0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Giải pháp cho Email marketing

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 84 -85 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

3.2.2.4. Giải pháp cho Email marketing

Giải pháp cho Email marketing nâng cao tỷ lệ mở Email Marketing

Định hướng 1: Nghiên cứu đối tác và khách hàng mục tiêu;

Nghiên cứu các quy định của các loại hình chủ sở hữu email để hiểu được cơ chế quy định khi triển khai thực hiện. Với Google tối đa email gửi đi không bị đánh giá là thư rác (Spam Email) 500 email, đối với Yahoo hay Hotmail là 100 lượt gửi. Đồng thời tần suất gửi thư điện tử cũng cần phải quan tâm nghiên cứu, theo chế độ độ quy định của google gmail giới hạn khoảng một tháng 15 lần gửi email hàng loạt. Nhưng để đảm bảo an toàn chúng ta chỉ nên thực hiện email marketing 2 – 3 lần trên 1 tuần.

Nghiên cứu nhu cầu, mong muốn và yêu cầu của khách hàng để đáp ứng đúng vấn đề khách hàng đang mong muốn nhận. Hành vi sử dụng email của từng tập khách hàng như thế nào theo các số liệu đã được thu thập trong giai đoạn thử nghiệm trước khi thực hiện hàng loạt trên một lượng lớn thư đi.

Định hướng 2: Phân loại email theo từng phân mục phù hợp

Tận dụng tối đa danh sách khách hàng mình có và gửi đi cùng lúc là tiêu chí hàng đầu của nhiều nhân sự phòng marketing. Tuy nhiên, mỗi nhóm đối tượng khác nhau lại có sự phù hợp cho từng loại hình sản phẩm, chương trình khác nhau. Vì vậy, cơ sở đầu tiên của việc phân loại email là xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp bằng cách

thu thập và sàng lọc đối tượng cụ thể. Việc sàng lọc và phân loại càng chi tiết, thì hiệu quả triển khai càng thuận lợi và mang lại nhiều hiệu quả tốt hơn.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 84 -85 )

×