0

Hoàn thiện chính sách chi phí tiền lương

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 81-82 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.1. Hoàn thiện chính sách chi phí tiền lương

Với việc phát huy tác dụng của máy móc thiết bị và tay nghề thành thạo của công nhân sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tiến độ thi công, đây cũng là một cách tác động rất quan trọng tới việc giảm chi phí đó. Do vậy, Công ty nên quan tâm đến việc trả lương theo tay nghề của công nhân, hiện tại với mức lương theo bậc lương của Công ty không có sự chênh lệch đáng kể, nên để khuyến khích công nhân có tay nghề cao nên có sự thay đổi về mức chênh lệch về lương của các bậc thợ cao hơn, như vậy mới thực sự khuyến khích công nhân làm việc tốt hơn.

Thiết lập một chính sách phân chia chi phí cùng các mức lợi nhuận một cách hợp lý đối với công ty, vừa bảo vệ được quyền lợi của chủ công ty và các cổ đông, vừa đảm bảo được lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người lao động. Có

chính sách đãi ngộ tốt để giữ chân được người lao động có trình độ, có tay nghề gắn bó với Công ty, có như vậy mới tăng được năng suất lao động và đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lập quỹ khen thưởng, tổ chức thi đua “Lao động giỏi, sản xuất giỏi”, lập phong trào thi đua giữa các phòng ban, các tổ thi công. Đồng thời đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tổ chức tham quan du lịch, hoặc có chính sách khen thưởng cho con của các cán bộ, ví dụ như cháu nào ngoan, có giấy khen sẽ được thưởng, các cháu học sinh giỏi được thưởng với các mức phần thưởng khác nhau tùy theo cấp trường, cấp quận hay thành phố… Như vậy sẽ giúp cho cán bộ công nhân viên thêm động lực với những món quà tinh thần và yêu công việc hơn, hiệu quả làm việc cao hơn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 81 -82 )

×