0

cau hoi trac nghiem hoa sinh phan chat chi diem ung thu

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin

Sinh học

... 3. Có tác dung dãn mạch, tăng tính thấm thành mạch 4. Chất có trong chất xám tế bào thần kinh, cần thiết cho hoạt động của neuron 5. Không có tác dung sinh học Chọn tập hợp đúng: ... chất có hoạt tính sinh học đặc biệt 5. Aldehyd Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 2, 4 D. 3, 4 E. 3, 5. 63. Tốc độ chuyển hoá protid phụ thu c vào các yếu tố sau: A. Nhu cầu sinh tổng hợp protid ... D. Leucin, Serin, Threonin, Tryptophan, Histidin E. Arginin, Lysin, Ornitin, Hydroxylysin, Citrulin 47. Trong các protein sau, loại nào có cấu tạo là protein thu n: C. Arginin, Ornitin, Cystein...
 • 14
 • 21,374
 • 73
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần enzyme

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần enzyme

Sinh học

... C. Proenzym D. Enzym thu c nhóm Decarboxylase E. Enzym thu c nhóm Transaminase 59. Tiền enzym bất hoạt trở thành enzym hoạt động do: A. Yếu tố hoạt hóa gắn vào trung tâm hoạt động của enzym ... hợp B. Đồng phân C. Thủy phân D. Oxy hóa khử E. Phân chia một chất thành nhiều chất không có sự tham gia của nước 46. Enzym Lipase thu c loại: A. Lyase B. Isomerase C. Lygase D. Transferase ... danh pháp quốc tế là: 3. Làm biến dạng trung tâm hoạt động enzym 4. Làm thay đổi liên kết giữa apoenzym và coenzym 5. Cạnh tranh với cơ chất trên trung tâm hoạt động enzym Chọn tập hợp đúng:...
 • 10
 • 19,173
 • 64
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 1)

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 1)

Sinh học

... câu trên đều sai. 55. Sự tổng hợp Glucose từ các acid amin qua trung gian của: A. Pyruvat, Phosphoglycerat, các sản phẩm trung gian của chu trình Krebs. B. Oxaloacetat, Lactat, Phosphoglycerat. ... Iod màu đỏ nâu, không có tính khử. D.Tan trong nước nóng tạo dung dịch keo, cho với Iod màu đỏ nâu. E. Tan trong nước nóng tạo dung dịch keo, không có tính khử. 22. Trong cấu tạo của Heparin ... Heparin. E. Cellulose, Glycogen, Condroitin Sulfat, Heparin 16. Các chất nào sau đây thu c nhóm Polysaccarid thu n: A. Glycogen, Amylose, Amylopectin B. Saccarose, Heparin, Glycogen. C. Cellulose,...
 • 11
 • 31,960
 • 99
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)

Sinh học

... A. Cùng chi u với gradient nồng độ của chúng giữa dịch lòng ruột và tế bào B. Cùng chi u hay ngược chi u với gradient nồng độ của chúng giữa dịch lòng ruột và tế bào C. Không cần cung cấp ... Viêm gan C. Xơ gan D. Ung thư E. Tất cả các câu trên đều đúng 70. Uống thu c ngủ đồng thời uống rượu dẫn đến hậu quả: A. Giảm tác dụng của thu c B. Tăng tác dụng của thu c C. Không có ảnh ... glycogen E. Enzym cắt nhánh của glycogen 96. Amylo 1-6 Glucosidase là enzym A. Thu phân mạch thẳng của glycogen B. Thu phân liên kết 1-6 Glucosidase của glycogen C. Enzym gắn nhánh của glycogen...
 • 8
 • 13,728
 • 272
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần lipid

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần lipid

Sinh học

... nhuợ tổồng cuớa dởch mỏỷt , tuỷy 2. Sổỷ thu y phỏn cuớa enzym amylase 3. Sổỷ thu y phỏn cuớa enzym lipase 4. Sổỷ thu y phỏn cuớa enzym peptidase 5. Sổỷ thu y phỏn cuớa enzym phospholipase Choỹn ... nhiãn, âäưng cháút B. Tan hồûc êt tan trong nỉåïc C. Tan trong dung mäi phán cỉûc D. Tan trong dung mäi hỉỵu cå E. Khäng tan trong dung mäi khäng phán cỉûc 5. Lipid cọ cáụ tảo ch úu l : A. Acid ... B. Sterid. C. Cerit. D. Cholesterit. E. Muọỳi mỏỷt. 34. Acid arachidonic: A. Acid beùo baớo hoa . B. Acid beùo chổa baớo hoa . C. Acid beùo coù 18 Cacbon. D. Acid beùo coù 20 cacbon vaỡ...
 • 9
 • 16,913
 • 428
CÂU HỎI PHẦN CHẤT CHỈ ĐIỂM UNG THƯ

CÂU HỎI PHẦN CHẤT CHỈ ĐIỂM UNG THƯ

Y học thưởng thức

... là chất chỉ điểm chọn lọc để chẩn đoán:A. Ung thư dạ dày B. Ung thư phổi C. Ung thư ganD .Ung thư đường tiêu hoá E. Không có câu nào đúng8. Chẩn đoán ung thư gan khi hàm lượng AFP:A. < 10 ... điều hoà tự động có trong tế bào D. Tổ chức ung thư sán sinh ra các kháng nguyên ung thưE. Các câu trên đều đúng4. Tiêu chuẩn chẩn đoán mức độ ung thư theo hệ thống TNM là:1. To: tìm thấy ... ĐIỂM UNG THƯ1. Các nguyên nhân gây ung thư có thể là:A.Vi khuẩn, virus B.Virus, thu c C. Nhiễm trùng, miễn dịchD. Hoá chất, nhiễm trùng E. Hoá chất, virus2. Người ta gọi các gen gây ung thư...
 • 2
 • 713
 • 10
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THP

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THP

Công nghệ - Môi trường

... dụng với Cl2 (1:1) ta thu được số sản phẩm :A. 1 sản phẩm duy nhấtB. 2SVTH : Phan Thị Thùy96Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơKhi đốt cháy một hydrocacbon X ta thu được (số mol CO2/ ... 2 hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu được 6,43g nước và 9,8gam CO2. vậy CTPT 2 hydrocacbon là :A. C2H4 và C3H6B. CH4 và C2H6SVTH : Phan Thị Thùy100Luận văn tốt nghiệp ... không no.SVTH : Phan Thị Thùy103Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơC. C2H2 và C2H4D. Tất cả đều sai.Câu 49 :Hỗn hợp khí A gồm Etan và Propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2...
 • 10
 • 3,508
 • 24
Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học

Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học

Công nghệ thông tin

... MH_MucTieuMonHoc 144 B.2.1.9 Lớp MH_ThemCauHoi 149 B.2.1.10 Lớp MH_ChinhSuaCauHoi 154 B.2.1.11 Lớp MH_TimKiemCauHoi 159 B.2.1.12 Lớp MH_TuyChonPhatSinhCapNhat 163 B.2.1.13 Lớp MH_TaoDeThi ... Lớp CauTN 177 B.2.2.2 Lớp CauTN DaLuaChon 180 B.2.2.3 Lớp CauTNDungSai 183 B.2.2.4 Lớp PhuongAnTraLoi 185 B.2.2.5 Lớp YeuCau 185 B.2.2.6 Lớp TieuChuanTimKiem 186 B.2.2.7 Lớp XL_CauHoi ... trận hai chi u, còn gọi là bảng quy định hai chi u (table of specifications): một chi u là nội dung và một chi u là mục tiêu. Trong các ô ma trận ghi số câu cần kiểm tra cho mỗi nội dung và mục...
 • 237
 • 3,518
 • 9
Tài liệu 518 Câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh cao đẳng đại học môn hóa

Tài liệu 518 Câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh cao đẳng đại học môn hóa

Tư liệu khác

... dung dịch muối nhôm clorua.C. Cho dung dịch muối nhôm tác dụng với dung dịch amoniac.D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.Câu 337.Nhỏ dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3, dung ... hai thu c thử nào có thể phân biệt được 3 kim loại Al, Fe, Cu ?A. H2O và dung dịch HCl.B. Dung dịch NaOH và dung dịch HCl.C. Dung dịch NaOH và dung dịch FeCl2.D. Dung dịch HCl và dung ... Fe2O3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu được 1,12 l hidro (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH lấy dư. Lấy kết tủa thu được đem nung trong không khí đến...
 • 29
 • 943
 • 1
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 - phần Ankan ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 - phần Ankan ppt

Cao đẳng - Đại học

... 15. Đốt cháy hoàn toàn 19,2g hh hai ankan kế cận thu được 14,56 lít CO2 (đo ở 00C, 2 atm).a. Ctpt và ctct của hai ankan.b. % khối lượng mỗi ... rồi hấp thụ sản phẩm vào bình Ba(OH)2 thấyklượng bình tăng 134,8g.a. Tính mCO2 và mH2O thu được .b. Nếu là đồmg đẳng kế tiếp, tìm ctpt....
 • 2
 • 1,141
 • 6
Một số câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học phân tử (phần 1)

Một số câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học phân tử (phần 1)

Sinh học

... 3 d. Tái tổ hợp DNA 12. RNA polymerase phụ thu c DNA ở Pro- và Eukaryote đều có tính chất chung: a. Bắt đầu tổng hợp RNA cần phải có mồi b. Có hoạt tính exonuclease ... phẩm protein của gen e. Trình tự DNA không được phiên mã 46. Mục nào sau đây không thu c về ứng dụng của kỹ thu t di truyền: a. Công nghệ protein c. Thực vật mang gen động vật b. Phương ... Nói chung, enzyme sao chép DNA ở E.coli là DNA-polymeraseIII. c. Mạch đơn của DNA có thể được chép nếu có 4 loại N và DNA-polymerase I. d. RNA "mồi" phải có trình tự bổ sung với...
 • 13
 • 4,550
 • 16

Xem thêm