0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đỏnh giỏ khỏi quỏt tỡnh hỡnh tài chớnh

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DCA VIỆT NAM

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DCA VIỆT NAM

- Hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu thuần tăng 136,484,522,233 đồng với tỷ lệ tăng là 37.4%, nguyờn nhõn là do cụng ty làm tốt cụng tỏc tiếp thị đấu thầu làm tăng số lượng cụng trỡnh trỳng thầu và mở rộng quy mụ kinh doanh, đồng thởi cụng ty tận dụng tối đa mọi nguồn lực tập trung thi cụng những cụng trỡnh cú giỏ trị lớn, cố gắng tiến hành thanh quyết toỏn ngay cỏc cụng trỡnh đặc biệt là những cụng trỡnh cũn dở dang từ những năm trước. Cả 3 năm cụng ty đều khụng cú cỏc khoản giảm trừ. Nguyờn nhõn là do cỏc cụng trỡnh mà cụng ty thi cụng đều đảm bảo chất lượng và đỳng tiến độ như bờn đối tỏc yờu cầu, do vậy cụng ty được bờn đối tỏc thanh toỏn đỳng số tiền trong hồ sơ quyết toỏn cụng trỡnh. Đõy là một điểm mạnh làm tăng khả năng cạnh tranh của cụng ty so với cỏc cụng ty cựng ngành, vỡ vậy cụng ty cần tiếp tục phỏt huy trong thời gian tới. Giỏ vốn hàng bỏn năm 2012 tăng lờn rất nhiều 108,302,545,928 đồng với tỷ lệ là 34%. Nguyờn nhõn của việc giỏ vốn hàng bỏn tăng nhiều là do năm 2012 giỏ vật liệu xõy dựng tăng cao, nhất là những thỏng đầu năm. Thờm vào đú, chi phớ quản lý doanh nghiệp tăng lờn vào năm 2012 (8,663,241,379 đồng với tỷ lệ 53.1%) do tăng cỏc chi phớ như họp, đi lại, tiếp khỏch đó làm lợi nhuận bỏn hàng và cung cấp dịch vụ giảm 253,117,168 đồng với tỷ lệ giảm 9.9%. Nhỡn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty năm 2012 khụng hiệu quả bằng năm 2011.
 • 69
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁP TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁP TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp bao gồm giỏ trị nguyờn, vật liệu chớnh, vật liệu phụ, nhiờn liệu… được xuất dựng trực tiếp cho xõy dựng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh. Khi Cụng ty trỳng thầu cụng trỡnh hay hạng mục cụng trỡnh phũng kỹ thuật kết hợp với phũng kế hoạch - vật tư lập thiết kế thi cụng và cải tiến kỹ thuật nhằm hạ giỏ thành, lập dự ỏn, phương ỏn thi cụng cho từng giai đoạn cụng việc cho cỏc tổ, đội và kế hoạch cung ứng vật tư cho từng cụng trỡnh hạng mục cụng trỡnh. Việc mua vật tư để phục vụ cho cỏc cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh chủ yếu được thực hiện bởi nhõn viờn phũng kế hoạch - vật tư, cỏc đội cũng cú thể tự tổ chức thu mua với cỏc vật liệu nhỏ lẻ, mang tớnh chất rời như cỏt, đỏ, vụi….dựa trờn số liệu dự toỏn đó được duyệt và đặt dưới sự giỏm sỏt của Kế toỏn trưởng và Giỏm đốc Cụng ty.
 • 50
BÁO CÁO TÀI CHINH DOANH NGHIỆP 2008

BÁO CÁO TÀI CHINH DOANH NGHIỆP 2008

06. Thuế và cỏc khoản phải nộp Nhà nước: Cuối năm Đầu năm - Thuế giỏ trị gia tăng phải nộp - Thuế tiờu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cỏ nhõn - Thuế tài nguyờn - Thuế nhà đất, tiền nhà đất - Cỏc loại thuế khỏc - Phớ, lệ phớ và cỏc khoản phải nộp khỏc .....
 • 14
GIÁO TRÌNH TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM PPTX

GIÁO TRÌNH TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM PPTX

phỏt hiện được trờn 120 loại hỡnh khoỏng sản, 77 loại hỡnh khoỏng sản đó được tiến hành cụng tỏc thăm dũ. Cỏc loại hỡnh khoỏng sản sản đó được tiến hành cụng tỏc thăm dũ. Cỏc loại hỡnh khoỏng sản cú giỏ trị chủ yếu của Việt Nam bao gồm: Dầu khớ, than, nhụm,
 • 37
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHE HỞ MÔI TOÀN BỘ MỘT BÊN THEO PHƯƠNG PHÁP R

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHE HỞ MÔI TOÀN BỘ MỘT BÊN THEO PHƯƠNG PHÁP R

TRANG 1 ĐỎNH GIỎ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO ĐỎNH GIỎ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HỠNH KHE HỞ MỤI TOÀN BỘ MỘT HỠNH KHE HỞ MỤI TOÀN BỘ MỘT BỜN THEO BỜN THEO PHƯƠNG PHỎP R.SONG PHƯƠNG PHỎP R.SONG TH[r]
 • 24
CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

Như vậy, chấm điểm tớn dụng và xếp hạng khỏch hàng là một quy trỡnh đỏnh giỏ khả năng thực hiện cỏc nghĩa vụ tài chớnh của một khỏch hàng đối với một ngõn hàng như việc trả lói và trả gố[r]
 • 29
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KIỂM Ở VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KIỂM Ở VIỆT NAM

a Thủ tục đỏnh giỏ khỏch hàng tiềm năng, gồm: - Thu thập và xem xột tài liệu hiện cú liờn quan đến khỏch hàng tiềm năng, như bỏo cỏo tài chớnh, tờ khai nộp thuế; - Trao đổi với bờn thứ b[r]
 • 45
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75

Xuất phỏt từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý, để đỏp ứng yờu cầu quản lý và trỡnh độ của cỏc cỏn bộ kế toỏn, bộ mỏy kế toỏn Cụng ty được tổ chức theo hỡnh thứ: Bộ mỏy kế toỏn tập trung. Theo tỡnh hỡnh này, toàn bộ cụng tỏc kế toỏn vào sổ… đều tập trung ở phũng kế toỏn Cụng ty. Dưới cỏc đội sản xuất khụng tổ chức bộ phận kế toỏn riờng biệt mà chỉ bố trớ cỏc nhõn viờn làm nhiệm vụ kiểm tra, thu nhận chứng từ và chuyển về phũng kế toỏn Cụng ty. Do đú mọi cụng tỏc được thực hiện ở bộ phận kế toỏn của Cụng ty từ việc thu thập kiểm tra chứng từ, ghi sổ chi tiết đến việc lập bỏo cỏo tài chớnh. Chớnh vỡ vậy mà Cụng ty nắm được toàn bộ cỏc thụng tin, từ đú cú thể kiểm tra, đỏnh giỏ kịp thời.
 • 34
LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀ KHÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀ KHÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

và cỏc số liệu, đồ thị, biểu đồ từ cỏc nguồn tài liệu thu thập được để phõn tớch, đỏnh giỏ thực trạng về chớnh sỏch tài khoỏ của Việt Nam giai đoạn từ 2000 đến quý I/ 2014, sự tỏc động c[r]
 • 78
KIỂM TRA CHƯƠNG III-CÓ MA TRẬN

KIỂM TRA CHƯƠNG III-CÓ MA TRẬN

Tiết 54: KIỂM TRA CHƯƠNG III (Hỡnh học 8) I. MỤC TIấU: - Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của HS trong chương III và kĩ năng giải toỏn, vẽ hỡnh của cỏc em để cú sự đỏnh giỏ chớnh xỏc và cú sự điều chỉnh phự hợp trong dạy học tiếp theo.
 • 2
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN LEN DỆT MAY NAM ĐỊNH

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN LEN DỆT MAY NAM ĐỊNH

Cụ thể là doanh thu và _ _lợi nhuận của cụng ty đều tăng; cụng ty đó đảm bảo được mối quan hệ cõn _ _đối giữa tài sản và nguồn vốn làm cho tỡnh hỡnh tài chớnh ổn định và cõn _ _bằng; khả[r]
 • 118
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỰ DOANH CỔ PHIẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỰ DOANH CỔ PHIẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NÔNG NGHIỆP

Cỏc nguồn dữ liệu này được trớch dẫn trực tiếp trong luận văn và được ghi chỳ chi tiết trong phần tài liệu tham khảo _Kết luận_ Thụng qua cỏc phõn tớch đỏnh giỏ về cỏc chỉ số tài chớnh, [r]
 • 107
LUẬN VĂN TÓM TẮT CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN TÓM TẮT CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH QUA THỰC TIỄN TỈNH NAM ĐỊNH

Đỏnh giỏ cỏn bộ, cụng chức phải căn cứ vào cỏc tiờu chớ cụ thể: - Nhúm tiờu chớ đỏnh giỏ phẩm chất chớnh trị, đạo đức, tinh thần trỏch nhiệm cụng chức hành chớnh nhà nước - Nhúm tiờu chớ[r]
 • 24
TRUNG GIAN TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG PDF

TRUNG GIAN TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG PDF

Cụng ty tài chớnh • NV : huy động TG có kỳ hạn hoặc phát hành các ckhoán nợ hay vay các NH • Sd V : cho vay ngắn, trung và dài hạn các đối tượng sản xuất và tiêu dùng, thực hiện nghiệp vụ factoring hoặc thuê mua
 • 17
THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

14/11/1990, ngõn hàng đổi tờn thành Ngõn hàng Đầu tư và Phỏt triển Việt Nam. Giai đoạn này, ngõn hàng đó đạt được cỏc thành tự sau: * Tự lo vốn để phục vụ đầu tư phỏt triển Chủ động, sỏng tạo, đi đầu trong việc ỏp dụng cỏc hỡnh thức huy động nguồn vốn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ, huy động cỏc nguồn vốn nước ngoài, tranh thủ tối đa nguồn vốn nước ngoài thụng qua nhiều hỡnh thức vay vốn khỏc nhau bao gồm vay thương mại, vay qua cỏc hạn mức, vay theo hiệp định, vay hợp vốn dài hạn… Nhờ chớnh sỏch đa dạng húa, đa phương húa nguồn vốn vay này nờn nguồn vốn của ngõn hàng huy động đó ngày càng lớn, cụng tỏc quản lý vỡ thế cũng được cải thiện đỏng kể.
 • 28
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KIỂM Ở VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KIỂM Ở VIỆT NAM

a Thủ tục đỏnh giỏ khỏch hàng tiềm năng, gồm: - Thu thập và xem xột tài liệu hiện cú liờn quan đến khỏch hàng tiềm năng, như bỏo cỏo tài chớnh, tờ khai nộp thuế; - Trao đổi với bờn thứ b[r]
 • 45
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KIỂM Ở VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KIỂM Ở VIỆT NAM

IV. Các thành tựu đạt đ ợc của hoạt động kiểm toán tại Việt Nam 1. Kiểm toán Nhà nớc. Là một tổ chức mới được thành lập lần đầu tiờn ở Việt nam, sau 10 năm xõy dựng và đi vào hoạt động KTNN đó cú những bước tiến bộ nhanh chúng, đạt được những kết quả và thành tựu rất đỏng khớch lệ: Một là, đó định hỡnh và từng bước củng cố hoàn thiện một mụ hỡnh tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN phự hợp với thể chế chớnh trị và thiết chế kinh tế của nước ta trong tiến trỡnh đổi mới, thớch ứng nhanh với mụi trường phỏp lý, đỏp ứng ngày càng tốt hơn chức năng nhiệm vụ và yờu cầu hội nhập quốc tế. Hệ thống tổ chức đơn tuyến, thống nhất từ Trung ương đến cỏc khu vực được xõy dựng và hoàn thiện trong mười năm qua đảm bảo sự chỉ đạo điều hành thống nhất và tớnh độc lập khỏch quan trong hoạt động của toàn hệ thống KTNN. Hệ thống tổ chức đú đó phỏt huy hiệu quả trong việc hoàn thành chức năng nhiệm vụ KTNN. Bờn cạnh đú, đó xõy dựng được một bộ mỏy cỏc cơ quan chức năng giỳp việc, cỏc đơn vị sự nghiệp và phục vụ hậu cần gọn nhẹ, hợp lý, hoạt động cú hiệu quả.
 • 45
 TÀI CHỚNH Y TẾ

TÀI CHỚNH Y TẾ

 Cụng bằng trong tài chớnh y tế: xem xột từ 2 gúc độ: Cụng bằng trong đúng gúp về tài chớnh: Đúng gúp theo khả năng chi trả  người cú thu nhập cao đúng gúp nhiều người cú thu nhập thấp đúng gúp ớt.
 • 37
BAO CAO CHUYEN DE

BAO CAO CHUYEN DE

ở đõy là việc KTĐG phải diễn ra thường xuyờn trong suốt quỏ trỡnh dạy học theo quan điểm mới. Đú là G.V kiểm tra đỏnh giỏ H.S thụng qua từng đơn vị theo quan điểm mới. Đú là G.V kiểm tra đỏnh giỏ H.S thụng qua từng đơn vị kiến thức, từng nội dung bài dạy. Đặc biệt việc KTĐG phải đến được từng
 • 27
ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ

ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ

ĐỎNH GIỎ KINH TẾ VĨ MỤ TRANG 10 VỊ TRỚ CỦA ĐỎNH GIỎ KINH TẾ TRONG “CHU KỲ ĐỎNH GIỎ” Đỏnh giỏ nhu cầu Lập kế hoạch cho chương trỡnh Triển khai chương trỡnh Đỏnh giỏ quỏ trỡnh _ĐỎNH GIỎ _ [r]
 • 14
DE HK2 0910 LICH SU 10

DE HK2 0910 LICH SU 10

3. Nờu đặc điểm tỡnh hỡnh kinh tế, xó hội Nờ độc lan trước cỏch mạng? 4. Trỡnh bày diễn biến chớnh của cỏch mạng Nờ độc lan? 5. Nờu đặc điểm tỡnh hỡnh kinh tế, chớnh trị - xó hội nước Anh trước cỏch mạng? 6. Trỡnh bày diễn biến chớnh của cỏch mạng tư sản Anh?
 • 3
VAN HOC HIEN DAI III

VAN HOC HIEN DAI III

- Quy định cỏc hỡnh thức kiểm tra, thi: TT CỎC CHỈ TIỜU ĐỎNH GIỎ PHƢƠNG PHỎP ĐỎNH GIỎ GHI CHỲ _ Chuyờn cần, thỏi độ _ 1 - Tham gia trờn lớp: đảm bảo thời gian qui định - Chuẩn bị bài ở n[r]
 • 4
PHIEU KDCLGDTCHUAN 5

PHIEU KDCLGDTCHUAN 5

b) Lập dự toỏn, thực hiện thu chi, quyết toỏn, thống kờ, bỏo cỏo tài chớnh theo đỳng chế độ kế toỏn, tài chớnh của Nhà nước; cú quy chế chi tiờu nội bộ rừ ràng; mỗi học kỳ cụng khai tài chớnh để cỏn bộ quản lý, giỏo viờn, nhõn viờn biết và tham gia giỏm sỏt, kiểm tra; định kỳ thực hiện cụng tỏc tự kiểm tra tài chớnh;
 • 11
BÀI GIẢNG KE HOACH DAY HOC 12 THEO MAU MOI

BÀI GIẢNG KE HOACH DAY HOC 12 THEO MAU MOI

1. So sỏnh tớnh khử của Cu, Fe, Cr, Zn. 2. Biết hệ thống húa cỏc kiến thức cơ bản của đồng,sắt, crom. 3.Giải được một số bài tập cú nội dung liờn quan như: + Tớnh khối lượng Cu tỏc dụng với hỗn hợp muối và axit. + Tớnh khối lượng Cu bị đẩy ra khỏi dung dịch muối. + Tớnh khối lượng Cr trong hỗn hợp khi cho tỏc dụng với axit hoặc bazơ
 • 22
Bài giảng quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp pdf

Bài giảng quản trị doanh nghiệp doanh nghiệp pdf

- Tớnh toỏn hiệu quả bỏn chịu: thực chất là so sỏnh giữa chi phớ phỏt sinh do bỏn chịu với lợi nhuận mà chỳng mang lại. Kinh doanh trong cơ chế thị trường, bỏn chịu được coi như một trong cỏc biện phỏp để đẩy nhanh tiờu thụ. Mõu thuẫn ở đõy là đẩy nhanh tiờu thụ trong trường hợp này lại làm chậm chu kỳ luõn chuyển vốn, giảm số vũng quay vốn lưu động. Chớnh vỡ vậy, để tớnh toỏn hiệu quả chớnh sỏch bỏn chịu, cần căn cứ vào chỉ tiờu lợi ớch tài chớnh bỏn chịu (LBC):
 • 33
CHUYÊN ĐỀ KIỂM TOÁN BCTC TRÊN CÁC PHẦN HÀNH  KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PPS

CHUYÊN ĐỀ KIỂM TOÁN BCTC TRÊN CÁC PHẦN HÀNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PPS

Kiểm toỏn TSCĐ vụ hỡnh  Tương tự TSCĐ hữu hỡnh  Cần lưu ý: (1) Đối với bằng phỏt minh và nhãn hiệu đăng ký, KTV cần xỏc nhận với cỏc cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ, kiểm tra việc thanh toỏn lệ phí gia hạn hàng năm.
 • 28
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

-Quan hệ phõn phối của Ngõn sỏch Nhà nước chủ yếu là phõn phối lại và khụng mang tớnh chất hoàn trả. Chủ thể đúng gúp và hưởng thụ Ngõn sỏch Nhà nước tỏch rời nhau (trừ quan hệ tớn dụng Nhà nước). Cỏc chủ thể cú nghĩa vụ đúng gúp cỏc khoản thu vào Ngõn sỏch Nhà nước do phỏp luật quy định khụng được Nhà nước hoàn trả trực tiếp. Ngược lại cỏc chủ thể được hưởng thụ cỏc khoản chi Ngõn sỏch Nhà nước cũng khụng phải hoàn trả lại số tiền mà Nhà nước đó chi. Đõy là cơ sở khỏch quan cho hiện tượng trốn lậu cỏc khoản thu nộp Ngõn sỏch Nhà nước và thất thoỏt, lóng phớ, kộm hiệu quả chi Ngõn sỏch Nhà nước mà trong quản lý Ngõn sỏch Nhà nước phải cú biện phỏp khắc phục. Quan hệ phõn phối của quỹ BHXH vừa mang tớnh chất hoàn trả, vừa mang tớnh chất khụng hoàn trả. Việc hoàn trả khụng biết trước chớnh xỏc về quy mụ, thời gian và khụng gian, thường mức hoàn trả lớn hơn nhiều lần so với phớ bảo hiểm đúng gúp (nú mang tớnh chất xó hội, tớnh chất cộng đồng). Đặc điểm này đó chi phối đến quỏ trỡnh quản lý hoạt động BHXH.
 • 33
Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation

Phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh của Tổng cụng ty Hàng khụng Việt Nam – Vietnam Airlines Coporation

trỡ năng lực theo các Chung co khai thác tàu bay (AOC) đó cấp, tiếp tục xõy dựng năng lực để được cấp AOC làm điều kiện tiến quyết cho việc chuyển từ khai thác tàu bay theo hỡnh thức thuê ướt sang hỡnh thức thuờ khụ. Cho đến nay, Vietnam Airlines đó được cấp AOC khai thác các loại tàu bay B777,B767,A320/321, ATR72,F70 và đang có kế hoạch để xin cấp AOC đối với loại tàu bay A330 trong năm 2006. Pacific Airlines đó được cấp AOC khai thác loại máy bay A320 và đang trong giai đoạn xin cấp AOC đối với loại tàu bay B737 trong năm 2005 để chuyển sang khai thác khô loại máy bay này trong giai đoạn 2006 – 2010. Công ty bay dịch vụ Việt Nam (VASCO) được cấp AOC khai thác tàu bay AN-2, B-200, đặc biệt Tổng công ty hàng không Việt Nam có định hướng chuyển giao từng bước đội bay ATR72 cho VASCO khai thác một số đường bay trong nước giúp cho công ty này thực sự trở thành một hóng hàng khụng thương mại trong tương lai gần.
 • 39
KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Phõn tích khỏc ỏp dụng đối với SD  Xem xột Bảng kờ tổng hợp số liệu về TSCĐ đầu kỳ, tăng, giảm trong kỳ và tồn cuối kỳ, bao gồm cả nguyờn giỏ và khấu hao lũy kế, phõn tớch theo từng loại và ghi nhận cỏc biến động bất thường trong kỳ;
 • 39
Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Hồng Đức (Số liệu năm 2011).doc

Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Hồng Đức (Số liệu năm 2011).doc

Bỏo cỏo tài chớnh là tài liệu chủ yếu dựng để phõn tớch tỡnh hỡnh tài chớnh doanh nghiệp vỡ nú phản ỏnh một cỏch tổng hợp nhất về tỡnh hỡnh cụng sự, nguồn vốn, tài sản cỏc chỉ tiờu về tỡ[r]
 • 42
PHÂN TỚCH TỠNH HỠNH TÀI CHỚNH CỦA TỔNG CỤNG TY CHỐ VIỆT NAM.

PHÂN TỚCH TỠNH HỠNH TÀI CHỚNH CỦA TỔNG CỤNG TY CHỐ VIỆT NAM.

phần II của luận văn. V / Cơ sở nguồn tài liệu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Tài liệu quan trọng nhất đợc sử dụng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là các báo cáo tài chính nh : Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lu chuyển tiền tệ và tình hình cụ thể của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là những báo cáo đợc trình bày hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành vốn, tình hình tài chính, cũng nh kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 46
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

doanh nghiệp phỏt triển sản xuất kinh doanh và hướng cỏc hoạt động kinh tế của cỏc doanh nghiệp đi theo quỹ đạo của kế hoạch vĩ mụ. Bởi vậy, nú cú ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. - Tiến bộ của khoa học cụng nghệ: Trong thời đại ngày nay, trỡnh độ tiến bộ khoa học cụng nghệ cũng cú ảnh hưởng tới sự phỏt triển của doanh nghiệp núi chung cũng như hiệu quả sử dụng VLĐ núi riờng. Vỡ vậy, doanh nghiệp phải quan tõm đến việc ỏp dụng cỏc thành tựu khoa học, kỹ thuật vào quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh nhằm hiện đại hoỏ trang thiết bị nõng cao chất lượng, đổi mới sản phẩm. Nếu doanh nghiệp khụng tiếp cận kịp thời với sự tiến bộ của khoa học, cụng nghệ để đổi mới trong thiết bị, sản phẩm thỡ sẽ cú nguy cơ dẫn doanh nghiệp tới tỡnh trạng làm ăn thua lỗ do sản phẩm làm ra khụng cũn thớch ứng, phự hợp với nhu cầu thị trường nữa.
 • 68
BÁO CÁO Y HỌC:

BÁO CÁO Y HỌC: "ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP QUA HÌNH ẢNH X QUANG VÀ CT" POTX

Số chuyên đề hinh tháI học chào mừng 60 năm ngày truyền thống học viện quân y tạp chí y - d-ợc học quân sự số 1-2009 71 * Độ di lệch sang bờn: khỏc với góy cột sống thắt lưng trong lụ nghiờn cứu này ớt thấy di lệch sang bờn trờn hỡnh ảnh X quang thẳng.
 • 15
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

Thực hiện đề tài này với mục đớch dựa vào tỡnh hỡnh thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty để phõn tớch, đỏnh giỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty trờn cơ sở[r]
 • 24
58 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI

58 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM VỀ LOẠI HỠNH DỊCH VỤ_ Cụng ty cung cấp hàng loạt cỏc dịch vụ tài chớnh như là: kiểm toỏn bỏo cỏo tài chớnh, xõy dựng cơ bản, xỏc định giỏ trị doanh nghiệp, tư vấn, đào đạo… cú c[r]
 • 28
TÓM TẮT LUÂN ÁN TIẾN SĨ: PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM DO NỮ GIỚI THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUÂN ÁN TIẾN SĨ: PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM DO NỮ GIỚI THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM

Trờn cơ sở nghiờn cứu làm rừ tỡnh hỡnh tội phạm do nữ giới thực hiện, nguyờn nhõn của tội phạm do nữ giới thực hiện và dự bỏo tỡnh hỡnh tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam đến năm 2020, luận ỏn đó đưa ra cỏc biện phỏp để phũng ngừa đối với tội phạm do nữ giới thực hiện trong những năm tiếp theo. Cỏc biện phỏp này nhằm loại trừ hoặc hạn chế nguyờn nhõn của tội phạm do nữ giới thực hiện. Trong đú cú một số biện phỏp quan trọng như: Phỏt triển kinh tế tạo việc làm để cú thu nhập ổn định cho lao động nữ; hạn chế cỏc tệ nạn xó hội như ma tỳy, mại dõm, cờ bạc; đấu tranh chống bất bỡnh đẳng giới; tăng cường quản lớ đối tượng nữ cú nguy cơ phạm tội cao (người nghiện cỏc chất ma tỳy và người cú tiền ỏn tiền sự); nõng cao hiệu quả cụng tỏc cải tạo và tỏi hũa nhập cộng đồng đối với phạm nhõn nữ.
 • 14
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN NÚI HỒNG VVMI

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN NÚI HỒNG VVMI

Tiền và cỏc khoản tương đương tiền : Về cuối năm giảm so với đầu năm, cụ thể tiền mặt ở cuối năm tăng 2 tỷ so với đầu năm với tỷ lệ tăng là 32%. Nhưng cỏc khoản tương đương tiền ở cuối năm khụng cú trong khi đầu năm cỏc khoản tương đương tiền là 6 tỷ. Điều này đó làm giảm dự trữ vốn bằng tiền, cụng ty đó dựng tiền mua sắm nguyờn vật liệu như ( gỗ lũ, thuốc nổ, sắt thộp chống lũ, thu mua than, …), mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phớ sử dụng vốn vay. Trong điều kiện lói suất vay vốn hiện nay đang ở mức cao thỡ việc sử dụng vốn bằng tiền cho mua sắm tài sản, nguyờn vật liệu cú thể được đỏnh giỏ là hợp lý. Tuy nhiờn, vốn bằng tiền giảm nhanh sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toỏn nhanh của doanh nghiệp đối với cỏc khoản nợ đến hạn. Vỡ vậy yờu cầu đặt ra đú là cụng ty cần cú chớnh sỏch dự trữ tiền hợp lý để cú thể đỏp ứng được nhu cầu thanh toỏn khi cần thiết.
 • 77
CTN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CTN - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1. í kiến kiểm toỏn: Theo ý kiến của chỳng tụi, Bỏo cỏo tài chớnh đó phản ỏnh trung thực và hợp lý trờn cỏc khớa cạnh trọng yếu tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty Cổ phần Xõy dựng Cụng trỡnh ngầm tại ngày 31 thỏng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tỡnh hỡnh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chớnh kết thỳc ngày 31 thỏng 12 năm 2015, phự hợp với Chuẩn mực kế toỏn, Chế độ kế toỏn doanh nghiệp Việt Nam và cỏc quy định phỏp lý cú liờn quan đến việc lập và trỡnh bày bỏo cỏo tài chớnh.
 • 18
BÁO CÁO: KINH TẾ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PDF

BÁO CÁO: KINH TẾ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PDF

Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý cụng ty, cú toàn quyền nhõn danh cụng ty để quyết định, thực hiện cỏc quyền và nghĩa vụ của cụng ty khụng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đụng. Giỏm đốc cụng ty : Chịu trỏch nhiệm về cỏc mặt hoạt động của cụng ty trước Hội đồng quản trị và phỏp luật hiện hành; Chịu trỏch nhiệm về cụng tỏc đối ngoại; Là người quyết định cỏc chủ trương, chớnh sỏch, mục tiờu chiến lược của cụng ty; Phờ duyệt tất cả cỏc quy định ỏp dụng trong nội bộ cụng ty; Giỏm sỏt và kiểm tra tất cả cỏc hoạt động về sản xuất kinh doanh, đầu tư của cụng ty; Đề xuất cỏc chiến lược kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng thành viờn; Phỏt triển thị trường tiờu thụ sản phẩm trong khu vực và trờn thế giới; Trực tiếp ký. cỏc hợp đồng; Quyết định toàn bộ giỏ cả mua bỏn hàng húa vật tư thiết bị; Quyết định ngõn sỏch hoạt động cho cỏc đơn vị và cỏc ph.ng ban cụ thể trong cụng ty theo kế hoạch phỏt triển do hội đồng thành viờn phờ duyệt; Quyết định cỏc chỉ tiờu về tài chớnh; Giỏm sỏt toàn bộ hệ thống hoạt động trong cụng ty.
 • 47
BÁO CÁO QUÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG NĂM 2010 PPTX

BÁO CÁO QUÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG NĂM 2010 PPTX

- Cỏc kho ả n đầ u t ư ng ắ n h ạ n, dài h ạ n khỏc ; - Ph ươ ng phỏp l ậ p d ự phũng gi ả m giỏ đầ u t ư ng ắ n h ạ n, dài h ạ n . 6 Nguyờn t ắ c ghi nh ậ n và v ố n hoỏ cỏc kho ả n chi phớ đ i vay : Nguyờn t ắ c ghi nh ậ n chi phớ đ i vay: ghi nh ậ n vào chi phớ s ả n xu ấ t kinh doanh trong k ỳ khi phỏt sinh. - T ỷ l ệ v ố n hoỏ đượ c s ử d ụ ng để xỏc đị nh chi phớ đ i vay đượ c v ố n hoỏ trong k ỳ ;
 • 42

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ