0

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

90 1,752 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:29

Luyện từ và câu Tiết 1; CẤU TẠO CỦA TIẾNG I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Nắm được cấu tạo cơ bản của đơn vò tiếng trong Tiếng Việt. 2/ Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói riêng. II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ vẽ sẳn sơ đò cấu tạo của tiếng, có ví dụ điển hình. III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S 1/ Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay sẽ giúp các em nắm được các bộ phận cấu tạo của tiếng . 2/ Phần nhận xét: - Đếm số tiếng trong câu tục ngữ Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn - Đánh vần tiếng bầu, ghi lại cách đánh vần đó. GV ghi kết quả làm việc của HS lên bảng. -Phân tích cấu tạo của tiếng bầu -Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành? -Phân tích cấu tạo của các tiếng còn lại. Theo mẫu: Tiếng Âm đầu Vần Thanh -Tiếng nào có đủ bộ phận như tiếng bầu ? -Tiếng Ơi có mấy bộ phận? Đó là bộ phận nào? GV kết luận:Trong mỗi tiếng,bộ phận vần và thanh bắt buộc phải có mặt.Bộ phận âm đầu không bắt buộc phải có mặt. 3/ Phần luyện tập: Treo bảng BT 1 GV yêu cầu Treo bảng BT 2 Thu vở chấm, nhận xét 4/ Củng cố- Dặn dò: -Tiếng thường gồm có mấy bộ phận ? GDTT: Nắm được các bộ phận của tiếng và cách bắt vần với nhau trong thơ. Dặn HS về nhà học thuộc ghi nhớ, chuẩn bò bài cho tiết sau. Nhận xét tiết học HS nhắc lại HS theo dõi Tất cả HS đếm thầm -1, 2 HS làm mẫu ( đếm 6 tiếng) -8 tiếng Tất cả HS đánh vần thầm Một HS làm mẫu: đánh vần thành tiếng. Ghi cách đánh vần: bờ – âu – bâu – huyền – bầu. (bảng con) -âm đầu, vần, thanh HS làm việc theo nhóm Đại diện nhóm lên bảng trình bày -HS theo dõi, nhận xét Thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng , khác, …. -2 bộ phận , vần và thanh - 3, 4 HS đọc ghi nhớ HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu HS làm vở, 1 em làm bảng HS nhận xét HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu HS tự suy nghó và giải: sao HS trả lời HS đọc ghi nhớ Luyện từ và câu Tiét 2: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Phân tích cấu tạo cơ bản của tiếng trong một số câu nhằm củng cố thêm kiến thức đã học 2/ Hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau trong thơ II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ vẽ sẳn sơ đò cấu tạo của tiếng, và phần vần III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: -Phân tích 3 bộ phận của các tiếng trong câu” Lá lành đùm lá rách” GV nhận xét tuyên dương B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay sẽ giúp các em luyện tập các bộ phận cấu tạo của tiếng, từ đó hiểu thế nào là những tiếng bắt vần với nhau trong thơ 2/ Hướng dẫn HS làm luyện tập BT 1: Theo mẫu: Tiếng Âm đầu Vần Thanh Treo bảng BT 2 GV yêu cầu Treo bảng BT 3 GV yêu cầu GV chốt ý đúng : Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: Choắt – thoắt Cặp vần giống nhau không hoàn toàn: xinh – nghênh Treo bảng BT 4 GV yêu cầu Bớt đầu thì bé nhất nhà Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn Để nguyên mình lại thon thon Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường 4/ Củng cố- Dặn dò: -Tiếng thường gồm có mấy bộ phận ? Nhận xét tiết học 2 HS thực hiện, HS cả lớp làm vào vở nháp HS nhận xét HS theo dõi nhắc lại HS đọc đề, xác đònh đề Từng cặp HS thực hiệnphân tích theo mẫu sơ đồ. Đại diện mỗi cặp báo cáo kết quả làm việc. HS theo dõi, nhận xét. - HS làm việc theo nhóm Đại diện nhóm lên bảng trình bày Hai tiếng bắt vần với nhau : Ngoài, hoài - HS đọc đề, xác đònh đề HS xung phong lên bảng thực hiện nhanh Các cặp tiếng bắt vần với nhau:Choắt – thoắt; xinh – nghênh - HS nêu miệng: Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau ( giống hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) HS đọc đề, xác đònh đề HS thi giải đúng, giải nhanh câu đó bằng cách viết ra giấy Dòng 1 : Chữ bút bớt đầu thành chữ út Dòng 2: Đầu đuôi bỏ hết thì chữ bút thành chữ ú Dòng 3, 4: Để nguyên thì đó là chữ bút HS trả lời 2 em nhắc lại ghi nhớ. Luyện từ và câu TẾT 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm . Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. 2/ Học nghóa một số từ và đơn vò cấu tạo từ Hán – Việt. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ vẽ sẳn các cột a, b, c, d ở BT 1 ; -Kẻ bảng phân loại để HS làm BT2 III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: Tìm những tiếng chỉ người trong gia đình mà phần vần có 1 âm, 2 âm ? -GV nhận xét ghi điểm. B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: - Tiết học hôm nay sẽ giúp các em nắm được một số từ ngữ thuộc chủ đề Nhân hậu -Đoàn kết 2/ Hướng dẫn HS làm luyện tập BT1:Tìm các từ ngữ: a/ Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương b/ Nhân hậu hoặc yêu thương. c/ Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại. d/ Trái nghóa với đùm bọc hoặc giúp đỡ. GV yêu cầu HS làm việc theo 4 nhóm GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ. Treo bảng BT 2: Cho các từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái,công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài.Hãy cho biết: a/ Từ nào tiếng nhân có nghóa là “người”? b/ Từ nào tiếng nhân có nghóa là “lòng thương người”? GV yêu cầu GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, Câu a : nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài. Câu b : nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ. Treo bảng BT 3:Đặt câu với một từ ở BT2 Chia lớp thành 2 nhóm : Nhóm 1 nhân có nghóa là “người”?. Nhóm 2 nhân có nghóa là “lòng thương người”? -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, 4/ Củng cố- Dặn dò: GDTT: Nắm được các từ ngữ thuộc chủ đề , tính nhân hậu, đoàn kết trong HS. Dặn HS về nhà học thuộc 3 câu tục ngữù, 2 HS viết bảng lớp, cả lớp làm vào phiếu. HS nhận xét HS theo dõi nhắc lại. HS đọc đề, xác đònh đề HS làm việc theo nhóm. Đại diện mỗi nhóm lên bảng trình bày. Nhóm khác theo dõi, nhận xét. HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 2 nhóm làm ở bảng phụ Các nhóm khác nhận xét HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu Mỗi HS trong nhóm nối tiếp nhau viết câu mình lên phiếu. Đại diện nhóm dán kết quả làm bài trên bảng lớp, đọc kết quả. - Nhóm khác nhận xét HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu TL nhóm trao đổi nhanh về 3 câu tục ngữ. Đạidiện nhóm diễn giải ND của 3 câu tục ngữ. Nhóm khác nhận xét HS thi trả lời nhanh. Luyện từ và câu TIẾT 4 : DẤU HAI CHẤM I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu: báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. 2/ Biết dùng dấu hai chấm khi viết văn. II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết nội dung phần ghi nhớ. III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên làm BT1 và BT4 GV nhận xét tuyên dương B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay sẽ giúp các em biết tác dụng và cách dùng dấu hai chấm. 2/ Phần nhận xét: GV yêu cầu đọc BT1 - Ở câu a sau dấu hai chấm là nội dung gì? -ÛTrường hợp này dấu hai chấm phối hợp với dấu gì? - Ở câu b sau dấu hai chấm là nội dung gì? -Câu này dấu hai chấm phối hợp với dấu gì? - Ở câu c sau dấu hai chấm là nội dung gì? GV yêu cầu 3/ Phần luyện tập : Treo bảng BT 1, Dấu hai chấm có tác dụng gì GV nhận xét, bổ sung. Treo bảng BT 2: Viết một đoạn văn theo truyện Nàng tiên Ốc, trong đó có ít nhất hai lần dùng dấu hai chấm: Dấu hai chấm dùng để giải thích. Dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật. GV nhận xét, sửa chữa. 4/ Củng cố- Dặn dò: -Dấu hai chấm có tác dụng gì? GDTT: Nắm được tác dụng của dấu hai chấm Dặn HS về nhà, chuẩn bò bài cho tiết sau. Nhận xét tiết học 2 HS thực hiện, HS cả lớp làm nháp HS nhận xét HS theo dõi nhắc lại . 3 HS nối tiếp nhau đọc BT HS đọc đề, xác đònh đề -Lời nói của Bác Hồ - ngoặc kép Lời nói của Dế Mèn -Gạch đầu dòng. Giải thích rõ những điều lạ . HS đọc ghi nhớ Từng cặp HS thực hiện việc thảo luận Đại diện mỗi cặp báo cáo kết quả -Dấu hai chấm thứ nhất có tác dụng dẫn ø lời nói của nhân vật. - Dấu hai chấm có tác dụng giải thích cho bộ phận đứng trước , HS đọc đề, xác đònh đề HS làm việc cá nhân vào vở HS đọc bài làm của mình. HS theo dõi, nhận xét HS trả lời HS nhắc lại ghi nhớ. Luyện từ và câu TIẾT 5: TỪ ĐƠN – TỪ PHỨC I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Hiểu được sự khác nhau gữa tiếng và từ: tiếng dùng để tạo nên từ, còn từ dùng để tạo nên câu, tiếng có thể có nghóa hoặc không có nghóa, còn từ bao giờ cũng có nghóa. 2/ Phân biệt được từ đơn và từ phức. II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết sẳn nội dung cần ghi nhớ và BT ; -Một số tờ giấy trắng khổ to để các nhóm làm BT3 III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: Nêu ghi nhớ của bài Dấu hai chấm GV nhận xét B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay sẽ giúp các em nắm được thế nào là từ đơn , từ phức. 2/ Phần nhận xét BT1:Tìm các từ ngữ: GV yêu cầu GV chốt ý đúng: Từ đơn: nhờ, bạn, lại, có, chí, … Từ phức:Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến. Tiếng dùng để cấu tạo từ . Từ dùng để cấu tạo câu. - BT2 : GV nêu yêu cầu . GV nhận xét bổ sung. 3/ Phần luyện tập: BT1: GV treo bảng GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Rất /công bằng/ rất /thông minh/ Vừa /độ lượng /lại /đa tình/ đa mang Từ đơn: Rất,vừa,lại Từ phức: công bằng, thông minh,độ lượng,đa tình, Treo bảng BT2: Hãy tìm trong từ điển và ghi lại: 3 từ đơn , 3 từ phức Hướng dẫn HS sử dụng từ điển để tìm từ GV nhận xét, tuyên dương bạn tìm nhanh, đúng. Treo bảng BT3: Đặt câu với 1 từ đơn hoặc với 1 từ phức vừa tìm được ở BT2 4/ Củng cố- Dặn dò: Dặn HS về nhà học thuộc ghi nhớ, chuẩn bò bài cho tiết sau. - Nhận xét tiết học HS nêu 2 HS viết bảng lớp. HS nhận xét HS theo dõi nhắc lại. HS đọc đề, xác đònh đề phần nhận xét HS thảo luận nhóm bàn. Đại diện nhóm trình bày 2 HS đọc ghi nhớ Cả lớp đọc thầm HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 2 nhóm làm ở bảng phụ HS nhận xét HS xác đònh yêu cầu HS trong nhóm viết từ lên phiếu. Đại diện nhóm dán kết quả làm bài trên bảng lớp, đọc kết quả. Nhóm khác nhận xét HS đọc và xác đònh yêu cầu HS thi tìm nhanh TL trước lớp. HS đọc câu vừa đặt HS khác nhận xét, nhắc lại HS đọc ghi nhớ. Luyện từ câu TIẾT 6: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Mở rộng vốn từ ngữ theo chủ điểm Nhân hậu – Đoàn kết 2/ Rèn kó năng sử dụng vốn từ trên II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ để HS làm BT2 - Một số tờ giấy trắng khổ to để các nhóm làm BT3 III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: -Tiếng dùng để làm gì? Cho ví dụ -Từ dùng để làm gì? Cho ví dụ GV nhận xét, ghi điểm. B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay sẽ giúp các em tiếp tục mở rộng thêm vốn từ thuộc chủ điểm Nhân hậu -Đoàn kết. 2/ Hướng dẫn HS làm luyện tập BT1:Tìm các từ : a/ Chứa tiếng hiền b/ Chứa tiếng ác. GV yêu cầu HS làm việc với thời gian 3 phút. GV nhận xét, tuyên dương nhóm tìm được nhiều Giảng một số từ khó Treo bảng BT 2: Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, Treo bảng BT 3: Chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn ( đất, cọp, bụt, chò em gái) điền vào ô trống để hoàn chỉnh các thành ngữ dưới đây? a/ Hiền như ……… ; b/ Lành như………;c/ Dữ như…………… GV yêu cầu GV kết luận nhóm thắng cuộc. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 4/ Củng cố- Dặn dò: -GDTT: Nắm được các từ ngữ thuộc chủ đề , tính nhân hậu, đoàn kết trong HS. Nhận xét tiết học 1 HS nêu 1 HS nêu HS nhận xét HS theo dõi, nhắc lại. HS đọc đề( đọc cả mẫu) Xác đònh yêu cầu đề HS làm việc theo nhóm. Đạidiện mỗi nhóm lên bảng TL Nhóm khác theo dõi, nhận xét. HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 2 nhóm làm ở bảng phụ Các nhóm khác nhận xét HS nhận xét HS đọc thầm , xác đònh yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi Đại diện nhóm dán kết quả làm bài trên bảng lớp, đọc kết quả. Nhóm khác nhận xét HS đọc thuộc các thành ngữ đã hoàn chỉnh HS hoàn thành bài tập ở nhà. Luyện từ và câu TIẾT 7: TỪ GHÉP – TỪ LÁY I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Nắm được hai cách chính cấu tạo từ phức của tiếng Việt 2/ Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt được từ ghép với từ láy đơn giản, II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ viết sẳn nội dung cần ghi nhớ và BT 1-Một số tờ giấy trắng khổ to để các nhóm làm BT2 III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: GV yêu cầu đọc thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ ở BT3,4 -Từ phức khác từ đơn ở điểm nào? Ví dụ B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: - Tiết học hôm nay sẽ giúp các em nắm được thế nào là từ ghép , từ láy. 2/ Phần nhận xét BT1:Tìm các từ ngữ: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Các từ phức: truyện cổ, ông cha, lặng im do các tiếng có nghóa tạo thành Từ phức thầm thì, chầm chậm, cheo leo, se sẽ do các tiếng có âm đầu, vần, hoặc cả âm đầu và vần lặp lại nhau tạo thành GV giải thích nội dung ghi nhớ 3/ Phần luyện tập: BT1: GV treo bảng và yêu cầu GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Từ ghép: ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi,tưởng nhớ, dẻo dai, vững chắc, thanh cao. Từ láy: nô nức, mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp - Treo bảng BT2: Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây: ngay, thẳng, thật Thảo luận nhóm GV nhận xét, sửa chữa . 4/ Củng cố- Dặn dò: -GDTT: Nắm được các từ ngữ từ ghép, từ láy, biết dùng từ đặt câu. Nhận xét tiết học 2 HS lên bảng HS theo dõi nhắc lại. HS đọc đề, xác đònh đề HS thảo luận tổ Đại diện nhóm trình bày 2 HS đọc ghi nhớ Cả lớp đọc thầm HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 2 nhóm làm ở bảng phụ Các nhóm khác nhận xét HS nhận xét, nhắc lại HS xác đònh yêu cầu HS trong nhóm viết từ lên phiếu. Đại diện nhóm dán kết quả làm bài trên bảng lớp, đọc kết quả. Nhóm khác nhận xét HS đọc lại ghi nhớ. Luyện từ và câu TIẾT 8 : LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I/ Mục đích, yêu cầu: Bước bầu nắm được mô hình cấu tạo từ ghép, từ láy để nhận ra từ ghép và từ láy trong câu, trong bài II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ để HS làm BT2, 3; Một số tờ giấy trắng khổ to để các nhóm làm BT3 -Từ điển Tiếng Việt hoặc các trang photo III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là từ ghép ? Cho ví dụ? - Thế nào là từ láy ? Cho ví dụ? GV nhận xét B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay sẽ giúp các em tiếp tục luyện tập về từ ghép và từ láy 2/ Hướng dẫn HS làm luyện tập BT1:So sánh 2 từ ghép sau Bánh trái Bánh rán GV nhận xét, kết luận; Bánh trái ( nghóa tổng hợp)Bánh rán ( nghóa phân loại) Treo bảng BT 2: Viết các từ ghép được in đậm trong những câu dưới đây vào ô thích hợp trong bảng phân loại từ ghép. GV yêu cầu GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, Treo bảng BT 3: Xếp các từ láy trong đoạn sau vào nhóm thích hợp a/ Từ láy có 2 tiếng giống nhau ở âm đầu b/ Từ láy có 2 tiếng giống nhau ở vần c/ Từ láy có 2 tiếng giống nhau cả âm đầu và vần GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 4/ Củng cố- Dặn dò: GDTT: Nắm được các từ ghép và từ láy trong khi sử dụng nói và viết. Nhận xét tiết học 1 HS nêu 1 HS nêu HS nhận xét HS theo dõi nhắc lại. HS đọc đề( đọc cả mẫu) Xác đònh yêu cầu đề HS làm việc cá nhân HS nêu kết quả HS theo dõi, nhận xét. HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 2 nhóm làm ở bảng phụ Các nhóm khác nhận xét Phân loại: xe điện, xe đạp, tàu hỏa, đường ray, máy bay. Tổng hợp: ruộng đồng, làng xóm Núi non, gò đống, bãi bờ, hình dạng, màu sắc HS đọc thầm , xác đònh yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi a/ giống nhau ở âm đầu: nhút nhát b/ giống nhau ở vần : lạt xạt, lao xao c/ giống nhau cả âm đầu và vần: rào rào HS hồn thành bài tập ở nhà Luyện từ và câu TIẾT 9 : MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm . Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. 2/ Học nghóa một số từ và đơn vò cấu tạo từ Hán – Việt. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ vẽ sẳn các cột a, b, c, d ở BT 1 ; -Kẻ bảng phân loại để HS làm BT2 III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: Tìm 3 từ láy, 3từ ghép nói về học tập. GV nhận xét B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay sẽ giúp các em nắm được một số từ ngữ thuộc chủ đề trung thực- tự trọng 2/ Hướng dẫn HS làm luyện tập BT1:Tìm các từ ngữ: a/ Trái nghĩa với trung thực b/ cùng nghĩa với trung thực GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ. Treo bảng BT 2: GV lưu ý đặt câu đủ CN, VN GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, Treo bảng BT 3: GV nhận xét : ý c là đúng Treo bảng BT 4: Tìm câu thành ngữ, tục ngữ nói về tính trung thực, lòng tự trọng GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, - Cây ngay khơng sợ chết đứng 4/ Củng cố- Dặn dò: -Hỏi HS tựa bài học GDTT: Nắm được các từ ngữ thuộc chủ đề , tính nhân hậu, đoàn kết trong HS. Dặn HS về nhà học thuộc 3 câu tục ngữù, chuẩn bò bài cho tiết sau. Nhận xét tiết học 2 HS viết bảng lớp, cả lớp làm vào phiếu. HS nhận xét HS theo dõi nhắc lại. HS đọc đề, xác đònh đề HS làm việc theo nhóm đơi Đại diện mỗi nhóm lên bảng trình bày. Nhóm HS theo dõi, nhận xét. HS thi đặt nhiều câu đúng vào phiếu HT 2 em gắn câu trả lời lên bảng HS đọc lại TL nhóm bàn HS tìm từ đúng nghĩa với từ tự trọng HS đọc lại HS đọc thầm và xác đònh yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 2 nhóm làm ở bảng phụ Các nhóm khác nhận xét HS nhận xét Đại diện nhóm diễn giải nội dung của câu tục ngữ. Nhóm khác nhận xét HS trả lời HS hồn thành BT Luyện từ và câu TIẾT 10: DANH TỪ I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Hiểu danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vò) 2/ Nhận biết được danh từ trong câu, đặc biệt là danh từ chỉ khái niệm; biết đặt câu với danh từ. II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ BT1,2 ( phần nhận xét) -Tranh ảnh về một số sự vật ( sông , rặng dừa, …) III/ Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H S A/ Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên làm BT1 và BT2 GV nhận xét tuyên dương B/ Dạy bài mới 1/ Giới thiệu bài: Tiết học sẽ giúp các em hiểu thế nào là danh từ. 2/ Phần nhận xét: GV yêu cầu đọc BT1 GV chốt lời giải đúng Dòng 1:truyện cổ, Dòng 2:cuộc sống, tiếng, xưa Dòng 3:cơn, nắng, mưa, Dòng 4:con, sông, rặng, dừa , Dòng 5:đời, cha ông , Dòng 6:con, sông, chân trời , Dòng 7: truyện cổ , Dòng 8: ông cha GV yêu cầu đọc BT2 GV chốt lời giải đúng Từ chỉ người: ông cha,cha ông Từ chỉ vật: sông,dừa,chân trời Từ chỉ hiện tượng: mưa,nắng Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,truyện cổ Tiếng,, xưa,đời, Từ chỉ đơn vò: cơn,con,, rặng GV giải thích thêm về từ ngữ chỉ đơn vò, khái niệm GV yêu cầu 3/ Phần luyện tập : Treo bảng BT 1 GV nhận xét chốt lời giải đúng Danh từ chỉ khái niệm:điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm, cách mạng. Treo bảng BT 2 GV yêu cầu đặt câu đủ chủ ngữ, vò ngữ. 4/ Củng cố- Dặn dò: GDTT: Nhận biết được danh từ và đặt câu với danh từ. Dặn HS về nhà, chuẩn bò bài cho tiết sau. Nhận xét tiết học 2 HS thực hiện, HS cả lớp làm nháp HS nhận xét HS theo dõi, nhắc lại. HS nối tiếp nhau đọc BT HS đọc đề, xác đònh đề HS trao đổi, thảo luận Đại diện nhóm trình bày. HS nhắc lại HS nối tiếp nhau đọc BT HS đọc đề, xác đònh đề HS trao đổi, thảo luận Đại diện nhóm trình bày. HS đọc ghi nhớ HS đọc đề, xác đònh đề HS làm việc cá nhân HS nhắc lại HS đọc đề, xác đònh đề HS thảo luận theo cặp Từng cặp nêu câu văn vừa đặt HS theo dõi, nhận xét. HS đọc ghi nhớ [...]... - 1 HS đọc, cả lớp làm vở BT - Chấm chữa bài 4/ Củng cố – dặn dò -Học thuộc ghi nhớ - Nhận xét tiết học LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 12 : MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG I/ MỤC TIÊU 1 Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Trung thực – Tự trọng 2 Sử dụng những từ đã học để đặt câu, chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bốn tờ phiếu khổ to viết nội dung BT1 - Sổ tay từ ngữ hoặc từ điển( 1. .. đòa lý Việt Nam - Thu phiếu giao việc kiêm tra HOẠT ĐỘNG 2 - Treo bảng BT1 - Yêu cầu Hoạt động HS - Hát - HS lên bảng làm theo yêu cầu - HS khác theo dõi, nhận xét - Học sinh nhắc lại - 1 HS đọc HS đọc to, lớp lắng nghe HS lần lượt phát biểu Lớp nhận xét HS lắng nghe - 1 HS nêu - 3 HS đọc ghi nhớ - HS làm phiếu giao việc - 1 HS đọc - Yêu cầu - GV nhận xét BT2: - Treo bảng BT2 - Yêu cầu - GV phát 4 phiếu... bài:cách viết tên người,tên đòa lí nước ngoài - GV ghi tựa bài HĐ 1: Phần nhận xét - GV đỉnh nội dung BT1 lên bảng lớp - Y/c HS đọc BT1 GV nhận xét Treo bảng BT2 Yêu cầu - GV chia lớp 4 nhóm - GV đính câu hòithảo luận - Nội dung câu hỏi thảo luận Nhóm 1 và nhóm 3: Hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên người Nhóm 2 và nhóm 4: Hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong... thích cách chơi( SGK) - GV nêu cách chơi như sau: + Chia lớp thành 4 nhóm, sau đó dán 4 tờ phiếu( có nội dung không giống nhau) lên bảng - Được viết hoa - Có gạch nối - HS nêu ý 1 phần ghi nhớ - HS đọc - HS thảo luận nhóm đôi - Cách viết giống như tên riêng VN: tất cả các tiếng đều viết hoa - HS khác nhận xét - HS nêu ý 2 của phần ghi nhớ * 1 –2 HS cho VD - HS đọc đề, xác đụnh đề - HS thực hiện nháp... mở rộng vốn từ ngữ, thành ngữ thuộc chủ điểm này - GV ghi tựa bài HOẠT ĐỘNG 1: - Treo bảng BT1 - Yêu cầu HS đọc lại bài “ Trung thu độc lập” - GV chọn 3 HS ngẩu nhiên phát phiếu để làm BT1 Hoạt động HS HS nêu HS nêu HS nêu - HS khác nhận xét - HS lắng nghe - HS nhắc tựa bài - 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm - 2 HS đọc nối tiếp, cả lớp theo dõi - 3 HS thực hiện vào phiếu HS còn lại dùng bút chì gạch chân những... - 1 HS đọc câu hỏi thảo luận - HS thảo luận - HS trình bày HS khác nhận xét 1 HS đọc ý 2 của ghi nhớ 2 HS đọc ghi nhớ - 1 HS đọc BT1 HS trả lời HS khác nhận xét 1 HS đọc đề, xác đònh đề HS trình bày HS khác nhận xét HS đọc nội dung BT3 - Các nhóm thi đua thực hiện HS nhận xét bài làm của 4 nhóm trên bảng - 2 học sinh đọc ghi nhớ - Học sinh lắng nghe TUẦN 9: MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ I/ MỤC TIÊU 1 Củng... HOẠT ĐỘNG 3: - Treo bảng BT4 Thế nào là danh từ ? Thế nào là động từ ? Hoạt động HS - HS lắng nghe - HS đọc đề, xác đònh yêu cầu - HS thảo luận - Ao - Tất cả các tiếng còn lại HS đọc đề, xác đònh yêu cầu - HS trả lời lần lượt từng câu hỏi - Từ đơn là từ chỉ gồm 1 tiếng có nghóa tạo thành - Từ láy là từ phối hợp những tiếng có âm hay vần giống nhau - Từ ghép là từ được ghép các tiếng có nghóa lại với nhau... thò mức độ của đặc điểm, tính chất, HS dưới lớp ghi vào phiếu -Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng -2 HS đọc thành tiếng -Gọi HS dán phiếu lên bảng và cử đại -1 HS đọc thành tiếng diện đọc các từ vừa tìm được -HS trao đổi, tìm từ, HS ghi các từ tìm được vào phiếu -2 nhóm dán phiếu lên bảng và đọc các từ vừa tìm được -Bổ sung những từ mà nhóm bạn chưa có -cách 1: đo đỏ, đỏ rực, đỏ hồng, đỏ chót, đỏ chói,... bài HOẠT ĐỘNG 1 GV treo bảng nội dung BT1 - Yêu cầu + Những từ ngữ và câu nào được đặt trong dấu ngoặc kép? - Những từ ngữ và câu đó là lời của ai? - GV: Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép.(Câu hỏi này yêu cầu HS thảo luận theo bàn) - Y/c HS trình bày Hoạt động của HS - 1 HS nêu ghi nhớ - 1 HS lên bảng viết - HS khác nhận xét - HS lắng nghe - HS nhắc tựa - HS quan sát - 1 HS đọc nội dung BT1 ” Người lính... viết 2 dòng đầu) - Y/c 3 HS dán phiếu lên bảng lớp và trình bày – đọc lần lượt từng dòng thơ, chỉ chữ cần sửa - GV nhận xét Gọi HS đọc lại bài ca dao đã hoàn chỉnh HOẠT ĐỘNG 2 - Treo bảng BT2.Yêu cầu - GV treo bản đồ đòa lí VN lên bảng lớp - GV giải thích rõ cách chơi du lòch trên bản đồ VN - GV phát phiếu to và bản đồ đòa lí VN cở nhỏ cho 4 nhóm để thi nhau làm - Y/c 4 nhóm dán kết quả lên bảng - GV . câu Tiết 1; CẤU TẠO CỦA TIẾNG I/ Mục đích, yêu cầu: 1/ Nắm được cấu tạo cơ bản của đơn vò tiếng trong Tiếng Việt. 2/ Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng. của tiếng bầu -Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành? -Phân tích cấu tạo của các tiếng còn lại. Theo mẫu: Tiếng Âm đầu Vần Thanh -Tiếng nào có đủ bộ phận như tiếng bầu ? -Tiếng Ơi có mấy bộ. học HS nhắc lại HS theo dõi Tất cả HS đếm thầm -1, 2 HS làm mẫu ( đếm 6 tiếng) -8 tiếng Tất cả HS đánh vần thầm Một HS làm mẫu: đánh vần thành tiếng. Ghi cách đánh vần: bờ – âu – bâu – huyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Tiếng Việt lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1,