0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán tổng hợp TSCĐ vô hình tại doanh nghiệp

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 5 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 5 THS. NGUYỄN QUỐC NHẤT (DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN)

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp Chương 5: Kế toán tài sản cố định cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán TSCĐ hữu hình, kế toán TSCĐ vô hình, kế toán Khấu hao TSCĐ, kế toán tài sản cố định thuê tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • 6
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

Công ty XNK Khoáng Sản kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Công ty áp dụng phương thức bán buôn theo hợp đồng kinh tế và chấp nhận cho khách hàng thanh toán sau. Khi các hợp đồng kinh tế đã được ký kết về mặt chất lượng chủng loại và các điều kiện khác thì phòng Kế hoạch lập hoá đơn. Chứng từ được lập về phòng kế toán để ghi sổ.
 • 25
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

Trong qúa trình sử dụng, vật liệu các loại với tư cách là những đối tượng lao động sẽ được tiêu hao hoàn toàn để cấu tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm, hoặc tăng thêm chất lượng, màu sắc, giá trị sử dụng, giá trị thương mại của sản phẩm hay phục vụ gián tiếp cho qúa trình sáng tạo khối lượng sản phẩm mới. Bởi vậy, giá trị của vật liệu đã tiêu dùng được chu chuyển một lần vào giá phí của sản phẩm mới. Để cho sản phẩm được liên tục với mục tiêu sản lượng hàng hoá, dịch vụ được hoàn thành thì doanh nghiệp phải đảm bảo tốt vấn đề cung ứng đối tượng lao động cho nó mà một vật liệu là đối tượng cơ bản vì qúa trình sản xuất kinh doanh là qúa trình tiêu hao vật liệu và các đối tượng lao động khác để tạo ra một khối lượng vật chất hữu ích khác cho tiêu dùng xã hội.
 • 50
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ: XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM

Mục đích nghiên cứu của luận án là tổng hợp các vấn đề lý luận của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp và đặc điểm của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam từ đó xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí vận dụng cho các doanh nghiệp sản suất xi măng Việt Nam. Mời các bạn tham khảo
 • 27
PHÂN TÍCH THỐNG KÊ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1992 2004

PHÂN TÍCH THỐNG THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 1992 2004

- Kế toán trởng (trởng phòng tài vụ) chịu trách nhiệm trớc cấp trên và giám đốc về mọi mặt hoạt động kinh tế của Công ty, có nhiệm vụ tổ chức và kiểm tra công tác hạch toán ở đơn vị. Đồng thời, cũng có nhiệm vụ quan trọng trong việc thiết kế phơng án tự chủ tài chính, đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn của Công ty nh việc tính toán chính xác mức vốn cần thiết, tìm mọi biện pháp giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.
 • 28
LUẬN VĂN: Hoàn thiện nguyên vật liệu tại trung tâm chế bản , in -công ty thiết bị giáo dục 1 ppt

LUẬN VĂN: Hoàn thiện nguyên vật liệu tại trung tâm chế bản , in -công ty thiết bị giáo dục 1 ppt

Trong khâu sử dụng, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện việc sử dụng hợp lý tiết kiệm trên cơ sở định mức, các dự toán chi phí. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp mức tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản phẩm, tăng thu nhập, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tổ chức tốt việc ghi chép, phản ứng tình hình xuất dùng và sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. Đồng thời định kỳ cho doanh nghiệp phải thực hiện phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu, từ đó có những biện pháp cụ thể để khắc phục những yếu kém và phát huy thế mạnh sẵn có.
 • 52
kế toán tổng hợp bằng phần mềm microsof access

kế toán tổng hợp bằng phần mềm microsof access

Đến nay Công ty đã đầu t trên 60 thiết bị chuyên dùng của ngành in. Năm 1987 tổng số tài sản của công ty ban đầu chỉ có 68.835.000đ đến nay đã tăng lên lớn hơn 48 tỷ đồng. Điều này đã nói lên sự năng động, nhạy bén trong kinh doanh của công ty cũng nh sản xuất phục vụ nhu cầu của khách hàng, phù hợp với những nhu cầu phát triển của công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành in.
 • 49
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh trong môi trường cạnh tranh găy gắt, muốn bán được nhiều hàng hoá, muốn nhận thầu các công trình để thi công... thì bản thân các doanh nghiệp phải tạo uy tín, tự tạo sức canh tranh cho mình và muốn tăng lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải đưa ra các giải pháp khác nhau như tiết kiệm chi phí...từ đó mới có thể tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Đó cũng là một trong những biện pháp để tăng thuế TNDN nộp vào NSNN. Muốn làm được việc này thì phải hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng để quản lý ngày càng tốt hơn khi áp dụng chế độ kế toán mới.
 • 31
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KẾ TOÁN VỀ NGUYÊN LIÊU VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KẾ TOÁN VỀ NGUYÊN LIÊU VẬT LIỆU

1.4.1. Thủ tục nhập kho nguyên liệu vật liệu. Bộ phận cung cấp vật tư căn cứ vào kế hoạch mua hàng và hợp đồng mua hàng ký kết, phiếu báo giá để tiến hành mua hàng. Khi hàng về đến nơi, nếu xét thấy cần thiết có thể lập ban kiểm nghiệm để kiểm nhận và đánh giá hàng mua về các mặt số lượng, khối lượng, chất lượng và quy cách, căn cứ vào kq kiểm nghiệm, ban kiểm nghiệm lập "Biên bản kiểm nghiệm vật tư". Sau đó bộ phận cung cấp hàng lập "Phiếu nhập kho" trên cơ sở hoá đơn, giấy báo nhận hàng và biên bản kiểm nghiệm giao cho người mua hàng làm thủ tục nhập kho. Thủ kho sau khi cân, đo, đong, đếm sẽ ghi số lượng thực nhập vào Phiếu nhập và sử dụng để phản ánh số lượng nhập và tồn của từng thứ vật tư vào thẻ kho, trượng hợp phát hiện thừa, thiếu, sai quy cách phẩm chất, thủ kho phải báo cáo cho bộ phận cung ứng biết và cùng người giao lập biên bản. Hàng ngày hoặc định kỳ thủ kho chuyển giao Phiếu nhập cho kế toán vật tư làm căn cứ để ghi sổ kế toán.
 • 22
QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY PPT

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY PPT

Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế, phân tích kinh tế có thể sử dụng một hệ thống các phương pháp như thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối. Ngoài ra khi phân tích BCTC người ta còn sử dụng một số phương pháp của toán học,song chủ yếu nhất là phương pháp tương quan quy hồi. Việc vận dụng các phương pháp toán sễ phục vụ cho công tác dự đoám, dự báo làm cơ sở để đề ra các mục tiêu vầ xây dựng kế hoạch trong tương lai. Phương pháp này còn khá mới mẻ trong phân tích BCTC nói riêng và trong công tác quản lý doanh nghiệp nói chung.
 • 75
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Trớc hết căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất, vật liệu chia làm ba loại sau : a. Nguyên, vật liệu chính (bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài): Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu chính là đối tợng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể của sản phẩm nh sắt thép trong các doanh nghiệp chế tạo máy, cơ khí, xây dựng, bông trong các doanh nghiệp dệt, kéo sợi, vải trong các xí nghiệp may mặc... Đối với bán thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục sản xuất sản phẩm cũng đợc coi là nguyên vật liệu chính.
 • 29
TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CTY VẬN TẢI THỦY SỐ I  1 PPSX

TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CTY VẬN TẢI THỦY SỐ I 1 PPSX

BCTC là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, BCTC vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.
 • 10
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HÌNH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Kế toán tài sản cố định hữu hình và vô hình tại Công ty vật tư vận tải xi măng
 • 92
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HÌNH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Kế toán tài sản cố định hữu hình và vô hình tại Công ty vật tư vận tải xi măng
 • 92
Lý luận chung về kế toỏn nguyên vật liệu ở các Doanh nghiệp sản xuất.

Lý luận chung về kế toỏn nguyên vật liệu ở các Doanh nghiệp sản xuất.

Cả 3 phương pháp hạch toán chi tiết NVL là: Phương pháp thẻ song song, Phương pháp thẻ đối chiếu luân chuyển, Phương pháp sổ số dư đều có sự giống nhau trong khâu thực hiện tại kho. * Ở kho: Hàng ngày căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thủ kho ghi vào các cột tương ứng trong thẻ kho theo chỉ tiêu số lượng, cuối ngày tính ra số tồn kho. Theo định kỳ nhân viên kế toán vật tư xuống kho nhận chứng từ (hoặc thủ kho giao cho kế toán) đã được phân loại theo từng thứ vật liệu cho phòng kế toán làm cơ sở để ghi sổ kế toán.
 • 24
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG  C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX & TÍNH GTSP TẠI XN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XK LAO ĐỘNG C TY XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và [r]
 • 39
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

tiền ngay được hạch toán vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐHH (vốn hoá) theo quy định của Chuẩn mực “Chi phí đi vay”. TSCĐHH tự xây dựng hoặc tự chế : Nguyên giá TSCĐHH tự xây dựng là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng (+) các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong các trường hợp trên, mọi khoản lãi nội bộ không được tính vào nguyên giá của tài sản đó. Các chi phí không hợp lý như nguyên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế không được tính vào nguyên giá TSCĐHH.
 • 33
EBOOK TỔNG QUAN VỀ BRAND ( THƯƠNG HIỆU)

EBOOK TỔNG QUAN VỀ BRAND ( THƯƠNG HIỆU)

Brand hay còn được gọi là thương hiệu, được xem là tổng hợp các giá trị vô hình về thuộc tính của sản phẩm. Hay có thể hiểu thương hiệu là cái mà hằn sau trong tâm trí của khách hàng và nó là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp bạn.
 • 40
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Trình tự hệ thống hoá thông tin của kế toán CPBH đợc minh hoạ theo sơ đồ sau: _2.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP._ Trong doanh nghiệp thơng mại nói ch[r]
 • 20
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Trình tự hệ thống hoá thông tin của kế toán CPBH đợc minh hoạ theo sơ đồ sau: _2.2 KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP._ Trong doanh nghiệp thơng mại nói ch[r]
 • 20
LUẬN VĂN: Công tác kế toán nguyên vật liệu (nvl) - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp pptx

LUẬN VĂN: Công tác kế toán nguyên vật liệu (nvl) - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp pptx

…………………. 2 – ý kiến 2: Về việc hạch toán chi tiết NVL Kế toán chi tiết NVL được áp dụng theo phương pháp ghi thẻ song song. Qua nghiên cứu tình hình thực tế của Công ty xét trên các mặt quản lý nói chung về trình độ của kế toán và thủ kho, tôi nhận thấy là phù hợp, tuy nhiên việc áp dụng phương pháp này dẫn đến đối chiếu chậm vì mọi công việc đều dồn đến cuối tháng. Do đó, để lãnh đạo Công ty nắm được tình hình tăng, giảm NVL, vốn lưu động một cách kịp thời, phòng kế toán nên cập nhập hàng ngày các loại phiếu nhập và phiếu xuất kho để kế toán vào sổ chi tiết song còn nên bảng tình hình nhập xuất NVL. Nếu để đến cuối tháng mới hạch toán như vậy sẽ gây khó khăn trong việc cung cấp thông tin, báo cáo quyết toán sẽ bị chậm.
 • 87
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ CÔNG DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP " PPT

Khi thu mua vật liệu nhập kho thủ tục được tiến hành như sau : a- Đối với vật liệu chính sử dụng thi công Khi vật liệu về đến chân công trình, căn cứ vào hoá đơn GTGT của người bán, kế toán đội tiến hành kiểm tra khối lượng và chất lượng vật liệu, ghi số lượng thực nhập và lập “Biên bản đối chiếu thanh toán” có xác nhận của hai bên. Định kỳ theo thoả thuận của hai bên, thông thường là một tháng, kế toán đội cùng người cung cấp lập “Bảng kê đối chiếu vật liệu thanh toán” có xác nhận của hai bên cung cấp và bên nhận vật liệu. Nếu phát hiện thừa thiếu không đúng phẩm chất, quy cách ghi trên chứng từ, kế toán đội sẽ báo cho cấp trên biết đồng thời cùng người giao hàng lập biên bản kiểm kê để làm căn cứ giải quyết với bên cung cấp.
 • 82
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Phương pháp phân loại này giúp cho người quản lý có một cách nhìn tổng thể về cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp. Đây là một căn cứ quan trọng để xây dựng các quyết định đầu tư của doanh nghiệp hoặc điều chỉnh phương hướng đầu tư phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra cách phân loại này còn giúp cho doanh nghiệp có các biện pháp quản lý tài sản, tính toán khấu hao khoa học và hợp lý đối với từng loại tài sản.
 • 26
Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

T rong cơ chế thị trường các doanh nghiệp sản xuất đang ra sức cạnh tranh, ra sức tìm chỗ đứng vững trên thị trường bằng các sản phẩm và hàng hoá của mình. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, một trong những biện pháp được doanh nghiệp sử dụng đó là hạ giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá được chất lượng công tác quản lý doanh nghiệp- cùng với chi phí sản xuất đây là những chỉ tiêu được doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những biện pháp không thể không đề cập tới đó là kế toán, vì kế toán là công cụ quản lý sắc bén phục vụ cho công tác quản lý chi phí, quản lý giá thành sản phẩm. Do vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Do đó em đ• chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu", sau khi đ• học lớp kế toán trưởng K9 do khoa kế toán trường ĐHKT Quốc Dân đào tạo .
 • 39
KẾ TOÁN BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

KẾ TOÁN BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Một số vấn đề nữa là: Trớc kia các doanh nghiệp có quyền tự xác định thời gian khấu hao TSCĐ vô hình của mình trong khoảng thời gian từ 5 đến 40 năm thì nay trong chuẩn mực số 04, TSCĐ vô hình có thời gian tính khấu hao tối đa, là 20 năm. Tuy nhiên xác định thời gian khấu hao cụ thể của từng loại TSCĐ vô hình trong một khoảng tơng đối rộng nh vậy là một vấn đề khó khăn. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp tự xác định thời gian khấu hao TSCĐ vô hình của mình chịu ảnh hởng nhiều bởi quan niệm chủ quan của doanh nghiệp nên xác định thời gian khấu hao không hợp lý. Chẳng hạn nhãn hiệu hàng hoá đợc Nhà nớc bảo hộ trong 10 năm và đợc gia hạn tiếp, nh vậy nhãn hiệu hàng hoá có thể đợc khấu hao trong thời gian tối đa là 20 năm. Tuy nhiên thời gian hữu ích thực tế của một nhãn hiệu là không chắc chắn do đó nó nên đợc khấu hao trong thời gian ngắn hơn. Song mỗi doanh nghiệp lại có cách nhìn riêng của bản thân mình làm cho việc xác định thời gian khấu hao không thống nhất và tạo ra thực tế là giá trị trên sổ sách của tài sản quá lớn hoặc quá nhỏ hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó.
 • 31
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P7 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN HỆ THỐNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ P7 PPSX

(d) Bất động sản đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thành với mục đích để sử dụng trong tương lai dưới dạng bất động sản đầu tư. 08. Đối với những bất động sản mà doanh nghiệp nắm giữ một phần nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá và một phần sử dụng cho sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc cho quản lý thì nếu những phần tài sản này được bán riêng rẽ (hoặc cho thuê riêng rẽ theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động), doanh nghiệp sẽ hạch toán các phần tài sản này một cách riêng rẽ. Trường hợp các phần tài sản này không thể bán riêng rẽ, thì chỉ coi là bất động sản đầu tư khi phần được nắm giữ để phục vụ cho sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc phục vụ cho mục đích quản lý là phần không đáng kể.
 • 5
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

_PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG BỘ MÁY KẾ TOÁN_ Bộ máy kế toán của doanh nghiệp gồm có 6 người với việc phân công công việc như sau:  Giám đốc tài chính  Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp[r]
 • 29
Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

T rong cơ chế thị trường các doanh nghiệp sản xuất đang ra sức cạnh tranh, ra sức tìm chỗ đứng vững trên thị trường bằng các sản phẩm và hàng hoá của mình. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, một trong những biện pháp được doanh nghiệp sử dụng đó là hạ giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá được chất lượng công tác quản lý doanh nghiệp- cùng với chi phí sản xuất đây là những chỉ tiêu được doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những biện pháp không thể không đề cập tới đó là kế toán, vì kế toán là công cụ quản lý sắc bén phục vụ cho công tác quản lý chi phí, quản lý giá thành sản phẩm. Do vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Do đó em đ• chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu", sau khi đ• học lớp kế toán trưởng K9 do khoa kế toán trường ĐHKT Quốc Dân đào tạo .
 • 23
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
 • 70
100520LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

100520LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp. Kế toán là công cụ phục vụ cho việc quản lí kinh tế tài chính của doanh nghiệp trong đó kế toán nguyên vật liệu đóng vai trò trong công tác quản lí và sử dụng nguyên vật liệu. Kế toán nguyên vật liệu giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt được tình hình vật tư để chỉ đạo tiến độ sản xuất. Hạch toán nguyên vật liệu có kịp thời, đầy đủ thì ban lãnh đạo mới nắm bắt được đầy đủ, toàn diện tình hình thu mua, nhập xuất, dự trữ vật liệu. Tính chính xác của hạch toán nguyên vật liệu ảnh hưởng đến tính chính xác, kịp thời của hạch toán giá thành.
 • 23
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY XNK SẢN PHẨM CƠ KHÍ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY XNK SẢN PHẨM CƠ KHÍ

- Kế toán tiền lơng và các khoản thanh toán: Có nhiệm vụ phản ánh đầy đủ, chính xác thời gian và kết quả lao động của cán bộ công nhân viên. Tính đúng, đủ, kịp thời tiền lơng, các khoản trích theo, khấu trừ lơng cho cán bộ công nhân viên, -Kế toán tài sản cố định và nguồn vốn: Tổ chức ghi chép, phản ánh hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình biến động và di chuyển của tài sản cố định trong nội bộ Nhà máy. Theo dõi việc hình thành và biến động của nguồn vốn huy động của Công ty.
 • 37
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG BỘ MÁY KẾ TOÁN_ Bộ máy kế toán của doanh nghiệp gồm có 6 người với việc phân công công việc như sau:  Giám đốc tài chính  Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp [r]
 • 28
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠICÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠICÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH THANH HÓA

về tình hình tài chính các công ty chưa được chuẩn xác do đó chưa có về số liệu trung bình ngành hoặc có thì chưa chính xác làm hạn chế việc so sánh, phân tích kết quả tài chính . * Nguyên nhân chủ quan - Trình độ cán bộ phân tích còn hạn chế tại Công ty chưa có cán bộ chuyên trách. Việc phân tích tài chính mới chỉ là nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán sau mỗi năm hoạt động phải tiến hành để báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền. Kế toán và tài chính được hiểu là trùng nhau do đó phân tích tài chính không được thực hiện theo đúng nghĩa của nó. Trình độ cán bộ phân tích còn hạn chế trong việc sử dụng các kỹ thuật công cụ phân tích tài chính đồng thời thiếu các công cụ gây khó khăn cho công tác phân tích tài chính. Các cán bộ phân tích tài chính chưa được bổ sung kiến thức nghiệp vụ đầy đủ .
 • 34
KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ SẢN PHẨM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VIGLACERA HÀ NỘI

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ SẢN PHẨM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VIGLACERA HÀ NỘI

Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần Vigalcera Hà Nội, em nhận thây rõ tầm quan trọng của kế toán bán hàng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty , nó thực sự là một công cụ hỗ trợ đắc lực hiệu quả cho các nhà quản trị công ty. Vì thế , công tác kế toán bán hàng nói riêng và công tác kế toán nói chung của công ty không ngừng đợc cải tiến , nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các đối tợng thông tin ; Điều này đợc thể hiện rõ trong việc ứng dụng phần mềm Fast vào hỗ trợ công tác kế toán công ty và phần mềm này cũng không ngừng đợc nâng cấp để phù hợp với những thay đổi của quá trình kinh doanh của công ty.
 • 99

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc trích khấu hao tscđ trong doanh nghiệphạch toán khấu hao tscđ trong doanh nghiệptổ chức kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cổ phầnlý luận cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mạisự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong doanh nghiệpkhấu hao tscđ trong doanh nghiệpphương pháp khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về vấn đề khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về khấu hao tscđ trong doanh nghiệpbàn về chế độ tính khấu hao tscđ trong doanh nghiệpkế toán thanh toán tài sản cố định thanh toán lương các khoản theo lương tàu xe phép công tác chịu trách nhiệm về tăng giảm tscđ công cụ lao động tính và trích khấu hao tscđ cho thuê tscđhạch toán và trích khấu hao tscđquản lý sử dụng và trích khấu hao tscđmẫu bảng tính và trích khấu hao tscđquyết định của bộ trưởng bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tscđ có quy định về quản lý sử dụng tscđ hữu hìnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM