0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Giọng điệu trần thuật giàu sắc thái thẩm mỹ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THÙY DƯƠNG (Trang 100 -101 )

6. Kết cấu luận văn

4.2. Giọng điệu trần thuật giàu sắc thái thẩm mỹ

Giọng điệu là một trong những yếu tố quan trọng liên quan tới vấn đề người kể chuyện. Giọng điệu giúp nhà văn khẳng định cá tính sáng tạo, bản sắc riêng của mình đồng cũng góp phần làm nên thành công của tác giả. Theo Từ điển thuật ngữ văn học, “giọng điệu là thái độ, tình cảm, lập trường tư tưởng đạo đức của nhà văn đối với hiện tượng được miêu tả thể hiện trong lời văn”. Tác giả cuốn

Những vấn đề thi pháp của truyện thì lại cho rằng: giọng điệu chính là mối quan hệ giữa chủ thể và hiện thực khách quan thể hiện bằng hành vi ngôn ngữ trong đó bao hàm cả việc định hướng và đánh giá thói quen cá nhân sử dụng ngôn từ trong những tình huống cụ thể…

Từ các quan niệm về giọng điệu của các nhà nghiên cứu chúng ta có thể khái quát giọng điệu chính là: kiểu cách giọng dùng để kể, là lập trường quan điểm và thái độ của người kể đối với hiện tượng được miêu tả.

Trước đây người ta chỉ chú trọng nhân vật trong tác phẩm tự sự mà quên mất rằng người kể chuyện cũng là một nhân vật quan trọng trong tác phẩm. Người kể chuyện đảm nhiệm công việc thuật lại câu chuyện, dẫn dắt câu chuyện theo một “dòng chảy chung”. Những yếu tố quay xung quanh người kể chuyện bao gồm: ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu. Chúng đan xen phức tạp nhưng lại bổ trợ chuyển hoá lẫn nhau.

Các sắc thái giọng điệu trong tiểu thuyết được quy định bởi những quan niệm về hiện thực và con người của tác giả và được thể hiện qua hệ thống từ ngữ đặc sắc, câu văn giàu ngữ điệu, hình ảnh sinh động, gần gũi…Giọng điệu ấy vừa là phương tiện thẩm mĩ quan trọng trong cấu thành tác phẩm văn chương, vừa bày tỏ trách nhiệm của tác giả trước con người và cuộc sống. Xem xét giọng điệu trong tiểu thuyết của Thùy Dương từ góc độ sắc thái thẩm mỹ, chúng tôi nhận thấy có những đặc điểm cơ bản sau:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THÙY DƯƠNG (Trang 100 -101 )

×