0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Xây dựng phương pháp tiếp cận

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HỆ THỐNG CÂY TRỒNG TẠI HUYỆN THANH MIỆN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HỆ THỐNG CÂY TRỒNG TẠI HUYỆN THANH MIỆN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU _ Phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong thực hiện đề tài nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới là tiếp cận TR[r]
 • 118
RÁC THẢI ĐÔ THỊ ĐƯỢC THU GOM NHƯ THẾ NÀO? POTX

RÁC THẢI ĐÔ THỊ ĐƯỢC THU GOM NHƯ THẾ NÀO? POTX

 Xây d ựng các phương pháp tiếp cận để hạn chế sự tuyệt diệt của các loài và c ứu các loài đang bị đe dọa bằng cách đưa chúng hội nhập trở l ại các hệ sinh thái đang c òn phù h ợp đối với chúng. Sinh h ọc bảo tồn ra đời v ì các khoa h ọc ứng dụng truyền thống không c òn
 • 3
CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DOCX

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG DOCX

m II. CÔNG CỤ  Phương pháp dự báo: Phương pháp này xác định tầm nhìn cho Đà Nẵng trong thời gian tới, đồng thời đưa ra chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2020. Nhờ đó mục tiêu được xác định một cách rõ ràng.
 • 42
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHUÔN MẶT TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ NHẬN DẠNG

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHUÔN MẶT TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ NHẬN DẠNG

Bài viết này sẽ giới thiệu một phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên hướng tiếp cận theo diện mạo sử dụng bộ phân loại mạnh AdaBoost. Dựa trên phương pháp này, chúng ta có thể xây dựng được cơ sở dữ liệu (CSDL) khuôn mặt một cách tự động phục vụ cho việc nhận dạng.
 • 6
So sánh các phương pháp đánh giá năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp, các ngành kinh tế

So sánh các phương pháp đánh giá năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp, các ngành kinh tế

Trên thế giới có nhiều phương pháp đánh giá năng lực công nghệ ra đời, nhưng tựu trung lại thì có 3 phương pháp đánh giá năng lực công nghệ chính: Phương pháp tiếp cận đầu vào đầu ra của quy trình (input, output); phương pháp Atlas công nghệ do APCTT (trung tâm chuyển giao công nghệ châu Á – Thái Bình Dương) xây dựng (1986); phương pháp tiếu cận theo quan điểm quản trị chiến lược (Sharif, 1995).
 • 5
NGHỆ THUẬT PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA STARKIST DOCX

NGHỆ THUẬT PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA STARKIST DOCX

rộng hoạt động truyền thông quảng cáo nào, meass media hay phi mass media, sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho nhãn hiệu và cho cả tập đoàn. Từ những lý do đó, các nhà quản trị nhãn hiệu được khuyến nghị rằng cần phải nghiên cứu các phương pháp xây dựng nhãn hiệu và marketing của các công ty trong toàn bộ ngành của mình cũng như ở trên thế giới. Trong nhiều trường hợp, các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong chiến lược xây dựng nhãn hiệu của
 • 13
KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MÔT SỐ NƯỚC OECD PPT

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MÔT SỐ NƯỚC OECD PPT

Thứ tư, lựa chọn mức độ tập trung của chức năng kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức nhà nước. Theo kinh nghiệm của các nước OEDC, mô hình kiểm toán nội bộ tập trung giúp duy trì và phát triển sự chuyên nghiệp của các kiểm toán viên nội bộ; đổng thời nâng cao tính độc lập của bộ phận kiểm toán nội bộ. Vì kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính quản lý, không thuộc sự kiểm soát trực tiếp của các Bộ, ngành. Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số nhược điểm như: làm giảm trách nhiệm giải trình của Ban quản lý Bộ, ngành; hạn chế hiệu lực vì thiếu tính minh bạch; và thiếu sự phối hợp với các ban, ngành khác. Do vậy, khi lựa chọn áp dụng mô hình kiểm toán nội bộ tập trung hay phi tập trung thì cần cân nhắc điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Khi áp dụng mô hình tập trung hoàn toàn, Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của hoạt động quản lý tài chính trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, thực hiện trách nhiệm giải trình của các nhà quản lý tài chính. Nếu rủi ro từ những can thiệp mang tính chính trị đối với hoạt động quản lý ngân sách là cao thì việc xây dựng mô hình kiểm toán nội bộ tập trung này cần phải cân nhắc hơn. Tại một số quốc gia, các cơ quan ngoại kiểm yếu kém cũng hàm ý rằng nguy cơ can thiệp mang tính chính trị là khá cao. Ngoài ra, ở đâu năng lực thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ là yếu kém liên quan đến năng lực của đội ngũ kiểm toán viên nội bộ thì cần phải xem xét lại hệ thống kiểm soát tập trung của Bộ Tài chính.
 • 9
Đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Đánh giá hoạt động giảm phát thải khí nhà kính: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Phương pháp tiếp cận và công cụ đánh giá NAMA trên quan điểm phát triển bền vững đã được nhiều quốc gia nghiên cứu và xây dựng. Chúng ta có thể vận dụng một cách linh hoạt phương pháp tiếp cận và các công cụ này trong điều kiện thực tế của Việt Nam.
 • 5
MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU TRONG VIỆC ÁP DỤNG CDIO ĐỂ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU TRONG VIỆC ÁP DỤNG CDIO ĐỂ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Bên cạnh những thuận lợi trên, việc xây dựng chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO tại Đại học Thái Nguyên gặp một số khó khăn như sau: Thứ nhất: CDIO là phương pháp tiếp cận dùng ch[r]
 • 7
Đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin thư viện

Đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin thư viện

Bài viết tóm tắt một số phương pháp thường được sử dụng để đánh giá chất lượng dịch vụ của các cơ quan thông tin thư viện như Phương pháp tiếp cận tài nguyên hệ thống, pp đạt được mục tiêu, pp tiếp cận quy trình, pp tiếp cận tiêu chuẩn và pp tiếp cận sự hài lòng của người tham gia.
 • 6
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG THPT

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xây dựng hệ thống các dạng bài tập hình học không gian giải bằng các phương pháp khác nhau từ đó giúp cho học sinh tiếp cận hình học và giải toán hình học một cách dễ hơn.
 • 24
SKKN: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG THPT

SKKN: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG THPT

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng hệ thống các dạng bài tập hình học không gian giải bằng các phương pháp khác nhau từ đó giúp cho học sinh tiếp cận hình học và giải toán hình học một cách dễ hơn.
 • 24
HIỆN ĐẠI HOÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

HIỆN ĐẠI HOÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Hệ thống NH lõi phải ñược xây dựng theo phương pháp tiếp cận sau: (i) Yêu cầu cho một hạ tầng công nghệ thông tin chuẩn mực hiện ñại ñể có thể ñáp ứng ñược các nhu cầu phát triển trong[r]
 • 27
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ ĐẤT THEO FAO HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ ĐẤT THEO FAO HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI

Việc ứng dụng kỹ thuật GIS ựể xây dựng bản ựồ ựơn vị ựất ựai phục vụ ựánh giá ựất theo phương pháp của FAO sẽ mang lại cho Lục Yên cơ sở khoa học, cơ hội phát triển và tiếp cận với các t[r]
 • 124
Phuong phap dieu tra 25_8 TS. Ph¹m XuAn Thanh

Phuong phap dieu tra 25_8 TS. Ph¹m XuAn Thanh

 Cách tiếp cận định lượng: Cách tiếp cận định lượng: • Phương pháp điều tra Phương pháp điều tra  Gửi phiếu hỏi, tự trả lời, gửi lại kết quả Gửi phiếu hỏi, tự trả lời, gửi lại kết quả  Phỏng vấn qua điện thoại Phỏng vấn qua điện thoại
 • 21
Xây dựng đề cương và phương pháp giảng dạy học phần ngành công nghệ kỹ thuật ô tô theo phương pháp tiếp cận CDIO

Xây dựng đề cương và phương pháp giảng dạy học phần ngành công nghệ kỹ thuật ô tô theo phương pháp tiếp cận CDIO

Việc xây dựng đề cương học phần tiếp cận CDIO sẽ góp phần quan trọng trong việc truyền tải kiến thức kỹ thuật chuyên ngành và kỹ năng học tập cho sinh viên. Từ đó, sinh viên mạnh dạn nắm bắt tiếp cận kiến thức chuyên ngành tự tin hơn khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ khí động lực.
 • 9
BÀI THU HOẠCH MÔN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 6

BÀI THU HOẠCH MÔN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 6

So sánh giữa việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận nội dung với xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực người học. Cho ví dụ minh họa để làm rõ sự so sánh đó.
 • 11
CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ( slide)

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ( slide)

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN  PHƯƠNG PHÁP “TIẾP CẬN TỪ TRONG RA” CÁCH TIẾP CẬN NÀY RẤT HỢP LÝ: BỞI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MARKETING CẦN PHẢI BIẾT MÌNH ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH C[r]
 • 42
NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU – KHÁI NIỆM, CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TIẾNG ĐỨC NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU – KHÁI NIỆM, CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TIẾNG ĐỨC NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ

Bài viết bàn thảo về khái niệm khối liệu (định nghĩa, các tiêu chí xác định khối liệu, phân loại khối liệu), ngôn ngữ học khối liệu như một ngành khoa học hoặc như một phương pháp luận, các cách tiếp cận (cách tiếp cận dựa vào khối liệu để kiểm chứng lí thuyết và cách tiếp cận được chỉ dẫn bởi khối liệu để xây dựng lí thuyết), các phương pháp nghiên cứu (định lượng, định tính) cũng như các công cụ được sử dụng trong ngôn ngữ học khối liệu nhìn từ góc độ của các nhà khoa học Đức.
 • 16
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Phương pháp tiếp cận và công cụ đánh giá NAMA trên quan điểm phát triển bền vững đã được nhiều quốc gia nghiên cứu và xây dựng. Chúng ta có thể vận dụng một cách linh hoạt phương pháp tiếp cận và các công cụ này trong điều kiện thực tế của Việt Nam.
 • 5
CH02 - Ngon ngu C doc

CH02 - Ngon ngu C doc

CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH TRUYỀN THỐNG 1. Lập trình cấu trúc: Chương trình chính được chia nhỏ thành các chương trình con và mỗi chương trình con thực hiện một công việc xác định. Chương trình chính sẽ gọi đến chương trình con theo một giải thuật, hoặc một cấu trúc được xác định trong chương trình chính.
 • 45
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN QUYỀN CON NGƯỜI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN QUYỀN CON NGƯỜI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Bài viết trình bày khái quát về phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, kinh nghiệm áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người trong các dự án phát triển của Liên minh châu Âu, quyền con người trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật ở Việt Nam hiện nay.
 • 10
LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH CÚ PHÁP TIẾNG VIỆT THEO TIẾP CẬN THỐNG KÊ DOCX

LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH CÚ PHÁP TIẾNG VIỆT THEO TIẾP CẬN THỐNG KÊ DOCX

Để sử dụng bộ phân tích của Bikel trong việc phân tích cú pháp cho tiếng Việt, trước tiên ta phải đặc tả ngôn ngữ đề bộ phân tích có thể hiểu được. Việc đặc tả ngôn ngữ được thực hiện bằng cách xây dựng một gói ngôn ngữ tương đương với “Java package”. Trong gói này, chúng ta cần đưa vào tối thiểu bốn lớp để cung cấp đặc tả về ngôn ngữ cũng như các phương thức xử lý, đó là bốn lớp Treebank, Training, HeadFinder và WordFeature. Treebank thừa kế các phương thức và các thuộc tính trong lớp danbikel.parser.lang.AbstractTreebank, nhiệm vụ của lớp này là miêu tả kho ngữ liệu, đối với tiếng Anh là Penn Treebank. Như vậy, để miêu tả các tính chất, các phương thức trên Viet Treebank, chúng ta cần xây dựng lớp Treebank này. Một ví dụ là trong lớp Treebank của gói ngôn ngữ tiếng Anh, ký hiệu “CC” nhằm chỉ liên từ có nhãn là CC, nhưng trong Viet Treebank, nhãn này là C vì vậy ta đưa sự thay đổi này vào trong lớp Treebank. Lớp thứ hai là Training, thửa kế từ lớp trừu tượng danbikel.parser.lang.AbstractTraining. Nhiệm vụ của lớp này là cung cấp các hàm tiền xử lý và các hàm xử lý dữ liệu trong quá trình huấn luyện. Tiếp theo là lớp HeadFinder. Nhiệm vụ của lớp này là thực hiện việc tìm kiếm head của câu. Như đã nói trong mô tả về Viet Treebank, Viet Treebank đưa ra nhãn H để chỉ ra thành phần trung tâm. Vì vậy việc tìm kiếm thành phần trung tâm ở đây ta chỉ cần quan tâm đến từ có nhãn H. Ngoài ra, việc tìm kiếm head cũng có thể xây dựng luật ngữ pháp, không cần đưa hàm tìm kiếm trực tiếp trong chương trình giống như Bikel thực hiện đối với Penn Treebank. Cuối cùng, lớp WordFeature cung cấp hàm ánh xạ giữa một yếu tố từ vựng với những vector đặc trưng liên quan đến hình thái học và phép chính tả (orthographic). Ngoài bốn lớp trên, ta cần chú ý đến hai tập tin là head-rules.lisp và training-metada.lisp. Tập tin head-rules.lisp, được viết bằng ngôn ngữ LISP, chứa các luật hỗ trợ cho việc tìm thành head trong câu hay cụm từ. Như trong gói tiếng Anh, tập tin này chứa tất cả các luật được Collins và Bikel sử dụng trong bộ phân tích cú pháp của mình. Cấu trúc của tập tin này được mô tả bằng chuỗi các luật sau:
 • 78
TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHÂN LOẠI EMAIL VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM MAIL CLIENT HỖ TRỢ TIẾNG VIỆT

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHÂN LOẠI EMAIL VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM MAIL CLIENT HỖ TRỢ TIẾNG VIỆT

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận phân loại Email và xây dựng phần mềm Mail client hỗ trợ tiếng việt
 • 106
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VỀ NỘI DUNG KHI ĐIỀU CHỈNH QUYỀN BIỂU TÌNH BẰNG LUẬT

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VỀ NỘI DUNG KHI ĐIỀU CHỈNH QUYỀN BIỂU TÌNH BẰNG LUẬT

Bài viết phân tích những phương pháp tiếp cận khi điều chỉnh quyền biểu tình bằng luật, trong đó chỉ ra ba cách tiếp cận phổ biến hiện nay là cách tiếp cận dựa trên nền tảng quản lý nhà nước (QLNN), cách tiếp cận dựa trên nền tảng quyền con người và cách tiếp cận dựa trên nền tảng kiểm soát quyền lực. Từ đó, bài viết chỉ ra một số vướng mắc về nội dung khi xây dựng dự án Luật Biểu tình.
 • 7
Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giác

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giác

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giácSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp tiếp cận và khai thác định lý côsin trong tam giác
 • 11
phương pháp tiếp cận khoa học làm việc nhóm và bảng câu hỏi

phương pháp tiếp cận khoa học làm việc nhóm và bảng câu hỏi

phương pháp tiếp cận khoa học làm việc nhóm và bảng câu hỏi phương pháp tiếp cận khoa học làm việc nhóm và bảng câu hỏi phương pháp tiếp cận khoa học làm việc nhóm và bảng câu hỏi phương pháp tiếp cận khoa học làm việc nhóm và bảng câu hỏi
 • 4
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

TRANG 3 THE PRINCIPLES OF THE THE PRINCIPLES OF THE COMMUNICATIVE APPROACH: COMMUNICATIVE APPROACH: LEARNERS LEARN THROUGH USING IT TO COMMUNICATELEARNERS LEARN THROUGH USING IT TO COMM[r]
 • 20
Nghiên cứu, biên soạn Bách khoa toàn thư ẩm thực Việt Nam

Nghiên cứu, biên soạn Bách khoa toàn thư ẩm thực Việt Nam

Trong Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư (BKTT) Việt Nam, ẩm thực thuộc Quyển 36. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng BKTT về ẩm thực nên khi triển khai, cần tham khảo cách thực hiện của một số nước trên thế giới. Để nghiên cứu và biên soạn, cách tiếp cận liên ngành, tiếp cận tổng hợp, cùng với phương pháp tổng quan tài liệu và phương pháp chuyên gia được chú trọng.
 • 8
Đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị

Đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị

Bài viết trình bày tổng quan về thực trạng phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị; cơ sở đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị; đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch đô thị.
 • 6
PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML DOC

PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML DOC

thể chuyển đổi từ mô hình sang một cài đặt cụ thể. Chúng ta xây dựng mô hình của những hệ thống phức tạp bởi vì chúng ta không thể lĩnh hội một lúc toàn bộ hệ thống đó. Ví dụ như khi xây một nhà kho chúng ta có thể bắt tay vào xây ngay, khi xây một ngôi nhà chúng ta có thể cần bản thiết kế của ngôi nhà đó. Khi cần xây môt tòa nhà cao tầng, chúng ta chắc chắn cần bản thiết kế của toà nhà đó. Điều này cũng đúng trong lĩnh vực phần mềm. Hệ thống càng phức tạp thì việc xây dựng mô hình càng quan trọng. Xây dựng mô hình cho phép người thiết kế thấy được bức tranh tổng quan của hệ thống, thấy được các thành phần của hệ thống tương tác với nhau như thế nào hơn là việc sa lầy vào chi tiết bên trong của các thành phần đó.
 • 8
Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)

Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)

Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)Một tiếp cận xây dựng miền giá trị chân lý ngôn ngữ trong các hệ logic. (LA tiến sĩ)
 • 117
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ ĐỊA LÝ HỌC TRONG KHAI THÁC SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ VÙNG PHỤ CẬN - TỈNH LÂM ĐỒNG

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA LÝ: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ ĐỊA LÝ HỌC TRONG KHAI THÁC SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ VÙNG PHỤ CẬN - TỈNH LÂM ĐỒNG

NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Tổng quan các tài liệu liên quan, làm căn cứ xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp, quy trình nghiên cứu khai thác sử dụng đất đai theo tiếp cận địa lý học cho quy [r]
 • 29
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY THEO HỆ TÍN CHỈ

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY THEO HỆ TÍN CHỈ

• DÀNH THỜI GIAN QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG NHẬN THỨC KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI HỌC • XÂY DỰNG BÀI GIẢNG THEO CÁCH TIẾP CẬN TỪ VẤN ĐỀ MỞ ĐẾN HƯỚNG DẪN TRỰC TIẾP • SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ GIẢNG [r]
 • 28
XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÝ THUYẾT CHO PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG TRUY VẤN DỰA TRÊN BẢN THỂ HỌC

XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÝ THUYẾT CHO PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG TRUY VẤN DỰA TRÊN BẢN THỂ HỌC

Hiện nay nhiều phương pháp tiếp cận về mở rộng truy vấn đã và đang được đề xuất trong lĩnh vực Truy xuất Thông tin, đặc biệt là phương pháp mở rộng truy vấn dựa trên bản thể học (ontology). Tuy nhiên hiện chỉ có một số ít mô hình hay nền tảng lý thuyết được đề xuất. Thông qua các định nghĩa đề xuất, bài báo này trình bày một cách tiếp cận mới (trong việc xây dựng mô hình lý thuyết cho phương pháp mở rộng truy vấn dựa trên bản thể học) từ đó có thể đóng vai trò nền tảng để phát triển các hệ thống mở rộng truy vấn trong thực tế. Từ những mô hình đề xuất, hai hệ thống được phát triển theo hướng mở rộng truy vấn trực tiếp và gián tiếp. Ngoài ra giải pháp đề xuất này không những áp dụng được vào hệ thống truy xuất thông tin mà còn cả hệ thống hỏi đáp nhằm mở rộng ngữ nghĩa. Phần thực nghiệm cho những giải pháp này được tiến hành trên kho tài liệu và truy vấn tiếng Anh đã chứng tỏ tính khả thi của giải pháp đồng thời giúp định hướng nghiên cứu trong tương lai để cải tiến mô hình lý thuyết một cách hiệu quả hơn.
 • 30
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH

NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC NINH

CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRANG 10 - TIẾP CẬN CÁC THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI; - TIẾP CẬN CÓ SỰ THAM GIA CỦA NHỮNG NGƯỜI H[r]
 • 103

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán bctc do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính ifcacagroup thực hiệnchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnkiểm toán chu trình tiền lương và nhân viênchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán các khoản vay và lãi vay trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện nội dung và thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn kế toánkiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán cachuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiện40 hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aaschoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán caa chi nhánh hà nội thực hiệnhoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán asc thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn nexia acpa thực hiệnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM