0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phõn tớch cơ cấu nguồn vốn

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN PPSX

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN PPSX

- í nghĩa? 8 1.1. Vốn l−u động th−ờng xuyên L à phần chênh lệch giữa nguồn vốn d ài hạn vớ i TSd à i hạn. Nói cách khác, VLĐTX là m ộ t ph ầ n ngu ồ n v ố n dài h ạ n đượ c dựng vào vi ệ c tài tr ợ cho tài s ả n ng ắ n h ạ n.
 • 7
Bài giảng Giao an van 9 tuan 21

Bài giảng Giao an van 9 tuan 21

- Kĩ thuật động nóo: suy nghĩ, phõn tớch đỏnh giỏ về nội dung và nghệ thuật của văn bản, phõn tớch tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sỏch. - Kĩ thuật đặt cõu hỏi: gợi mở, dẫn dắt hs tỡm hiểu khỏm phỏ kiến thức. - Thảo luận nhúm, trỡnh bày về phương phỏp đọc sỏch.
 • 35
GHÉP ẢNH DỰA TRÊN KỸ THUẬT NẮN CHỈNH HÌNH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI MỨC XÁM

GHÉP ẢNH DỰA TRÊN KỸ THUẬT NẮN CHỈNH HÌNH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI MỨC XÁM

Quỏ trỡnh xử lý ảnh được xem như là quỏ trỡnh thao tỏc ảnh đầu vào nhằm cho ra kết quả mong muốn. Kết quả đầu ra của một quỏ trỡnh xử lý ảnh cú thể là một ảnh “tốt hơn” hoặc một kết luận. Người ta hay lẫn lộn giữa xử lý ảnh với đồ họa mỏy tớnh. Đồ họa mỏy tớnh và xử lý ảnh là hai kỹ thuật đồng hành. Mặc dự cú rất nhiều khỏi niệm chung giữa đồ họa mỏy tớnh và xử lý ảnh, chỳng cú hai lĩnh vực nghiờn cứu độc lập. Đồ họa mỏy tớnh là một cụng cụ dựng mỏy tớnh để vẽ hoặc tỏi tạo hỡnh ảnh. Xử lý ảnh là thao tỏc trờn cỏc hỡnh ảnh đó được nhận hoặc phỏt. Đồ họa mỏy tớnh làm việc với cỏc đối tượng hai hoặc ba chiều. Xử lý ảnh cũng khụng bị hạn chế bởi dữ liệu của mảng hai chiều. Hiện nay với cỏc kỹ thuật cụng nghệ như xử lý số lượng lớn cỏc hỡnh tượng trong kỹ xảo hoạt hỡnh , việc phõn chia giữa đồ họa mỏy tớnh và xử lý ảnh thường lẫn lộn với nhau.
 • 40
KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ 9

KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ 9

2) Đối với HS: - Cần cú đầy đủ đồ dựng học tập:sỏch giỏo khoa, vở ghi, vở bài tập, tập bản đồ, thước kẻ, com pa, mỏy tớnh, bỳt chỡ . - Trong lớp chỳ ý nghe giảng, tớch cực phỏt biểu ý kiến xõy dựng bài. - Về nhà học bài, làm bài đầy đủ, đọc trước bài mới theo tinh thần tự giỏc, tớch cực trong học tập.
 • 22
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

sản và tỷ số sinh lời trờn vốn chủ sở hữu cũn giỳp lónh đạo cụng ty thấy được hiệu quả sử dụng vốn vay của cụng ty. Thứ ba , cỏn bộ làm cụng tỏc phõn tớch là những người thuộc phũng Tài chớnh – kế toỏn, thường xuyờn xử lý cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh nờn nắm rừ mọi thụng tin kế toỏn, Cụng tỏc phõn tớch lại do chớnh kế toỏn trưởng Cụng ty là người cú kinh nghiệm, cú trỡnh độ chủ trỡ thực hiện nờn rất thuận lợi khi thực hiện phõn tớch.
 • 31
BÀI SOẠN GIAO AN VAN 9 TUAN 21

BÀI SOẠN GIAO AN VAN 9 TUAN 21

- Suy nghĩ sỏng tạo: bày tỏ những nhận thức của mỡnh về phương phỏp đọc sỏch và tầm quan trọng của sỏch trờn con đường học vấn. - Xỏc định giỏ trị bản thõn: lựa chọn sỏch và phương phỏp đọc sỏch đỳng đắn. III. Cỏc phương phỏp/kĩ thuật dạy học tớch cực cú thể sử dụng.
 • 35
100 CÂU ÔN THI TỰ LUẬN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC 2 50 THI

100 CÂU ÔN THI TỰ LUẬN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC 2 50 THI

PHÕN TỚCH NGUYỜN NHÕN RA ĐỜI, BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ _ _NƯỚC, VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CHỦ YẾU._ _CÕU 11: PHÕN TỚCH CỎC ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOỎ VÀ NHỮNG ƯU THẾ [r]
 • 163
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG QUA 2 ĐIỂM M7  N7 TỈNH TUYÊN QUANG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG QUA 2 ĐIỂM M7 N7 TỈNH TUYÊN QUANG

Đất Tuyờn Quang cú cỏc nhúm chớnh: đất đỏ vàng trờn đỏ sột và đỏ biến chất, diện tớch 389.834 ha, chiếm 67,2% diện tớch tự nhiờn; đất vàng nhạt trờn đỏ cỏt, cú diện tớch 66.986 ha, chiếm 11,55%; đất đỏ vàng trờn đỏ macma, diện tớch 24.168 ha, chiếm 4,17% diện tớch; đất vàng đỏ trờn đỏ biến chất, diện tớch 22.602 ha, chiếm 3,89%; đất phự sa ven suối, diện tớch 9.621 ha, chiếm 1,66%; đất dốc tụ - thung lũng, diện tớch 8.002 ha, chiếm 1,38%; ngoài ra cũn cú một số loại đất khỏc chiếm diện tớch nhỏ: đất nõu vàng, đất mun vàng nhạt, đất nõu đỏ; đất phự sa khụng đƣợc bồi đắp… Túm lại, tài nguyờn đất của Tuyờn Quang hết sức phong phỳ về chủng loại, chất lƣợng tƣơng đối tốt, đặc biệt là cỏc huyện phớa nam, thớch ứng với cỏc loại cõy trồng.
 • 107
Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Hồng Đức (Số liệu năm 2011).doc

Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Hồng Đức (Số liệu năm 2011).doc

Bỏo cỏo tài chớnh là tài liệu chủ yếu dựng để phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh doanh nghiệp vỡ nú phản ỏnh một cỏch tổng hợp nhất về tỡnh hỡnh cụng sự, nguồn vốn, tài sản cỏc chỉ tiờu về tỡ[r]
 • 42
PHÕN TỚCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CỤNG TY SX - XNKĐT THANH NIỜN HÀ NỘI

PHÕN TỚCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CỤNG TY SX - XNKĐT THANH NIỜN HÀ NỘI

Cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng tỏ ra rất phự hợp với cụng ty, phỏt huy được cỏc ưu điểm là gọn nhẹ linh hoạt, chi phớ quản lý thấp, hạn chế tỡnh trạng quan liờu giấy tờ.Cỏc phũng chức năng gúp phần nõng cao hiệu quả sử dụng nhõn sự trờn cơ sở tạo điều kiện cho mỗi cỏ nhõn phỏt huy năng lực sở trường của mỡnh đồng thời cú điều kiện để tớch luỹ kiến thức và kinh nghiệm cho bản thõn. Trong sản xuất đảm bảo sử dụng cú hiệu quả cỏc nguồn lực vật chất kỹ thuật như mỏy múc, trang thiết bị kỹ thuật, tiết kiệm chi phớ trong việc mua sắm tài sản thuờ mượn và sử dụng chỳng.
 • 42
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Tại Cụng ty tư vấn giỏm sỏt và xõy dựng cụng trỡnh, cụng tỏc phõn tớch tài chớnh đó được tiến hành thụng qua thuyết minh Bỏo cỏo tài chớnh và nội dung phõn tớch đó được đề cập ở chương 2. Kết quả phõn tớch chủ yếu được sử dụng cho mục đích bỏo cỏo, tổng kết chưa phục vụ cho việc đánh giỏ thực trạng tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty từ đó ra cỏc quyết định tài chớnh phự hợp trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh sau. Như vậy, Ban lónh đạo Cụng ty và cỏc bộ phận phõn tớch cần nhận thức được vai trũ và ý nghĩa của cụng tỏc phõn tớch tài chớnh để nú trở thành cụng việc cú vị trớ, cú quy trỡnh thực hiện chặt chẽ như cỏc cụng tỏc kế toỏn bắt buộc thực hiện của Cụng ty. Thường Cụng ty tiến hành phõn tớch vào cuối mỗi niờn độ kế toỏn nhằm mục đích bỏo cỏo thỡ bõy giờ Cụng ty cú thể tiến hành thường xuyờn hơn. theo quý,hoặc theo thỏng. Tuy nhiờn, việc thay đổi trong tư duy khụng phải là việc cú thể thay trong một sớm một chiều, do vậy Cụng ty cần hết sức lưu tõm.
 • 21
LI 8 BÀI7-SUBAOTOANNANG LUONGTRONGCACHIENTUONG CO VA NHIET

LI 8 BÀI7-SUBAOTOANNANG LUONGTRONGCACHIENTUONG CO VA NHIET

Vỡ là sự pha trộn của nhiều ỏnh sỏng màu khỏc nhau, nờn ỏnh sỏng khụng đơn sắc cú thể phõn tớch được thành nhiều ỏnh sỏng màu khỏc nhau.. 3 điểm Cú những cỏch nào phõn tớch được ỏnh sỏn[r]
 • 2
LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG BIỂU DIỄN MÀU HIỆU QUẢ POTX

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG BIỂU DIỄN MÀU HIỆU QUẢ POTX

1.3.2 . Kết cấu cung cấp thụng tin về sự sắp xếp về mặt khụng gian của màu sắc và cường độ một ảnh. Kết cấu được đặc trưng bởi sự phõn bố khụng gian của những mức cường độ trong một khu vực lỏng giềng với nhau. Kết cấu gồm cỏc kết cấu gốc hay nhiều kết cấu gộp lại đụi khi gọi là texel.
 • 44
GIÁO ÁN DẠY PHỤ ĐẠO VẬT LÝ 10 CỰC HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN DẠY PHỤ ĐẠO VẬT LÝ 10 CỰC HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

Tuần 8 ti ờ́t 15 +16 Ngaứy soaùn 20/10//2013 T ổ trưởng kớ duyệt: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC . ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM. I.MỤC TIấU: - HS nắm được cỏch tổng hợp và phõn tớch lực, nắm được điều kiện để một chất điểm đứng cõn bằng. - HS nắm được kiến thức cơ bản về cỏc tớnh chất đặc biệt trong tam giỏc, định lớ hàm số Cụsin, định lớ Pitago để vận dụng giải BT.
 • 30
LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN DU  HÀ TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT NGUYỄN DU HÀ TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

PHƯƠNG PHỎP TỔNG HỢP VÀ PHÕN TỚCH TÀI LIỆU CÚ LIỜN QUAN Phương phỏp này chúng tụi đó sử dụng trong quỏ trỡnh nghiờn cứu nhằm mục đớch thu thọ̃p thụng tin qua đọc, phõn tớch và tổng hợp[r]
 • 59
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

-Phõn tớch và dự kiến bảng cõn đối kế toỏn theo từng giai đoạn và toàn bộ dự ỏn -Phõn tớch hiờu quả tài chớnh của dự ỏn theo cỏc tiờu chuẩn như giỏ trị hiện tạo thuần, hệ số hoàn vốn nội[r]
 • 25
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÕN TỚCH NGÀNH Ở CHI NHỎNH TRẦN BỠNH TRỌNG CTY CỔ PHẦN CK SÀI GÒN

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÕN TỚCH NGÀNH Ở CHI NHỎNH TRẦN BỠNH TRỌNG CTY CỔ PHẦN CK SÀI GÒN

Luận văn : Phát triển hoạt động phõn tớch ngành ở Chi nhỏnh Trần Bỡnh Trọng Cty Cổ phần CK Sài Gòn
 • 74
Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation

Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation

những thay đổi về chính sách tín dụng và cơ cấu tài trợ đó làm khả năng thanh toán của Tổng công ty ngày càng cao và ngày càng đảm bảo được khả năng thanh toán tức thời cho các khoản nợ của Tổng công ty. Tỷ số này của Tổng cụng ty và Vietnam Airlines – Hóng hàng khụng quốc gia duy trỡ ở mức thấp hơn 1 là điều dễ hiểu vỡ: Tổng cụng ty hàng khụng Việt Nam lấy Vietnam Airlines làm nũng cốt là doanh nghiệp cung cấp cỏc dịch vụ vận tải hàng khụng, nờn cần tiờu thụ nhiều tiền mặt, cỏc khoản cần thu lại tương đối ít. Do đó, tỷ số này tuy thấp hơn 1 nhưng không có nghĩa là không an toàn, vỡ cỏc khoản nợ của Tổng cụng ty khụng thể tập trung thanh toỏn vào cựng một thời kỳ.
 • 39
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG 2  TS LÊ THỊ THU THỦY

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG 2 TS LÊ THỊ THU THỦY

Phõn tớch mụi trường bờn ngoài Mục đớch: Xỏc đinh và hiểu rừ được cỏc yếu tố của mụi trường kinh doanh, tỏc động của chỳng đến hoạt động của DN từ đú xỏc định cỏc cơ hội và thỏch thức (đe dạo) mà doanh nghiệp sẽ gặp phải
 • 31
5763A38D7F8B9AF0D88B45BC

5763A38D7F8B9AF0D88B45BC

_NHƯỢC ĐIỂM _ - So với phương phỏp phõn tớch cõu theo cấu trỳc chủ - vị thỡ phương phỏp phõn tớch cõu theo cấu trỳc đề - thuyết ra đời muộn hơn, do vậy, những vấn đề lớ luận về phương ph[r]
 • 9
GIÁN ÁN GIÁO ÁN VĂN 9 TUẦN 22

GIÁN ÁN GIÁO ÁN VĂN 9 TUẦN 22

- Tự nhận thức được tầm quan trọng, tỏc động, ảnh hưởng của một tỏc phẩm văn học đối với bản thõn. III. Cỏc phương phỏp/kĩ thuật dạy học tớch cực cú thể sử dụng. - Kĩ thuật động nóo: suy nghĩ, phõn tớch đỏnh giỏ về nội dung và nghệ thuật của văn bản, phõn tớch tầm quan trọng, sức mạnh kỡ diệu của văn nghệ đối với đời sống của con người.
 • 48
Tài liệu Giáo án Văn 9 Tuần 22

Tài liệu Giáo án Văn 9 Tuần 22

TRANG 12 - Động nóo: suy nghĩ, phõn tớch cỏc vớ dụ để rỳt ra những bài học thiết thực về cỏch sử dụng phộp lập luận phõn tớch và tổng hợp phự hợp với việc tạo lập văn bản.. PHƯƠNG TIỆN D[r]
 • 48
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BẢO VŨ

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BẢO VŨ

• Nhược điểm: Cỏc mối quan hệ của cỏc yếu tố phải được giả định là cú quan hệ theo mụ hỡnh tớch số trong khi thực tế cỏc nhõn tố cú thể cú mối quan hệ theo nhiều dạng khỏc nhau. Hơn nữa, khi xỏc định nhõn tố nào đú ta phải giả định nhõn tố khỏc khụng thay đổi nhưng tỏng thực tế điều này hoàn toàn khụng xảy ra. Việc sắp xếp trỡnh tự cỏc nhõn tố từ số lượng đến chất lượng trong nhiều trường hợp rất dễ dẫn đến sai lầm, gõy thiếu chớnh xỏc.
 • 21
PHEP CHIA PHAN THUC DAI SO

PHEP CHIA PHAN THUC DAI SO

PHÕN THỨC NGHỊCH ĐẢO Hai phõn thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tớch của chỳng bằng 1 TỔNG QUỎT là phõn thức _nghịch đảo_ của phõn thức B A A B là phõn thức _nghịch đảo_ của phõn [r]
 • 28
TÀI LIỆU LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ CỰC HAY

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT HÓA HỮU CỰC HAY

A. Một chất. B. Hai chất đồng phõn. C. Ba chất đồng phõn. D. Bốn chất đồng phõn. 365. Cú 6 đồng phõn X, Y, Z, T, G, H cú cụng thức phõn tử là C4H8. Trong đú 4 chất đầu X, Y, Z, T làm mất màu dung dịch brom ngay cả trong búng tối. Khi tỏc dụng với hiđro, cú xỳc tỏc niken, đun núng thỡ ba chất đầu X, Y, Z cho một sản phẩm duy nhất. Hai chất X và Y là đồng phõn hỡnh học của nhau, nhiệt độ sụi của X nhỏ hơn của Y. Nhiệt độ sụi của G nhỏ hơn của H. Điều khẳng định nào sau đõy về cấu tạo hoỏ học của X, Y, Z, T, G, H là đỳng?
 • 38
Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 10  nguyễn thị hà

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 10 nguyễn thị hà

 Sự biến động về tài sản và nguồn vốn so với kỳ trước  Xem xột một cỏch khỏi quỏt kết cấu về tài sản và nguồn vốn của DN  Xem xột một cỏch khỏi quỏt sự biến động của doanh thu, chi phớ, lợi nhuận so với kỳ trước
 • 39
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TM - COPY

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TM - COPY

2. Nhận xột đỏnh giỏ về cụng tỏc phõn tớch lao động tiền lương tại cụng ty cổ phần xuất khẩu lao động TM-DL(VINAMOTOR – TTLC). 2.1. Đỏnh giỏ chung : Trong thời gian thực tập tại cụng ty cổ phần xuất khẩu lao động TM-DL (VINAMOTOR-TTLC ) , đi sõu tỡm hiểu cụng tỏc phõn tớch kết hợp với lý luận ở trường em nhận thấy rằng cỏc thụng tin của phõn tớch kinh tế núi chung và phõn tớch lao động tiền lương núi riờng là rất quan trọng cho cụng tỏc quản lý của nhà quản lý cũng như sự tồn tại và phỏt triển của doanh nghiệp . Nú giỳp cho nhà quản trị nắm bắt được những thụng tin của quỏ khứ , hiện tại cũng như dự bỏo trong tương lai , từ đú cú cỏi nhỡn chớnh xỏc hơn tỡnh hỡnh sử dụng lao động và việc chi trả lương trong doanh nghiệp từ đú đưa ra cỏc giải phỏp hữu hiệu trong việc quản lý lao động – tiền lương nhằm gúp phần tăng lợi nhuận và nõng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp .
 • 20
GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

GIAI TICH 12 ON TAP CUOI NAM 2 COT

- Kiến thức : Cỏc phương phỏp tớnh tớch phõn ( tớch phõn từng phần ) - Kỹ năng : Nắm định nghĩa tớch phõn, vọ̃n dụng thành thạo cỏc tớnh chất và hai phương phỏp tớnh tớch phõn Hiờ̉u ý nghĩa hỡnh học của tớch phõn - Thái độ : Tớch cực xõy dựng bài, chủ động chiờ́m lĩnh kiờ́n thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sỏng tạo trong quỏ trỡnh tiờ́p cọ̃n tri thức mới, thấy được nhu cầu cần học tớch phõn
 • 24
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TM

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TM

hoạt động khụng đỳng luật thỡ đối với cụng ty TTLC việc tuõn thủ phỏp luật luụn được đặt lờn hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh . 3 . Cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý . Cụng ty cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch ( VINAMOTOR- TTLC ) là một cụng ty thành lập dựa trờn cơ sở được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước cụng ty xuất khẩu lao động và du lịch thuộc tổng cụng ty cụng nghiệp ụtụ Việt Nam . Do vậy , cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty :
 • 20
LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHÕN TỚCH TÀI CHỚNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

này quá cao thỡ cú nghĩa là doanh nghiệp đó đầu tư quá nhiều vào tài sản lưu động. Điều này có thể do sự quản trị tài sản lưu động cũn chưa hiệu quả nên cũn quỏ nhiều tiền mặt nhàn rỗi hoặc do quỏ nhỡều nợ phải đũi v.v…làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Núi chung, tỷ số luõn chuyển tài sản lưu động hay tỷ số thanh toán hiện hành trong khoảng 1 – 2 là vừa, nhưng trong thực tế khi phân tích tỷ số này cần kết hợp với đặc điểm ngành nghề khác nhau và các yếu tố khác như: cơ cấu tài sản lưu động của doanh nghiệp, năng lực biến động thực tế của tài sản lưu động. Có ngành có tỷ số này cao, nhưng cũng có ngành nghề có tỷ số này thấp, không thể nói chung chung được và cũng không thể dựa vào kinh nghiệm được….
 • 27
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

16 tiền mà công ty chiếm dụng đợc của khách hàng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp -Từ việc giảm khoản phải trả công nhân viên đã góp phần bổ sung thêm 2.369.046.065 đồng với tỷ lệ 26.67% đây là nguồn góp phần lớn nhất trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Bởi vì trong năm 2006 công tác tổ chức nhân sự của công ty có sự thay đổi, công ty đã giảm một số lợng cán bộ của bộ máy quản lý để tạo sự linh hoạt trong công tác lãnh đạo và tổ chức nhân sự của từng phân xởng phù hợp. Do vậy, công ty đã tiết kiệm đợc khoản tiền từ việc không phải trả lơng cho đội ngũ công nhân viên này.
 • 25
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MÁY 2007 PHẦN 2 PPSX

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MÁY 2007 PHẦN 2 PPSX

Ngoài ra, còn phải xác định áp lực tại khớp động nối khâu dẫn với giá. Ch − ơng này chỉ trình bày bài toán phân tích lực trên cơ cấu phẳng và sử dụng ph−ơng pháp họa đồ vectơ . Đ3. Nguyờn tắc và trỡnh tự giải bài toỏn phõn tớch lực cơ cấu 1) Nguyờn lý Đ al ă mbe
 • 17
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

- Ảnh hưởng của tớnh thời vụ và chu kỡ sản xuất Tớnh thời vụ và chu kỡ sản xuất cú ảnh hưởng trước hết đến nhu cầu sử dụng vốn và doanh thu tiờu thụ sản phẩm.Những doanh nghiệp cú chu kỡ sản xuất ngắn thỡ nhu cầu vốn lưu động giữa cỏc thời kỡ trong năm thường khụng cú biến động lớn, doanh nghiệp cũng thường xuyờn thu được tiền bỏn hàng, điều đú giỳp cho doanh nghiệp đảm bảo sự cõn đối giữa thu và chi bằng tiền; cũng như trong việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu kinh doanh. Những doanh nghiệp cú chu kỡ sản xuất dài, phải ứng ra một lượng vốn lưu động lớn; những doanh nghiệp hoạt động trong những ngành mang tớnh thời vụ thỡ nhu cầu vốn lưu động thường cú sự biến động lớn trong năm, doanh thu khụng đều, tỡnh hỡnh thanh toỏn chi trả thường gặp khú khăn. Cho nờn việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn cũng như đảm bảo sự cõn đối giữa thu và chi bằng tiền của doanh nghiệp cũng khú khăn hơn.
 • 29
GIAO AN TONG HOP

GIAO AN TONG HOP

MỤC TIỜU BÀI DẠY : 1.KIẾN THỨC: - Thao tỏc phõn tớch và mục đớch của phõn tớch - Yờu cầu và một số cỏch phõn tớch trong văn nghị luận 2.KĨ NĂNG: - Nhận diện và chỉ ra sự hợp lớ, nột đặc [r]
 • 160
ÔN TẬP CS TE BAO HOC CUA DI TRUYEN

ÔN TẬP CS TE BAO HOC CUA DI TRUYEN

thước đặc trưng. Mỗi NST cú 2 crụmatit gắn với nhau ở eo thứ nhất hay tõm động, chia nú thành 2 cỏnh. Tõm động là trung tõm vận động, la` điểm trượt của nhiễm sắc thể trờn dõy tơ vụ sắc đi về cỏc cực trong phõn bào. Một số nhiễm sắc thể cũn cú eo thứ 2 và thể kốm. Cú người cho rằng, eo thứ hai là nơi tổng hợp ARN ribụxụm, trước khi đi ra bào chất để gúp phần tạo nờn ribụxụm, chỳng tạm thời tớch tụ lại ở eo này và tạo thành nhõn con. Lỳc bước vào phõn bào, NST ngừng hoạt động, nhõn con biến mất. Khi phõn bào kết thỳc, NST hoạt động, nhõn con lại tỏi hiện.
 • 37
PHẦN I DOCX

PHẦN I DOCX

Hoan , khoột doa caccs lỗ ∅ 18. Vỡ lý do này nờn ở nguyờn coong5 ta chọn mặt đầu, lỗ ∅ 60, lỗ ∅ 18 làm chuẩn định vị, cụ thể như sau: + định vị mặt phảng bang phiến tỡ hạn chế 3 bạc tự do. + định vị mặt trong lỗ ∅ 60 bàng chốt trụ ngắn hạn chế hai bậc tự do. +định vị mặt trụ trong lỗ ∅ 18 bằng chốt tram khống chế 1 bậc tự do. 2,Chọn cơ cấu định vị
 • 15
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP: CHƯƠNG 4

5.2.2. Phương phỏp toạ độ trung tõm (toạ độ 2 chiều) Vớ dụ : Nhà mỏy bia Bến Nghộ cú kho hàng phõn phối bia ở xa lộ Hà Nội cỏch nhà mỏy 12 km về phớa Bắc. Kho trung tõm này phải phõn phối bia cho cỏc kho hàng ở thành phố và thị xó sau: Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chớ Minh, Tõy Ninh, Biờn Hoà, Vũng Tàu và Mỹ Tho. Ban giỏm đốc muốn thẩm tra lại xem địa điểm kho hàng trung tõm hiện
 • 33
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH PART 2 PPTX

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH PART 2 PPTX

- Phải cú độ tinh khiết cao (tinh khiết phõn tớch – tkpt). - Thành phần húa học của chất tồn tại trong thực tế phải ứng đỳng với cụng thức đó dựng để tớnh toỏn lượng phải cõn. - Cỏc chất gốc phải bền vững, khụng hỳt ẩm, khụng tỏc dụng với khụng khớ, khụng chảy khi cõn, khi pha thành dung dịch nồng độ của nú phải khụng đổi theo thời gian. - Phõn tử lượng của chất gốc càng lớn càng tốt vỡ như thế sẽ làm giảm được sai số
 • 14
Cơ sở lý luận về thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn tài chớnh

sở lý luận về thủ tục phõn tớch trong kiểm toỏn tài chớnh

Thêm vào đó, xét về đối tượng cụ thể của kiểm toán tài chính là các báo cáo kế toán và các bảng tổng hợp tài chính đặc biệt khác. Các bảng tổng hợp này vừa chứa đựng những mối quan hệ kinh tế rộng rãi tổng quát, vừa phản ảnh cụ thể tưng loại tài sản, nguồn vốn với những biểu hiện về kinh tế, pháp lý và được lập ra theo những trình tự xác định với những chuẩn mực cụ thể trong quan hệ với các nghiệp vụ phát sinh. Do vậy, kiểm toán tài chính thường là kiểm toán liên kết và hình thành càc loại thử nghiệm (tests) với việc sử dụng liên hoàn các phương pháp kiểm toán cơ bản để đưa ra ý kiến đúng đắn về các bảng tổng hợp tài chính này.
 • 22
THI THỬ TỐT NGHIỆP NGỮ VĂN 12 - ĐỒNG THÁP POT

THI THỬ TỐT NGHIỆP NGỮ VĂN 12 - ĐỒNG THÁP POT

_YỜU CẦU VỀ NỘI DUNG_ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỎC GIẢ, ĐOẠN TRỚCH ĐẤT NƯỚC VÀ ĐOẠN THƠ ĐƯỢC PHÕN TỚCH 0,75 Phõn tớch  Về nội dung: TRANG 5 Đất Nước ở ngay trong bản thõn mỗi chỳng ta, là mộ[r]
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM