0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Tổng quan về du lịch và sản phẩm du lịch 1 Khái niệm về du lịch

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 33 -34 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

1.2. Tổng quan về du lịch và sản phẩm du lịch 1 Khái niệm về du lịch

1.2.1. Khái niệm về du lịch

Du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia và đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của thế giới và của chính các nước. Từ sự bùng nổ của các hoạt động du lịch trên toàn cầu nên các tổ chức, đơn vị cũng đã và đang tiếp tục nghiên cứu khoa học cho ngành hàng kinh doanh giá trị vô hình trong cảm nhận của khách hàng. Chính vì vậy có nhiều định nghĩa về du lịch khác nhau, trong khuôn khổ của bài luận văn này, Tôi trích dẫn 2 khái niệm của hai tổ chức uy tín, một định nghĩa từ Tổ chức Du lịch Thế giới WTO ( World Tourism Organization) đại diện cho Quốc tế và một định nghĩa từ Bộ Luật Việt Nam được Quốc hội ban hành tháng 6, 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 nhằm làm rõ các khái niệm phục vụ cho luận văn, cụ thể:

“Du lịch là tập hợp các mối quan hệ, các hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ sự hình thành và lưu trú của các cá thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên

với mục đích hoà hình và nơi họ đến không phải là nơi học làm việc.” Theo Tổ chức Du lịch Thế giới WTO (World Tourism Organization)

Du lịch là một trong những hoạt động liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong khoản thời gian nhất định.” Theo luật du lịch của Việt Nam

được Quốc hội ban hành tháng 6, 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

Dựa vào hai khái niệm được trích dẫn trên, có thể rút ra những luận điểm cơ bản về du lịch như sau:

- Du lịch là một hoặc nhiều hoạt động của con người nằm ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ;

- Chuyến du lịch ở nơi đến mang tính tạm thời, trong một thời gian ngắn. - Mục đích của chuyến du lịch là thoả mãn nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng hoặc

kết hợp đi du lịch với giải quyết những công việc của cơ quan, nghiên cứu thị trường, nhưng không vì mục đích định cư hoặc tìm kiếm việc làm để nhận thu nhập nơi đến viếng thăm.

- Du lịch là thiết lập các quan hệ giữa khách du lịch với nhà cung ứng các dịch vụ du lịch, chính quyền địa phương và dân cư ở địa phương.

- Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc tận dụng du lịch và tìm kiếm công việc tạm thời tại địa phương tham quan để tạo nguồn kinh phí phục vụ cho chuyến đi của mình. Thông thường hoạt động này là chuỗi du lịch trải nghiệm lâu dài và qua nhiều địa điểm tại một hoặc nhiều đất nước.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 33 -34 )

×