0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Chất lượng nhân sự

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 75 -77 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

2.1.2.3. Chất lượng nhân sự

Nhân sự Marketing trực tuyến tại một số doanh nghiệp du lịch điển hình

100% doanh nghiệp điều nhận thấy tầm quan trọng của marketing trực tuyến, các công ty điều có phòng marketing trực tuyến trong cấu trúc marketing của mình và thường chiếm từ 40% – 50% số lượng nhân sự trong phòng marketing. Trung bình, số lượng nhân sự tại các đơn vị nghiên cứu chiếm 47% trên tổng số nhân sự của phòng marketing.

Tổng số lượng nhân sự trong phòng marketing chỉ chiếm 2% trên tổng số nhân sự của các đơn vị khảo sát. Tuy nhiên, nhóm marketing trực tuyến chiếm đến 40% trên tổng số nhân sự marketing, chỉ còn lại 60% cho các nhóm marketing khác. Điều này cho thấy đa phần các doanh nghiệp điều nắm bắt được xu hướng vận chuyển của ngành marketing hiện tại.

41% nhân sự làm việc tại phòng marketing trực tuyến của các đơn vị được khảo sát được đào tạo chuyên môn về ngành marketing trực tuyến. 59% còn lại thuộc các ngành đào tạo chuyên môn khác, trong đó có 5% không thuộc khối ngành kinh tế hay marketing.

Trình độ học vấn của các nhân sự thực hiện các hoạt động marketing trực tuyến tốt nghiệp bậc đại học chiếm đến 70%. Chỉ có khoản 20% trình độ dưới đại học và 10% có trình độ cao học trở lên. Trong đó, 40% nhân sự trong phòng marketing trực tuyến được đào tạo bài bản chuyên môn marketing trực tuyến từ các trường đại học, cao đẳng hoặc trung tâm marketing.

Biểu đồ 2. 14 Trình độ học vấn nhân sự Marketing trực tuyến một số đơn vị tại Tp. HCM

Nguồn: Học viên khảo sát nhân sự tại doanh nghiệp

Nhận thức của lãnh đạo về marketing trực tuyến

Các lãnh đạo trong phòng marketing điều nhận thấy sự quan trọng của marketing trực tuyến và nhìn thấy tiềm năng cho tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên, nhân sự trong ngành vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến việc tìm kiếm triển khai còn nhiều khó khăn.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Tp. HCM trong đối tượng nghiên cứu, hầu hết các cấp lãnh đạo điều xây dựng chiến lược marketing trực tuyến theo năm và triển khai theo quý. Nhưng chiến lược dài hơi từ 2 – 3 năm vẫn còn nhiều hạn chế, một trong những nguyên nhân được ghi nhận trong quá trình phỏng vấn các anh chị giám đốc marketing tại các đơn vị là tính thay đổi thường xuyên và nhanh của công nghệ và xu hướng thị trường. Vì vậy, xây dựng dài hơi sẽ khó đi đúng được với sự thay đổi đó và cũng khó tối ưu theo từng giai đoạn năm.

Thường xuyên có hoạt động đào tạo chuyên môn cho các nhân sự trong phòng marketing trực tuyến để có thể nâng cao trình độ chuyên môn của các nhân sự phụ

trách. Tuy nhiên tần suất đào tạo chuyên môn trực tuyến trong một năm vẫn còn thấp, chỉ từ 1 – 2 lần trên năm.

2.1.3. Phân tích đánh giá chung thực trạng marketing trực tuyến ngành du lịch tại Tp.HCM lịch tại Tp.HCM

Dựa trên các phân tích về thực trạng marketing trực tuyến tại một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Tp. HCM có thể đưa ra các đánh giá như sau:

- Nguồn lực nhân sự: Đa phần các quản lý marketing doanh nghiệp điều nhận thức được tầm quan trọng của marketing trực tuyến. Các đơn vị điều có đội nhóm marketing riêng cho phân mảng trực tuyến để thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp và gia tăng biên độ lợi nhuận. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế trong khâu kiến thức và kinh nghiệm về marketing trực tuyến.

- Thực thi trên các công cụ: Chưa định hình được chiến lược phát triển phù hợp cho từng công cụ. Cũng như lựa chọn công cụ nào cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. Các hoạt động còn cầm chừng, thiếu sự đầu tư chỉnh chu, chuyên nghiệp theo định vị thương hiệu. Các hoạt động còn nhỏ lẻ, tách rời nhau chưa tạo nên một sự tổng thể, xuyên suốt trong các hoạt động nhằm gia tăng hiệu quả cho từng hoạt động. Hầu hết điều tập trung vào các hoạt động quảng cáo trả phí trên facebook và google và chưa khác thác nhiều các công cụ khác.

- Doanh thu và chi phí: Doanh thu điều có sự gia tăng so với trước khi thực hiện các hoạt động marketing trực tuyến. Tuy nhiên, chi phí phân bổ cho các hoạt động còn chưa phù hợp với sự phân bổ nhân sự cho các hoạt động của marketing trực tuyến tại doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 75 -77 )

×