0

Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 37-40 )

5. Kết cấu của luận văn

1.2.1. Kinh nghiệm của một số doanh nghiệp

1.2.1.1. Kinh nghiệm quản trị chi phí của Công ty TNHH XD và TM Tuấn Tú

Trong những năm gần đây nhu cầu về nhà ở và các công trình xây dựng ngày một tăng cao. Hà Nội đang được phát triển mở rộng hàng loạt các khu đô thị mới và các khu trung cư mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại có khả năng đáp ứng nhu cầu về nhà ở và dịch vụ công cộng của dân cư thủ đô. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhu cầu về văn phòng ngày càng tăng mạnh.

Tuy nhiên trong những năm gần đây thị trường bất động sản đang có chiều hướng chững lại và lâm vào tình trạng thiếu vốn đầu tư một cách trầm trọng. Các ngân hàng thương mại đang thắt chặt cho vay đầu tư vào bất động sản. Vì vậy dẫn đến nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng nước ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do hậu quả của một số sai lầm trong chính sách vĩ mô những năm trước đây, dẫn đến lạm phát tăng cao, tăng trưởng chậm lại, tín dụng thắt chặt, thị trường chứng khoán suy thoái, thị trường bất động sản trầm lắng… điều đó tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước không có thế mạnh về vốn.

Trong khi nhiều doanh nghiệp xây dựng điêu đứng trước một thị trường bất động sản đóng băng và suy giảm nghiêm trọng thâm trí nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khan hiếm tiền mặt, nợ lương cán bộ công nhân viên thậm chí còn phá sản thì Công ty TNHH XD và TM Tuấn Tú vẫn duy trì được mức vốn kinh doanh và lợi nhuận khá cao sao với trong ngành.

Cụ thể, trong khi nhiều doanh nghiệp xây lắp làm ăn thua lỗ thì Công ty TNHH XD và TM Tuấn Tú lại đánh dấu năm hoạt động 2012 của mình bằng những con số ấn tượng. Giá trị sản xuất kinh doanh đạt hơn 40 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 8 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt trên 5 triệu đồng/tháng.

Kết quả kinh doanh trong năm 2012 của Công ty TNHH XD và TM Tuấn Tú khá ấn tượng. Doanh thu thuần của Công ty khá ấn tượng đạt 827 triệu đồng tăng 14%, nhưng giá vốn hàng bán chiếm đến 694.658 triệu đồng, kết quả là lãi gộp 169 triệu đồng, giảm 24,23%. Việc cắt giảm mạnh các khoản chi phí như tài chính (34%), quản lý (16%) phần nào tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của Công ty, cụ thể lãi trước thuế tăng 13,47% tương ứng với 394 triệu đồng (vượt 35% so với kế hoạch đề ra).

Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận như vậy, Công ty đã thực hiện những biện pháp cắt giảm chi phí một cách có hiệu quả, ví dụ như:

Với khoản chi về đồ dùng văn phòng, khấu hao và chi phí khác cho bộ phận văn phòng. Để tiết kiệm chi phí này Công ty cần xem xét khi mua sắm, chỉ mua đủ phục vụ cho nhu cầu cần thiết (thiết yếu) cho bộ phận quản lý, sử dụng tiết kiệm, tối đa công suất máy móc, thiết bị quản lý, giao cho từng cá nhân quản lý để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc quản lý và sử dụng với máy móc, thiết bị, đồ dùng văn phòng của Công ty. Tắt điện khi ra

khỏi phòng làm việc, làm thêm giờ phải có bản giải trình báo cáo bộ phận quản lý trực tiếp để tăng năng suất, giảm tối đa chi phí tiền lương gián tiếp.

Với các khoản chi phí khác mua ngoài. Như chi phí dịch vụ mua ngoài chi phí vật liệu quản lý,... Công ty xây dựng được kế hoạch chi tiêu hợp lý. Hiện tại Công ty sử dụng phương pháp khoán chi phí cho từng loại dịch vụ với từng phòng ban, từng cá nhân. Trong Công ty như dịch vụ điện thoại, tiền thuê xe. Theo đó mỗi phong ban, cá nhân được phép sử dụng chi phí trong định mức nhất định, vượt khỏi định mức đó phòng ban cá nhân đó phải nộp số tiền dùng quá định mức cho Công ty. Đây là phương pháp hữu hiệu, tuy nhiên để phát huy hết điểm mạnh của phương pháp còn yêu cầu một kỷ luật chặt chẽ, các thành viên phải thực hiện đầy đủ và đúng đắn.

Với các khoản chi phí trực tiếp khác tại công trường như vật liệu, công cụ dụng cụ, nhân công, máy thi công,... Công ty thực hiện khoán triệt để. Đối với chi phí máy thi công đơn vị trực tiếp sản xuất sử dụng của Công ty thì tính giá trị theo từng ca máy và trừ vào hợp đồng khoán gọn, còn đối với máy thi công thuê ngoài thì tính theo giá thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Nếu có mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường cho Công ty hoặc đơn vị cho thuê. Nhân công và vật liệu cũng vậy, đơn vị chỉ được thanh toán những khoản chi trong định mức khoán, được phép vượt mức khoán trong các trường hợp bất khả kháng hoặc do nguyên nhân khách quan.

1.2.1.2. Kinh nghiệm quản trị chi phí của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Anh

Có thể nói, công tác quản trị chi phí trong những năm qua đã đạt hiệu quả cao về nhiều mặt, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của lãnh đạo Công ty. Đặc biệt là khâu mua sắm, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Anh đã chủ động và đáp ứng kịp thời các loại vật tư thiết yếu

phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong công ty, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, giảm bớt được các khâu trung gian nên có mức giá tốt, một mặt giúp tăng cường hợp tác giữa các đơn vị xây dựng, thương mại trong công ty, mặt khác góp phần loại trừ các hiện tượng tiêu cực.

Để công tác quản trị chi phí có hiệu quả, Công ty đã rà soát các quy định hiện hành về mua sắm, sử dụng, bảo quản dự trữ vật tư; hoàn thiện cả về công tác tổ chức cũng như điều hành, kiểm tra, đánh giá nhu cầu sử dụng của các đơn vị. Trong hội nghị tổng kết cuối năm 2014, về công tác quản trị chi phí, Công ty đã báo cáo tình hình và đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị chi phí đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu như: Đối với khâu mua sắm, cần triển khai thực hiện tốt các biện pháp sau: Chấn chỉnh khâu lập yêu cầu đơn hàng để số lượng và chủng loại vật liệu mua sắm tập trung sát với yêu cầu của thực tế sản xuất; thực hiện đúng các quy định của công ty về mua sắm, sử dụng và dự trữ các chủng loại vật liệu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 37 -40 )

×