0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Hoạt động tổ chức nhân sự:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH (Trang 69 -70 )

Tổ chức nhân sự tại ABBANK được tổ chức theo phương pháp phân quyền theo khu vực Chi nhánh. Nhân sự hội sở chính tuyển dụng nhân sự các chi nhánh và

nhân sự các chi nhánh tuyển dụng nhân sự tại các phòng giao dịch. Hoạt động

tuyển dụng ABBANK được phân làm hai hình thức tuyển dụng cơ bản là tuyển dụng phổ thông và tuyển dụng nhân tài. Với hoạt động tuyển dụng phổ thông, hệ thống nhân sự ABBANK tại hội sở chính xây dựng một quy trình tuyển dụng chuẩn thông qua việc đăng tuyển, làm bài dự thi nghiệp vụ và phỏng vấn. Tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện tuyển dụng nhân viên đều phải áp dụng hình thức tuyển dụng này. Với hình thức tuyển dụng nhân tài, thông thường bộ phận nhân sự tại hội sở chính trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng cho các vị trí từ trưởng phòng cho các phòng ban hội sở và phó giám đốc trở lên cho các chi nhánh, nhân sự tuyển dụng không cần phải thông qua quy trình tuyển dụng thông thường. Một hình

thức tuyển dụng không qua quy trình đặc biệt được ABBANK áp dụng là hình thức tuyển dụng nội bộ nhằm tối đa hóa nguồn lực hiện tại, các nhân lực nội bộ được tuyển dụng sau khi trải qua các khóa học đào tạo kỹ năng công việc mới. Bên cạnh công tác tuyển dụng, ABBANK còn chú trọng đến việc chuẩn bị nhân sự “tiềm năng” cho tương lai thể hiện cụ thể qua việc xây dựng và tuyển sinh cho chương trình “Quản trị viên tập sự” nhằm đào tạo và chuẩn bị nguồn lực cho việc thiếu hụt nhân lực, theo chương trình này các sinh viên được vào làm việc ngay từ khi mới ra trường và được đào tạo làm việc như một nhân viên chính thức mà không cần trải qua quá trình tuyển dụng.

ABBANK thực hiện đánh giá nhân sự thông qua chương trình “Đánh giá

nhân viên tiềm năng”. Thông qua hệ thống phần kết hợp với ý kiến nhận xét đến từ

quản lý trực tiếp, các nhân viên tiền năng có cơ hội phát triển kế thừa các vị trí quan trọng vào cuối mối năm tài chính góp phần tạo động lực phát triển cho hoạt động nhân sự ABBANK. Tính đến thời điểm 31/ 12/ 2009, tổng số nhân viên trên toàn hệ thống đạt trên 2.000 người tăng 317 người so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH (Trang 69 -70 )

×