0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Những biện pháp hiệu trưởng đã thực hiện có hiệu quả.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 82 -84 )

- Nguyên nhân:

1 Tổ chức cho tổ trưởng, GV nghiên cứu, nắm vững mục tiêu dạy học,

4.5.1. Những biện pháp hiệu trưởng đã thực hiện có hiệu quả.

a/. Biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức thảo luận cách thực hiện chương trình.

b/. Biện pháp kiểm tra tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện đúng, đủ chương trình.

c/. Biện pháp tổ chức cho tổ trưởng chuyên môn và giáo viên nắm vững các quy định về soạn giáo án, về thực hiện giờ lên lớp và phương pháp phân tích sư phạm tiết dạy.

d/. Biện pháp quy định cụ thể về hồ sơ chuyên môn giáo viên phải thực hiện.

e/. Biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

* Ưu đim.

Hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng có nhiều cố gắng trong việc chỉđạo duy trì nề nếp, chếđộ hội họp tổ chuyên môn ở trạng thái ổn định. Về quản lý chuyên môn, các trường đảm bảo giảng dạy đầy đủ nội dung phân phối chương trình theo đúng quy định; hoạt động chuyên môn ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến đáng kể; giáo dục toàn diện được chú trọng.

Trong những năm gần đây, hoạt động của các tổ chuyên môn ở các trường THCS trong huyện có nhiều nội dung thiết thực, đã đi vào nề nếp và bước đầu có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục trong nhà trường. Đội ngũ giáo viên từng bước được trưởng thành qua tham gia vào các hoạt động của tổ

chuyên môn và thực tế giảng dạy.

Tổ trưởng chuyên môn năng nổ, nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm, giáo viên

đa số trẻ, khỏe có tinh thần tự học tự rèn phấn đấu vươn lên vừa nâng cao trình độ đào tạo vừa nâng cao tay nghề, an tâm công tác, đoàn kết gắn bó vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng năm học.

* Nguyên nhân ưu đim.

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, Phòng Giáo dục đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học. Tăng cường kiểm tra hoạt động chuyên môn trong các trường học nhằm kiểm soát chất lượng giáo dục và nâng cao kết quả giảng dạy, học tập ở các trường.

Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Hưng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn huyện mà khâu đột phá là xây dựng nề nếp hoạt động của tổ chuyên môn; nhiều nội dung cần thiết phải thực hiện trong hoạt động tổ

chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu của chương trình thay sách giáo khoa mới. Phòng giáo dục đã tăng cường công tác thanh tra chuyên môn, đặc biệt là thanh tra chuyên đề về công tác quản lý của hiệu trưởng, hoạt động của các tổ chuyên môn.

Hiệu trưởng các trường từng bước quan tâm quản lý các hoạt động chuyên môn của trường, xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ năng lực và phẩm chất, các tổ trưởng chuyên môn giỏi làm nòng cốt trong chuyên môn, làm chuyển biến chất lượng giảng dạy, giáo dục ở từng trường THCS trong toàn huyện.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 82 -84 )

×