0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Đổi mới về hình thức hoạt động của các tổ chuyên môn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 95 -96 )

- Nguyên nhân:

3. Bổ sung những biện pháp mới.

3.1.2. Đổi mới về hình thức hoạt động của các tổ chuyên môn.

Qua trò chuyện, phỏng vấn giáo viên, tổ trưởng chuyên môn ở các trường THCS huyện Vĩnh Hưng. Anh (chị) giáo viên muốn có các hình thức tổ chức hoạt

động chuyên môn để nâng cao tay nghề cho giáo viên, sau đây là các hình thức tổ

chức các hoạt động chuyên môn có hiệu quả:

- Thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề: tổ chức hình thức dạy học sao cho nhẹ nhàng, sinh động, hiệu quảđể phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

- Trong các buổi họp sinh hoạt chuyên đề, hiệu trưởng phải có kết luận các vấn

đề cụ thể, hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường để áp dụng cho toàn trường.

- Động viên giáo viên tự giác đăng ký thực hiện các tiết thao giảng, giáo viên giỏi dạy minh họa các tiết thao giảng để giáo viên khác học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

- Tổ chức tọa đàm trong phiên họp hội đồng sư phạm trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy, nhân điển hình lớp đạt chất lượng tốt nhiều năm liền.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường: Trong 6 trường THCS huyện Vĩnh Hưng do quy mô nhỏ, giáo viên ít nên hầu hết 18 tổ chuyên môn của các trường

đa số là tổ ghép giáo viên nhiều bộ môn khác nhau nên rất khó khăn trong sinh hoạt chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hàng tháng tổ nghiệp vụ chuyên môn của phòng giáo dục tổ chức các buổi sinh hoạt giáo viên cùng bộ môn ở các trường để

các giáo viên bộ môn này trao đổi thống nhất về kế hoạch bộ môn, việc thực hiện chương trình, soạn giảng thống nhất trong toàn huyện. Qua sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường sẽ quy tụ được nhiều giáo viên cùng một bộ môn bàn bạc trao đổi sâu về các vấn đề chuyên môn, nội dung chương trình sách giáo khoa mới, phương

pháp giảng dạy bộ môn từng tiết, từng chương, thống nhất để khi các giáo viên về các

đơn vị trường học áp dụng thống nhất về chuyên môn. Qua đó giáo viên được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để vận dụng có hiệu quả trong giảng dạy.

* Bin pháp thc hin.

- Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện để giáo viên trường mình được đi sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

- Hàng tháng phòng Giáo dục có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn các giáo viên bộ môn ở các cụm trường một cách cụ thể về thời gian và nội dung sinh hoạt gởi đến hiệu trưởng các trường để thực hiện.

- Mỗi tháng giáo viên bộ môn ở các trường dự sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường 1 lần.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 95 -96 )

×