0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tài chính doanh nghiệp NXB Lao Động

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN TRƯỜNG NĂM 2009

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN TRƯỜNG NĂM 2009

Qua bảng phân tích tình hình sử dụng quỹ lương ta thấy tình hình phát triển của Doanh nghiệp là rất tốt. Chỉ tiêu doanh thu và số lượng công nhân viên tăng lên cũng đồng nghĩa với việc quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2009 của Doanh nghiệp tăng lên đáng kể, tạo ra được công ăn việc làm nhiều hơn cho người lao động. Về mặt kinh tế thì việc tăng trên là rất tốt trong việc khuyến khích tăng sản lượng và năng suất lao động. Xét về mặt xã hội, nó sẽ đảm bảo thu nhập của người lao động, thuận lợi trong việc tái sản xuất sức lao động và nâng cao dần mức sống cho người lao động nhất là trong tình hình đất nước lạm phát như hiện nay. Qua đây ta thấy Doanh nghiệp cần phát huynhững thành tích đạt được trên và có biện pháp tăng tiền lương bình quân hơn nữa cho người lao động.
 • 45
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
 • 70
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 - ĐH KINH TẾ (ĐHQG HÀ NỘI)

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 - ĐH KINH TẾ (ĐHQG HÀ NỘI)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 giới thiệu tài chính doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại hình doanh nghiệp, vai trò của các nhà quản trị tài chính, mục tiêu của công ty, tài chính doanh nghiệp là gì? tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 27
Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1, 2 ThS. Nguyễn Văn Minh

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1, 2 ThS. Nguyễn Văn Minh

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 1 trình bày tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp. Các nội dung cơ bản trong bài này gồm: Các loại hình doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp là gì?, các quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 33
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 THS. ĐOÀN THỊ THU TRANG

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 THS. ĐOÀN THỊ THU TRANG

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của tài chính doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, báo cáo tài chính, thị trường tài chính, quản trị tài chính và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 14
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 THS. ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 THS. ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 tổng quan về tài chính doanh nghiệp do ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của tài chính doanh nghiệp, mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp.
 • 6
CHƯƠNG VIII: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP POT

CHƯƠNG VIII: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP POT

3 GIỚI THIỆU CHUNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ tài chính trong hoạt động của một doanh nghiệp ĐẶC TRƯNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tro[r]
 • 10
Các hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nay

Các hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nay

Các hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nayCác hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nay
 • 21
Tài chính doanh nghiệp (học viện ngân hàng0

Tài chính doanh nghiệp (học viện ngân hàng0

Tài chính doanh nghiệp là gì?Tài chính doanh nghiệp là một trong công cụ quan trọng trong hệ thống tài chính của mỗi doanh nghiệp.Tài chính doanh nghiệp sử dụng thông tin tài chính của công ty để giúp quản lý dòng tiền doanh nghiệp và phục vụ cho các hoạt động tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.Tài chính doanh nghiệp bao gồm việc đọc báo cáo tài chính và kết nối các dấu chấm giữa báo cáo lợi nhuận và lỗ. Từ đó tạo ra bảng cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ.Nếu những báo cáo chỉ ra sự thiếu hụt nguồn vốn, tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp các công cụ để lập kế hoạch chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách này lại.
 • 35
hoàn thiện, xây dựng hệ thống tiền lương , khuyến khích tài chính, phúc lợi cho người lao động tại công ty cổ phần may 10

hoàn thiện, xây dựng hệ thống tiền lương , khuyến khích tài chính, phúc lợi cho người lao động tại công ty cổ phần may 10

LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường hiện nay việc đảm bảo lợi ích vật chất và lợi ích về tinh thần cho người lao động là một nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Vì người lao động là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh, họ là những người quyết định đến sự tồn vong của mỗi doanh nghiệp. Vì thế, để tồn tại và phát triển thì mỗi doanh nghiệp cần phải có những biện pháp khuyến khích người lao động, để họ hăng hái và có trách nhiệm hơn trong công việc. Trong những biện pháp khuyến khích người lao động thì thù lao lao động giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, khuyến khích người lao động làm cho họ làm việc hiệu quả hơn, giúp nâng cao năng suất góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tận dụng hết tác dụng của thù lao lao động, đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống thù lao lao động hợp lý, và tổ chức thực hiện nó một cách tốt nhất, để nó trở thành đòn bẩy trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài các hình thức như trả lương, trả thưởng thì doanh nghiệp cần phải áp dụng thêm các hình thức khuyến khích tài chính, phụ cấp và những chính sách phúc lợi hợp lý đối với sự đóng góp của người lao động cho doanh nghiệp. Qua nghiên cứu trong những năm gần đây, Công ty cổ phần may 10 đều có những quy định mới trong hệ thống thù lao lao động nhằm hoàn thiện hơn hệ thống thù lao, góp phần đảm bảo lợi ích cho người lao động về vật chất lẫn tinh thần để họ yên tâm làm việc, hòa nhập với cộng đồng. Nhận thấy được tầm quan trọng của hệ thống thù lao trong Công ty tôi quyết định chọn đề tài: “hoàn thiện, xây dựng hệ thống tiền lương , khuyến khích tài chính, phúc lợi cho người lao động tại công ty cổ phần may 10”. Thông qua đề tài sẽ giúp tôi hiểu hơn về công tác trả thù lao lao động tại công ty cổ phần may 10, qua đó mong cùng công ty nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tại công ty.  
 • 25
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài giảng Quản trị tài chính - Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp trình bày khái niệm và đặc điểm về doanh nghiệp nói chung và từng loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp hiện hành ở Việt Nam nói riêng; các vấn đề cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp; mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp; các nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • 28
QT096

QT096

Lợi nhuận còn là nguồn tích luỹ cơ bản để tái sản xuất mở rộng, là nguồn vốn rất quan trọng để đầu t phát triển của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận sẽ có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động, có điều kiện xây dựng quỹ nh quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu t phát triển, quỹ khen thởng, phúc lợi ... điều này khuyến khích ngời lao động tích cực làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo trong lao động và gắn bó với doanh nghiệp. Nhờ vậy năng suất lao động sẽ đợc nâng cao góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp.
 • 35
Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp sẽ giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm nội dung chủ yếu, vai trò và mục tiêu của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tài chính và việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp.
 • 25
NGHIÊN CỨU RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VIÊT NAM. (LA TIẾN SĨ)

NGHIÊN CỨU RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VIÊT NAM. (LA TIẾN SĨ)

Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp công nghiệp Viêt Nam. (LA tiến sĩ)
 • 235
PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Phương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt NamPhương pháp lập và phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • 32
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – BÀI 3: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP (TS. NGUYỄN THANH HUYỀN)

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – BÀI 3: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP (TS. NGUYỄN THANH HUYỀN)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp – Bài 3: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp (TS. Nguyễn Thanh Huyền) trình bày khái niệm về đầu tư tài chính của doanh nghiệp; giá trị lí thuyết của hai loại tài sản tài chính của doanh nghiệp là cổ phiếu và trái phiếu.
 • 37
LUẬN VĂN: ẢNH HƯỞNG CỦA CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI KẾ TÓAN CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PPSX

LUẬN VĂN: ẢNH HƯỞNG CỦA CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ THAY ĐỔI KẾ TÓAN CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PPSX

• Sản phẩm có kích thước, khối lượng lớn, thời gian kiến tạo và sử dụng lâu dài. II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xây Lắp Phát triển Bưu Điện 1. Tổ chức bộ máy kế toán: Khi đã bắt đầu bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì buộc các doanh nghiệp phải có bộ máy kế toán để tổ chứ c hạch toán và quản lý đối với các hoạt động kinh tế xảy ra trong doanh nghiệp nhằm cung cấp số liệu một cách kịp thời cho các cấp lãnh đạo, cho ban giám đốc trong việc xây dựng các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán tại Công Ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu nhanh chóng, kịp thời của số liệu kế toán.
 • 60
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 HV NGÂN HÀNG

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 HV NGÂN HÀNG

Chương 1 trình bày về Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tài chính doanh nghiệp, các quyết định tài chính doanh nghiệp, nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc tổ chức tài chính doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo
 • 28
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG MỞ ĐẦU THS. ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG MỞ ĐẦU THS. ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH

Tài chính doanh doanh nghiệp là môn học tiền đề và căn bản nhằm giúp sinh viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp, làm tiền đề cho việc nghiên cứu kế toán, phân tích tình hình tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư tài chính.
 • 3
TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 90
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ XCÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ XCÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Tài chính doanh nghiệp và xcác chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • 51
BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 NGUYỄN THỊ OANH

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 1 NGUYỄN THỊ OANH

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp, mục tiêu, vai trò, nguyên tắc của quản trị tài chính doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 45
Thuế Giá trị gia tăng được hoàn lại, được giảm và thuế Giá trị gia tăng của hàng bán nội địa

Thuế Giá trị gia tăng được hoàn lại, được giảm và thuế Giá trị gia tăng của hàng bán nội địa

Trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, một doanh nghiệp muốn hoạt đông hiệu quả và trở thành người chiến thắng trên thương trường thì doanh nghiệp đó phải biết rõ mình là ai? hoạt động như thế nào? hiệu quả kinh tế và tình hình tài chính ra sao? Để làm được điều đó thì họ phải có trong tay những công cụ quản lý hữu hiệu. Một trong những công cụ đó là các thông tin trên báo cáo tài chính. Sau mỗi chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiêp phải lập báo cáo tài chính nhằm tổng hợp đánh giá một cách khái quát tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn và tình hình tài chính. Trên cơ sở những số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ đánh giá được thực trạng tình hình tài chính của mình đồng thời phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm ra những giải pháp thích hợp để khắc phục cho những kỳ kinh doanh tiếp theo. Báo cáo tài chính không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà nó còn là đối tượng quan tâm của các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, ngân hàng, người lao động... Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp dưới một góc độ khác nhau. Song tất cả đều có một mục đích chung là nắm được thực trạng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để dưa ra quyết định cuối cùng của mình.
 • 31
Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)

Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)

Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)Phân tích quản lý tài chính của Trường Đại học Lao động – Xã hội cở sở để phân bổ các nguồn lực hiệu quả. (LA tiến sĩ)
 • 113
Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Chương 2 tác giả khái quát tổng quan về công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà như quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, Ngành nghề kinh doanh, hoạt động chính. Mỗi doanh nghiệp có một đặc thù kinh doanh khác nhau do vậy giới thiệu khái quát về công ty để khi phân tích tài chính thấy rõ được đặc thù tài chính . HAIHACO với ngành nghề kinh doanh là sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm, đồ uống như bánh, kẹo, đường, sữa, cà phê, đồ uống không cồn, nước khoáng…bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại. Trong đó hoạt động chính: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh các loại bánh kẹo.Ngoài ra tác giả còn đề cập đến Các vấn đề liên quan đến tổ chức kinh doanh và cơ cấu bộ máy quản lý
 • 5
Bài giảng tài chính doanh nghiệp pot

Bài giảng tài chính doanh nghiệp pot

TRANG 1 LOG O TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÊ TRUNG HIẾU TRANG 2 NỘI DUNG Tài chính doanh nghiệp và vai trò của tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế; Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp; [r]
 • 29
ĐỀ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐẦU TƯ: QUỸ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP PPSX

ĐỀ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐẦU TƯ: QUỸ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP PPSX

ph ẩm, dịch vụ công ích m à các ho ạt động kinh doanh khác không có l ãi ho ặc l ãi ít, n ếu phân phối lợi nhuận như quy định chung m à 2 qu ỹ khen thưởng v à phúc l ợi chưa đạt được 2 tháng lương thực tế b ình quân trong n ăm của doanh nghiệp th ì được giảm m ức trích quỹ đầu tư phát triển để cho đủ 2 tháng lương. Nếu giảm to àn b ộ quỹ đầu tư phát triển m à v ẫn không đủ 2 tháng lương th ì được giảm tiếp phần lợi nhuận được
 • 16
GIÁO TRÌNH MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIÁO TRÌNH MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TRẢ TIỀN CÔNG HAY TIỀN LƯƠNG THƯỞNG PHẠT VẬT CHẤT NGƯỜI LAO ĐỘNG TRANG 9 - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ, GÓP VỐN HOẶC RÚT VỐN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÁC[r]
 • 337
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

Lời mở đầu Trong cơ chế thị trờng mở nh hiện nay, lợi nhuận là một trong những mục tiêu hàng đầu trong mọi hoạt động của Doanh nghiệp. Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế, là cái đích cuối cùng mà tất cả các Doanh nghiệp kinh doanh đều nỗ lực vơng tới. Kinh doanh có lợi nhuận Doanh nghiệp mới có điều kiện tích luỹ để tái sản xuất mở rộng, nâng cao uy tín, tầm vóc trên thị trờng cũng nh đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội, nâng cao uy tín và thế lực của mình trên thị tr- ờng cũng nh không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Vì vậy việc phân tích, đánh giá chính xác tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc tìm ra những u khuyết điểm trong quá trình kinh doanh để kịp thời tìm ra giải pháp điều chỉnh các chiến lợc kinh doanh, đề ra các biện pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh để ngày càng đạt đợc doanh thu cao, lợi nhuận tăng đang là vấn đề thờng trực của các doanh nghiệp hiện nay.
 • 36
PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH

PHỦ VỀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và[r]
 • 4
TIEU LUAN NC-TC KD

TIEU LUAN NC-TC KD

Bởi vậy trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần tính toán kỹ để sắp xếp, tổ chức lại lao động, hệ thống sản xuất, hệ thống tài chính, hệ thống phân phối và thị trường tiêu thụ… Sự sắp [r]
 • 18
Xây dưng và hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tại công ty cổ phần cao su sao vàng

Xây dưng và hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tại công ty cổ phần cao su sao vàng

Việc đảm bảo lợi ích vật chất cũng như tinh thần cho người lao động là một nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Vì người lao động là tác nhân chủ yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh, họ là người quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, để có thể tồn tại và phát triển thì cần phải có những biện pháp khuyến khích người lao động trong công việc, để họ có thể phát huy hết năng lực của mình công hiến cho doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Trong các nhân tố khuyến khích, thì thù lao lao động giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, khuyến khích người lao động và góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tận dụng hết tác dụng của thù lao lao động, đòi hỏi doanh nghiệp phải có một hệ thống thù lao lao động hợp lý, và tổ chức thực hiện nó một cách tốt nhất, để nó trở thành đòn bẩy trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài các hình thức như trả lương, trả thưởng thì doanh nghiệp cần phải áp dụng thêm các hình thức khuyến khích tài chính, phụ cấp và những chính sách phúc lợi hợp lý đối với sự đóng góp của người lao động cho doanh nghiệp.
 • 19
Tài chính doanh nghiệp và phân tích nó

Tài chính doanh nghiệp và phân tích nó

Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển được thì phải bảo đảm một tình hình tài chính vững chắc và ổn định. Muốn vậy phải phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính là nghiên cứu khám phá hoạt động tài chính đã được biểu hiện bằng con số. Cụ thể hơn , phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ mà nếu không phân tích thì các con số đó chưa có ý nghĩa lớn đối với những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là sử dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật để làm các con số nói lên thực chất của tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các quyết định của người quan tâm sẽ chính xác hơn nếu như họ nắm bắt được cơ chế hoạt động tài chính thông qua việc sử dụng thông tin của phân tích tài chính. Mặc dù việc sử dụng thông tin tài chính của một nhóm người trên những góc độ khác nhau, song phân tích tình hình tài chính cũng nhằm thoả mãn một cách duy nhất cho các đối tương quan tâm, cụ thể là:
 • 4
HÀ NỘI NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2010

HÀ NỘI NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2010

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp v[r]
 • 2
hà nội ngày 10 tháng 12 năm 2010

hà nội ngày 10 tháng 12 năm 2010

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp v[r]
 • 2
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG BỘ MÁY KẾ TOÁN_ Bộ máy kế toán của doanh nghiệp gồm có 6 người với việc phân công công việc như sau:  Giám đốc tài chính  Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp [r]
 • 28
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO

_PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG BỘ MÁY KẾ TOÁN_ Bộ máy kế toán của doanh nghiệp gồm có 6 người với việc phân công công việc như sau:  Giám đốc tài chính  Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp[r]
 • 29
GIAI PHAP TAI CHINH NHAM NANG CAO HIEU QUA KINH DOANH

GIAI PHAP TAI CHINH NHAM NANG CAO HIEU QUA KINH DOANH

Có thể nói rằng: TRANG 18 - Lợi nhuận là nguồn tài chính chủ yếu để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp - Lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng [r]
 • 76
GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH

Có thể nói rằng: TRANG 18 - Lợi nhuận là nguồn tài chính chủ yếu để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp - Lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng [r]
 • 76
Hoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt nam

Hoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt nam

Hoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt namHoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp Việt nam
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thương mại và xây dựng đại hợphạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc tổng công ty cổ phần xây dựng thanh hoáhạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng hải phòngcông tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp sông đà 206Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ