email: Cá nhân hóa thư điện tử cá nhân: Cá nhân hóa email marketing chính là sử dụng email marketing cho phép hay được sự cho phép của người nhận (Solicited Commercial Email), đây là hình thức hiệu quả nhất (Business Link, 2008)

Spam Email: Là hình thức email marketing không được sự cho phép của người nhận. Đây là hình thức marketing bằng email đầu tiên xuất hiện trên Internet (Business Link, 2008).

Ưu điểm và nhược điểm của email marketing

Ưu điểm Nhược điểm

- Tối ưu về chi phí đầu tư và thực thi. - Không tốn quá nhiều thời gian tiếp

cận trên một lượng khách hàng lớn. - Không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật

phức tạp. Nhiều công cụ hỗ trợ và các bước thực hiện đơn giản trong thiết lập.

- Đo lường, kiểm soát được hiệu quả của chiến dịch thông qua các chỉ số từ hệ thống phần mềm. Các chỉ số tỷ lệ mở email, nhấp chuột vào đường

- Spam email sẽ gây nên những sự phản cảm đối với khách hàng. Dẫn đến tỷ lệ báo cáo địa chỉ thư của doanh nghiệp lớn.

- Đồng thời tỷ lệ phân hóa email theo các chế độ thư chính, thư rác, thư xã hội… dẫn đến thực trạng khi thực hiện email marketing, thư của doanh nghiệp thường rơi vào thùng thư rác. Ở thùng thư này tỷ lệ mở email thấp và mang đến hiệu quả không như mong đợi của người thực hiện.

liên kết, chỉ số chuyển đổi thành khách hàng của công ty…

- Email marketing dễ bị chặn thư quảng cáo khi tiếp cận đến khách hàng mục tiêu.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 26 -27 )

×