0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_CKTKN_FULL

274 867 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:22

Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 tiết) Tên bài : HAI BÀ TRƯNG . Ngày dạy : 12 - 01- 2009 I- Mục tiêu : Sau khi học xong bài hs có khả năng : 1. Đọc đúng các từ ngữ : Thû xưa, thẳng tay, xuống biển, ngút trời, võ nghệ … 2. Đọc trôi chảy toàn bài. Giọng đọc phù hợp với diễn biến chuyện . 3. Hiểu các từ ngữ trong phần chú giải và nội dung câu chuyện , từ đó hiểu được ý nghóa của câu chuyện : Ca ngợi ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta . 4. Dựa vào trí nhớ và 4 tranh minh hoạ, Hs kể lại được từng đoạn câu chuyện với giọng kể tự nhiên, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với từng đoạn . 5. Giáo dục hs tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm . HS* : Đọc lưu loát toàn bài. II- Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK . - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc . III- Các hoạt động dạy - học : A – Mở đầu : ( 5 phút ). Gv giới thiệu tên 7 chủ điểm trong sách TV3 tập 2 . Hs quan sát tranh minh hoạ chủ điểm . B- Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút  TẬP ĐỌC : 1. Giới thiệu bài : Hai Bà Trưng. 2. Hoạt động 1 : Luyện đọc . Mục tiêu : HS luyện đọc các từ ngữ khó, các câu, các đoạn trong bài, hiểu nghóa các từ. . Cách tiến hành : a- GV đọc mẫu toàn bài. b- GV h dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ . - Đọc từng câu : đọc nối câu, rút từ khó, - Hs nối tiếp nhau đọc từng câu. - Luyện đọc từ khó. 1 19 phút 10 phút 25 phút luyện đọc các từ khó : Thû xưa, thẳng tay, xuống biển, ngút trời, võ nghệ … - Đọc từng đoạn trước lớp : Đọc từng đoạn, chú ý cách ngắt nghỉ hơi và giọng đọc cho phù hợp. Giải nghóa từ : Giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu, giáp phục, phấn khích … - Đọc từng đoạn trong nhóm . - Làm việc chung cả lớp . 3. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : . Mục tiêu : HS trả lời được các câu hỏi, nắm được nội dung câu chuyện . . Cách tiến hành : - GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn , nêu câu hỏi, tổ chức HS thảo luận trong nhóm để trả lời . - Thảo luận lớp để nêu nội dung, ý nghóa truyện. 4. Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS luyện đọc lại : . Mục tiêu : HS luyện đọc phân vai đoạn 2, 3. . Cách tiến hành : - Gv đọc mẫu đoạn 1, hs theo dõi. - Tổ chức các nhóm thi đọc phân biệt các câu kể với lời nhân vật . Cả lớp theo dõi để bình chọn nhóm đọc hay nhất. - GV nhận xét.  KỂ CHUYỆN : 5. Hoạt động 4 : Hướng dẫn HS kể chuyện : . Mục tiêu : HS kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa vào gợi ý của sgk theo lời của Lan . . Cách tiến hành : a- GV phổ biến nhiệm vụ . - Hs nối tiếp nhau đọc các đoạn trong bài. Hs giải nghóa các từ. - HS tập đọc trong nhóm. - HS lần lượt đọc các đoạn, đọc lại cả bài. Lớp đọc thầm theo. - HS đọc thầm từng đoạn , trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi . - HS* nhắc lại . - Hs nối tiếp nhau đọc lại. - Chia HS thành các nhóm, các nhóm tự tập luyện, rồi thi đọc. -HS*chỉ yc phát âm và nghỉ hơi đúng . - Hs nhắc lại yêu cầu . - Tập kể nhẩm . 2 hs nối tiếp nhau thi kể lại từng đoạn của câu chuyện . - 2 Hs kể toàn câu chuyện . 2 5 phút b- Hd hs quan sát từng tranh . c- Gv yêu cầu các em dựa vào các tranh minh hoạ để kể. -GV giúp đỡ HS* kể . Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn kể tốt nhất , gv kết luận. 6. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò. - Gv nêu câu hỏi để rút nội dung, ý nghóa chuyện . - Nhận xét tiết học . - Về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe . - Bài sau : Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội”. - Hs thi kể đoạn mình thích . Rút kinh nghiệm 3 Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : CHÍNH TẢ (1 tiết) Tên bài : NGHE – VIẾT : HAI BÀ TRƯNG Ngày dạy :30-12-2008 I - Mục tiêu : Sau khi học xong bài hs có khả năng : - Nghe – viết chính xác , trình bày đúng đoạn 4 của truyện Hai Bà Trưng . - Biết viết hoa đúng các tên riêng. - Làm đúng các bài tập chính tả điền vào chỗ trống các tiếng có vần iêt / iêc . Tìm nhanh các từ ngữ có vần iêt / iêc . - Giáo dục Hs tính cẩn thận khi viết chữ. - HS*: Nghe – viết đúng đoạn 4 của truyện Hai Bà Trưng . II- Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết sẵn 2 lần BT2b . - Bảng lớp chia cột để hs thi làm BT3b . III- Các hoạt động dạy - học : A – Mở đầu : 5 phút Gv nêu gương một số hs trong lớp viết chữ đẹp , có tư thế ngồi viết đúng ở HKI . Động viên cả lớp cố gắng học tốt trong HKII . B- Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút 1. Giới thiệu bài : Phổ biến nhiệm vụ giờ học . 2. Hoạt động 1 : Hd Hs nghe viết : . Mục tiêu : HS nghe viết chính xác , trình bày đúng đoạn viết . . Cách tiến hành :  Bước 1 : Hd hs chuẩn bò : - Gv đọc 1 lần bài viết . - Hd hs nắm nội dung bài và nhận xét chính tả . - Hd hs viết bảng con các từ : Lần lượt, - 3 Hs đọc bài viết. - Hs nhận xét . - Hs viết bảng con . - Hs viết bài. 4 14 phút 4 phút sụp đổ, khởi nghóa, lòch sử …  Bước 2 : Đọc cho Hs viết bài .  Bước 3 : Chấm chữa bài: Gv chấm 5-7 bài . Nhận xét bài viết của Hs. 3. Hoạt động 3 : Hd Hs làm bài tập chính tả : . Mục tiêu : Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt thanh hỏi, thanh ngã . . Cách tiến hành : + Bài 2 b : - Gọi hs đọc yêu cầu bài . - Gv treo bảng phụ , cho hai hs lên bảng thi điền nhanh vào chỗ trống - Gv nhận xét, chốt ý đúng . + Bài 3 b : - Gọi hs đọc yêu cầu bài . Rồi làm vở nháp. 4. Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Nhắc nhở Hs khắc phục những thiếu sót . - Bài sau : Nghe -viết : Trần Bình Trọng -HS* có thể viết chậm GV giúp đỡ . - Hs tự chữa lỗi . - Hs tự làm nháp . 2 hs lên bảng. Cả lớp nhận xét , sửa sai . - Hs làm bài vào vở . - Hs tự làm nháp . - Cả lớp chơi trò chơi tiếp sức ( theo sgv trang 9 ) Rút kinh nghiệm 5 6 Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC (1 tiết) Tên bài: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA “ NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI “. Ngày dạy : 31-12-2008 I- Mục tiêu : Sau khi học xong bài hs có khả năng : - Đọc đúng các từ ngữ : noi gương, kết quả, đoạt giải, liên hoan … - Đọc trôi chảy , rõ ràng , rành mạch từng nội dung , đọc đúng giọng một bản báo cáo . - Hiểu được nội dung một báo cáo hoạt động của tổ , lớp . - Rèn thói quen mạnh dạn , tự tin khi điều khiển một cuộc họp tổ, lớp . - HS* : Đọc lưu loát toàn bài. II- Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi sẳn đoạn văn cần hd hs luyện đọc . - 4 băng giấy ghi chi tiết nội dung các mục : Học tập-Lao động-Công tác khác-Đề nghò khen thưởng của báo cáo . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 4’ 3-4 hs đọc thuộc lòng bài thơ Bộ đội vè làng , trả lời câu hỏi về nội dung khổ thơ đã đọc . Nhận xét phần bài cũ . B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 10 phút 1. Giới thiệu bài : Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội ” . 2. Hoạt động 1 : Luyện đọc . . Mục tiêu : HS luyện đọc các từ ngữ khó, các câu, các đoạn, hiểu nghóa các từ trong bài. . Cách tiến hành : a- GV đọc diễn cảm toàn bài. b- GV hướng dẫn HS luyện đọc, và giải - Hs nối tiếp nhau đọc mỗi em một câu cho đến hết bài. 7 10 phút 10 phút 5 phút nghóa từ . - Đọc từng câu : đọc từng câu, rút từ khó, luyện đọc các từ khó : noi gương, kết quả, đoạt giải, liên hoan - Đọc từng đoạn trước lớp : Đọc từng đoạn, chú ý cách ngắt nghỉ hơi và giọng đọc cho phù hợp. Giải nghó : Ngày TLQĐNDVN là ngày 22- 12-1944 - Đọc từng đoạn trong nhóm : - Làm việc chung cả lớp : 3. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : . Mục tiêu : HS trả lời được các câu hỏi , nắm được nội dung bài . . Cách tiến hành : - GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn, nêu câu hỏi trong sgk, gọi HS trả lời . - Thảo luận lớp nêu nội dung, ý nghóa bài thơ . 4. Hoạt động 3 : Luyện đọc lại . Mục tiêu : HS luyện đọc lại . . Cách tiến hành : Gv tổ chức cho hs thi đọc bằng các hình thức : Trò chơi Gắn đúng nội dung vào báo cáo ( theo sgv trang 20 ) Một vài hs thi đọc cả bài . Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn đọc hay nhất. 5. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò. - Gv nêu câu hỏi để rút nội dung bài . - Nhận xét tiết học . - Bài sau : Ở lại với chiến khu. - Hs nối tiếp nhau đọc các đoạn. Giải nghóa từ. - HS từng cặp trong nhóm tập đọc với nhau . - Vài hs đọc cả bài . Cả lớp đọc thầm cả bài. - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm, trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi . - HS* nhắc lại . - Hs thực hiện. - HS* chọn 1 đoạn để đọc . Rút kinh nghiệm 8 9 Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU (1 tiết) Tên bài : NHÂN HOÁ . ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ? Ngày dạy : 14 - 01 - 2009 I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài hs có khả năng : 1- Biết thêm biện pháp nhân hoá, các cách nhân hoá . 2- Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 3- Giáo dục hs yêu quý sự giàu đẹp của tiếng Việt . HS* : Giải quyết được một phần bài tập trong các câu . II- Đồ dùng dạy học : - 3 phiếu khổ to kẻ bảng trả lời BT1, BT2 . - Bảng phụ ghi bài thơ Anh Đom Đóm ( sách TV3/ tập 1 ) - Bảng lớp viết các câu văn trong BT3 . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút 1. Giới thiệu bài : Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 2. Hoạt động 1 : Làm quen với biện pháp nhân hoá: . Mục tiêu : Hs biết thêm biện pháp nhân hoá, các cách nhân hoá. . Cách tiến hành : Tổ chức cho hs làm bài tập 1 và 2  Bài tập 1 : Hoạt động nhóm đôi . - Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung bài tập 1 . - Yêu cầu hs trao đổi nhanh và viết ra giấy nháp . 3 hs làm bài trên phiếu . - Gv kiểm tra tại chỗ một số bài làm của hs . - 2 HS đọc yêu cầu của bài . Cả lớp theo dõi . - Hs làm việc theo nhóm đôi . - HS khá giúp đỡ HS* 3 hs dán bài làm lên bảng, trình bày bài làm. - Cả lớp nhận xét. 10 . và trả lời câu hỏi Khi nào ? 3- Giáo dục hs yêu quý sự giàu đẹp của tiếng Việt . HS* : Giải quyết được một phần bài tập trong các câu . II- Đồ dùng dạy học : - 3 phiếu khổ to kẻ bảng trả lời. Bảng lớp chia cột để hs thi làm BT3b . III- Các hoạt động dạy - học : A – Mở đầu : 5 phút Gv nêu gương một số hs trong lớp viết chữ đẹp , có tư thế ngồi viết đúng ở HKI . Động viên cả lớp cố. Anh Đom Đóm ( sách TV3/ tập 1 ) - Bảng lớp viết các câu văn trong BT3 . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_CKTKN_FULL,