0

1 nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú đinh thị ánh nguyệt

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân nam đái tháo đường týp 2 có rối loạn lipid máu

Nghiên cứu tình trạng kháng insulin bệnh nhân nam đái tháo đường týp 2 có rối loạn lipid máu

Tiến sĩ

... Apo A1 (g/l) Apo B (g/l) Tỉ số CT/HDL-C Nhóm chứng (n = 32) 4,7 0, 41 1, 51 0 ,18 1, 21 0 ,18 2,74 0,65 3,54 0,62 1, 26 0 ,14 1, 04 0 ,13 4,02 1, 16 Nhóm bệnh (n = 18 8) 5, 21 1, 07 2,42 1, 36 1, 14 ... 11 .5 Chơng kết nghiên cứu 3 .1 Đặc điểm đối tợng nghiên cứu 3 .1. 1 Đặc điểm chung đối tợng nghiên cứu Bảng 3 .1: Glucose,HbA1c, tuổi, giới, số nhân trắc nhóm Nhóm chứng (n = 32) Nhóm bệnh (n = 18 8) ... ngời bệnh này, tất nam, điều trị khoa Nội Cán A1 bệnh viện TWQĐ 10 8 2 .1. 1 Nhóm bệnh: * Tiêu chuẩn nhận vào nghiên cứu: - Các BN đợc chẩn đoán ĐTĐ theo tiêu chuẩn ADA 19 97, TCYTTG công nhận 19 98...
 • 24
 • 921
 • 5
nghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

nghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... nghiên cứu: Từ tháng 1/ 10/2009 đến 31/ 9/ 2 010 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: Tại phòng khám tăng huyết áp - Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3 .1 Thiết kế nghiên cứu: ... 10 ,89 24 23,76 11 10 ,89 10 1 10 0 Nữ 11 4 61, 62 13 7,03 41 22 ,16 17 9 ,19 18 5 10 0 Tổng 16 9 59,09 24 8,39 65 22,73 28 9,79 286 10 0 p % Tổng n % > 0,05 Nhận xét: nam giới tỷ lệ GDNGLĐ gặp 10 ,89%, RLDNG ... Tăng 94 59,97 11 6,67 35 21, 21 25 15 ,15 16 5 BT 75 61, 98 13 10 ,75 30 24,79 2,48 12 1 Tổng 16 9 59,09 24 8,39 65 22,73 28 9,79 286 χ2 0, 81 P p1-2 > 0,05; 0,06 p1-3 > 0,05; 11 ,38 p1-4 < 0, 01 Nhận xét:...
 • 77
 • 878
 • 3
Nghiên cứu thực trạng bệnh viêm gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng bệnh viêm gan mạn tính, gan, ung thư gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Tài liệu khác

... 34 ,10 11 18 ,03 11 ,43 40- 49 12 25,50 19 31, 15 17 ,14 50 - 59 12 25,50 17 27,87 11 31, 43 ≥ 60 14 ,90 13 21, 31 14 40,00 Tổng 47 10 0 61 100 35 10 0 - Nhóm bệnh VGMT: gặp nhiều lứa tuổi 30 - 39 (34 ,1 ... 68,9 18 51, 4 79 Công nhân viên chức (2) 11 23,4 14 ,8 17 ,1 26 Hưu trí (3) 14 ,9 4,8 20,0 17 Khác (4) 10 21, 3 11 ,5 11 ,4 21 Tổng 47 10 0 61 100 35 10 0 14 3 Nghề nghiệp p1,2 < 0,05 p1,2 < 0,05 p1,2 > ... VGMT, XG, UTG điều trị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên - Địa điểm: Khoa Truyền nhiễm, Khoa Tiêu hoá, Khoa U bướu - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên - Thời gian: Nghiên cứu tiến hành...
 • 80
 • 3,760
 • 44
Nghiên cứu kết quả cắt polyp trực tràng bằng thòng lọng nhiệt điện qua nội soi tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu kết quả cắt polyp trực tràng bằng thòng lọng nhiệt điện qua nội soi tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... đại học tháI nguyên Tr-ờng đại học y d-ợc NGUYN TH THU THU Nghiên cứu kết cắt polyp trực tràng thòng lọng nhiệt điện qua nội soi bệnh viện đa khoa trung -ơng Thái Nguyên Chuyên ngành: NI KHOA Mã ... Gii N Nam Tng p n % n % n % 20 14 43,8 3 ,1 15 46,9 < 0,05 21- 30 9,3 15 ,7 25 > 0,05 31- 40 12 ,5 9,3 21, 8 > 0,05 > 40 0 6,2 6,2 > 0,05 Tng 21 65,6 11 34.4 32 10 0 Nhúm Nhn xột tui hay gp polyp ... < thỏng - 12 thỏng > 12 thỏng Khụng rừ n % n % n % n % 20 19 59,4 6,2 0 0 21- 30 6,2 9,4 0 0 31- 40 0 0 3 ,1 3 ,1 > 40 0 0 3 .1 9,4 Tng 21 65,6 15 ,6 6,2 12 ,5 Nhúm tui Nhn xột S húa bi Trung tõm...
 • 74
 • 1,114
 • 8
Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... trước bệnh viện Bạch Mai gan chiếm 37% bệnh gan mật Tại khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên có số lượng 10 0 Bệnh nhân gan vào điều trị/ năm Trong vòng 15 năm gần tỷ lệ tử vong ... HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN VĂN HOÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU BỆNH NHÂN GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Bệnh học nội khoa Mã số: 60 72 20 LUẬN VĂN ... tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 72 bệnh nhân điều trị nội trú khoa Nội bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán gan, không phân biệt tuổi giới Tiêu chuẩn loại khỏi đối tượng nghiên...
 • 80
 • 4,059
 • 29
Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... TIN 14 Các hình thức công 14 1. 1 Tấn công thăm dò 14 1. 1 .1 In dấu chân (footprinting): 14 1. 1.2 Quét (scanning): 14 1. 1.3 Liệt kê (Enumerationning): ... Hijacking 19 10 Hình 10 : Mô hình Firewall tổng quát 20 11 Hình 11 : Mô hình Firewall đóng vai trò lọc gói tin 20 12 Hình 12 : Mô hình Firewall mức mạng 22 13 Hình 13 : Mô hình SCM 23 14 Hình 14 : Mô ... Response Team) quốc tế [1, 6, 15 , 16 , 17 , 19 ], số lượng vụ công Internet thông báo cho tổ chức 200 vào năm 19 89, khoảng 400 vào năm 19 91, 14 00 vào năm 19 93, 22 41 vào năm 19 94 Các số liệu cho thấy...
 • 84
 • 1,868
 • 2
Nghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Y khoa - Dược

... Tui 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 n % n n % n Nam 7,7 12 13 ,0 8,7 11 11 ,9 N 4,3 8,7 Tng Gii % Tng > 60 n % n % 9.8 47 51, 1 12 13 ,1 18 19 ,5 45 48,9 11 12 ,0 15 16 ,3 16 17 ,4 23 25,0 27 29,3 92 10 0 ... nhúm tui Nhúm tui 21 30 Tng s BN 11 Tng s ln LM 75 S ln tt HA T l tt HA (%) 4,0 31 40 15 90 10 ,7 41 50 16 10 0 17 17 ,0 51 60 23 14 0 18 12 ,8 >60 27 15 5 21 13,5 S húa bi Trung tõm Hc liu i ... % Kinh 32 34,8 25 27,2 12 13 ,0 69 75,0 Ty 13 14 ,1 5,4 2,2 20 21, 7 Khỏc 2,2 1, 1 0 2,3 Tng 47 51, 1 31 33,7 14 15 ,2 92 10 0 Nhn xột: Dõn tc Kinh chim 75%, dõn tc Ty chim 21, 7%, cũn li l cỏc dõn tc...
 • 81
 • 2,069
 • 24
khóa luận nghiên cứu thực trạng tương tác thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

khóa luận nghiên cứu thực trạng tương tác thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Y khoa - Dược

... Micromedex 2.0 [10 ] Qua 16 5 bnh ỏn iu tr ni trỳ ti khoa ni tim mch Bnh vin a khoa tnh Bc Giang c thi gian t 01/ 03/2 011 n 31/ 03/2 011 kt qu thu c: T l bnh ỏn cú tng tỏc l 70,3% tng ng 1, 79 tng tỏc/bnh ... YNLS TTT S tng tỏc /1 n thuc Min- Max TB SD 249 - 10 0,84 1, 33 10 8 - 10 1, 94 1, 42 249 0-3 0,06 0, 31 108 0-3 0 ,13 0,46 Nhn xột: Tớnh theo tng s 249 bnh ỏn mu nghiờn cu cú trung bỡnh 0,84 tng ... 392 (19 ,43%) 275 (13 ,63%) 273 (13 ,53%) 17 6 (8,73%) 16 4 (8 ,13 %) xng khp Hocmon v cỏc thuc tỏc ng vo h ni tit Thuc li tiu Thuc tỏc dng trờn ng hụ hp Thuc khỏc Tng 15 9 (7,88%) 12 1 (6,00%) 10 2 (5,06%)...
 • 57
 • 3,495
 • 68
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... non 11 ,0 (1) n Tng s % n % 2,0 (2) 33 13 ,0 37,6 17 6 69,0 46 18 ,0 80 31, 4 96 10 3,9 (3) 36 (4) 14 ,1 118 Cng 46,3 13 7 53,7 255 10 0,0 (1) (2) < 0,05; (3)(4) < 0,05 p Tỷ lệ % 40 35 30 25 20 15 10 37.6 ... % 7 ,1 5,4 (1) 12 ,5 17 30,3(2) 7 ,1 0,0 12 ,5 3,6 1, 8 0 0 1, 8 3,6 14 ,3 25 44,6 31 55,4 khun S epidermidis phõn lp Tng s (1) ,(2) p N % 12 ,5 24 42,8 7 ,1 < 0,05 16 ,0 1, 8 1, 8 10 18 ,0 56 10 0 nhúm tr ... Bng 3 .12 T l bch cu a nhõn trung tớnh NKSS non thỏng n % n % N % Gim < 45% 10 3,9 19 7,5 29 11 ,4 Trung bỡnh 45 - 65% 51 20,0 44 17 ,2 95 37,3 Tng > 65% 57 22,4 74 29,0 13 1 51, 4 11 8 46,3 13 7 53,7...
 • 78
 • 1,273
 • 11
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... 28 11 ,0 (1) 2,0(2) 33 13 ,0 36 - 37,50C 80 31, 4 96 37,6 17 6 69,0 > 37,50C 10 3,9(3) 36 14 ,1( 4) 46 18 ,0 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 38 Cng 11 8 46,3 13 7 ... chim 11 ,4% Bng 3 .13 Kt qu iu tr NKSS Khi KQT Nng lờn T vong Tng s Tui thai n % n % n % N % non 86 33, 71 0,8 30 11 ,8 11 8 46,3 thỏng 12 9 50,62 2,3 0,8 13 7 53,7 215 84,3 3 ,1 32 12 ,6 225 10 0,0 ... N % Di 5000 0,4 0,4 0,8 5000 - 20 000 10 6 41, 6 11 6 45,5 222 87,0 Trờn 20 000 11 4,3 20 7,8 31 12,2 11 8 46,3 13 7 53,7 255 10 0,0 Tui thai Cng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Tng s http://www.Lrc-tnu.edu.vn...
 • 74
 • 1,068
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... C % 11 ,0 (1) n Tng s % n % 2,0 (2) 33 13 ,0 37,6 17 6 69,0 46 18 ,0 80 31, 4 96 10 3,9 (3) 36 (4) 14 ,1 118 Cng 46,3 13 7 53,7 255 10 0,0 (1) (2) < 0,05; (3)(4) < 0,05 p Tỷ lệ % 40 35 30 25 20 15 10 37.6 ... Bng 3 .12 T l bch cu a nhõn trung tớnh NKSS non thỏng n % n % N % Gim < 45% 10 3,9 19 7,5 29 11 ,4 Trung bỡnh 45 - 65% 51 20,0 44 17 ,2 95 37,3 Tng > 65% 57 22,4 74 29,0 13 1 51, 4 11 8 46,3 13 7 53,7 ... 30,3(2) 7 ,1 0,0 12 ,5 3,6 1, 8 0 0 1, 8 3,6 14 ,3 25 44,6 31 55,4 khun S epidermidis phõn lp Tng s N % 12 ,5 24 42,8 7 ,1 16,0 1, 8 1, 8 10 18 ,0 56 10 0 nhúm tr thỏng 30,3% v nhúm tr non thỏng l 12 ,5%...
 • 77
 • 876
 • 4

Xem thêm