0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Đảm bảo và rút ngắn tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình,

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 83 -85 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.4. Đảm bảo và rút ngắn tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình,

trình, áp dụng linh hoạt các giải pháp thu hồi vốn để giảm chi phí tài chính

Tiến độ thi công là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá uy tín của một doanh nghiệp xây dựng khi thi công công trình. Để tiết kiệm

chi phí và hạ giá thành thì đảm bảo và rút ngắn tiến độ thi công công trình là một trong những biện pháp có hiệu quả. Nếu công trình đảm bảo tiến độ thi công, đạt chất lượng thì chủ đầu tư sẽ thanh toán đúng hạn. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ với các biện pháp quyết liệt và hợp lý như lấy hàng hóa, dịch vụ trừ nợ,…

Từ đó, đảm bảo vốn của Công ty sẽ luân chuyển nhanh hơn, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn. Để đảm bảo và rút ngắn tiến độ thi công của các dự án, Công ty cần áp dụng các biện pháp sau:

- Lập tiến độ thi công đúng đắn và hợp lý. Để lập tiến độ thi công ta có thể sử dụng sơ đồ mạng và bảng tiến độ thi công để lập kế hoạch. Với các công trình lớn, phức tạp, khối lượng công việc lớn, thời gian thi công kéo dài thì đòi hỏi các biện pháp thi công khoa học. Sử dụng sơ đồ mạng để phân công công việc sẽ tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

- Sử dụng các biện pháp rút ngắn tiến độ nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí. Ví dụ như, tăng lượng nhân công lao động để rút ngắn thời gian thi công, cơ giới hóa hay huy động thêm máy móc thiết bị vào thi công.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hơn nữa nhanh chóng dứt điểm những phần việc trong nghiệm thu bàn giao công trình, tránh thi công dàn trải, dẫn đến giá trị sản phẩm dở dang lớn, gây ứ đọng vốn của Công ty. Nhanh chóng bàn giao công trình hạng mục công trình hoàn thành. Đôn đốc thu hồi vốn, các khoản phải thu.

- Phòng Kinh tế - Kỹ thuật tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án theo từng tuần, từng tháng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo tiến độ thi công. Từng thành viên trong Ban giám đốc được phân công chỉ đạo trực tiếp các công trình thi công nhằm xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Các phòng ban chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giám sát mọi hoạt sản xuất kinh doanh của Công ty với mục tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là công tác kiểm soát nội bộ (Ban kiểm soát nội bộ thuộc phòng Thư ký tổng hợp), công tác kiểm tra giám sát về an toàn lao động và quản lý nhân lực của phòng Quản lý máy - An toàn và phòng Tổ chức Lao động.

- Để có thể giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tiến độ thi công và tiết kiệm chi phí, Công ty cần đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống thông tin trực tuyến để tổ chức các cuộc họp giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo, các phòng ban chức năng Công ty và các đơn vị thi công tại các dự án, tạo ra sự gần gũi, gắn bó giữa cơ qua công ty và các đơn vị sản xuất trong điều kiện địa bàn hoạt động sản xuất của Công ty phân tán trên địa bàn cả nước. Từ đó nâng cao hiệu quả về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty. Mọi vướng mắc phát sinh trong thi công luôn được xử lý kịp thời, chính xác.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công ở mọi khâu theo đúng quy trình để giảm thiểu những chi phí phát sinh do phải khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, sai sót.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 83 -85 )

×