0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Tăng cường biện pháp quản lý chi phí nguyên vật liệu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 82 -83 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.2. Tăng cường biện pháp quản lý chi phí nguyên vật liệu

Vì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí và đóng vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp nhất là đối với doanh nghiệp xây dựng nên việc đặt ra kế hoạch đúng đắn về công tác xuất nhập kho, coi giữ, bảo quản nguyên vật liệu là hết sức quan trọng và cần thiết. Những công việc này tuy không khó khăn nhưng vô cùng cần thiết vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận của Công ty. Để quản lý tốt nguyên vật liệu, Công ty cần quản lý chặt chẽ trong các khâu như:

Trong khâu thiết kế cần phải xác đinh đúng đắn định mức nguyên vật liệu sao cho phù hợp với thực tế dựa trên bản kỹ thuật và khảo sát tình hình giá cả nguyên vật liệu thị trường.Trong quá trình thiết kế phải có phương án sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, lựa chọn được những vật liệu có giá thành hạ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình. Phải xác định khâu nào thi công cần mua bán thành phẩm từ bên ngoài, khâu nào tự chế tại công trình để đảm bảo tiết kiệm chi phí. Việc xây dựng định mức nguyên vật liệu phải dựa

trên cơ sở đơn giá định mức mà nhà nước ban hàng và phù hợp thực tiễn. Phải xây dựng được hệ thống định mức tiên tiến, tỷ lệ tiết kiệm và hạ giá thành nguyên vật liệu trong thi công.

Công ty nên sử dụng “phiếu xuất kho định mức” để theo dõi lượng vật tư xuất kho để điều chỉnh hợp lý. Hiện tại Công ty mới chỉ thực hiện khoán vật liệu phụ, nguyên vật liệu chính phòng vật tư mua và cấp cho các đơn vị thi công. Thời gian tới Công ty nên thực hiện khoán đối với cả nguyên vật liệu chính vì như vậy các đơn vị sẽ có ý thức hơn trong việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, các đơn vị có thể chủ động mua tại địa điểm thi công công trình, từ đó chủ động trong thi công và tiết kiệm được chi phí vận chuyển từ kho của phòng vật tư đến các công trình.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 82 -83 )

×