0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Số lượt khách và chỉ số tăng trưởng lượt khách

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 41 -42 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

1.2.4.1. Số lượt khách và chỉ số tăng trưởng lượt khách

Số lượt khách

Số lượt khách hay còn gọi số khách là khái niệm chỉ số lượt khách du lịch, bao gồm trong nước và ngoài nước đến một địa bàn hay một quốc gia để du lịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Số lượng khách du lịch được xác định trên cơ sở: Số lượt khách du lịch quốc tế, số lượt khác du lịch nội địa. Trong khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa sẽ được phân chia thành khách du lịch qua đêm và khách du lịch trong ngày. Khách du lịch quốc tế sẽ bao gồm khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam và khách từ Việt Nam sang nước ngoài. Theo luật số 09/2017/QH14, 2017, Luật Du lịch, Quốc Hội Việt Nam.

Như vậy, trong một khoản thời gian nhất định, một khách du lịch có thể ghé thăm và. hoặc mua, sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh du lịch từ một đến nhiều lần.

Chỉ số tăng trưởng lượt khách

Tỷ lệ tăng trưởng lượt khách cho biết mức tăng trưởng tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ.

Chỉ số tăng trưởng có thể âm hoặc dương tùy theo từng trường hợp, cụ thể:

- Tăng trưởng âm: là sự thụt giảm lượt khách tức tổng lượt khách sau thấp hơn so với mức tổng lượt khách ban đầu (mức gốc).

- Tăng trưởng dương: là sự gia tăng của tổng lượt khách sau so với tổng lượt khách ban đầu (mức gốc).

Trường hợp doanh thu của một trong số các kỳ trước kỳ hiện tại bằng không thì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu là không xác định.

Chỉ số tăng trưởng lượt khách du lịch thể hiện cho mức phát triển của ngành du lịch. Nếu tốc độ dương báo hiệu cho sự tăng trưởng tốt qua các thời kỳ. Nếu tăng trưởng âm đồng nghĩa với việc nền kinh tế du lịch đang suy giảm và sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế chung.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 41 -42 )

×