0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Về đỏnh giỏ hàng hoỏ

BG: TIỀN TỆ TÀI CHÍNH- CHƯƠNG 1

BG: TIỀN TỆ TÀI CHÍNH- CHƯƠNG 1

07/19/14 55 Tài chớnh - Cụng cụ phõn phối sản phẩm QD Quỹ tiền tệ là cụng cụ cú tớnh mục đớch trong thực hiện chức năng của nhà nước Thụng qua phõn phối tài chớnh, cỏc quan hệ tớch luỹ – tiờu dựng được xỏc lập Phõn phối tài chớnh là đũn bẩy kớch thớch và điều chỉnh cỏc quan hệ kinh tế Quan hệ tài chớnh gúp phần ổn định tiền tệ, giỏ cả, sức mua...
 • 59
Thẩm định quy trình bào chế viên nén glipizid giải phóng kéo dài ở quy mô 10 000 viên

Thẩm định quy trình bào chế viên nén glipizid giải phóng kéo dài ở quy mô 10 000 viên

Nguyờn liệu bào chế cú ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng sản phẩm và ảnh hƣởng trực tiếp đến mức độ hoàn thiện của quy trỡnh sản xuất. Trong thực tế nghiờn cứu chỳng tụi đó gặp những vấn đề về nguyờn liệu nhƣ sau: +Nguyờn liệu tham gia cú đặc tớnh hỳt ẩm nhƣ HPMC K100LV, HPMC K4M đƣợc sử dụng với một lƣợng lớn, nếu khụng kiểm soỏt và chỳ ý đến việc trỏnh ẩm cho nguyờn liệu thỡ dễ dẫn đến ảnh hƣởng đến độ ổn định của sản phẩm, hoặc gõy sai sút ngay từ giai đoạn chuẩn bị dƣợc chất, tỏ dƣợc khụng đỳng lƣợng cần thiết, làm cho viờn đƣợc bào chế thực tế khụng đỳng với cụng thức, ảnh hƣởng đến kết quả nghiờn cứu. Cũng chớnh vỡ đặc tớnh hỳt ẩm này, khi chỳng tụi tiến hành bào chế viờn trờn quy mụ 1000 viờn/lụ, sau đú tiến hành bảo quản viờn trong cỏc tỳi thiếc, ở điều kiện thực tế phũng thớ nghiệm, sau 1 thỏng đỏnh giỏ lại khả năng giải phúng dƣợc chất thỡ nhận thấy cú sự thay đổi trong quỏ trỡnh giải phúng dƣợc chất. Để hạn chế khả năng hỳt ẩm của viờn, chỳng tụi tiếp tục nghiờn cứu để xõy dựng cụng thức màng bao bảo vệ và quy trỡnh bao cho viờn nộn glipizid đó bào chế. Cụng thức màng bao đƣợc xõy dựng dựa trờn những khảo sỏt về ảnh hƣởng của thụng số bao (nhiệt độ bao, tốc độ phun dịch, ỏp suỏt khớ phun, % khụng khớ thổi vào buồng bao, tốc độ rung, thời gian bao) và ảnh hƣởng của một loạt tỏ dƣợc bao. Đối với cụng thức này yờu cầu phải đảm bảo viờn vẫn đạt cỏc tiờu chuẩn về độ hũa tan, hỡnh thức, độ cứng. Mức độ tăng khối lƣợng đƣợc xỏc định là 6%. Thẩm định quy trỡnh bao đối với quy mụ pilot nhận thấy viờn bào chế đƣợc sau khi bao đạt cỏc tiờu chuẩn đó đề xuất, cú khả năng chống ẩm tốt.
 • 114
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOỎN HÀNG HOỎ VÀ TIỜU THỤ HÀNG HOỎ TẠI CỎC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOỎN HÀNG HOỎ VÀ TIỜU THỤ HÀNG HOỎ TẠI CỎC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

Có thể khẳng định rằng hàng hoá có một vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các DNTM. Do đó việc tập trung quản lý một cách chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ thu mua, dự trữ đến tiêu thụ, trên tất cả các mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả… là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản, xác định giá vốn hàng bán, giá bán hàng hoá, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận… cho doanh nghiệp.
 • 34
BÀI GIẢNG KE HOACH DAY HOC 12 THEO MAU MOI

BÀI GIẢNG KE HOACH DAY HOC 12 THEO MAU MOI

PPDH: +Cõu hỏi phỏt vấn. +Lưu ý một số vấn đề về an toàn trong Phiếu học tập Phiếu trả lời trắc nghiệm. Bài tập vận dụng tự luận. Phiếu học tập. Phiếu trả lời trắc nghiệm. Bài tập tự luận. Phiếu ghi chộp kết quả đạt được.
 • 22
giao an lop 3 tuan 12

giao an lop 3 tuan 12

- Đi chậm xung quanh vũng trũn vỗ tay và hỏt - Giỏo viờn nhận xột đỏnh giỏ tiết học - Dặn về nhà thực hiện lại cỏc động tỏc đó học của bài thể dục.. - Nhận xột đỏnh giỏ.[r]
 • 26
NGOC VAD TUAN 29

NGOC VAD TUAN 29

-Tranh, ảnh t liệu về cuộc bầu cử và kì họp Quốc hội khoá VI, năm 1976. III/ Các hoạt động dạy học: 1-Kiểm tra bài cũ: - Sự kiện quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập diến ra nh thế nào? - Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30-4-1975?
 • 33
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2  NGUYỄN THỊ HÀ

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2 NGUYỄN THỊ HÀ

THUẾ GIỎ TRỊ GIA TĂNG._ - Thuế giỏ trị gia tăng là thuế tớnh trờn khoản giỏ trị tăng thờm của hàng hoỏ, dịch vụ phỏt sinh trong quỏ trỡnh từ sản xuất, lưu thụng đến tiờu dựng - Đối tượng[r]
 • 39
TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ ĐỐI VỚI DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ ĐỐI VỚI DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

toàn cầu húa kinh tế với toun cCu hóa chính trb trong giai đo'n nuy. Sự chuyển dịch cỏc dũng FDI theo khu vực địa lý như trờn là kết quả trực tiếp của tiến trỡnh tự do hoỏ, tư nhõn hoỏ và phi điều tiết đó diễn ra ở cỏc nền kinh tế đang chuyển đổi vào cuối những năm 1980. Ở những quốc gia này, khi nền kinh tế thị trường dần cú chỗ đứng thay cho một nền kinh tế kế hoạch húa - tập trung, bàn tay vụ hỡnh của thị trường đó gúp phần vào việc huy động cỏc nguồn lực cho sản xuất một cỏch hiệu quả hơn, trong đú cú nguồn vốn FDI. Điều này phản ỏnh bản chất của việc xuất khẩu tư bản và tự do hoỏ thương mại là nhằm đạt lợi nhuận cao hơn. Trờn nguyờn tắc này, cỏc nước tư bản phỏt triển, với thế mạnh là khoa học cụng nghệ, với đội quõn cỏc cụng ty xuyờn quốc gia hựng mạnh và cỏc chi nhỏnh, với sự trợ giỳp của hàng loạt cỏc thể chế kinh tế, thương mại, cỏc thiết chế tài chớnh, cỏc liờn kết, hiệp ước kinh tế khu vực và quốc tế, đó mở rộng phạm vi hoạt động của mỡnh ra ngoài biờn giới quốc gia.
 • 209
BÀI 6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC PDF

BÀI 6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC PDF

 Tiờu chuẩn khụng rừ ràng  Lỗi thiờn kiến: lónh đạo cú xu hướng đỏnh giỏ nhõn viờn chỉ dựa vào một yếu tố, một đặc điểm nào đú nổi trội của nhõn viờn  Xu hướng thỏi quỏ: xu hướng đỏnh giỏ tất cả nhõn viờn đều theo
 • 43
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG  TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH TẾ HỒNG HÀ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH TẾ HỒNG HÀ

MẶT KHỎC MỤC ĐỚCH SỬ DỤNG THỤNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CỎC BỘ PHẬN NÀY LÀ XEM XỘT ĐỎNH GIỎ HOẠT ĐỘNG THEO TỪNG THỎNG ĐỂĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CHO HOẠT ĐỘNG BỎN HÀNG CỦA THỎNG SAU DO ĐÚ[r]
 • 44
Bo de hoa 9 ca nam

Bo de hoa 9 ca nam

b. P ----- > P 2 O 5 ----- > H 3 PO 4 Cõu 7. Cho 6,5 gam kẽm vào bỡnh dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric (4 điểm) a. Viết phương trỡnh phản ứng hoỏ học xảy ra b. Sau phản ứng chất nào cũn dư ? Khối lượng chất cũn dư là bao nhiờu gam ? c. Tớnh thể tớch khớ hiđro thu được (đktc)
 • 47
Tài liệu HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH NHÀ TRƯỜNG

Tài liệu HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH NHÀ TRƯỜNG

Vào cuối năm 1970 khụng quõn Mỹ tạm ngừng đỏnh phỏ miền Bắc để vào đàm phỏn hội nghị Pari. Đõy là điều kiện cho cỏc chỏu ra tắm nắng sau một thời gian học dưới hầm. Đầu năm 1970-1971 bằng trường tranh vỏch đất 3 phũng học được lắp dựng trờn một lụ đất quang đóng bờn bờ hồ Tiền phong thơ mộng. Ba lớp học gồm cú 54 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 do thầy Nguyễn Khắc Ban và 2 cụ giỏo trực tiếp giảng dạy. Năm 1972 cuộc đọ sức ở hội nghị Pari khụng thành cụng đế quốc Mỹ đẩy chiến tranh đỏnh phỏ bằng khụng quõn lờn đến cực điểm. Nụng trường 20/ 4 lỳc bấy giờ trở thành mục tiờu lớn, hàng chục trận B52 rải thảm lờn địa hỡnh dõn cư. sản xuất phải đỡnh chỉ. Sự nghiệp giỏo dục cũng bắt đầu tạm ngừng từ đú.
 • 42
GIÁN ÁN HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH NHÀ TRƯỜNG

GIÁN ÁN HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH NHÀ TRƯỜNG

Vào cuối năm 1970 khụng quõn Mỹ tạm ngừng đỏnh phỏ miền Bắc để vào đàm phỏn hội nghị Pari. Đõy là điều kiện cho cỏc chỏu ra tắm nắng sau một thời gian học dưới hầm. Đầu năm 1970-1971 bằng trường tranh vỏch đất 3 phũng học được lắp dựng trờn một lụ đất quang đóng bờn bờ hồ Tiền phong thơ mộng. Ba lớp học gồm cú 54 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 do thầy Nguyễn Khắc Ban và 2 cụ giỏo trực tiếp giảng dạy. Năm 1972 cuộc đọ sức ở hội nghị Pari khụng thành cụng đế quốc Mỹ đẩy chiến tranh đỏnh phỏ bằng khụng quõn lờn đến cực điểm. Nụng trường 20/ 4 lỳc bấy giờ trở thành mục tiờu lớn, hàng chục trận B52 rải thảm lờn địa hỡnh dõn cư. sản xuất phải đỡnh chỉ. Sự nghiệp giỏo dục cũng bắt đầu tạm ngừng từ đú.
 • 42
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TM LONG KHÁNH

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TM LONG KHÁNH

Vốn điều lệ: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn) Với sự định hướng đỳng đắn và mục tiờu phấn đấu khụng ngừng. Cụng ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Long Khỏnh chỉ với hơn 5 năm đi vào hoạt động đú khẳng định đựơc vị trớ của mỡnh trong lĩnh vực cung cấp cỏc thiết bị và linh kiện mỏy văn phũng. Cựng với đú, nhờ tinh chuyờn nghiệp cao trong kinh doanh, chế độ bảo hành trực tiếp và hỗ trợ kỹ thuật ở mức tối đa nờn những mặt hàng ma cụng ty phõn phối đều đạt chất lượng cao và được khỏch hàng tin tưởng
 • 33
BÁO CÁO TÀI CHINH DOANH NGHIỆP 2008

BÁO CÁO TÀI CHINH DOANH NGHIỆP 2008

06. Thuế và cỏc khoản phải nộp Nhà nước: Cuối năm Đầu năm - Thuế giỏ trị gia tăng phải nộp - Thuế tiờu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cỏ nhõn - Thuế tài nguyờn - Thuế nhà đất, tiền nhà đất - Cỏc loại thuế khỏc - Phớ, lệ phớ và cỏc khoản phải nộp khỏc .....
 • 14
Bài tập về luật chương 3 ppt

Bài tập về luật chương 3 ppt

+ Hạt rời được xử lý bằng Anti Caking - Đơn giỏ 178 USD/MT, CIF Hải phũng theo Incoterm 2000 - Số lượng: 10.000 MT (dung sai 1%) - Thời gian giao hàng trong thỏng 9/2005, giao một lần, khụng chuyển tải - Thanh toỏn bằng L/C khụng huỷ ngang, người thụ hưởng là bờn bỏn
 • 1
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐỒ THỊ PPS

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐỒ THỊ PPS

- Ga c ả ng: là n ơ i cú 1 kh ố i l ượ ng hàng hoỏ t ươ ng đố i l ớ n, yờu c ầ c b ố c d ỡ ph ả i nhanh chúng. V ề hỡnh th ứ c : - Ga xuyờn: cú tuy ế n đườ ng s ắ t chớnh đ i qua khu v ự c ga, thu ậ n l ợ i cho v ậ n hành c ủ a đườ ng s ắ t nh ư ng cú nh ượ c đ i ể m là ở xa trung tõm đ ụ th ị vỡ tuy ế n đườ ng s ắ t chớnh th ườ ng ph ả i b ố trớ ở ngoài rỡa đ ụ th ị
 • 72
CHƯƠNG 4 TÁI SẢN XUẤT VỐN GIÁ THÀNH TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 4 TÁI SẢN XUẤT VỐN GIÁ THÀNH TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

 Tư bản lưu động (c 2 + v): là bộ phận của vốn sản xuất khi tham gia vào quỏ trỡnh sản xuất, giỏ trị của nú di chuyển toàn bộ vào sản phẩm mới sau quỏ trỡnh sản xuất  Tư bản lưu động bao gồm nguyờn nhiờn, vật liệu, giỏ trị sức lao động và cỏc thiết bị sử dụng khụng lõu bền. MỨC TÍNH KHẤU HAO
 • 44
Tập huấn CBQL tiểu học 2010-2011

Tập huấn CBQL tiểu học 2010-2011

2. Tập trung chỉ đạo dạy học và đỏnh giỏ theo chuẩn KT,KN + Tập trung bồi dưỡng quản lý nhà trường, bồi dưỡng đội ngũ về nhận thức và kĩ năng quản lý dạy học, đỏnh giỏ theo chuẩn, tự chủ trong kế hoạch dạy học và linh hoạt trong tổ chức dạy học;
 • 37
GAĐT văn 11 thi GVDG cấp tỉnh - GDTX

GAĐT văn 11 thi GVDG cấp tỉnh - GDTX

í nghĩa đặc biệt của việc đỏnh giỏ trong bài điếu văn _Ba cống hiến vĩ đại của Cỏc Mỏc_ của Ăng-ghen là: A.. Sự đỏnh giỏ của đối thủ về một vĩ nhõn.[r]
 • 16
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

_THUẾ_ _GTGT _ _|ĐẦU RA_ _=_ _GIỎ TỚNH THUẾ CỦA _ _HÀNG HOỎ, DỊCH VỤ _ _CHỊU THUẾ BỎN RA_ _X_ _THUẾ SUẤT THUẾ GTGT _ _CỦA HÀNG HOỎ, _ _DỊCH VỤ ĐÚ_ TRANG 11 * Phương phỏp tớnh trực tiếp t[r]
 • 38
GIÁO TRÌNH: KỸ THUẬT NGIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG DOC

GIÁO TRÌNH: KỸ THUẬT NGIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG DOC

- Ngõn phi ếu: Trị giỏ cao hơn nhưng cú hạn. - Sộc: do người mua phỏt hành cho ngõn hàng để trả cho người bỏn.Tuy nhi ờn người bỏn khụng ki ểm tra được người mua c ũn ti ền trong t ài kho ản hay khụng. - Ti ền điện tử: cú thể lấy được tiền ở mọi nơi, mọi lỳc nhưng thường chịu chi phớ đắt
 • 49
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG

Hoạt động này trong quỏ trỡnh phỏt triển nền kinh tế hàng hoỏ nhiều thành phần đũi hỏi phải tuõn theo cỏc quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoỏ như quy luật giỏ trị, quy luật cung cầu, [r]
 • 31
KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂU CƠ CHỨNG TỪ GHI SỔ  KO LÝ LUẬN

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂU CƠ CHỨNG TỪ GHI SỔ KO LÝ LUẬN

Hoạt động này trong quỏ trỡnh phỏt triển nền kinh tế hàng hoỏ nhiều thành phần đũi hỏi phải tuõn theo cỏc quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoỏ như quy luật giỏ trị, quy luật cung cầu, [r]
 • 31
YÊN LẠC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ 1996  2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

YÊN LẠC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ 1996 2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

- Cuốn _“Lịch sử Đảng bộ huyện Yờn Lạc 1930 - 2005”_ của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yờn Lạc biờn soạn đó đỏnh giỏ thực trạng kinh tế - xó hội - văn hoỏ, khẳng định những thành tựu, nhữn[r]
 • 90
BÀI SOẠN TÓM LƯỢC MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LỚP ĐẠI HỌC TỪ XA PDF

BÀI SOẠN TÓM LƯỢC MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LỚP ĐẠI HỌC TỪ XA PDF

ĐẶT TRONG TÕM VÀO TỚNH KHỎC TRANG 13 MỨC NHẠY CẢM VỀ GIỎ CAO KHỎC BIỆT ĐƯỢC CHẤP NHẬN Ở MỨC THẤP CHIẾN LƯỢC HÀNG HOỎ CHIẾN LƯỢC CHUYỂN HOỎ KHỎC BIỆT ĐƯỢC KH CHẤP NHẬN CAO CHIỀN LƯỢC HỖN [r]
 • 21
HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH MUA MẶT HÀNG NÔNG SẢN CAFE HỒ TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH MUA MẶT HÀNG NÔNG SẢN CAFE HỒ TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

2.2.1.4. Kết quả kinh doanh của cụng ty từ năm 2007-2009 và tổng quan tỡnh hỡnh mua mặt hàng nụng sản (cafe, hồ tiờu). Qua bảng số liệu trờn ta thấy: Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2008 là cao nhất đạt 107.9% so với năm 2007, năm 2009 chỉ đạt 88.11% so với năm 2008. Trong đú cụng ty chủ yếu xuất khẩu, khối lượng nhập khẩu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhiều so với hoạt động xuất khẩu.Cụ thể tỷ lệ giữa xuất khẩu và nhập khẩu năm 2007 là 12 lần, năm 2008 là 8,8 lần và năm 2009 là 6,1 lần. Năm 2008 do cụng ty hạn chế tối đa việc đầu cơ tớch trữ hàng húa, ban giỏm đốc cú định hướng chiến lược đỳng đắn đó giỳp cụng ty vượt qua những diễn biến đầy khú khăn của thị trường với kim ngạch đạt 106,7%, doanh thu đạt 127,7%, lợi nhuận chỉ đạt 96% so với kế hoạch 2007. Năm 2009 cụng ty khụng đạt được cỏc chỉ tiờu kế hoạch đặt ra về kim ngạch và doanh thu do cụng ty chuyển hướng chỳ trọng sang việc đầu tư xõy dựng cỏc nhà mỏy sản xuất cụng xuất lớn trước tỡnh hỡnh giỏ cả một số hàng nụng sản xuất khẩu quỏ lớn. Tuy khụng đạt được chỉ tiờu về kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu nhưng lợi nhuận thu được trước thuế của cụng ty vẫn cao hơn năm trước. Năm 2007, 2008 cụng ty thuộc diện miễn giảm thuế 100% nờn lợi nhuận trước thuế và sau thuế khụng thay đổi do, năm 2009 cụng ty chỉ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp do cụng ty bắt đầu cổ phần húa kể từ ngày 01/07/2006 đỳng thời gian nhà nước và tổng cục thuế ban hành chớnh sỏch ưu đói trờn.
 • 45
ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ

ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ

ĐỎNH GIỎ KINH TẾ VĨ MỤ TRANG 10 VỊ TRỚ CỦA ĐỎNH GIỎ KINH TẾ TRONG “CHU KỲ ĐỎNH GIỎ” Đỏnh giỏ nhu cầu Lập kế hoạch cho chương trỡnh Triển khai chương trỡnh Đỏnh giỏ quỏ trỡnh _ĐỎNH GIỎ _ [r]
 • 14
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

+ Về quy cỏch, phẩm chất hàng xuất bỏn: Trước khi nhập kho, hàng hoỏ phải được kiểm tra một cỏch nghiờm ngặt về chất lượng và quy cỏch, kiờn quyết khụng cho nhập kho những hàng hoỏ khụng đạt yờu cầu (quỏ hạn sử dụng). + Về giỏ bỏn: Để thu hỳt được khỏch hàng, Cụng ty nờn cú một chớnh sỏch giỏ cả hết sức linh hoạt. Giỏ bỏn được xỏc định trờn 3 căn cứ: Giỏ mua hàng hoỏ nhập kho, giỏ cả thị trường và mối quan hệ giữa khỏch hàng với Cụng ty. Cụng ty cần thực hiện chiết khấu thương mại đối với khỏch hàng mua thường xuyờn, mua với khối lượng lớn, với khỏch hàng ở tỉnh xa về hoặc với khỏch hàng mua thanh toỏn ngay. Phần giảm giỏ này, Cụng ty cú thể thực hiện trờn hoỏ đơn hoặc cuối mỗi chu kỳ kinh doanh, sau khi xem xột toàn bộ số khỏch hàng mua trong kỳ để quyết định giảm giỏ cho những khỏch hàng mua nhiều với tỷ lệ từ 1% đến 2% trờn tổng số doanh số bỏn cả năm cho khỏch hàng đú. Qua giảm giỏ chiết khấu, hồi khấu về thỏi độ phục vụ khỏch hàng của nhõn viờn mà uy tớn của Cụng ty với cỏc bạn hàng ngày càng được nõng cao.
 • 45
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

- Kết cấu: Bờn nợ: Trị giỏ hàng bỏn bị trả lại, khoản giảm giỏ hàng bỏn đó chấp nhận trờn khối lượng sản phẩm, hàng hoỏ, dịch vụ đó bỏn nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toỏn; - Số thuế tiờu [r]
 • 49
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN THPT TRIỆU SƠN

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN THPT TRIỆU SƠN

4.Đối với việc kiểm tra định kỳ. a. Tổ chức tốt khõu ra đề, coi và chấm kiểm tra thi: Để việc kiểm tra đỏnh giỏ cú hiệu quả cao thỡ cần thiết phải chỳ ý đến khõu ra đề. Đề kiểm tra khụng chỉ phự hợp với mức độ đạt được cỏc mục tiờu trong dạy học lịch sử mà cũn phải đo được toàn diện kiến thức lịch sử của học sinh. Nếu đề ra dễ quỏ hoặc khú quỏ, giỏo viờn sẽ khụng đỏnh giỏ đỳng trỡnh độ học sinh, gõy tõm lý chủ quan, chỏn nản đối với cỏc em. Muốn làm tốt cụng việc này, giỏo viờn phải xỏc định được tiờu chớ cần đạt về cỏc mặt (kiến thức, tỡnh cảm, kỹ năng ) cho từng bài, từng chương, từng giai đoạn lịch sử, nắm vững yờu cầu của việc kiểm tra đỏnh giỏ trong đú quan trọng là độ tin cậy và tớnh giỏ trị. Muốn vậy, khi ra đề kiểm tra, nhất thiết giỏo viờn phải thực hiện đầy đủ cỏc bước biờn soạn đề kiểm tra theo ma trận.
 • 20
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG CẦU TÀI LỘC TỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TẠI ĐỀN BÀ CHÚA KHO (XÃ VŨ NINH  THÀNH PHỐ BẮC NINH TỈNH BẮC NINH) VÀ HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG CẦU TÀI LỘC TỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TẠI ĐỀN BÀ CHÚA KHO (XÃ VŨ NINH THÀNH PHỐ BẮC NINH TỈNH BẮC NINH) VÀ HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP

đậ m b ả n s ắ c ph ươ ng Đ ụng. Sau ngụi Đề n Bà Chỳa Kho là nhà th ờ Ch ủ t ị ch H ồ Chớ Minh đượ c xõy d ự ng n ă m 1998 để t ưở ng nh ớ đế n m ộ t v ị lónh t ụ v ĩ đạ i c ủ a dõn t ộ c Vi ệ t Nam. Đế n nay, dự tr ả i qua nh ữ ng th ă ng tr ầ m c ủ a l ị ch s ử , chi ế n tranh tàn phỏ, cựng nh ữ ng hi ể u bi ế t khỏc nhau c ủ a ng ườ i dõn thỡ tớn ng ưỡ ng v ề Bà Chỳa Kho v ẫ n gi ữ nguyờn giỏ tr ị . Nú là mún ă n tinh th ầ n khụng th ể thi ế u đượ c trong đờ i s ố ng tõm linh c ủ a m ỗ i ng ườ i dõn Vi ệ t Nam. Tớn ng ưỡ ng v ề Bà Chỳa Kho t ừ lõu là ch ỗ d ự a tinh th ầ n cho dõn làng Cụ M ễ và hoà vào m ạ ch ngu ồ n tớn ng ưỡ ng dõn t ộ c.
 • 41
KHẢO NGHIỆM SẢN XUẤT CÁC DÒNG THUỐC LÁ BS2 VÀ BS3 KHÁNG BỆNH KHẢM LÁ TM

KHẢO NGHIỆM SẢN XUẤT CÁC DÒNG THUỐC LÁ BS2 VÀ BS3 KHÁNG BỆNH KHẢM LÁ TM

* Ghi chỳ: - Số liệu được tớnh bỡnh quõn của 3 ruộng trồng cho mỗi giống. - NST: ngày sau trồng 2.3. Đ ỏnh giỏ cỏc ch ỉ tiờu nụng sinh h ọ c c ủ a cỏc dũng BS2, BS3 Để ch ọ n l ọ c đượ c dũng BS cú n ă ng su ấ t cao h ơ n và ch ấ t l ượ ng khụng thua kộm gi ố ng K326, chỳng tụi ti ế p t ụ c đ ỏnh giỏ cỏc ch ỉ tiờu nụng sinh h ọ c c ủ a hai dũng BS2, BS3 trờn đồ ng ru ộ ng.
 • 46
KHẢO NGHIỆM SẢN XUẤT CÁC DÒNG THUỐC LÁ BS2 VÀ BS3 KHÁNG BỆNH KHẢM LÁ TMV

KHẢO NGHIỆM SẢN XUẤT CÁC DÒNG THUỐC LÁ BS2 VÀ BS3 KHÁNG BỆNH KHẢM LÁ TMV

* Ghi chỳ: - Số liệu được tớnh bỡnh quõn của 3 ruộng trồng cho mỗi giống. - NST: ngày sau trồng 2.3. Đ ỏnh giỏ cỏc ch ỉ tiờu nụng sinh h ọ c c ủ a cỏc dũng BS2, BS3 Để ch ọ n l ọ c đượ c dũng BS cú n ă ng su ấ t cao h ơ n và ch ấ t l ượ ng khụng thua kộm gi ố ng K326, chỳng tụi ti ế p t ụ c đ ỏnh giỏ cỏc ch ỉ tiờu nụng sinh h ọ c c ủ a hai dũng BS2, BS3 trờn đồ ng ru ộ ng.
 • 46
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VEN BIỂN POTX

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VEN BIỂN POTX

Chương 1. Mụ tả dự ỏn nuụi trồng thủy sản M ụ c đ ớch Ph ầ n này ph ả i cung c ấ p đầ y đủ cỏc thụng tin c ầ n thi ế t v ề d ự ỏn nuụi tr ồ ng thu ỷ s ả n, bao g ồ m quy mụ, đị a đ i ể m, thi ế t k ế , cụng ngh ệ , loài nuụi,v.v, m ộ t cỏch đầ y đủ và chi ti ế t v ề d ư ỏn nuụi tr ồ ng thu ỷ s ả n. Đ õy là b ướ c đầ u tiờn trong m ộ t đ ỏnh giỏ tỏc độ ng mụi tr ườ ng và là c ơ s ở cho đ ỏnh giỏ tỏc độ ng mụi tr ườ ng c ũ ng nh ư thi ế t k ế cỏc bi ệ n phỏp gi ả m thi ể u.
 • 49
ISO 9001 2015 INTERNAL AUDIT BSI

ISO 9001 2015 INTERNAL AUDIT BSI

TRANG 13 TIẾP CẬN DỰA VÀO BẰNG CHỨNG KẾT LUẬN ĐỎNH GIỎ TIN CẬY LÀ DỰA VÀO BẰNG CHỨNG VÀ CÚ KHẢ NĂNG TỎI LẬP TRONG QUỎ TRỠNH ĐỎNH GIỎ CÚ HỆ THỐNG BẰNG CHỨNG ĐỎNH GIỎ CẦN CÚ THỂ KIỂM TRA X[r]
 • 61
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

Nhỡn vào bảng phõn tớch kết quả kinh doanh năm 2010, 2011, 2012, 2013 của cụng ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn: Nhận thấy Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ, cũng như doanh thu thuần về bỏn hàng và cung cấp dịch vụ của cụng ty cú sự biến động rừ qua cỏc năm. Năm 2011 tăng 3.433.490 nghỡn đồng so với năm 2010, tăng 4,33%. Năm 2012 con số này giảm 24.468.236 nghỡn đồng so vơi năm 2011, giảm 29,61%. Cho thấy doanh thu bỏn hàng của cụng ty đang giảm, giảm ký kờ́t được các hợp đụ̀ng tiờu thụ sản phõ̉m làm giảm lợi nhuọ̃n kinh doanh. Doanh thu giảm làm giỏ vốn hàng bỏn giảm đó là điờ̀u đáng lo ngại cho cụng ty. Cụng ty cần cú những biện phỏp kớch cầu tiờu dựng của khỏch hàng và cỏc biện phỏp đẩy mạnh kờnh bỏn hàng nhằm tiờu thụ sản phẩm trỏnh lượng tồn kho lớn, giảm bớt được cỏc khoản chi phớ bảo quản, nhà xưởng cho việc dự trữ hàng tồn kho.
 • 68
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

THỦ TỤC CHỨNG TỪ KẾ TOỎN_ TRANG 13 mua, bỏn hàng hoỏ, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoỏ đơn, chứng từ theo quy định của phỏp luật ” a/ _Hoỏ đơn giỏ trị gia tăng_: Cỏc CSKD thuộc đối tượn[r]
 • 38
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 -TUẦN 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 -TUẦN 1

H giỏi- Kĩ năng sống- Đỏnh giỏ năng_ _lực_ + Học tập Bỏc Hồ, chỳng ta tiếp thu những cỏi đẹp, hay của văn hoỏ thế giới, đồng thời phải biết phờ phỏn cỏc tiờu cực trỏi với thuần phong mỹ [r]
 • 39
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ  TỈNH PHÚ THỌ

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ

Dưới đõy là một định nghĩa khỏ hoàn chỉnh về văn hoỏ của Trần Ngọc Thờm - tỏc giả cuốn “Cơ sở văn hoỏ Việt Nam”: “Văn hoỏ là một hệ thống hữu cơ cỏc giỏ trị vật chất và tinh thần do con [r]
 • 84

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ