0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

304 2,535 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:21

TUẦN 1 Ngày giảng: TIẾT 1-2: TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: CẬU BÉ THÔNG MINH I. Mục đích, yêu cầu: 1. Tập đọc: - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ có âm vần, thanh địa phương H địa phương dễ kẫn do ảnh hưởng của tiếng địa phương: Hạ lệnh, làng, vùng nọ…Ngắt hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ - Biết đọc phân biệt lời người kểvà lời các nhân vật( cậubé, nhà vua ). Đọc thầm nhanh hơn lớp 2. Hiểu nghĩa các từ khó được chú giải cuối bai - Hiểu nội dung và ý nghĩa của câu chuyện ( ca ngợi sự thông minh tài trí của cậu bé) 2. Kể chuyện: - Dựa vào trí nhớ và tranh kể lại câu chuyện - Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuỵên. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn , kể tiếp được lời kể của bạn II. Đồ đùng dạy – học: - GV: Tranh minh hoạ trong sgk. Bảng viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc - HS: SGK III. Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến hành A) Mở đầu (5 phút ) - Giới thiệu 8 chủ điểm của SGK-T1 B) Bài mới 1) Giới thiệu bài( 1 phút ) 2) Luyện đọc( 17phút ) a. Đọc mẫu b.Luỵên đọc+ Giải nghĩa các từ * Đọc câu - Từ khó: Hạ lệnh, làng, vùng nọ * Đọc đoạn " Ngày xưa/ thì cả làng phải chịu tội" " Thằng bé này láo/ sao được - Từ mới: Kinh đô, om sòm, thông H: Mở mục lục SGK G: Giải thích từng nội dung chủ điểm G: Giới thiệu trực tiếp 1 minh * Đọc cả bài 3) Tìm hiểu bài( 9 phút) - Lệnh cho cả làng biết đẻ trứng Vì gà trống không đẻ trứng được " Cậu nói một chuyện ngài là vô lí" " Cậu yêu cầu rèn chiếc kim thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim - Yêu cầu một việc thừa lệnh vua * Ca ngợi tài trí của cậu bé 4) Luỵên đọc lại (9Phút ) 5) Kể chuyện ( 26 Phút) a) Giới thiệu câu chuyện: b) HD kể chuyện G: Đọc mẫu toàn bài H: Đọc nối tiếp câu theo đoạn, bài, G: Theo dõi, hướng dẫn H đọc đúng các từ khó phát âm H: Tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài G: Hướng dẫn H nghỉ hơi đúng lúc và đọc đoạn văn với giọng thích hợp G: Kết hợp giúp H giải nghĩa từ mới H: Đọc từng cặp G: Theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc đúng H: 1HS đọc cả bài H: Đọc thầm từng đoạn và TLCH(SGK) G: Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài? G: Vì sao dân làng lo sợ khi nghe lệnh vua? G: Cậu bé làm cách nào để vua thấy lệnh của mình la vô lí?( 2 em) G: Trong cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì?( 2 em) + Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy? + Câu chuyện này nói lên điều gì?(2 em) G: Đọc mẫu một đoạn trong bài H: Đọc phân vaitheo dõi + Đại diện nhóm thi đọc( 3 em) G+H: Nhận xét, cho điểm G: Nêu nhiệm vụ tiết học H: Quan sát lần lượt 3 tranh minh hoạ 3 đoạn của câu chuyện H: Tập kể theo nhóm + Nhìn tranh kể nối tiếp 3 đoạn của chuyện( 3 em) G: Nêu câu hỏi gợi mở sgk nếu H lúng túng G+H: Nhận xét sau mỗi lần kể G: Nhận xét trong câu chuỵên em thích ai? Vì sao?( 4 em) H: Phát biểu( Vài em) 2 6) Củng cố- Dặn dò ( 3Phút) H+G: Nhận xét, bổ sung H: Nhắc lại ý nghĩa câu chuyện G: Nhận xét chung giờ học. + Dặn H về kể câu chuyện cho người thân nghe. + Chuẩn bị bài sau Ngày giảng: TIẾT 3:TẬP ĐỌC : "HAI BÀN TAY EM" I.Mục đích, yêu cầu: - Đọc trôi chảy cả bài . Chú ý đọc đúng: Các từ dễ phát âm sai do ảnh hưởng của phương ngữ : Từ có âm đầu l/n: Nằm ngủ, cạnh làng… Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ - Nắm được nghĩa và biết cách dùng các từ mới được giải nghĩa ở bài đọc. Hiểu nội dung từng câu thơ và ý nghĩa của bài thơ (hai bàn tay rất đẹp, rất có ích và đáng yêu). - Học TL bài thơ. Thấy được tác dụng của 2 bàn tay… II. Đồ dùng dạy – học: - GV:Tranh minh hoạ bài đọc sgk. Bảng phụ viết khổ thơ hướng dẫn H luyện đọc - HS: SGK III. Các hoạt động dạy- hoc: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài (5' ) - Kể chuyện " Cậu bé thông minh' B. Bài mới 1. Giới thiệu bài ( 1' ) 2.Luyện đọc ( 13') a. Đọc mẫu b. Luyện đọc + Giải nghĩa từ - Đọc từng dòng thơ + Từ khó: Nằm ngủ, cạnh làng - Đọc từng khổ thơ H: Kể nối tiếp 3 đoạn câu chuyện và trả lời câu hỏi về nội dung mỗi đoạn( 2 em) G: Nhận xét, cho điểm G: Giới thiệu trực tiếp G: Đọc giọng vui tươi, dịu dàng, tình cảm H: Đọc nối tiếp 2 dòng thơ ( 7 em) G: Kết hợp cho H luyện từ khó H: Đọc nối tiếp khổ thơ ( 10 em) G: Kết hơp nhắc H ngắt nghỉ hơi đúng 3 + Từ mới : Siêng năng, giăng giăng - Đọc cả bài 3.Tìm hiểu bài( 8' ) - Hai bàn tay của bé được so sánh với những nụ hoa hồng - Hai bàn tay rất thân thiết với bé. 4. Học thuộc lòng ( 6') 5.Củng cố- Dặn dò( 2') thể hiện tình cảm G: Giúp H giải nghĩa từ mới trong khổ thơ( kết hợp đặt câu) H: Đọc từn khổ thơ trong nhóm G: Theo dõi giúp các em đọc đúng H: Đọc ĐT cả bài H: Đọc thầm và trả lời câu hỏi ( SGK) H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt ý từng đoạn và toàn bài H: Nhắc lại ND chính của bài ( 2 em) G: Đọc mẫu lần 2 + Hướng dẫn H đọc TL bằng cách xoá dần các từ, cụm từ H: Thi đọc tiếp sức trong tổ + Thi đọc cả bài G+H: Nhận xét, bình chọn G: Nhận xét tiết học + Dặn H về tiếp tục HTL cả bài Ngày giảng: 10.9.07 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH I. Mục đích, yêu cầu: - Ôn về các từ chỉ sự vật - Bước đầu làm quen với biện pháp tu từ so sánh. - Rèn khả năng dùng từ, đặt câu cho HS. II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Bảng phụ viết sẵn khổ thơ BT1,2. Tranh minh hoạ - HS: VBT, vở ôli III.Các hoạt động dạy- học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Mở đầu (5' ) - Tìm từ chỉ người, đồ vật, con vật ,cây cối B.Bài mới 1.Giới thiệu bài(1' ) 2.Hướng dẫn làm bài ( 26' ) G: Nói về tác dụng của tiết LTVC H: Thi tìm nhanh các từ G: Nhận xét, cho điểm G: Giới thiệu trực tiếp 4 *Bài1: "Tay em đánh răng Răng trắng hoa nở Tay em chải tóc Tóc ngời ánh mai" *Bài 2: Lời giải a. Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu câu cành. *Bài3: Viết ra hình ảnh so sánh mà em thích ở BT2. Giải thích vì sao em thích hình ảnh đó nhất? 3.Củng cố - Dặn dò (3' ) H: Đọc yêu cầu bài 1 + Đọc thầm +Làm mẫu một dòng thơ G: Lưu ý bộ phận cơ thể người cũng là từ chỉ sự vật H: Làm bài vào vở, 1HS lên bảng làm G+H: Nhận xét, cho điểm G: Chốt lại lời giải đúng, HS chữa bài H: 2HS nêu yêu cầu bài tập G: HD Làm mẫu phần a H: Lớp làm bài ở vở 1 HS lên bảng làm G+H: nhận xét, KL G: S GV nêu câu hỏi để H nêu được vì sao 2 sự vật được so sánh với nhau H: Chữa bài vào vở H: Đọc yêu cầu bài G: cho H trả lời nối tiếp theo dãy G+H: Nhận xét sau mỗi ý kiến của H H: Tự viết bài vào vở G: NX tiết học. Dặn H về quan sát các vật xung quanh em có thể so sánh với những gì? Ngày giảng: 10. 9 .07 CHÍNH TẢ( tập chép) CẬU BÉ THÔNG MINH. PHÂN BIỆT L/N I,Mục đích yêu cầu 1.Rèn kĩ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn văn 53 chữ trong bài cậu bé thông minh. - Củng cố cách trình bày một đoạn văn - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn: l/n 2.Ôn bảng chữ : - Điền đúng 10 chữ và tên của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng - Thuộc lòng tên 10 chữ đầu trong bảng II,Đồ dùng dạy- học - Bảng phụ.Kẻ bảng chữ và tên chữ ở BT3 III,Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ (2’) B.Bài mới. 1.Giới thiệu bài (3’) G: Kiểm tra bài cũ, sách vở của HS và nhận xét G: Nhắc lại 1 số điểm cần lưu ý về giờ 5 2.Hướng dẫn HS tập chép (21’) a.Hướng dẫn HS chuẩn bị Chim sẻ, kim khâu, xẻ thịt b,HS chép bài vào vở c,Chấm, chữa bài 3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả (5’) a,Bài 1: Điền vào chỗ trống :l/n -Hạ lệnh, nộp bài hôm nọ Bài 2: Điền chữ và tên chữ còn thiếu 4. Củng cố- dặn dò: (3’) học chính tả G: Nêu MT bài học G: Đọc đoạn chép, hướng dẫn HS nhận xét. H: Nêu cách trình bày G: Hướng dẫn tỉ mỉ viết từ tên bài đến dấu câu, sau đến dấu chấm, dấu 2 chấm H: Viết nháp từ khó, 1 HS lên bảng viết H+G: Nhận xét, sửa chữa H: Nhìn bảng, chép bài vào vở G: Theo dõi uốn nắn H:Tự sửa lỗi ra lề bằng bút chì G: Chấm 5-7 bài, nhận xét về nội dung, chữ viết, cách trình bày H: 2HS nêu yêu cầu BT G: HD và làm mẫu một phần H: Cả lớp làm vào nháp 2HS lên bảng H+G: NX, sửa chữa, cho điểm H: 4-5 HS luyện phát âm G: Treo bảng phụ H: 2HS nêu yêu cầu bài tập G: Hướng dẫn và làm mẫu một phần H: Cả lớp làm vào bảng con,1 HS lên bảng làm bài H+G: Nhận xét, sửa chữa H: Luyện đọc chữ, tên chữ, 3 HS đọc thuộc lòng 10 chữ và tên chữ, đọc đúng l/n G: Nhận xét tiết học, nhắc HS luyện viết đúng tư thế, chữ viết, rèn chữ và giữ vở sạch đẹp Ngày giảng: 11. 9. 70 Chính tả(nghe -viết) Chơi chuyền. Phân biệt: ao-oao I.Mục đích , yêu cầu Rèn kĩ năng viết chính tả: 6 -Nghe, viết chính xác bài thơ chơi chuyền (56 tiếng) -Từ đoạn viết củng cố cách trình bày một đoạn thơ -Điền đúng vào chỗ trống các vần: ao/oao II.Đồ dùng dạy- học _Bảng phụ viết nội dung bài 1 III. Các hoạt động dạy học Nội dung Cách thức tiến hành A,Kiểm tra bài cũ: (5’) - Tìm 3 tiếng có phụ âm đầu l/n - Đọc học thuộc lòng 10 tên chữ đã học B, Bài mới 1,Giới thiệu bài (1’) 2, HD nghe, viết : (21’) a,HD HS chuẩn bị Chuyền, dẻo dai b,Đọc cho HS viết c,Chấm, chữa bài 3,Hướng dẫn làm bài tập chính tả Bài 1:Điền vần ao/oao vào chỗ trống -Ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán 4.Củng cố - dặn dò: (2’) H: 2HS viết H: 3HS đọc HTL H+G: Nhận xét, đánh giá G: Giới thiệu trực tiếp G: Đọc bài thơ 2 lần H: 1HS đọc cả lớp đọc thầm theo H+G : Tìm hiểu ND chính của khổ thơ H: 3HS nêu cách trình bày các khổ thơ G : Giúp HS nhận xét, HD cách viết H: Viết nháp,1 HS lên bảng viết từ khó G: Đọc các khổ thơ 2 lần, đọc chậm từng dòng thơ H: Cả lớp viết bài vào vở G: Theo dõi uốn nắn G:Đọc,HS soát lỗi chữa ra lề bằng bút chì G: Chấm 4-5 bài,nhận xét về nội dung, chữ viết cách trình bày H: 1HS nêu yêu cầu bài tập G: Treo bảng phụ, hướng dẫn cách làm bài H: Tự làm,nối tiếp điền vần. H+G: NX, chốt lại kết quả đúng G: NX chung tiết học H: Về nhà luyện viết đúng chính tả,rèn chữ giữ vở sạch đẹp. Ngày giảng: 11. 9. 07 Tập viết Tiết 1: ÔN CHỮ HOA A 7 I.Mục đích, yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ hoa A( viết đúng mẫu, đều nét, và nối chữ đúng quy định) thông qua bt ứng dụng - Viết tên riêng( Vừ A Dính) bằng chữ cỡ nhỏ. Viết câu ưng dụng ( Anh em như thẻ chân tay/ Rách đỡ đần) bằng cỡ chữ nhỏ - Giáo dục HS tính cản thận, thẩm mĩ, II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Mẫu chữ viêt hoa A. Tên riêng Vừ A Dính và câu tục ngữ trên bảng kẻ ô li - HS: Vở tập viết 3- T1, bảng con III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Mở đầu ( 2' ) B.Bài mới 1. Giới thiệu bài ( 1') 2. Hướng dẫn viết bảng con( 11’ ) a.Luyện viết chữ hoa A,V,D b.Viết từ ứng dụng Vừ A Dính c.Câu ứng dụng Anh em như thể tay chân Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. 3.Viết vào vở ( 14 ’ ) 4.Chấm, chữa bài ( 4' ) 5.Củng cố- Dặn dò ( 3' ) G: Nêu yêu cầu của tiết TV lớp 3 + KT sự chuẩn bị của H G: Giới thiệu trực tiếp H: Tìm các chữ hoa có trong tên riêng G: Viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết H: Tập viết trên bảng con G: Nhận xét , uốn sửa H: Đọc từ ứng dụng G: Giới thiệu từ ứng dụng H: Viết bảng con G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc câu ứng dụng G: Giúp H hiểu nội dung câu tục ngữ H: Viết bảng con ( Anh , Rách ) G: Nêu yêu cầu H: Viết vào vở( Mỗi cỡ chữ 1 dòng) G: Theo dõi giúp đỡ HS G: Chấm bài, nhận xét lỗi trước lớp H: Nhắc lại cách viết G: Nhận xét chung giờ học. + Dặn H về hoàn thiện bài ở nhà. + Đọc trước bài TĐ"Đơn xin Đội" Ngày giảng: 12.9.07 Tập làm văn: NÓI VỀ ĐỘI TNTP - ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN 8 I.Mục đích, yêu cầu: - Trình bày được những hiểu biết về tổ chức Đội TNTPHCM - Biết điền đúng vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách - Giúp HS có thêm kiến thức để phục vụ học tập và sinh hoạt hàng ngày. II.Đồ dùng dạy – học: - T: Mẫu đơn chép sẵn trên bảng phụ - H: VBT III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Mở đầu ( 5' ) B. Bài mới 1.Giới thiệu bài ( 1' ) 2.Hướng dẫn làm bài tập ( 27' ) * Bài1: a.Đội được thành lập ngày15/5/1941. Tại Pác Bó- Cao Bằng. Tên gọi đầu là Đội Nhi Đồng Cứu Quốc……………. *Bài 2: Điền các nội dung vào mẫu đơn in sẵn( VBT) 3.Củng cố - Dặn dò ( 2' ) G: Nêu yêu cầu và cách học tiêt TLV H: Giới thiệu trực tiếp H: Đọc yêu cầu bài tập( Đọc thầm) - Trao đổi nhóm ( đôi) để trả lời CH - Đại diện nhóm thi nói về tổ chức đội. H+G: Nhận xét, bổ sung. G: Giúp H nêu hình thức của mẫu đơn H: Làm lại bài vào vở, 3 HS đọc bài viết G: Nêu nhận xét tiết học + Ta có thể trình bày nguyện vọng của mình bằng đơn + Yêu cầu H nhớ lại mẫu đơn, thực hành điền chính xác vào mẫu đơn in sẵn. Ngày giảng: 13.9.06 ÔN TẬP ĐỌC BÀI ĐƠN XIN VÀO ĐỘI I.Mục đích, yêu cầu: - Đọc trôi chảy cả bài. Chú ý đọc đúng các từ dễ viết sai do ảnh hưởng cách phát âm địa phương: Liên Đội, Điều lệ, rèn luyện. Biết đọc với giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát. - Nắm được nghĩa các từ mới ( Điều lệ, danh dự ). Hiểu nội dung bài - Bước đầu có hiểu biết về đơn từ và cách viết đơn II. Đồ dùng dạy – học: - GV: Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách - HS: VBT III. Các hoạt động dạy – học: 9 Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ ( 4' ) - Đọc TL : " Hai bàn tay em" B. Bài mới 1. Giới thiệu bài ( 1' ) 2. Luyện đọc ( 10' ) a. Đọc mẫu b. Luyện đọc+ Giải nghĩa từ mới - Đọc từng câu +Từ khó: Lưu Tường Vân, Điều lệ - Đọc từng đoạn +Từ mới : Điều lệ, danh dự - Đọc cả bài: 3.Tìm hiểu bài ( 9' ) Đơn của bàn Lưu Tường Vân Liên đội trưởng - Nhờ nội dung đơn người viết đơn - Bạn viết đơn để xin vào Đội - Em làm đơn này xin vào Đội và xin hứa 4. Luyện đọc bài ( 9' ) 5. Củng cố- Dặn dò ( 2' ) H: Đọc TL và trả lời câu hỏi. Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ? ( 2 em ) H+G: Nhận xét, cho điểm G: Giới thiệu trực tiếp G: Đọc mẫu ( giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát) H: Đọc nối tiếp câu theo dãy G: Kết hợp hướng dẫn H đọc từ khó G: Hướng dẫn H cách chia đoạn. H: Đọc nối tiếp đoạn ( 3 lượt) G: Kết hợp hướng dẫn HS ngắt, nghỉ hơi đúng G: Kết hợp giải nghĩa từ mới H: Luyện đọc trong đoạn theo nhóm H: Đọc cả bài( 1 em) H: Đọc thầm và trả lời các câu hỏi về ND + Đơn này là của ai gửi cho ai? ( 1 em) + Nhờ đâu em biết điều đó? ( 1 em) + Bạn viết đơn để làm gì? + Nêu nhận xét về cách trình bày lá đơn? ( 2 em ) H: Đọc toàn bộ lá đơn( 2 em) + Thi đọc đơn ( 5 em) G: Theo dõi giúp H đọc đúng H+T: Nhận xét, đánh giá. G: Nhận xét tiết học + Dặn H về tự tìm hiểu về tổ chức Đội TNTPHCM Ngày giảng: 14.9.07 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT CHÍNH TẢ BÀI: CẬU BÉ THÔNG MINH 10 [...]... đoạn văn chưa đánh dấu câu - Giúp HS biết sử dụng dấu câu hợp lý B) Đồ dùng dạy – học: - GV: Bảng phụ viết nội dung đoạn văn của BT3 - HS: SGK, VBT C) Các hoạt động dạy- học Nội dung I) Kiểm tra bài cũ - Bài 1, 2( tiết 2) ( 3' ) II) Bài mới 1) Giới thiệu bài ( 1' ) 2) Hướng dẫn làm bài tập ( 28' ) Bài 1a: - Mắt hiền sáng tựa vì sao Bài 2: - Các từ chỉ sự so sánh : Là , tựa là là, Bài 3: - " Ông tôi... Bài mới 1) Giới thiệu bài ( 1' ) 2) Hướng dẫn viết trên bảng a.Luyện viết chữ hoa B, H , C b.Luyện viết từ ứng dụng Bố Hạ c.Luyện viết câu ứng dụng Bầu ơi 3) Viết bài vào vở ( 16 ' ) - Viết chữ B : 1 dòng - Chữ hoa H và C : 1 dòng - Tên riêng Bố Hạ : 1 dòng - Câu tục ngữ : 1 dòng 4) Chấm , chữa bài ( 3' ) 5) Củng cố - Dặn dò ( 2' ) Cách thức tiến hành G: KT bài viết ở nhà của H H: Viết bảng lớp, bảng... em) G+H: Nhận xét, đánh giá G: Giới thiệu qua KTBC G: Đọc mẫu Cả lớp theo dõi H: Quan sát tranh minh họa( SGK) H: Đọc tiếp nối câu ( Hàng ngang) G: Phát hiện tiếng HS phát âm chưa chuẩn, ghi bảng H:Luyện phát âm(Cá nhân, đồng thanh) H: Nối tiếp nhau đọc bài văn ( Cả lớp, cá nhân) G: HD học sinh đọc đoạn khó H: Luyện đọc( cá nhân, cả lớp) H+G: Nhận xét, bổ sung H: Đọc toàn bài ( 1 em), G: Nêu câu hỏi... Bảng phụ chép ND bài tập 1a - HS: Vở viết III/ Các hoạt động dạy- học: Nội dung A Kiểm tra bài cũ: (4’) Viết: Nguệch ngoạc, cá sấu, xấu hổ, B Bài mới: 1- Giới thiệu bài: (1 ) 2- Hướng dẫn nghe -viết: ( 23 ) a Chuẩn bị: Từ khó: Trâm bầu, nhịp nhịp Cách thức tiến hành G: Đọc H: Cả lớp viết vào nháp ,1 HS lên bảng viết H+G: Nhận xét, sửa chữa G: Giới thiệu trực tiếp, ghi bảng G: Đọc 1 lần đoạn viết, HS đọc... trước lớp( đoạn 3, 4) ’ 3. Tìm hiểu bài ( 12 ) H: Đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo nội - En ri cô và Cô rét ti dung bài Vì En ri cô vô ý của Cô rét ti H: Đọc thầm đoạn1, 2 + Hai bạn nhỏ trong chuyện tên là gì? - Sau cơn giận không đủ + Vì sao 2 bạn nhỏ giận nhau? ( 1 em) H: Đọc thầm đoạn 3 + Vì sao En ri cô hối hận muốn xin lỗi Cô - Tan học lành với bạn rét ti? ( 2 em)? H: Đọc đoạn 4 - Bố mắng đánh... ( 3 ) G: Nhận xét gìơ học + Dặn H về kể chuyện cho người thânnghe Ngày giảng: 18 .9.07 Tập đọc Tiết 6: CÔ GIÁO TÍ HON A) Mục đích, yêu cầu 14 - Đọc trôi chaỷ cả bài Chú ý các từ ngữ địa phương dễ phát âm sai, viết sai: Nón khoan thai - Hiểu nội dung bài : Bài văn tả trò chơi lớp học rât ngộ nghĩnh của mấy chị em - Qua trò chơi này có thể thấy các bạn nhỏ rất yêu quý cô giáo , và ước mơ trở thành cô giáo. .. Đọc Viết: Ngắc ngứ, ngoặc kép, trung H: Cả lớp viết vào nháp ,1 HS lên bảng thành, chúc tụng viết H+G: Nhận xét, sửa chữa, cho điểm B Bài mới: 1- Giới thiệu bài: (1 ) G: Giới thiệu trực tiếp, ghi bảng 2- Hướng dẫn nghe -viết: ( 23 ) a Chuẩn bị: G: Đọc 1 lần đoạn viết, HS đọc thầm Từ khó: Thần chết, thần Đêm Tối, băng G: Hướng dẫn HS nêu ý chính của đoạn tuyết H :3 HS đọc những chữ viết sai chính tả H:... Tự làm, đỏi chéo vở KT, nhận xét G: Sửa chữa, chốt lại KQ đúng G: Lưu ý HS cách sử dụng r/d/gi 31 H+G: Nhắc laị ND chính của bài G: NX chung tiết học Nhắc HS luyện víêt đúng 1 số từ khó mà các em viết chưa đúng Ngày giảng: 3. 10 .07 TẬP ĐỌC Tiết 12 : ÔNG NGOẠI I Mục đích yêu cầu: - Đọc trơn cả bài Đọc đúng các tiếng: cơn nóng, luồng khí, lặng lẽ, vắng lặng Đọc đúng các kiểu câu phân biệt được lời dẫn chuyện... Tìm những từ chứa tiếng có vần uêch, vàn uyu Nhớ cách viết những tiếng có âm đễ lẫn như: s/ x - Rèn tính cẩn thận, viết đúng trình bày sạch đẹp II/ Đồ dùng dạy- học: - GV: Bảng phụ chép ND bài tập 3 - HS: Vở viết III/ Các hoạt động dạy- học: Nội dung Cách thức tiến hành A Kiểm tra bài cũ: (3 ) - Viết: ngọt ngào , ngao ngán, B Bài mới: 1- Giới thiệu bài: (1 ) 2- Hướng dẫn nghe -viết: ( 23 ) a Chuẩn bị:... phụ viết nội dung BT2 - HS: SGK, VBT III Các hoạt động dạy – học: Nội dung A Kiểm tra bài cũ: - Bài 1 giờ trước B Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài: Cách thức tiến hành (5phút) H: thực hiện bài tập (1 em ) H+G: Nhận xét, đánh giá (1phút) G: Giới thiệu chủ điểm Mái ấm Nêu 33 2.Hướng dẫn làm BT (26 phút) Bài 1: Tìm các từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình - Ông bà, ông cha, chú bác, cô chú, cậu mợ, chú . hành A,Kiểm tra bài cũ: (5’) - Tìm 3 tiếng có phụ âm đầu l/n - Đọc học thuộc lòng 10 tên chữ đã học B, Bài mới 1, Giới thiệu bài (1 ) 2, HD nghe, viết : ( 21 ) a,HD HS chuẩn bị Chuyền, dẻo dai. tiến hành A. Mở đầu ( 5' ) B. Bài mới 1. Giới thiệu bài ( 1& apos; ) 2.Hướng dẫn làm bài tập ( 27' ) * Bài1: a.Đội được thành lập ngày15/5 /19 41. Tại Pác Bó- Cao Bằng. Tên gọi đầu là. xét, đánh giá. G: Nhận xét tiết học + Dặn H về tự tìm hiểu về tổ chức Đội TNTPHCM Ngày giảng: 14 .9.07 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT CHÍNH TẢ BÀI: CẬU BÉ THÔNG MINH 10 I/ Mục đích, yêu cầu: 1. Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Tiếng Việt lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1,