0

dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn toán

Hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Lịc sử và địa lý theo chuẩn kiến thức và kỹ năng

Hướng dẫn dạy học kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Lịc sử địa lý theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Tư liệu khác

... tra, đánh giá kết quả học tập Môn Lịch sử Địa lí ở tiểu học là một trong bốn môn học đánh giá bằng điểm số. Đánh giá môn Lịch sử Địa lí được thực hiện theo hai hình thức: đánh giá thường ... kĩ năng được cụ thể hoá ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp cả cấp học Chuẩn kiến thức, kĩ năng là cơ sở để biên soạn SGK, quản lí dạy học, đánh giá ... tượng HS với những năng lực học tập khác nhau. 1.3. Mối quan hệ giữa Chuẩn SGK, giữa Chuẩn công tác tổ chức dạy học SGKChuẩnQuản lý, chỉ đạo Đánh giá Dạy học Chuẩn SGKSGK: tài...
 • 33
 • 1,212
 • 10
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Báo cáo khoa học

... TRA, ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCChí Linh, Ngày 15 tháng ... Năng lực giao tiếp.+ Năng lực hợp tác.+ Năng lực sử dụng CNTT truyền thông.+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ.+ Năng lực tính toán. TẬP HUẤNTẬP HUẤNDẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC ... dung dạy học: - Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. - Dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh.  Xét về bản chất không có mâu thuẫn giữa hai nội dung đánh giá, đánh giá theo năng...
 • 16
 • 9,819
 • 27
DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

DẠy học KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Lớp 11

... phát triển năng lực có những điểm gì khác so với chương trình dạy học định hướng nội dung?3. Thế nào là kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS (đánh giá năng lực) ? Kiểm tra, ... HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCTrực Ninh 8/2014 Thảo luận các vấn đề cần tìm hiểu của khoá tập huấn 3.2. So sánh đánh giá năng lực ... trình dạy học định hướng phát triển năng lực có những điểm gì khác so với chương trình dạy học định hướng nội dungCTGD định hướng nội dung CTGD định hướng năng lực Hình thức dạy học Chủ yếu dạy...
 • 61
 • 2,350
 • 17
dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

dạy học kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Sinh học

... hàng câu hỏi/bài tập của mỗi chủ đề.01 bộ (ngân hàng) câu hỏi/bài tập đánh giá kết quả học tập của HS trong một chủ đề cụ thể theo định hướng phát triển năng lực. 01 giáo án dạy một nội dung ... hỏi/bài tập để kiểm tra, đánh giá việc đạt được mục tiêu của HS (CH/BT định tính, định lượng, thực hành thí nghiệm)  Ngân hàng câu hỏi/bài tập. Mỗi mục tiêu có thể được đánh giá bởi một vài ... theo định hướng phát triển năng lực. mnogU<J<Jn<A8<Jp&<R<J:U)&'() T: Sắp xếp đánh số thứ tự cho các CH/BT trong ngân hàngSắp xếp theo...
 • 16
 • 1,874
 • 0
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... tra đánh giá tronggiáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Phần ... Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh để phục vụ trong đợt tập ... nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để...
 • 221
 • 6,019
 • 59
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... đánh giá hoạt động học tập của học sinh Xu hướng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tập trung vàocác hướng sau:(i) Chuyển từ chủ yếu đánh giá kết quả học tập cuối môn học, ... pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tronggiáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng ... dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng năng lực định hướng mạnh hơn đến học sinh. Chương trình dạy học định hướng năng lực được xây dựng trên cơ sở chuẩn năng lực của môn học. Năng lực...
 • 217
 • 2,317
 • 39
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNGCÁN BỘ QUẢN LÍ GV VỀ DẠY HỌC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾTQUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰCMÔN TIN HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ ... phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học. 1. VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG 1.1. Những kết quả bước đầu ... tạo tính năng động. 2.2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) naycòn gọi là dạy học định hướng kết quả...
 • 227
 • 1,855
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.1. Đánh giá theo năng lực Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm ... Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Đánh giá kết quả giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi lớp sau cấp học cần phải:- Dựa vào cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng ... đánh giá. Đánh giá kết quả học tập theo năng lực cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Đánh giá kết quả học tập đối với các môn học và...
 • 193
 • 7,933
 • 93
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... phương pháp dạy học 29 V. ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 341. Đánh giá theo năng lực 34 2. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS 363. Định hướng xây ... định hướng phát triển năng lực 61 2. Phương pháp hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 632.1. Đánh giá kết quả đánh giá quá trình 632.2. Đánh giá theo chuẩn ... DẠY HỌC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNGMÔN VẬT LÍ (Lưu hành nội bộ)Hà Nội, tháng 6 nãm 20141 1. Mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định...
 • 167
 • 3,525
 • 54
Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đổi mới dạy học kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... Đổi mới dạy học kiểm tra, đánh giá ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Vụ Giáo dục Trung học I. Vài nét về tình hình đổi mới PPDH, ... nhằm đánh giá đúng chất lượng học tập năng lực của học sinh. - Đổi mới thi tốt nghiệp THPT theo hướng tổ chức thi 4 môn quốc gia sử dụng 50% kết quả đánh giá quá trình.5. Đổi mới kiểm tra ... Violympic, IOE; Giải toán trên máy tính cầm tay - Đường lên đỉnh Opympia, tài năng tiếng Anh…3. Triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục mới theo hướng phát triển năng lực học sinh Thầy (cô)...
 • 76
 • 8,065
 • 14
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Địa lý

... quyết định sư phạm giúp học sinh học tập ngày càng tiến bộ.1. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh Xu hướng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ... thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực của người học; kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo ... đồng bộ phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học. I. VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT1. Những kết quả bước đầu của việc...
 • 257
 • 11,984
 • 51
kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

Địa lý

... hai: Dạy học theo định hướng năng lực của môn học. Phần ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của môn học. Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện tập huấn đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng ... trường học đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mục tiêu của mô hình này là đổi mớiđồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤTTÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH...
 • 83
 • 2,925
 • 5

Xem thêm