0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 trọn bộ

267 1,691 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 15:25

Ngày dạy: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN :1 BÀI : ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT– SO SÁNH I.Mục đích yêu cầu: -Ôn về các từ chỉ sự vật (BT 1) , tìm được những sự vật so sánh với nhau trong câu văn, câu thơ(BT 2). -Bước đầu làm quen với biện pháp tu từ : So sánh (BT 3) II.Chuẩn bò: - Bảng phụ viết sẵn khổ thơ nêu trong sách củabài tập 1. -Tranh minh hoạ một cánh diều như dấu á. III. Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động: (1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ:(4’) kiểm tra tập sách, ổn đònh môn học. 3.Bài mới :(26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài Hoạt động 1 : Tìm từ ngữ chỉ sự vật . a)Bài tập 1 : - GV mời một HS lên bảng làm bài mẫu : Tìm các từ ngữ chỉ sự vật ở dòng thơ một . - GV mời 3 HS lên bảng gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ - Cả lớp và GV nhận xét , chấm điểm thi đua. GV chốt lại lời giải Hoạt động 2 : Tìm những sự vật được so sánh . b) Bài tập 2 - GV mời một HS làm mẫu Nếu HS lúng túng , GV có thể gợi HS nhớ lại bài tập đọc( câu hỏi 1 - Hai bàn tay củabé được so sánh với gì ? - GV mời 3 HS lên bảng gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ ,câu văn. - GV tổ chức cho HS nhận xét bài làm trên bảng - GV chốt lại lời giải đúng . + GV kết hợp nêu câu hỏi cho cả lớp suy nghó , trả lời để hiểu vì sao các sự vật nói trên được so sánh với nhau . + GV : Khi gió lặng , không có dông bão, mặt biển phẳng lặng , sáng trong như một tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch . Câu c) Vì sao Cánh diều được so sánh với dấu “á” Câu d) Vì sao dấu hỏi được so sánh với vành tai nhỏ ? +GV kết luận : Tác giả quan sát rất tài tình nên đã phát hiện ra sự giống nhau giữa các sự vật trong thế giới xung quanh ta. - Cả lớp chữa bài trong vở . Hoạt động 3 :Tìm những hình ảnh so sánh . c) Bài tập 3 : - GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài - GV khuyến khích HS trong lớp tiếp nối nhau phát biểu tự do - HS nghe giới thiệu bài học . - Một HS đọc thành tiếng yêu cầu bài .Cả lớp đọc thầm theo . - Cả lớp làm bài vào vở - Cả lớp chữa bài trong vở - Một HS đọc thành tiếng yêu cầu của bài .Cả lớp đọc thầm theo . - Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành . - Cả lớp làm bài vào vở . -Vì hai bàn tay nhỏ bé , xinh như một bông hoa . -Đều phẳng , êm và đẹp . -Xanh biếc, sáng trong . - Vì cánh diều hình cong cong , võng xuống ,giống hệt một dấu á -Vì dấu hỏi cong cong , nở rộng ở phía trên rồi nhỏ dần chẳng khác gì một vành tai. -Em thích hình ảnh so sánh nào ở vở bài tập 2 ? Vì sao ? 4. Củng cố :(3’) - GV nhận xét tiết học , biểu dương những HS học tốt . 5. Dặn dò:(1’) -Bài nhà: Các vật xung quanh xem có thể so sánh chúng với những gì -Chuẩn bò bài : Mở rộng vốn từ thiếu nhi. Ôn tập câu : Ai – Là gì ? Ngày dạy: TẬP ĐỌC TUẦN : 1 BÀI : HAI BÀN TAY EM I.Mục đích yêu cầu: - Đọc trôi chảy cả bài . Chú ý đọc đúng : - Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ - Nắm được nghóa và biết cách dùng các từ mới được giải nghóa ở sau bài đọc - Hiểu nội dung từng câu thơ và ý nghóa của bài thơ ( Hai bàn tay rất đẹp , rất có ích và đáng yêu ) ( Trả lời được các CH trong SGK; thuộc 2-3 khổ thơ trong bài) II.Chuẩn bò : - Tranh minh hoạ bài học trong SGK . - Bảng phụ viết những khổ thơ cần hướng dẫn HS luyện đọc và học thuộc lòng . III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động :(1’)Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ:(4’)HS kể lại 3 đoạïn câu chuyện : Cậu bé thông minh. 3.Bài mới :(26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài Hoạt động 1 : Luyện đọc a) GV đọc bài thơ : Với giọng vui,dòu dàng. b) GV hướng dẫn HS luyện đọc , kết hợp giải nghóa từ ngữ khó . + Đọc từng dòng thơ : - GV theo dõi hướng dẫn những em đọc đúng từng khổ thơ . + Đọc từng khổ thơ trước lớp - GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng , tự nhiên và thể hiện tình cảm qua giọng đọc - GV giúp HS hiểu nghóa các từ ngữ mới trong từng khổ thơ : Gồm những từ ngữ được chú giải cuối bài + Đọc từng khổ thơ trong nhóm - GV theo dõi hướng dẫn các em đọc đúng từng khổ thơ . Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS tìm hiểu bài. - Hai bàn tay của bé được so sánh với gì ? GV nói để HS hiểu : Hình ảnh so sánh rất đúng và rất đẹp -Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào? - Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ? Hoạt động 3 :Học thuộc lòng bài thơ - GV hướng dẫn HS thuộc lòng tại lớp từng khổ rồi cả bài thơ - GV treo bảng phụ đã viết sẵn 2 khổ thơ . HS đọc đồng thanh , xoá dần các từ , cụm từ , giữ lại chỉ các từ đấu dòng thơ ( Hai – Như – Hoa – Cánh / Đêm – Hai – Hoa – Hoa ,…) sau đó là những chữ đầu của mỗi khổ thơ ) HS làm tiếp như thế ) với 3 khổ thơ còn lại - HS nghe GV giới thiệu bài - HS nghe GV đọc bài thơ . - HS đọc tiếp nối đến hết bài thơ,mỗi em hai dòng thơ . - HS tiếp nối nhau đọc 5 khổ thơ trong bài . - HS nêu các từ ngữ trong sách . - Từng cặp HS đọc khổ thơ - Cả lớp đọc với giọng vừa phải - HS đọc thầm và trả lời câu hỏi - HS tự do phát biểu những suy nghó của mình . - HS thi học thuộc bài thơ với các hình thức nâng cao dần + Hai tổ hoặc 2 dãy bàn thi đọc tiếp sức + Thi thuộc cả khổ thơ + Hai đến 3 HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ . Cả lớp bình chọn bạn thắng cuộc 4 .Củng cố :(3’) GV nhận xét tiết học và nhắc nhở HS về nhà luyện đọc nhiều lần . 5 .Dặn dò: (1’) - HS về nhà học thuộc lòng bài thơ ; đọc thuộc lòng cho người thân nghe -Chuẩn bò bài :Tập đọc : Đơn xin vào Đội Ngày dạy: CHÍNH TẢ TUẦN :1 BÀI : CHƠI CHUYỀN I.Mục đích yêu cầu: - Nghe, viết chính xác bài thơ: Chơi chuyền - Từ đoạn viết ,củng cố cách trình bày một bài thơ - Điền đúng vào chỗ trống các vần ao/oao(BT 2). Tìm đúng các tiếng có âm đầu l/n theo nghóa đã cho -Yêu thích các trò chơi của các bạn thiếu nhi . II.Chuẩn bò : 1. GV : Bảng phụ viết hai lần nội dung bài tập 2 2.HS : Bảng con III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ :(4’) cả lớp viết bảng con các từ : Dân làng , làn gió , tiếng đàn , đàng hoàng . 3.Bài mới : (26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài : Trong tiết chính tả hôm nay ,thầy sẽ hướng dẫn các em nghe ,viết một bài thơ tả một trò chơi rất quen thuộc của các bạn gái qua bài : Chơi chuyền . Làm các bài tập phân biệt cặp vần ao / oao ; các tiếng có âm ( vần ) dễ viết lẫn an / ang Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết a)Hướng dẫn HS chuẩn bò - GV đọc 1 lần bài thơ - Giúp HS nắm nội dung bài thơ - HS đọc thầm khổ thơ 1 và trả lời: Khổ thơ 1 nói gì ? - HS đọc khổ thơ 2 : Khổ thơ 2 nói gì ? + GV giúp HS nhận xét : - Mỗi dòng thơ có mấy chữ ? - Chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào ? - Những câu thơ nào trong bài đặt trong ngoặc kép ? Vì sao ? b) GV đọc chính tả : -Đọc cho HS viết :GV đọc thong thả từng dòng thơ , mỗi dòng đọc 2 lần . - GV theo dõi uốn nắn c)Chấm , chữa bài : - GV chấm 5 đến 7 bài , nhận xét bài viết của các em . Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả . a) Bài tập 2 : - GV nêu yêu cầu của bài tập . - Cả lớp và GV nhận xét và sửa bài . b)Bài tập 3 : - GV sửa bài và nhận xét - HS nghe GV giới thiệu bài . - Một HS đọc lại. Cả lớp đọc thầm theo. - Tả các bạn đang chơi chuyền -Chơi chuyền giúp các bạn tinh mắt , nhanh nhẹn , có sức dẻo dai - 3 chữ . - Viết hoa . - Các câu : Chuyền chuyền một hai hai đôi “ vì đó là những câu nói của các bạn . - HS tập viết vào bảng con những từ khó - HS viết bài vào vở - HS tự chữa lỗi bằng bút chì - 4 HS lên bảng thi điền vần nhanh . Cả lớp làm bài vào vở -1 HS đọc lại yêu cầu của bài 3 a -Cả lớp làm bài vào bảng con 4 .Củng cố :(3’) - GV nhận xét tiết học và nhắc nhở HS sai lỗi chính tả 5. Dặn dò: (1’) - Bài nhà: Làm bài tập 3b vào vở nháp . - Chuẩn bò bài : Ai có lỗi ? Ngày dạy: TẬP VIẾT TUẦN : 1 BÀI : VIẾT CHỮ A HOA I.Mục đích yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ A, V, D hoa đúng mẫu,đều nét, thẳng hàng và nối chữ đúng quy đònh(1 dòng) - Viết đúng tên riêng Vừ A Dính (1 dòng) và câu ứng dụng : Anh em…đỡ đần (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ . - HS có ý thức rèn chữ giữ vở II.Chuẩn bò : 1.GV :Mẫu chữ viết hoa A .Tên riêngVừa A Dính và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li 2.HS : Vở tập viết 3 tập 1 , Bảng con , phấn . III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi động: (1’)Hát bài hát 2.Mở đầu :(4’)kiểm tra tập sách, ổn đònh môn học. 3.Bài mới : (26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài . Hoạt động 1 :Hướng dẫn HS viết trên bảng con 1)Luyện viết chữ hoa : Tìm trong bài các chữ hoa . - GV viết mẫu , kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ . +Chữ A, chữ V, chữ D - GV vừa hướng dẫn vừa viết cho các em quan sát 2) HS viết từ ứng dụng -GV giới thiệu :Vừ A Dính là một thiếu niên người dân tộcH mông , anh dũng hi sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ cán bộ cách mạng 3)Luyện viết câu ứng dụng : - GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ : Anh em thân thiết , gắn bó với nhau như chân với tay , lúc nào cũng phải yêu thương , đùm bọc nhau . Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở tập viết - GV nêu yêu cầu : +Viết chữ A :1 dòng cỡ nhỏ +Viết các chữ V và D: 1 dòng cỡ nhỏ . +Viết tên Vừ A Dính: 2 dòng cỡ nhỏ + Viết câu tục ngữ :2 lần - GV nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế, chú ý viết đúng nét , độ cao và khoảng cách giữa các chữ .Trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu - GV chấm 5 đến 7 bài . - Nhận xét cả lớp rút kinh nghiệm -HS nghe GV giới thiệu bài . - HS tìm các chữ hoa có trong tên riêng : A , V , D . - HS chú ý nghe GV nhắc cách viết các con chữ - HS tập viết từng chữ ( A , V , D ) trên bảng con . - HS đọc từ ứng dụng :Vừ A Dính - HS tập viết trên bảng con từ ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng : Anh em như thể tay chân Rách lành đùm bọc,dở hay đỡ đần - HS tập viết trên bảng con các chữ Anh , Rách . - HS viết vào vở tập viết . 4. Củng cố :(3’) - GV nhận xét tiết học và nhắc nhở HS tập viết ở nhà . 5. Dặn dò: (1’) - Bài nhà: Nhắc những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp , luyện viết thêm phần bài ở nhà . Học thuộc câu ứng dụng . - Chuẩn bò bài : Ôân chữ Ă, Â , L hoa Ngày dạy: TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN TUẦN : 1 BÀI : CẬU BÉ THÔNG MINH I.Mục đích yêu cầu: A.TẬP ĐỌC : -Đọc trôi chảy toàn bài . Đọc đúng các từ ngữ : bình tónh , xin sữa , đuổi đi , bật cười. -Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm , dấu phẩy , giữa các cụm từ . -Biết đọc phân biệt lời người kể và lời các nhân vật -Đọc thầm nhanh hơn lớp hai .Hiểu nghóa các từ ngữ khó được chú giải cuối bài . -Hiểu nội dung và ý nghóa câu chuyện (Ca ngợi sự thông minh ,tài trí của cậu bé ) (Trả lời được các câu hỏi trong SGK ) B.KỂ CHUYỆN : - Dựa vào trí nhớ và tranh , kể lại được từng đoạn củøa câu chuyện . - Biết phối hợp lời kể với điệu bộ ,nét mặt của từng nhân vật. - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, nhận xét , đánh giá lời kể chuyện của bạn KNS:tư duy sang tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề. II.Chuẩn bò: 1.GV: -Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong Sách giáo khoa -Bảng viết sẵn đoạn văn để hướng dẫn HS luyện đọc III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4’) kiểm tra tập sách, ổn đònh môn học. 3.Bài mới :(35’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài : GV cho HS quan sát tranh minh hoạ chủ điểm “Măng non “ Tranh minh hoạ truyện đọc . Sau đó GV giới thiệu : Cậu bé thông minh là câu chuyện về sự thông minh , tài trí đáng khâm phục của một bạn nhỏ Hoạt động 1 :Luyện đọc a)GV đọc toàn bài :(Theo hướng dẫn sách giáo khoa ) b)GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghóa từ +Đọc từng câu : - GV chỉ đònh một HS đầu bàn đọc , sau đó lần lượt từng em đứng lên đọc tiếp nối nhau đến hết bài - Trong khi theo dõi HS đọc , GV hướng dẫn các em đọc đúng các từ +Đọc từng đoạn trước lớp -Trong khi theo dõi HS đọc , GV kết hợp nhắc nhở các em nghỉ hơi đúng và đọc đoạn văn với giọng thích hợp , nếu các em đọc chưa đúng . Chú ý những câu sau theo Sách giáo khoa - GV kết hợp giúp HS hiểu nghóa các từ ngữ mới xuất hiện trong từng đoạn văn ( gồm các từ được chú giải cuối bài : kinh đô , om sòm , trọng thưởng . +Đọc từng đoạn trong nhóm - HS từng cặp tập đọc ( em này đọc , em khác nghe , góp ý ) . GV theo dõi , hướng dẫn các nhóm đọc đúng - Một HS đọc lại đoạn 1 - Một HS đọc lại đoạn 2 - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 - HS quan sát tranh - HS nghe GV giới thiệu bài - HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn -HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài - 1 HS đọc đoạn 1 . Giải nghóa từ : Kinh đô -1 HS đọc đoạn 2 . Giải nghóa từ : Om sòm -1 HS đọc đoạn 3 Giải nghóa từ : Trọng thưởng - HS nêu nghóa các từ theo sách HS . - HS tập đọc từng đoạn theo nhóm . Hoạt động 2 :Hướng dẫn tìm hiểu bài -GV hướng dẫn HS đọc ( chủ yếu là đọc thầm ) từng đoạn và trao đổi về nội dung bài theo các câu hỏi ở cuối bài học .Cụ thể : + Nhà vua nghó ra kế gì để tìm ra người tài giỏi? + Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ? + Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lý ? + Trong cuộc thử tài lần sau , cậu bé yêu cầu điều gì ? + Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ? Câu này có thể cho HS thảo luận nhóm trước khi trả lời + Câu chuyện này nói lên điều gì ? Hoạt động 3 : Luyện đọc lại - GV chọn đọc mẫu một đoạn trong bài - Chia HS thành các nhóm , mỗi nhóm 3 em đọc . - Tổ chức cho 2 nhóm thi đọc truyện theo vai . GV nhắc các em đọc phân biệt lời kể chuyện với lời đối thoại của nhân vật , chọn giọng đọc phù hợp với lời đối thoại . - Cả lớp và GV nhận xét , bình chọn cá nhân và các nhóm đọc hay nhất ( Đọc đúng ,thể hiện được tình cảm của các nhân vật ) KE ÅCHUYỆN : (17’) 1.Trong tiết kể chuyện hôm nay, các em sẽ quan sát3 tranh minh hoạ 3 đoạn truyện và tập kể lại từng đoạn của câu chuyện 2. Hướng dẫn HS kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh a) HS quan sát lần lượt 3 tranh minh hoạ 3 đoạn của câu chuyện , nhẩm kể chuyện b) GV mời 3 HS tiếp nối nhau , quan sát tranh và kể 3 đoạn của câu chuyện . Nếu HS kể lúng túng , GV có thể đặt câu hỏi gợi ý . VD : - Với tranh 1 : + Quân lính đang làm gì ? + Thái độ của dân làng ra sao khi nghe lệnh này ? -Với tranh 2 : + Trước mắt vua , cậu bé đang làm gì ? + Thái độ của nhà vua như thế nào ? - Với tranh 3 : + Cậu bé yêu cầu sứ giả điều gì ? + Thái độ của nhà vua thay đổi ra sao ? +Sau mỗi lần một HS kể , cả lớp và GV nhận xét nhanh : - Về nội dung : Kể có đủ ý , đúng trình tự không ? - Về diễn đạt : Nói đã thành câu chưa ? Dùng từ có phù hợp không ? - Về cách thể hiện : Giọng kể có thích hợp , có tự nhiên không ? Đã biết phối hợp lời kể với điệu bộ nét mặt chưa ? -Cần đặc biệt khen ngợi những HS có lời kể sáng tạo . - HS đọc thầm đoạn 1 , trả lời - Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng . -Vì gà trống không đẻ trứng được - HS đọc thầm đoạn 2 , thảo luận nhóm và trả lời : - HS đọc thầm đoạn 3 trả lời -Yêu cầu một việc vua không làm nổi để khỏi phải thực hiện lệnh vua - HS đọc thầm cả bài , thảo luận nhóm và trả lời ( Ca ngợi tài trí của cậu bé ) -HS mỗi nhóm tự phân vai( người dẫn chuyện , em bé , vua ) - Từng nhóm thi đọc truyện theo vai + HS chú ý lắng nghe GV nhận xét - HS nghe GV nêu nhiệm vụ - HS nhẩm kể từng đoạn . + Từng HS lên kể lại câu chuyện theo từng đoạn . 4 .Củng cố :(3’) GV nêu câu hỏi : Trong câu chuyện , em thích ai ,nhân vật nào? Vì sao ? 5. Dặn dò:(1’) -Bài nhà: Khuyến khích HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân -Chuẩn bò bài : Tập đọc : Hai bàn tay em . Ngày dạy: TẬP LÀM VĂN TUẦN :1 BÀI :NÓI VỀ ĐỘI TNTP - ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I.Mục đích yêu cầu: - Nắm vững về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Trình bày được những hiểu biết về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (BT 1) - Biết điền đúng nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách trong nhà trường(BT 2) . - Yêu mến Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh II.Chuẩn bò : 1.GV : - Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách ( phô tô phát cho từng HS ) 2.HS : - Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi động: (1’)Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4’)GV nêu yêu cầu và cách học tiết Tập làm văn. 3.Bài mới : (26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập a)Bài tập 1 : - Cả lớp và GV nhận xét , bổ sung , bình chọn người am hiểu nhất , diễn đạt tự nhiên , trôi chảy nhất về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh . + Sau đây là một số tư liệu cơ bản và câu hỏi gợi ý : - Đội TNTP thành lập vào ngày nào ? Ở đâu ? - Những đội viên đầu tiên của Đội TNTP là ai ? - Đội được mang tên Bác Hồ khi nào ? - HS có thể nói thêm về huy hiệu Đội, khăn quàng , bài hát , các phòng trào của Đội : - GV nên bố trí thời gian thảo luận , trình bày hợp lí để dành thời gian làm bài tập 2 . HS còn có nhiều dòp tìm hiểu , trao đổi về Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh b)Bài tập 2 : - GV giúp HS nêu hình thức của mẫu đơn xin cấp thể đọc sách . Gồm nhiều phần : + Quốc hiệu và tiêu ngữ (Cộng hòa … Độc lập… ) +Đòa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn + Tên đơn + Đòa chỉ gửi đơn + Họ tên , ngày sinh , đòa chỉ , lớp , trừơng của người viết đơn + Nguyện vọng và lời hứa + Tên và đòa chỉ của người làm đơn ) - HS nghe GV giới thiệu bài . - Một hoặc hai HS đọc yêu cầu của bài . Cả lớp đọc thầm theo - HS trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm thi nói về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Đội được thành lập ngày 15-5- 1941 tại Pác Bó , Cao Bằng . Tên gọi lúc đầu là Đội Nhi đồng Cứu quốc - Ý kiến của mỗi HS sẽ giúp cả lớp hiểu biết phong phú hơn về tổ chức Đội TNTP . - Một HS đọc yêu cầu của bài .Cả lớp đọc thầm theo - HS làm bài vào vở hoặc mẫu đơn in sẵn - Hai hoặc ba HS đọc lại bài viết . Cả lớp và GV nhận xét 4 .Củng cố :(3’) GV nêu nhận xét về tiết học và nhấn mạnh điều mới biết . 5 .Dặn dò: (1’) -Bài nhà: HS về nhà làm lại mẫu đơn -Chuẩn bò bài : Viết đơn xin vào Đội TNTP Ngày dạy: CHÍNH TẢ TUẦN : 1 BÀI :CẬU BÉ THÔNG MINH I.Mục đích yêu cầu: - Chép lại chính xác đoạn văn 53 chữ trong bài :Cậu bé thông minh; không mắc quá 5 lỗi trong bài - Từ bảng chép mẫu trên bảng của GV, củng cố cách trình bày một đoạn văn - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm , vần dễ lẫn. - Điền đúng 10 chữ và tên của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng (BT 3). II.Chuẩn bò : - Bảng lớp viết sẵn đoạn văn HS cần chép ; Nội dung bài tập 2a - Bảng con III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động:(1’)Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4’)GV nhắc lại một số điểm cần lưu ý về yêu cầu của giờ học chính tả. 3.Bài mới : (26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài . Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS tập chép a) Hướng dẫn HS chuẩn bò . - GV đọc đoạn tập chép trên bảng cho HS nghe - GV hướng dẫn HS nhận xét . GV hỏi : +Đoạn này chép từ bài nào ? +Tên bài viết ở vào vò trí nào ? +Đoạn chép có mấy câu ? + Cuối mỗi câu có dấu gì ? + Chữ đầu câu viết như thế nào ? - Hướng dẫn HS tập viết vào bảng con các tiếng khó :chim sẻ , kim khâu , sắc , xẻ thòt . b) GV cho HS chép bài vào vở . - GV theo dõi HS viết và uốn nắn cách tư thế ngồi . c) Chấm bài , chữa bài - GV chấm bài và nhận xét . Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập : + Bài tập 2 : - Chữa bài : GV cùng cả lớp nhận xét -Lời giải : Hạ lệnh , nộp bài , hôm nọ + Bài tập 3 : - GV mở bảng phụ đã kẻ sẵn bảng chữ và nêu yêu cầu bài tập. -Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu . không cần kẻ bảng vào vở -GV xoá hết nhữngchữ đã viết ở cột chữ . -GV xoá hết tên chữ viết ở cột tên chữ . -GV xoá hết bảng - HS nghe GV giới thiệu bài . -Hai HS nhìn bảng đọc lại đoạn chép . -Cậu bé thông minh . -Viết ở giữa trang vở . - 3 câu . Câu 1 : Hôm sau …ba mân cỗ . Câu 2 : Cậu bé đưa cho … nói : Câu 3 : Còn lại . - Cuối câu1và câu3 có dấu chấm .Cuối câu 2 có dấu hai chấm . -Viết hoa - HS tập viết bảng con . - HS chép bài vào vở . - Chữa bài : HS tự chữa lỗi vào cuối bài chép - HS nêu yêu cầu - 2 HS làm bài trên bảng lớp -Cả lớp làm bài vào bảng con . - HS đọc thành tiếng bài làm - HS viết lời giải đúng vào vở -HS nói lại . -HS đọc thuộc lòng 10 tên chữ -HS viết lại vào vở 10 tên chữ theo đúng thứ tự 4. Củng cố :(3’) -GV nhận xét tiết học và nhắc nhở HS khắc phục một số từ thường hay sai . 5 .Dặn dò: (1’) -Bài nhà:Sửa lại các từ đã viết sai và học thuộc 10 tên chữ -Chuẩn bò bài :Bài thơ : Chơi chuyền Ngày dạy: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN : 2 BÀI : MỞ RỘNG VỐN TỪ : THIẾU NHI – ÔN TẬP CÂU : AI- LÀ GÌ? I.Mục đích yêu cầu: 1.Mở rộng vốn từ về trẻ em : Tìm được các từ chỉ trẻ em , tính nết củatrẻ em , tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn với trẻ em (BT 1) . 2.Ôn kiểu câu : Ai (cái gì, con gì ) - là gì ?(BT 2) 3.Đặc được câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm(BT 3) II.Chuẩn bò : 1.GV : Bảng phụ viết theo hàng ngang 3 câu văn ở bài tập 2 2.HS :Vở và sách giáo khoa. III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi động:(1’)Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4’) Một HS làm bài tập 1, một HS làm lại bài tập 2 của tiết tuần trước . 3.Bài mới : (26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài : Tiết hôm nay các em sẽ được học vốn từ về trẻ em ; Tiếp tục ôn kiểu câu đã học ở lớp 2 : Ai (cái gì con gì ) - là gì ? bằng cách đặt câu hỏi cho các bộ phận câu . Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập : a)Bài tập 1 : - GV dán lên bảng lớp 2 tờ phiếu khổ to , gọi 3 nhóm lên bảng thi tiếp sức mỗi em viết nhanh từ tìm được rồi chuyền cho bạn .Em cuối cùng của mỗi nhóm sẽ tự đếm số lượng từ tìm được viết vào dưới bài - GV lấy bài của nhóm thắng cuộc làm chuẩn , viết bổ sung từ để hoàn chỉnh bảng kết quả . +Chỉ trẻ em +Chỉ tính nết của trẻ em +Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em b)Bài tập 2 : - GV gọi 1 em đọc yêu cầu bài tập - GV mở bảng phụ mời 2 HS lên bảng và nêu yêu cầu : + Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi : Ai ( cái gì , con gì )? + Gạch 2 gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “ Là gì ?” - Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng c)Bài tập 3 : - GV nhắc nhở HS :Khác với bài tập 2, bài tập này xác đònh trước bộ phận trả lời câu hỏi “ Ai ( cái gì , con gì )?” hoặc“ Là gì ?” bằng cách in đậm bộ phận đó trong câu a,b,c . - Cả lớp làm bài vào vở theo lời giải đúng . -Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng : - HS nghe GV giới thiệu bài - HS đọc yêu cầu bài , cả lớp theo dõi trong sách giáo khoa . - 3 nhóm lên bảng thi đua viết các từ theo yêu cầu của bài tập 1 - Cả lớp đọc các từ tìm được và nhận xét đúng , sai : GV kết luận - Cả lớp đọc ( giọng vừa phải ) bảng từ đã được hoàn chỉnh . Thiếu nhi , thiếu niên, nhi đồng, trẻ em, trẻ con , trẻ nhỏ ,… Ngoan ngoãn , lễ phép , ngậy thơ , hiền lành , thật thà ,…. Thương yêu ,yêu quý, quý mến , quan tâm nâng đỡ , nâng niu, chăm sóc , chăm bẫm , chăm chút - Một HS đọc yêu cầu của bài - Một HS giải câu a để làm mẫu trước lớp - Ba HS làm bài trên băng giấy dán bài trên bảng lớp . - HS cả lớp làm vào vở. - Một HS đọc yêu cầu của bài tập . Cả lớp đọc thầm theo - HS làm bài vào vở 4 .Củng cố : (3’) - GV nhận xét tiết học 5. Dặn dò:(1’) - Bài nhà: Nhắc HS ghi nhớ những từ vừa học và về nhà xem lại - Chuẩn bò bài : So sánh – Dấu chấm . Ngày dạy: CHÍNH TẢ TUẦN : 2 BÀI : CÔ GIÁO TÍ HON I.Mục đích yêu cầu: Rèn kó năng viết chính tả : - Nghe ,viết chính xác đoạn văn 55 tiếng trong bài : Cô giáo tí hon; trình bày đúng hình thức bày văn xuôi. - Biết phân biệt s/x ( hoặc ăn /ăng ) , tìm đúng những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng đã cho có âm đầu là s/x ( hoặc có vần ăn / ăng ) (BT 2) II.Chuẩn bò : 1.GV :Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2a và 2b 2.HS : Vở và sách giáo khoa III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ :(4’) GV kiểm tra viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo lời đọc của. 3.Bài mới : (26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài Hoạt động 1 :Hướng dẫn HS nghe ,viết chính tả . a)Hướng dẫn HS chuẩn bò - GV đọc 1 lần đoạn văn sẽ viết chính tả . - Giúp HS nắm hình thức đoạn văn : + Đoạn văn có mấy câu ? + Chữ đầu các câu viết như thế nào ? + Chữ đầu đoạn văn viết như thế nào - Tìm tên riêng trong đoạn văn ? + Cần viết tên riêng như thế nào ? * Tập viết bảng các từ khó : -GV mời 1 HS lên bảng , đọc chậm cho em này viết những tiếng dễ viết sai trên bảng lớp - GV nhận xét , sửa lỗi b)Đọc cho HS viết chính tả : -GV đọc cho HS viết bài vào vở . GV theo dõi uốn nắn c)Chấm , chữa bài : -GV chấm bài,nhận xét bài về nội dung , chữ viết cách trình bày Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả +Bài tập 2 : Lựa chọn - GV chọn cho HS làm bài tập 2a và 2b - GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài + Phải tìm đúng những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng đã cho , tìm được càng nhiều tiếng càng tốt + Viết đúng chính tả những tiếng đó - GV cho các em làm vào vở - Cả lớp và GV nhận xét về chính tả , phát âm , sửa lỗi , kết luận - HS nghe GV giới thiệu bài . - Hai HS đọc lại , cả lớp đọc thầm theo . - 5 Câu . -Viết hoa chữ cái đầu . -Viết lùi vào một chữ . -Bé : Tên bạn đóng vai cô giáo . - Viết hoa . - Cả lớp viết vào bảng con : tỉnh khô , trâm bầu , nhòp nhòp , ríu rít - HS viết bài vào vở . - HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở hoặc vào cuối bài chính tả - Một HS đọc yêu cầu của bài . Cả lớp đọc thầm theo. - Một HS làm mẫu trên bảng .Cả lớp nêu miệng . - Đại diện các nhóm dán bài lên bảng lớp , đọc kết quả - Cả lớp chữa bài theo lời giải đúng 4. Củng cố :(3’) -GV khen những HS học tốt , có tiến bộ. 5. Dặn dò:(1’) - Bài nhà: HS về nhà luyện lại những tiếng mà mình còn mắc phải . - Chuẩn bò bài : Chiếc áo len [...]... -GV chia bảng lớp làm 3 cột , mời các nhóm chơi trò tiếp sức : mỗi sinh trả lời em lên bảng viết một tiếng có vần oay rồi chuyền phấn cho bạn sau Bài tập 3a một thời gian quy đònh , các nhóm ngừng viết Bài tập 3b/ Khoảng đất trống -Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng trước hoặc sau nhà : sân b/ Bài tập 3 : -Dùng tay đưa một vật lên : nâng a/ Bài tập 3a, 3b :Tìm các từ chứa tiếng có âm r,... cầu bài Câu c) chẳng bằng,là -HS cả lớp tìm những từ so sánh trong các khổ c)Bài tập 3: HS đọc yêu cầu thơ - GV mời 1 HS lên bảng gạch dưới những sự vật được - Cả lớp viết vào vở những từ so sánh so sánh với nhau - Một HS đọc yêu cầu bài - Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng -Cả lớp đọc thầm lại các câu thơ để tìm hình Thân dừabạc phếch tháng năm ảnh so sánh làm vào vở Quả dừa-đàn lợn con... đích yêu cầu: 1 Nắm được một kiểu so sánh mới : So sánh hơn kém(BT1) 2 Nắm được các từ có ý nghóa so sánh hơn kém(BT2) Biết cách thêm các từ so sánh (BT3, BT4) II.Chuẩn bò: 1.GV: Bảng lớp viết 3 khổ thơ ở bài tập 1 2 HS :Sách giáo khoa,vở III.Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động: (1’) Hát bài hát 2 Kiểm tra bài cũ :(4’) GV kiểm tra HS viết bài ở nhà 3. Bài mới: (26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới... -Cả lớp làm bài vào VBT  Hoạt động 4 : Hướùng dẫn làm bài tập -BT 2b/ 2HS nêu miệng câu đố , a/ Bài tập 2 - lựa chọn : HS giải câu đố + GV cho các em làm bài tập 2 a , 2 b -Cả lớp giải vào VBT +GV và HS nhận xét , chốt lại lời giải đúng + HS nêu yêu cầu bài tập 3a, 3b, +GV và HS chốt lại lời giải đúng + HS nêu miệng và giải câu 3a, 3 b/Bài tập 3 hs nêu miệng và giải câu 3b +GV cho các em làm BT 3a,... bài - Cả lớp sửa bài làm trong vở theo -Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng : đọc ngắc ngứ , lời giải đúng ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn - HS làm bài b)Bài tập 3: Lựa chọn - HS báo cáo kết quả -GV chọn cho HS lớp mình làm bài tập3a hay 3b - Cả lớp làm bài vào vở theo lời giải - Cả lớp và GV nhận xét , chốt lai lời giải đúng đúng 4 Củng cố : (3 ) -GV nhận xét tiết học 5 Dặn dò:(1’) -Bài... bài(giọng chậm rãi, dòu dàng ) - Cả lớp đọc thầm đoạn 1 -Bài có 4 đoạn : - Cả lớp đọc thầm -Đoạn 1 có 3 câu đầu (Cả lớp đọc thầm đoạn 1 ) - Học sinh đọc thành tiếng , cả lớp -Thành phố sắp vào thu có gì đẹp ? đọc thầm +Đoạn 2 : 4 câu tiếp ( 1 học sinh đọc thành tiếng ) - Học sinh tự phát biểu ý mình - Ông Ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bò đi học như thế nào ? thích - Đoạn 3: - Học sinh nêu -Tìm 1 hình ảnh... chính xác đoạn 3 của bài : Ai có lỗi ? trình bày đúng hình thức bài văn xuôi Chú ý viết đúng tên riêng người nước ngoài Tìm đúng các từ chứa tiếng có vần uêch , vần uyu (BT 2) Làm đúng BT 3 a/b II.Chuẩn bò : 1.GV : Bảng phụ viết 2 hoặc 3 lần nội dung bài tập 3 2.HS : Vở và sách giáo khoa III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi động:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ :(4’) 2 HS lên bảng và cả lớp viết vào bảng... đọc nội dung bài tập 1 -GV mời 3 HS lên bảng làm bài (Gạch dưới những - Cả lớp đọc thầm từng khổ thơ làm bài ra nháp hình ảnh so sánh với nhau trong từng khổ thơ ) - Kiểu so sánh: -Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng Hơn kém b)Bài tập 2:HS đọc yêu cầu Ngang bằng -GV mời 3 HS lên bảng gạch phấn màu dưới các từ so Ngang bằng sánh trong mỗi khổ thơ Hơn kém -Cả lớp và GV nhận xét , chốt lại lời... đúng và nhớ cách viết những tiếng có vần khó “oay” (BT2): Làm đúng các bài tập phân biệt các tiếng có âm đầu r/ gi/ d, vần ân/ âng (BT3 a/b) II/Chuẩn bi: 1/ GV : Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 3a , 3b 2/ HS : Vở bài tập , vở nháp III/Hoạt động lên lớp 1/Khởi động: (1’) Hát bài hát 2/ Kiểm tra bài cũ :(4’) Cả lớp viết vào nháp :thửa ruộng , dâng lên, ngẩn ngơ, ngẩng lên 3/ Bài mới:(26’) Hoạt động... - Viết đúng những tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: n/l ; hoặc en / eng (BT2 a/b) 2.Ôn bảng chữ:Biết điền đúng : ng , ngh, nh, ph (BT3) II.Chuẩn bò : 1.GV:Bảng lớp nội dung bài tập 2.Bảng phụ hoặc bảng chữ và tên chữ ở bài tập 3 2.HS :Sách giáo khoa,vở, bảng con III.Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ :(4’)HS viết bảng con các tiếng theo lời đọc của GV 3. Bài mới:(26’) Hoạt . thành tiếng yêu cầu bài .Cả lớp đọc thầm theo . - Cả lớp làm bài vào vở - Cả lớp chữa bài trong vở - Một HS đọc thành tiếng yêu cầu của bài .Cả lớp đọc thầm theo . - Hai bàn tay em được so sánh. ?(BT 2) 3. Đặc được câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm(BT 3) II.Chuẩn bò : 1.GV : Bảng phụ viết theo hàng ngang 3 câu văn ở bài tập 2 2.HS :Vở và sách giáo khoa. III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi. trước lớp - Ba HS làm bài trên băng giấy dán bài trên bảng lớp . - HS cả lớp làm vào vở. - Một HS đọc yêu cầu của bài tập . Cả lớp đọc thầm theo - HS làm bài vào vở 4 .Củng cố : (3 ) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 trọn bộ, Giáo án Tiếng Việt lớp 3 trọn bộ, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :