Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4

33 1.4K 3
Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4 1 Chương 4 ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 2 I. THỰC CHẤT VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1.1. Thực chất của định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng địa điểm bố trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Lựa chọn địa điểm doanh nghiệp có thể tiến hành theo các hướng sau: Lựa chọn địa điểm để xây dựng một doanh nghiệp mới hoàn toàn; Lựa chọn địa điểm để mở thêm các chi nhánh, các xí nghiệp hoặc các phân xưởng mới 3 I. THỰC CHẤT VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1.2. Vai trò Việc định vị doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược lâu dài đối với doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nâng cao khả năng thu hút khách hàng, thâm nhập chiếm lĩnh thị trường mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng doanh thu lợi nhuận. Là biện pháp quan trọng giảm giá thành sản phẩm. Định vị doanh nghiệp hợp lý còn tạo ra một nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp. 4 II. CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG ĐỊNH VỊ Định vị ở nước ngoài Lợi ích: - Đáp ứng nhanh nhu cầu giảm cphí vận chuyển - Tận dụng tài nguyên tại chỗ - Tránh được rào cản thương mại 5 II. CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG ĐỊNH VỊ Định vị ở ngoại ô Lý do: - Môi trường - Cơ sở hạ tầng ở ngoại ô ngày càng phát triển - Giá đất đai tương đối rẻ 6 II. CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG ĐỊNH VỊ Định vị ở khu công nghiệp Lý do: - Cơ sở hạ tầng tốt - Chính sách ưu đãi (đất đai, thuế, vốn, …) - Tận dụng được mối liên hệ - Hạn chế ô nhiễm 7 III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.1. Yếu tố về vùng Nhân tố về thị trường  Xác định được quy mô của thị trường hiện có  Xu thế phát triển của thị trường, tiềm năng của thị trường trong tương lai  Đánh giá được tình hình cạnh tranh tại khu vực thị trường đó 8 III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.1. Yếu tố về vùng Nguồn nguyên liệu Khi xác định địa điểm doanh nghiệp cần chú ý phân tích các vấn đề sau: Chủng loại quy mô nguồn nguyên liệu. Chất lượng đặc điểm của nguyên liệu sử dụng. Chi phí vận chuyển nguyên liệu. 9 III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.1. Yếu tố về vùng Nhân tố lao động Cần xác định, đánh giá được yêu cầu về việc sử dụng lao động Đánh giá chi phí lao động phải đặt trong mối quan hệ với năng suất lao động. 10 III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 3.1. Yếu tố về vùng Cơ sở hạ tầng kinh tế Hệ thống giao thông vận tải - Đánh giá được các loại hình giao thông vận tải hiện có - Đặc điểm khả năng phát triển của hệ thống GTVT ở khu vực đó - Tình trạng của hệ thống GTVT - Cước phí vận tải Hệ thống thông tin liên lạc (trình độ công nghệ, phạm vi phủ sóng, khả năng nối mạng, cước phí thông tin liên lạc, …) [...]... tháng 100 40 0 200 300 300 100 1 .40 0 22 5.2.2 Phng phỏp to trung tõm (to 2 chiu) Kho hàng - Thủ dầu một - TP HCM - Tây Ninh - Biên Hoà - Vũng tàu - Mỹ Tho Tổng Số contenner vận Toạ độ x chuyển hàng tháng 100 40 0 200 300 300 100 1 .40 0 13 13 10 14 15 11 Toạ độ y 12,8 12,0 15,0 12,5 9,5 9,5 23 5.2.2 Phng phỏp to trung tõm (to 2 chiu) 100ì13 +40 0ì13+200ì10+ +100ì11 Cx = = 13,07 140 0 Cy = 100ì12,8 +40 0ì12... Trang liệu Plây Cu 100 Nhà máy sản xuất Bỡnh éịnh Khả nng cung cấp éà Nẵng 2 3 200 2 300 Ban Mê Thuột 100 1 300 1 3 40 0 Huế 3 2 200 1 200 32 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn vn ti Bi toỏn th 2: V trớ Lt Nguồn cung ứng nguyên liệu Nhà máy sản xuất Nha Trang Plây Cu 2 Ban Mê Thuột 1 Bỡnh éịnh éà Lạt 200 Tổng nhu cầu 200 Khả nng cung cấp éà Nẵng 3 300 1 300 2 300 1 100 3 40 0 4 200 3 300 40 0 900 33 ... phỏp bi toỏn vn ti Bi toỏn th nht: V trớ Hu Bc 1: Tỡm gii phỏp ban u (pp chi ph nh nht) Nguồn cung ứng nguyên liệu Nha Trang Nhà máy sản xuất Plây Cu 2 100 3 1 200 1 Ban Mê Thuột 200 Huế Tổng nhu cầu Bỡnh éịnh 3 200 à nẵng 2 300 Khả nng cung cấp 200 40 0 300 3 200 2 40 0 1 200 29 900 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn vn ti Bi toỏn th nht: V trớ Hu Bc 2: Kim tra tớnh ti u ca li gii bng phng phỏp th v Gi ui: th... Nng cn 40 0 tn Hin ti cụng ty A mi ch cú 2 ngun cung cp loi nguyờn liu c bit ny Plõy cu v Ban Mờ Thut Trong ú Playcu cú kh nng cung cp 300 tn/nm, Ban Mờ Thut l 40 0 tn/nm Cụng ty cú ý nh m thờm 2 vựng nguyờn liu na Lt v Hu Hai a im ny u cú kh nng cung cp 200 tn/nm Chi phớ sn xut v vn chuyn bỡnh quõn 1 tn nguyờn liu c cho bng di õy: 26 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn vn ti Từ nhà máy Chi phí sn xuất vận... v, 45 0 ngn ng/1 n v v 250 ngn ng/1 n v Cụng ty mun chn mt a im cú hiu qu kinh t nht mi nm sn xut 2.000 dng c 18 5.2.1 Phõn tớch a im theo tng chi phớ Trng hp ó xỏc nh c cụng sut YH = 300 + 0,75 ì 2000 = 1.800 triu YTH= 600 + 0 ,45 0 ì 2000 = 1.500 triu YN = 1.100 + 0,250 ì 2000 = 1.600 triu 19 5.2.1 Phõn tớch a im theo tng chi phớ Trng hp cụng sut nh mỏy cha c khng nh YH = 300 + 0,75x YTH= 600 + 0 ,45 0... bi toỏn vn ti Từ nhà máy Chi phí sn xuất vận chuyển bỡnh quân (Tr.đ/tấn) Nha Trang Play cu Ban Mê Thuột Huế à Lạt Dự đoán nhu cầu (tấn/nm) Bỡnh định à Nẵng 2 1 3 1 3 1 2 3 2 3 1 4 200 300 40 0 Kh nng cung cấp (tấn/nm) 300 40 0 200 200 27 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn vn ti Bi toỏn th nht: V trớ Hu Bc 1: Tỡm gii phỏp ban u - Bng phng phỏp chi phớ nh nht - Bng phng phỏp gúc Tõy Bc: i t gúc trỏi bờn trờn trc,... v trớ no cú s im cao nht 14 5.1 Phng phỏp nh tớnh Vớ d: Cụng ty A mun chn mt a im xõy dng mt nh mỏy sn xut ỏ Granit vi cụng sut 30000 m3/nm iểm số Trọng số Yếu tố Huế Thanh Hoá 0,30 0,25 0,20 lao 0,15 70 80 60 70 0,10 70 Nguyên liệu Thị trờng Chi phí lao động Nng động suất Vn hoá, xã hội Tổng iểm số đã tính đến trọng số Huế Thanh Hoá 60 60 70 70 21,0 20,0 18,0 15,0 12,0 14, 0 10,5 10,5 50 7,0 5,0 70,5... 13 13 10 14 15 11 Toạ độ y 12,8 12,0 15,0 12,5 9,5 9,5 23 5.2.2 Phng phỏp to trung tõm (to 2 chiu) 100ì13 +40 0ì13+200ì10+ +100ì11 Cx = = 13,07 140 0 Cy = 100ì12,8 +40 0ì12 +200ì15+ +100ì9,5 = 11,87 140 0 24 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn vn ti - Mc tiu: tm a im mi m ỳ cỳ th tho mún c nhu cu th trng v s lng hng ho vi chi ph thp nht - iu kin thc hin: Bit c s ni cung cp (i) (ó cú v d kin), lng sn xut bỡnh quõn

Ngày đăng: 25/05/2014, 22:49

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Chương 4 ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

 • I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

 • I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

 • II. CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG ĐỊNH VỊ

 • Slide 5

 • Slide 6

 • III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

 • III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHỌN ĐỊA ĐIỂM

 • V. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP

 • 5.2. Phương pháp định lượng

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

 • Slide 22

 • Slide 23

 • Slide 24

 • Slide 25

 • Slide 26

 • Slide 27

 • Slide 28

 • Slide 29

 • Slide 30

 • Slide 31

 • Slide 32

 • Slide 33

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan