0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 40 -41 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

1.2.3.3. Nguồn nhân lực

Mục đích chính của du lịch chính là việc làm gia tăng giá trị cảm xúc của người tham gia vào hành trình trải nghiệm của chuyến đi. Việc gia tăng giá trị cảm xúc được hình thành dựa trên nhiều yếu tố, trong đó con người là yếu tố tiên quyết quyết định đến sự thành công của một đơn vị kinh doanh du lịch. Nguồn nhân lực tác động đến chất lượng dịch vụ của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch qua các điểm như sau:

- Trình độ, kỹ năng tay nghề và thái độ ứng xử là những tiêu chí hàng đầu trong việc xây dựng nên chất lượng dịch vụ, sản phẩm và đắp bồi nên sự cảm mến của du khách dành cho đơn vị kinh doanh du lịch. Từ đó giúp cho doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và cũng là yếu tố then chốt cho sống còn của đơn vị kinh doanh, ngành du lịch và cả quốc gia.

- Lao động là nhân tố đóng vai trò chủ yếu trong quá trình phát triển của ngành du lịch;

- Lao động là lực lượng trực tiếp sản xuất ra các giá trị vật chất và tinh thần nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch;

- Lao động du lịch là những người đưa ra các chiến lược, kế hoạch để phát triển du lịch;

Các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tại Việt Nam được chia làm hai nhóm nhân tố: bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Trong đó chất lượng lao động ngành là nhân tố quan trọng tác động nhiều chất lượng nguồn nhân lực cung ứng tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam còn nhiều hạn chế trong việc đào tạo chuyên ngành du lịch thì việc đào tạo tại các cơ sở kinh doanh sẽ giúp khỏa lấp lỗ hổng cho chất lượng nguồn nhân sự ngành.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 40 -41 )

×