0

cau hoi trac nghiem hoa sinh phan cac xet nghiem chan doan benh tim mach

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin

Sinh học

... chất có hoạt tính sinh học đặc biệt 5. Aldehyd Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 2, 4 D. 3, 4 E. 3, 5. 63. Tốc độ chuyển hoá protid phụ thuộc vào các yếu tố sau: A. Nhu cầu sinh tổng hợp protid ... về: A. Thận B. Gan C. Tim D. Đường tiêu hóa E. Tâm thần 23. Hoạt tính GPT tăng chủ yếu trong: A. Rối loạn chuyển hóa Glucid B. Một số bệnh về gan C. Một số bệnh về tim D. Nhiễm trùng đường ... Chất có trong chất xám tế bào thần kinh, cần thiết cho hoạt động của neuron 5. Không có tác dung sinh học Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 2, 3 C. 2, 4 D. 3, 4 E. 2, 5. 55. NH3 sẽ chuyển hoá theo...
 • 14
 • 21,374
 • 73
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần enzyme

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần enzyme

Sinh học

... các đặc điểm sau: 1. Có khả năng làm tăng hoạt động xúc tác của enzym CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH PHẦN ENZYME 41. Vai trò xúc tác của enzym cho các phản ứng là: A. Giảm năng lượng hoạt ... Zymogen B. Proenzym C. Isoenzym D. Isomerase E. Multienzym 92. Enzym dùng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim là: 1. GPT 2. GOT 3. LDH1 4. LDH3 5. LDH5 Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 1, 3 C. 2, ... Pyridoxamin N D. Pyridoxal phosphat E. Pyridoxamin phosphat 81. Enzym là: 1. Chất xúc tác sinh học do cơ thể tổng hợp nên 2. Có vai trò làm tăng năng lượng hoạt hoá 3. Có cấu tạo là protein...
 • 10
 • 19,173
 • 64
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 1)

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 1)

Sinh học

... Phosphofructokinase. D. ADP và Hexokinase. E. H3PO4 và F 1-6 Di Phosphatase. 32. Quá trình sinh tổng hợp acid béo cần sự tham gia của: A. NADPHH+ B. NADHH+ C. NAD+ D. FADH2 E. NADP+ ... F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (5) Phospho Dihydroxy CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH PHẦN GLUCID(PHẦN 1) 1. Trong các glucid sau, các chất thể hiện tính khử là: A. Glucose, ... fructose, lactose. B. Glucose, fructose, saccarose. D. Fructose, tinh bột, saccarose. 2. Tên khoa học đầy đủ của Maltose là: A. 1-2 D Glucosido D Glucose B. 1-2 D Glucosido D Glucose. C....
 • 11
 • 31,960
 • 99
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)

Sinh học

... glucid ở cơ thể người gồm: A. Amylase, saccarase, cellulase B. Saccarase, cellulase, lipase A. Tim mạch B. Viêm gan C. Xơ gan D. Ung thư E. Tất cả các câu trên đều đúng 70. Uống thuốc ngủ đồng ... đúng 79. Glucid tham gia tạo hình trong trong thành phần acid nucleic: A. Đúng B. Sai 80. Ở vi sinh vật, polysaccarid là cấu tử quan trọng của thành tế bàovi khuẩn A. Đúng B. Sai 81. Aldotriose ... đây: A. Không có ở cơ B. Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH PHẦN GLUCID (PHẦN 2) 61. Sản phẩm thủy phân cuối cùng của glucid trước khi được hấp thụ...
 • 8
 • 13,728
 • 272
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần lipid

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần lipid

Sinh học

... Muọỳi mỏỷt. 34. Acid arachidonic: A. Acid beùo baớo hoa . B. Acid beùo chổa baớo hoa . C. Acid beùo coù 18 Cacbon. D. Acid beùo coù 20 cacbon vaỡ 4 lión kóỳt õọi. E. Caớ cỏu B vaỡ D õóửu õuùng. ... duỷng: A. Haỷ õổồỡng maùu B. Tng õổồỡng maùu C.Tng tọứng hồỹp lipid D. Giaớm hoa t õọỹng cuớa enzym Lipase E. Giaớm thoaùi hoùa lipid 29. CH3 CH3 Cọng thổùc bón laỡ cọng thổùc cuớa : ... tỏỷp hồỹp õuùng: A. 1, 2 ,3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 1, 3, 5 E. 2, 3, 5 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HĨA SINH PHẦN LIPID 1. Lipid l nhọm håüp cháút hỉỵu cå khäng tan trong nỉåïc, tan nhiãưu trong dung...
 • 9
 • 16,913
 • 428
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần vitamin

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần vitamin

Sinh học

... Vitamin K E. Vitamin C 31. Vitamin A có các chức năng liên quan A. Cơ chế nhìn của mắt B. Sự sinh sản C. Sự phát triển D. Sự tiết dịch nhầy của niêm mạc E. Tất cả đều đúng 32. Thiếu Vitamin ... nhiễm trùng E. Tất cả đều sai. 33. Vitamin nào liên quan đến sự nhìn của mắt, sự phát triển, sự sinh sản, sự tiết dịch nhầy, chống nhiễm trùng A. Vitamin D B. Vitamin K C. Vitamin F D. Vitamin ... Vitamin là: A. Chất cần thiết cuả cơ thể mà cơ thể không tổng hợp được. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH PHẦN VITAMIN 1. Vai trò chủ yếu của vitamin B6: A. Tham gia vào cơ chế nhìn của mắt B....
 • 5
 • 17,735
 • 332
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH PHẦN HORMON

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH PHẦN HORMON

Sinh học

... thận, tuyến giáp trạng.B. Tuyến sinh dục, tuyến vỏ thượng thận. C. Tyến sinh dục, tuyến yên.D. Tuyến vỏ thượng thận, vùng dưới đồi.E. Tuyến tuỷ thượng thận, tuyến sinh dục30. Tuyến vỏ thượng ... trạng.C. Tuyến sinh dục.D. Tuyến vỏ thượng thận. E. Tuyến yên.37. FSH và LH có tác dụng kích thích hoạt động của:A. Tuyến tuỷ thượng thận.B. Tuyến giáp trạng.C. Tuyến sinh dục. D. Tuyến ... A7. A 27. D 47. D8. D 28. D 48. EC. Phần lớn được hydro hoá các liên kết đôi, mất hoạt tính sinh học.D. A, B, C đều sai.E. A, B, C đều đúng.47. Aldosterone có tác dụng:A. Tăng tái hấp...
 • 15
 • 7,931
 • 25
cac cau hoi trac no hoa 9

cac cau hoi trac no hoa 9

Hóa học

... Metan B. Benzen C. Axetilen D. EtilenCâu 65: Những hiđro cacbon nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?A. Metan B. Benzen C. Axetilen D. EtilenCâu 66: Những hiđro cacbon nào sau đây ... Axetilen D. EtilenCâu 67: Những hiđro cacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn,vừa có liên kết ba?A. Metan B. Benzen C. Axetilen D. EtilenCâu 68: Khi đốt nhiên liệu là hiđro cacbon, ... đúng6A. Đồng, B. Đồng (II) oxit, C. Magie cacbonnat, D. Magie, E. Magie oxit.Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch axit clohiđric hoặc axit sunfuric loÃng sinh ra:1. Chất khí cháy đợc trong không...
 • 7
 • 334
 • 0
Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh

Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh

Sinh học

... d. cả 3 câu đều đúng . 27) xitronelol là thành phần chủ yếu của tinh dầu : a. hoa hồng . b. hoa trắc bách c. hoa cam d. cả 3 câu đều sai 28) xinhiberen có nhiều trong tinh dầu : a. tinh ... 0G> 5.85 kj/ gốc. Trắc nghiệm hoá sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 2 - drkhiemnguyen@yahoo.com.vn A. Trimetylamin B. Colin C. Acidindolaxetic D. Oxytrimetylamin 10. Phản ứng khử ... 2 Trắc nghiệm hoá sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 32 - drkhiemnguyen@yahoo.com.vn c. mùi thơm cỏ khô d. mùi dâu tây 34) Aldehyt α _ amylxinnamic có mùi gì : a. mùi hoa nhài . b. mùi...
 • 87
 • 10,357
 • 42
Câu hỏi ôn thi hóa sinh

Câu hỏi ôn thi hóa sinh

Sinh học

... nào chứa nhóm xeton (>C=O) gọi là Xetoza. ⇒ Các đường monoza mạch thẳng có tính chất khử do có nhóm aldehyd (-CHO) hoặc xeton (>C=O) quyết định.⇒ Khi nhóm aldehyd hoặc xeton không ở ... Krebs :Có hai bước :-Sự đecacboxyl oxi hoá piruvat tạo thành axetyl coenzim A . Kết quả của phản ứng là từ piruvat chứa ba cacbon và kém hoạt động đã biến thành axit hai cacbon ở dạng hoạt hoá ... hợp axetyl CoA với oxaloatetat , tạo thành xitrat và coenzim A +Xitrat biến đổi thành dạng đồng phân của nó là isoxitrat +Oxi hoá isoxitrat chứa 6 cacbon thành α-xetoglutarat chứa 5 cacbon...
 • 12
 • 5,211
 • 58
Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Chuyển hóa năng lượng sinh học

Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Chuyển hóa năng lượng sinh học

Sinh học

... nhận định đúng nhất A. Các monosaccarit có 4 cacbon được gọi là tetrose, 5 cacbon là pentose B. Các monosaccarit có 6 cacbon được gọi là hexose, 7 cacbon là heptose C. Cả a, b đều đúng D. a ... nào của monosaccharide: Trắc nghiệm hoá sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 60 - drkhiemnguyen@yahoo.com.vn D Tất cả đúng Câu hỏi trắc nghiệm HÓA SINH của nhóm 8 1. Chọn nhận định đúng: ... định đúng: A. Tất cả gluxit có công thức phân tử là (CH2O)n B. Gluxit là hiđrat cacbon C. Hyđrat cacbon là Gluxit D. Cả 3 đáp án kia đều đúng 2.Khi thủy phân 1g gluxit thu được: A....
 • 24
 • 1,576
 • 19
Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Lipit

Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Lipit

Sinh học

... 16. Benzyl axetat có mùi gì : a) Mùi chanh b) Mùi dứa c) Mùi hoa nhài d) Mùi nho 17. Vanilin có mùi gì : a) Mùi hoa sữa b) Mùi trầm c) Mùi mật d) Mùi thối Trắc nghiệm hoá sinh Nguyễn ... Linalol có trong : a. hoa lan chuông b. quýt c. cây mùi d. cả 3 câu đều đúng . 27) xitronelol là thành phần chủ yếu của tinh dầu : a. hoa hồng . b. hoa trắc bách c. hoa cam d. cả 3 câu ... b.Enzim c.Axit hữu cơ d.Axit vô cơ Enzim 56. Phản ứng tạo màu là phản ứng A. oxihoa khử B .oxihoa C. oxihoa và những phản ứng có enzim xúc tác hoặc không có enzim xúc tác D. tất cả sai 57.Phản...
 • 34
 • 1,828
 • 12
Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Pholysaccharide

Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Pholysaccharide

Sinh học

... dung sinh lý lên cơ thể sinh vật thể hiện khác nhau. d.Tất cả đúng. 89.Chọn đáp án sai: a.Vitamin đảm nhiêm vai trò như những chất xúc tác. b.Vitamin là nhóm chất cần thiết cho hoạt động sinh ... hợp chất hữu cơ D. Chu trình Krebs là chu trình cung cấp năng lượng chủ yếu cho sinh vật Trắc nghiệm Hoá sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 80 - drkhiemnguyen@yahoo.com.vn 9. Người ta phân ... thành phần của tinh bột đều chứa các đơn vị cấu tạo A. Galactose B. Fructose Trắc nghiệm Hố sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 78 - drkhiemnguyen@yahoo.com.vn b.nh sáng d tất cả đúng 87.Nhiều...
 • 10
 • 851
 • 13
Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Protein

Bộ câu hỏi trách nhiệm hóa sinh - Protein

Sinh học

... Phản ứng hử cacboxyl C. Phản ứng khử amin khử cacboxyl D. Phản ứng tạo thành photpho 3. Từ Histidin tạo thành histamin là loại chuyển hóa nào? A. Phản ứng khử amin B. Phản ứng khử cacboxyl ... b. Avidin c. Albumin d. Gluten Trắc nghiệm hoá sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 1 - drkhiemnguyen@yahoo.com.vn BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HOÁ SINH CHƯƠNG PROTEIN PHẦN 1 1. Trong quá ... tính. B. Tính kị nước. Trắc nghiệm hoá sinh Nguyễn Văn Khiêm 0974362995 - 2 - drkhiemnguyen@yahoo.com.vn A. Trimetylamin B. Colin C. Acidindolaxetic D. Oxytrimetylamin 10. Phản ứng khử...
 • 19
 • 1,267
 • 5
câu hỏi ôn thi hóa sinh đại cương

câu hỏi ôn thi hóa sinh đại cương

Môi trường

... C – COOH + H2OCÂU HỎI ÔN THI HÓA SINH ĐẠI CƯƠNGCâu 1: trình bày enzyme 1 thành phần:thành phần cấu tạo: acid aminchức năng: xúc tác cho các phản ứng sinh hóa diễn ra nhanh hơn, trong các ... (Hydroxyl) của Serine, Threonine và Tyrosine - Nhóm COOH (Cacboxyl) của axit Glutamic, Aspactic - Vòng imidazol của Histidine - Vòng indol của Tryptophan - Nhóm guanilic của Acginine Khi tạo thành ... Kế tiếp acetyl-CoA đi vào một chuỗi phản ứng của một chu trình gọi là chu trình Krebs (do nhà khoa học người Anh, Hans Krebs, được giải thưởng Nobel nhờ làm sáng tỏ được chu trình này) hay chu...
 • 4
 • 4,492
 • 103

Xem thêm