0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Các yếu tố có thể tác động đến các hoạt động marketing trực tuyến 1 Các nhân tố bên trong (Nội bộ)

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 43 -45 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

1.3. Các yếu tố có thể tác động đến các hoạt động marketing trực tuyến 1 Các nhân tố bên trong (Nội bộ)

1.3.1. Các nhân tố bên trong (Nội bộ)

1.3.1.1. Trình độ nhân sự

Nguồn nhân lực của marketing chính yếu trong việc quản lý và vận hành các hoạt động marketing trực tuyến. Đòi hỏi nhân sự đảm trách cho các vị trí này có trình độ cao, am hiểu về các công cụ trực tuyến, kỹ thuật số… để vận hành các hạng mục công việc đến được mục tiêu cần đạt.

Ngoài trình độ chuyên môn, thì trình độ tay nghề, tức kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp cũng vô cùng quan trọng, đóng góp không nhỏ vào chất lượng nhân sự phục vụ cho các hoạt động marketing trực tuyến. Việc đào tạo lý thuyết sẽ nhanh nhưng thực hành và tối ưu sẽ mất nhiều thời gian trải nghiệm.

Đối với các doanh nghiệp về ngành du lịch thì nhân sự có kinh nghiệm về marketing trực tuyến đồng thời có kinh nghiệm trong ngành du lịch rất hạn chế. Một phần vì sự chậm ứng dụng marketing trực tuyến của các các doanh nghiệp du lịch, kết hợp với khung lương trong ngành dành cho các vị trí này thấp hơn so với các ngành hàng khác nên thường khó tìm ra nhân lực chất lượng đảm trách các vị trí thuộc trực tuyến.

1.3.1.2. Năng lực công nghệ thông tin và ứng dụng kỹ thuật số

Bám theo định nghĩa của marketing trực tuyến trong phần cơ sở lý luận bên trên. Các hoạt động marketing trực tuyến sẽ phụ thuộc vào công nghệ số và internet để có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Sự xâu chuỗi và liên kết các hạng mục công việc với nhau sẽ tạo nên sự cộng hưởng và mang đến hiệu quả marketing cao hơn. Chính vì vậy, vai trò của công nghệ thông tin và ứng dụng kỹ thuật số rất quan trọng.

Nếu doanh nghiệp không ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, thông tin hoặc chậm cập nhật xu hướng phát triển công nghệ số ngày một thay đổi sẽ dẫn đến sự tụt hậu so với các đối thủ ứng dụng. Đồng thời doanh nghiệp cũng làm suy giảm cơ hội được tiếp cận đến nhóm khách hàng mục tiêu đầy tiềm năng thông qua sàng lọc và xác định chính xác đối tượng mục tiêu.

1.3.1.3. Văn hóa doanh nghiệp

Giá trị văn hóa doanh nghiệp cơ bản bao gồm: văn hóa tinh thần, văn hóa phi vật thể. Chúng tác động mạnh mẽ đến các hoạt động marketing nói chung và marketing trực tuyến trong các công ty du lịch nói riêng thông qua các biến số khác nhau.

Chiến lược marketing trực tuyến: Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược cho marketing trực tuyến, thị trường mục tiêu, và các quyết định về nhiệm vụ mục tiêu tổng quát của hoạt động marketing.

Thực thi và các quyết định: tác động không nhỏ trong việc đưa ra các quyết định, giải pháp hay thao túng các chiến thuật, sách lược, biện pháp, hành vi cụ thể của các nhà quản trị và nhân sự thực thi marketing trực tuyến.

1.3.1.4. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi là sườn xương sống của một doanh nghiệp, thuộc hệ thống chiến lược cấp cao của một doanh nghiệp áp dụng cho toàn bộ phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty. Và nó chịu tác động bởi sự mong muốn cá nhân của người chủ doanh nghiệp. Nếu công ty định hướng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi không phù hợp sẽ dẫn đến sự lệch hướng của marketing trực tuyến nói riêng và của

marketing nói chung. Trường hợp không có thì marketing trực tuyến sẽ chạy trong sự mù mịt về chiến lược, theo hình thức ăn sỏi ở thì. Lúc này, marketing trực tuyến chỉ mang yếu tố đóng góp ngắn hạn theo từng giai đoạn, thời kỳ chứ không có sự đầu tư dài hạn nhằm mang đến hiệu suất tối đa.

1.3.1.5. Năng lực tài chính

Trong phần phân tích lợi ích của marketing trực tuyến, tác giả đã có những đề cập về việc chi phí cho các hoạt động marketing thấp, có nghĩa, doanh nghiệp có bao nhiêu cũng có thể làm được marketing trực tuyến. Chỉ khác ở điều phạm vi tiếp cận ở mỗi mức chi phí khác nhau sẽ khác nhau. Cơ hội bán hàng cao hơn khi tăng độ phủ thương hiệu trên các phương tiện đại chúng trực tuyến.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 43 -45 )

×