0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Giải pháp cho mạng xã hội (Social media)

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 86 -87 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

3.2.2.6. Giải pháp cho mạng xã hội (Social media)

Xây dựng chiến lược nội dung

Cải thiện chất lượng bài viết theo nhu cầu của đại chúng, ứng dụng các trào lưu xã hội hoặc khởi tạo ra các xu hướng trải nghiệm mới. Nhóm ngành hàng về du lịch cần tập trung vào hình ảnh và video thay vì nội dung chữ viết. Bên cạnh đó cần xây dựng quy định bố cục bài viết phù hợp cho khách hàng. Ví dụ: bài viết không quá 300 từ, sử dụng từ khóa kêu gọi hành động tiếp theo sau khi xem (Call to action), luôn có đích đến, bao gồm chính và phụ cho mỗi bài viết.

Xây dựng chiến lược nội dung kiện toàn theo cấu trúc ARE. Đây là công thức phân bổ nội dung theo từng nhóm chuyên đề phù hợp, cụ thể: nhóm Authentic là nhóm chuyên các nội dung về sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu; nhóm Relevant chuyên về phần tin tức, truyền cảm hứng, động lực, mẹo vặt...; cuối cùng nhóm giải trí bao gồm mini game, cuộc thi, video hài, giải trí…Trong mỗi nhóm có tỷ lệ phân bổ phù hợp cho từng giai đoạn xây dựng trang, từ đó ra tần suất lên bài và tối ưu bài viết phù hợp nhất với từng nhóm đối tượng mục tiêu.

Xây dựng Youtube Reviewer (Đánh giá trải nghiệm)

Tận dụng các khách hàng có sẵn, họ luôn có xu hướng muốn quay video, chụp hình ảnh về những chuyến đi của mình. Xây dựng các Vlog trải nghiệm các điểm đến thay vì các nội dung sơ sài về doanh nghiệp và các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

Chia sẻ phần tiền kiếm được từ youtube cho các khách hàng tham gia theo tỷ lệ phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động tham gia của khách hàng.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 86 -87 )

×