0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Về mặt lý thuyết

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU MỘT ĐỀ TÀI ĐỂ LÀM ĐỀ ÁN PHẦN 5 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU MỘT ĐỀ TÀI ĐỂ LÀM ĐỀ ÁN PHẦN 5 POT

Xét về mặt lý thuyết tập đồ án đã trình bày tương đối đầy đủ, nhưng do thời gian và kiến thức có hạn cũng như yêu cầu nghiên cứu của đồ án đề ra mà người thực hiện không thể trình bày đầy đủ việc thiết kế – thi công hoàn chỉnh bộ cảnh báo và tính cước xe Taxi có thể ứng dụng trong thực tế. Đây cũng chính là mặt hạn chế chủ yếu của tập đồ án. Theo đó tập đồ án đã đề cập đến các nội dung sau :
 • 10
LÝ THUYẾT TÍCH LUỸ TƯ BẢN VỀ MẶT CHẤT MẶT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THUYẾT TÍCH LUỸ TƯ BẢN VỀ MẶT CHẤT MẶT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC QUẢN CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Sự cạnh tranh trong nền kinh tế đặc biệt ở các nớc TB chủ nghĩa diễn ra ngày càng khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng tích luỹ mở rộng sản xuất thông qua các thị trờng cổ phiế[r]
 • 24
XÂY DỰNG MẠNG P2P CHO DI ĐỘNG

XÂY DỰNG MẠNG P2P CHO DI ĐỘNG

Mục lục Chương 1: Mở đầu Khả năng lưu trữ và xử lý của điện thoại di động ngày càng nâng cao nhanh chóng và chúng cũng đã có thể cung cấp nhiều loại nội dung đa phương tiện phong phú. Việc cung cấp giải pháp để chia sẻ nội dung hiệu quả giữa các thiết bị này trở nên khá quan trọng. Do người dùng thông thường lưu trữ dữ liệu trên các PC – máy tính cá nhân, nên chúng ta cần xây dựng kiến trúc chia sẻ nội dung mà có thể hỗ trợ được cả thiết bị di động và máy tính để bàn. Trong khóa luận này chúng tôi sẽ đề xuất một giải pháp mới mẻ với tên gọi MP2P, giải pháp này có thể mang lại những dịch vụ chia sẻ file tốt nhất cho mọi người dùng (cố định hay di động). MP2P là giải pháp lai, phối hợp những ưu điểm của hai hệ thống P2P và Client - Server, đồng thời cũng xem xét những khả năng đặc biệt của thiết bị di động cho phép tạo ra Mạng hợp tác cục bộ (trong tiếng Anh là “Local Cooperation”) để tăng hiệu suất chia sẻ. Trong khóa luận này, chúng tôi sẽ giới thiệu kiến trúc MP2P với những đặc điểm chính, thảo luận những vấn đề trong việc xây dựng giao thức, thực thi triển khai, các tính toán thử nghiệm về hiệu quả của một vài thành phần trong kiến trúc MP2P, và các kế hoạch hướng tới trong tương lai nhằm nâng cao hơn hiệu quả của giải pháp.
 • 56
ỨNG DỤNG KHAI THÁC MẪU CHUỖI ĐỂ KHAI THÁC HÀNH VI SỬ DỤNG WEB

ỨNG DỤNG KHAI THÁC MẪU CHUỖI ĐỂ KHAI THÁC HÀNH VI SỬ DỤNG WEB

Luận văn cũng đưa ra phân tích kết quả thực hiện của nhiều kỹ thuật chủ chốt, đặc biệt là kỹ thuật khai thác mẫu chuỗi và thảo luận các khía cạnh về mặt lý thuyết của lĩnh vực này, sau đ[r]
 • 107
Sáng kiến kinh nghiệm ''Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh'' Khối THCS - Năm học 2011-2012 - Phạm Thị Ngát

Sáng kiến kinh nghiệm ''Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh'' Khối THCS - Năm học 2011-2012 - Phạm Thị Ngát

Nếu có dạy chỉ cung cấp cho các em về mặt lý thuyết mà coi nhẹ thực hành Xuất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của việc giáo dục cho học sinh, truớc tình hình thực tế, Việc giá[r]
 • 4
Tổng quan mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Tổng quan mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Để khắc phục các trường hợp xảy ra khi chỉ sử dụng mô hình XHTD là mô hình hỗn hợp của mô hình định tính và mô hình định lượng, đồng thời phải đảm bảo được về mặt lý thuyết - với cùn[r]
 • 6
LÝ THUYẾT TÍCH LUỸ TƯ BẢN VỀ MẶT CHẤT MẶT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THUYẾT TÍCH LUỸ TƯ BẢN VỀ MẶT CHẤT MẶT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC QUẢN CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NGUỒN GỐC, THỰC TRẠNG TÍCH LUỸ VỐN Ở CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NỀN KINH TẾ ở Việt Nam, khi công cuộc đổi mới đợc tuyên bố vào những năm 1986 và chính sách phát triển một nền kinh tế nhiều thàn[r]
 • 25
LÝ THUYẾT TÍCH LUỸ TƯ BẢN VỀ MẶT CHẤT MẶT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THUYẾT TÍCH LUỸ TƯ BẢN VỀ MẶT CHẤT MẶT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC QUẢN CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NGUỒN GỐC, THỰC TRẠNG TÍCH LUỸ VỐN Ở CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NỀN KINH TẾ ở Việt Nam, khi công cuộc đổi mới đợc tuyên bố vào những năm 1986 và chính sách phát triển một nền kinh tế nhiều thàn[r]
 • 25
LÝ THUYẾT TÍCH LUỸ TƯ BẢN VỀ MẶT CHẤT MẶT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

THUYẾT TÍCH LUỸ TƯ BẢN VỀ MẶT CHẤT MẶT LƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC QUẢN CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NGUỒN GỐC, THỰC TRẠNG TÍCH LUỸ VỐN Ở CÁC DOANH NGHIỆP VÀ NỀN KINH TẾ ở Việt Nam, khi công cuộc đổi mới đợc tuyên bố vào những năm 1986 và chính sách phát triển một nền kinh tế nhiều thàn[r]
 • 25
Tóm tắt lý thuyết về este

Tóm tắt thuyết về este

Tóm tắt lý thuyết về este. Tóm tắt lý thuyết về este. Tóm tắt lý thuyết về este Tóm tắt lý thuyết về este Tóm tắt lý thuyết về este. Tóm tắt lý thuyết về este. Tóm tắt lý thuyết về este. Tóm tắt lý thuyết về este. Tóm tắt lý thuyết về este
 • 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu sẽ có các đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn nhƣ sau: VỀ MẶT LÝ LUẬN: Đề tài sẽ góp phần phát triển lý thuyết về quản lý nhà nƣớc về an to[r]
 • 131
LÝ THUYẾT NEVANLINNA CHO SIÊU MẶT P-ADIC

THUYẾT NEVANLINNA CHO SIÊU MẶT P-ADIC

Lý thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình p-adic một biến đã được nghiên cứu bởi các tác giả như Hà Huy Khối, Mỵ Vinh Quang, Butabaa … Năm 1988, trong [3], Hà Huy Khối và Mỵ Vinh Quang lần [r]
 • 52
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PURE VẢI.

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PURE VẢI.

Là một kỹ sư nông nghiệp được Đào_ _tạo từ trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trước khi ra trường không_ _chỉ hiểu biết đơn thuần về mặt lý thuyết mà quan trọng hơn là phải biết áp_ _dụ[r]
 • 26
HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN

HỆ THỐNG THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN

HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN HỆ THỐNG lý THUYẾT về ĐƯỜNG TRÒN
 • 2
BẢN TIN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

BẢN TIN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Đố i v ớ i REE , chương trình thưởng cổ phần được áp dụng với 3 đối tượng chính là nhân viên quản lý cao cấp, nhân viên kinh doanh, kỹ sư giỏi, chuyên viên đặc trách và nhân viên có triển vọng. Hằng năm, cán bộ công nhân viên muốn tham gia chương trình cổ phiếu thưởng phải đăng ký chương trình hành động, trong đó nêu mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và biện pháp thực hiện. Với mỗi cấp bậc, chỉ tiêu đặt ra lại khác nhau, chẳng hạn cấp trưởng phòng kinh doanh cần đạt yêu cầu từ 80% trở lên các chỉ tiêu về doanh thu, doanh số ký hợp đồng, thu tiền công nợ; nhân viên kinh doanh chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu về doanh số... Những nhân viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì không cần đăng ký cũng được ban giám đốc quyết định thưởng cổ phần. Số cổ phiếu mà REE áp dụng cho từng đối tượng hàng năm trị giá từ 3-50 triệu đồng, có thể cao hơn. Dự kiến, vào đầu năm 2009 tất cả các cổ phiếu ưu đãi đó sẽ được chuyển thành cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng. Trong năm 2007, Ngân hàng Sài Gòn Th ươ ng tín đã phát hành quyền mua 3 triệu cổ phần (30 tỷ đồng) cho một số cán bộ quản trị điều hành cốt cán với giá bằng 1,5 lần mệnh giá.
 • 34
BÀI TOÁN BIÊN HỖN HỢP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

BÀI TOÁN BIÊN HỖN HỢP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài đã được chúng tôi nghiên cứu một cách khá chi tiết về mặt lý thuyết và bước đầu đã thu được kết quả là sử dụng các tính chất của toán tử khả nghịch ph[r]
 • 20
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG

Các NHTM hoạt động đƣợc chủ yếu là dựa vào nguồn vốn này - Vốn huy động, về mặt lý thuyết là một nguồn vốn không ổn định, vì khách hàng có thể rút tiền của họ mà không bị ràng buộc – chì[r]
 • 32
LUẬN VĂN: CÁC LƯỢC ĐỒ PHÂN CỤM PHÂN CẤP BẤT BIẾN

LUẬN VĂN: CÁC LƯỢC ĐỒ PHÂN CỤM PHÂN CẤP BẤT BIẾN

Luận văn cũng khảo cứu vài thuộc tính về mặt lý thuyết của lược đồ đã được chỉ ra, và các lớp tham số khác nhau từ lược đồ dựa trên nhận thức như kiểu “giữ các lớp tương tự”, “ngắt các c[r]
 • 61
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BO MẠCH CẢNH BÁO CẢM BIẾN TỐC ĐỘ VẬN CHUYỂN THÔNG TIN TRÊN BĂNG TẦN P5 DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BO MẠCH CẢNH BÁO CẢM BIẾN TỐC ĐỘ VẬN CHUYỂN THÔNG TIN TRÊN BĂNG TẦN P5 DOC

Xét về mặt lý thuyết tập đồ án đã trình bày tương đối đầy đủ, nhưng do thời gian và kiến thức có hạn cũng như yêu cầu nghiên cứu của đồ án đề ra mà người thực hiện không thể trình bày đầy đủ việc thiết kế – thi công hoàn chỉnh bộ cảnh báo và tính cước xe Taxi có thể ứng dụng trong thực tế. Đây cũng chính là mặt hạn chế chủ yếu của tập đồ án. Theo đó tập đồ án đã đề cập đến các nội dung sau :
 • 11
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN _Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: _ _Thứ nhất: Trên cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tác _ giả đưa ra quan điểm năng l[r]
 • 196
(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN _Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: _ _Thứ nhất: Trên cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tác _ giả đưa ra quan điểm năng l[r]
 • 196
NHƯNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MAC LENIN CHƯƠNG HÀNG HÓA

NHƯNG NGUYÊN CƠ BẢN CỦA CN MAC LENIN CHƯƠNG HÀNG HÓA

Ý nghĩa : - Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá được thể hiện trong hai trường hợp sau: + Thứ nhất: Nếu như một mặt hàng nào đó có giả cả cao hơn giá trị, hàng hoá bán chạy và lãi cao, những người sản xuất sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm tư liệu sản xuất và sức lao động. Mặt khác, những người sản xuất hàng hoá khác cũng có thể chuyển sang sản xuất mặt hàng này, do đó, tư liệu sản xuất và sức lao động ở ngành này tăng lên, quy mô sản xuất càng được mở rộng.
 • 21
Đầu tư cá nhân trên thị trường bất động sản khu vực Hà Nội

Đầu tư cá nhân trên thị trường bất động sản khu vực Hà Nội

cập đến kích thước của khu vườn, các công trình công cộng như hồ bơi, phòng giải trí, phòng trò chơi … [89], [134], [135]. Bên cạnh đặc điểm ngôi nhà, người mua nhà còn quan tâm đến các yếu tố môi trường xung quanh khi mua nhà. Các thuộc tính của môi trường xung quanh khu dân cư được đề cập thường xuyên nhất trong các nghiên cứu gần đâỵ Các môi trường nhà ở bao gồm một phạm vi rất rộng các thuộc tính, chẳng hạn như đặc điểm khu vực sống, chất lượng môi trường, không gian mở, cây xanh, an ninh, chiếu sáng đường phố, tiếng ồn, hệ thống thoát nước mưa, lối đi bộ, chiều rộng của đường, vỉa hè, … [42], [148], [61], [135], [76]. Roberts,C (2008) với nghiên cứu tác động của cảnh quan tới quyết định đầu tư BĐS đã khẳng định: chất lượng cảnh quan (bao gồm chất lượng môi trường và không gian xanh) theo cách hiểu cả về tình trạng vật lý hiện tại của khung cảnh đất đai và sự hài hòa, cân đối với các tiện nghi như khu vực kinh doanh hay công viên, bách thảo, cơ sở vật chất của xã hội… có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư BĐS [145]. Rộng hơn nữa, Punter và Carmona (1997) không chỉ giới hạn định nghĩa cảnh quan ở mức độ phong cảnh hoặc tiện nghi vật chất mà ở một phạm vi toàn diện hơn bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hộị Cảnh quan trong ý nghĩa này không chỉ trọng tâm tới bản thân bất động sản đó mà còn đến ranh giới của mảnh đất, như sự xuất hiện và sử dụng khu đất liền kề, mạng lưới giao thông hay các khu vực tiện nghi khác. Dựa trên các tài liệu khác nhau, các chủ đề chung trong khái niệm “cảnh quan” bao gồm: môi trường vật lý, hình ảnh và nhận dạng, các khía cạnh kinh tế, các khía cạnh xã hội, tình hình quản lý… Và điều đó có tác động đến quyết định đầu tư BĐS [139].
 • 223
HÌNH HỌC VI PHÂN CỦA CÁC MẶT CHÍNH QUY (KL06368)

HÌNH HỌC VI PHÂN CỦA CÁC MẶT CHÍNH QUY (KL06368)

Ở đó các khái niệm về mặt chính quy là những khái niệm ban đầu để tiếp cận lý thuyết mặt trong E3 và nhiều bất biến hình học, nhiều tính chất địa phương và toàn cục của mặt sẽ được khảo [r]
 • 71
TIỂU LUẬN HÌNH HỌC VI PHÂN LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG VÀ MẶT

TIỂU LUẬN HÌNH HỌC VI PHÂN LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG VÀ MẶT

205_ TRANG 6 5 PHỤ LỤC: MỘT SỐ THUẬT NGỮ ANH-VIỆT VECTOR FUNCTION : HÀM VEC-TƠ SMOOTH CURVES : ĐƯỜNG CONG KHẢ VI COMPACT CURVES : ĐƯỜNG CONG COMPACT CLOSED CURVES : ĐƯỜNG CONG ĐÓNG REGUL[r]
 • 208
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC PART 2 PPS

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC PART 2 PPS

a- Phương pháp duy vật biện chứng. Phép duy vật biện chứng là phương pháp chung cho sự nghiên cứu của tất cả các khoa học, trong đó có quản trị học. Vì phép biện chứng triết học Mac – Lênin là một khoa học về các qui luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; nó đòi hỏi xem xét và giải quyết những vấn trong mối tác động qua lại của các sự vật và hiện tượng trong sự phát sinh, vận động và phát triển của chúng. Trên cơ sở những nhận thức đó, để nghiên cứu quản trị học đạt kết quả tốt chúng ta cần phải có các quan điểm sau:
 • 10
MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Với những mục tiêu đặt ra, luận án đem lại một số ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực tiễn cho các nhà quản lý, nhà phân tích, nhà nghiên cứu, cụ thể: VỀ MẶT LÝ L[r]
 • 237
(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐỐI VỚI KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP  TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU NGÀNH DỆT MAY KHU VỰC PHÍA NAM, VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐỐI VỚI KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU NGÀNH DỆT MAY KHU VỰC PHÍA NAM, VIỆT NAM

Hàm ý về sự khác biệt thông qua phân tích cấu trúc đa nhóm...142 5.3 CÁC ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI...143 5.3.1 Đóng góp về mặt lý thuyết...143 5.3.2 Đóng góp về mặt thực tiễn...145 TRANG 10 5.[r]
 • 318
tin học căn bản pcworldhtb

tin học căn bản pcworldhtb

Kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả: phần này có thể trình bày trong một chương hoặc một số chương, bao gồm các nội dung:.. - Kết quả về mặt lý thuyết và mặt thực tiễn[r]
 • 8
Tài liệu Lý thuyết kèm Bài tập Mặt tròn xoay  có đáp án

Tài liệu thuyết kèm Bài tập Mặt tròn xoay có đáp án

http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất VI/. ỨNG DỤNG KHỐI TRỊN XOAY TRONG THỰC TIỄN. CÂU 1. Một miếng tơn hình chữ nhật cĩ chiều dài 98cm , chiều rộng 30cm được uốn lại thành mặt xung quanh của một thùng đựng nước. Biết rằng chỗ mối ghép mất mỗi đầu 1 cm . Hỏi thùng đựng tối đa được bao nhiêu lít nước?
 • 44
Biên dịch: Từ lý thuyết đến thực tế

Biên dịch: Từ thuyết đến thực tế

Bài viết này đi vào một khía cạnh của mảng dịch thuật: Dùng lý thuyết dịch để tìm hiểu những mặt tốt và chưa tốt về từ vựng và ngữ pháp của một bản dịch nhằm giúp cho việc giảng dạy môn này ngày một tốt hơn, đạt yêu cầu về cả lý thuyết lẫn thực hành.
 • 11
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CỤC QUẢN THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu sẽ có các đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn nhƣ sau: VỀ MẶT LÝ LUẬN: Đề tài sẽ góp phần phát triển lý thuyết về quản lý nhà nƣớc về an to[r]
 • 131
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Thời gian phân tích là một yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thiện phân tích tài chính. Về mặt lý thuyết không có một tiêu chuẩn chung quy định về thời gian phân tích tuy nhi[r]
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM