0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Tiêu chí đánh giá các hoạt động Marketing trực tuyến

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 32 -33 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

1.1.5. Tiêu chí đánh giá các hoạt động Marketing trực tuyến

Dựa theo nghiên cứu của Tiến sĩ Daukseviciute và cộng sự, 2011, Epstein và Yuthas, 2007, Hoffman và Marek Fodor, 2010. Học viên soạn thảo các tiêu chí đánh giá các hoạt động marketing trực tuyến theo bảng liệu bên dưới.

Bảng 1. 2 Các tiêu chí đánh giá ứng dụng marketing trực tuyến tại doanh nghiệp

Nhân lực

Epstein và Yuthas, 2007 Nhận thức của người lãnh đạo doanh nghiệp về marketing

trực tuyến;

Trình độ, năng lực của người trực tiếp thực hiện marketing trực tuyến;

Sự phân bổ trách nhiệm trong doanh nghiệp trong quản lý, thực hiện marketing trực tuyến.

Công cụ Epstein và Yuthas, 2007 Chaffey và cộng sự, 2006 Donna L. Hoffman và Marek Fodor, 2010, Đo lường hiệu quả social media, tr.44

Website

Số lượng truy cập, tái truy cập của khách hàng vào trang website

Chất lượng của website: căn cứ trên xếp hạng và mức độ hài lòng của khách ghé thăm trang web. Tính dễ dàng tiếp cận, tốc độ truy cập

Chất lượng thông tin của website cung cấp đến khách hàng

Hình ảnh, thiết kế của website.

Email mar

keting

Lượng người nhấp vào đường liên kết trong mail. Lượng truy cập website từ email.

Chuyển đổi thành khách hàng. Tối ưu a công cụ tì m kiếm

Vị trí của website trên bảng xếp hạng trước và sau khi thực hiện tối đa hóa công cụ tìm kiếm.

Số lượng chuyển đổi thành khách hàng sau khi tìm kiếm thông tin.

Banner o nline v à truyền th ông trực tuyến

Thời gian thông tin xuất hiện trên mạng và khả năng những công cụ tìm kiếm chung của hệ thống mạng (Google, Yahoo!, Bing) có thể tiếp xúc với thông tin, số lượt đọc; lượt chuyển tiếp; những liên kết đến thông tin và bình luận

Doanh số bán hàng; số người nhận biết câu chuyện/sản phẩm; M ạng xã h ội (So cial media)

Mức độ tương tác: lượt bình luận, tương , tăng trưởng, tương tác trên bài viết, lượng đăng lại bài viết hoặc chia sẻ trên trang cá nhân, tần suất đăng bài, số lượng bài viết trên trang

Mức độ nhận diện thương hiệu: lượng người xem trang, video hoặc các vật phẩm truyền thông, người yêu thích, thành viên trang, chỉ số hiển thị (impressions), Lưu lượng truy cập từ social đến website.

Doanh t

hu

và chi ph

í Sự tăng trưởng của doanh thu trước và sau khi thực

hiện marketing trực tuyến

Sự thay đổi về chi phí, chi phí marketing có được cắt giảm khi thực hiện marketing trực tuyến;


Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 32 -33 )

×