0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_CKTKN_FULL

274 832 12
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_CKTKN_FULL

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:22

Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 tiết) Tên bài : HAI BÀ TRƯNG . Ngày dạy : 12 - 01- 2009 I- Mục tiêu : Sau khi học xong bài hs có khả năng : 1. Đọc đúng các từ ngữ : Thû xưa, thẳng tay, xuống biển, ngút trời, võ nghệ … 2. Đọc trôi chảy toàn bài. Giọng đọc phù hợp với diễn biến chuyện . 3. Hiểu các từ ngữ trong phần chú giải và nội dung câu chuyện , từ đó hiểu được ý nghóa của câu chuyện : Ca ngợi ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta . 4. Dựa vào trí nhớ và 4 tranh minh hoạ, Hs kể lại được từng đoạn câu chuyện với giọng kể tự nhiên, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với từng đoạn . 5. Giáo dục hs tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm . HS* : Đọc lưu loát toàn bài. II- Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK . - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc . III- Các hoạt động dạy - học : A – Mở đầu : ( 5 phút ). Gv giới thiệu tên 7 chủ điểm trong sách TV3 tập 2 . Hs quan sát tranh minh hoạ chủ điểm . B- Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút  TẬP ĐỌC : 1. Giới thiệu bài : Hai Bà Trưng. 2. Hoạt động 1 : Luyện đọc . Mục tiêu : HS luyện đọc các từ ngữ khó, các câu, các đoạn trong bài, hiểu nghóa các từ. . Cách tiến hành : a- GV đọc mẫu toàn bài. b- GV h dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ . - Đọc từng câu : đọc nối câu, rút từ khó, - Hs nối tiếp nhau đọc từng câu. - Luyện đọc từ khó. 1 19 phút 10 phút 25 phút luyện đọc các từ khó : Thû xưa, thẳng tay, xuống biển, ngút trời, võ nghệ … - Đọc từng đoạn trước lớp : Đọc từng đoạn, chú ý cách ngắt nghỉ hơi và giọng đọc cho phù hợp. Giải nghóa từ : Giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu, giáp phục, phấn khích … - Đọc từng đoạn trong nhóm . - Làm việc chung cả lớp . 3. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : . Mục tiêu : HS trả lời được các câu hỏi, nắm được nội dung câu chuyện . . Cách tiến hành : - GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn , nêu câu hỏi, tổ chức HS thảo luận trong nhóm để trả lời . - Thảo luận lớp để nêu nội dung, ý nghóa truyện. 4. Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS luyện đọc lại : . Mục tiêu : HS luyện đọc phân vai đoạn 2, 3. . Cách tiến hành : - Gv đọc mẫu đoạn 1, hs theo dõi. - Tổ chức các nhóm thi đọc phân biệt các câu kể với lời nhân vật . Cả lớp theo dõi để bình chọn nhóm đọc hay nhất. - GV nhận xét.  KỂ CHUYỆN : 5. Hoạt động 4 : Hướng dẫn HS kể chuyện : . Mục tiêu : HS kể lại từng đoạn của câu chuyện dựa vào gợi ý của sgk theo lời của Lan . . Cách tiến hành : a- GV phổ biến nhiệm vụ . - Hs nối tiếp nhau đọc các đoạn trong bài. Hs giải nghóa các từ. - HS tập đọc trong nhóm. - HS lần lượt đọc các đoạn, đọc lại cả bài. Lớp đọc thầm theo. - HS đọc thầm từng đoạn , trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi . - HS* nhắc lại . - Hs nối tiếp nhau đọc lại. - Chia HS thành các nhóm, các nhóm tự tập luyện, rồi thi đọc. -HS*chỉ yc phát âm và nghỉ hơi đúng . - Hs nhắc lại yêu cầu . - Tập kể nhẩm . 2 hs nối tiếp nhau thi kể lại từng đoạn của câu chuyện . - 2 Hs kể toàn câu chuyện . 2 5 phút b- Hd hs quan sát từng tranh . c- Gv yêu cầu các em dựa vào các tranh minh hoạ để kể. -GV giúp đỡ HS* kể . Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn kể tốt nhất , gv kết luận. 6. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò. - Gv nêu câu hỏi để rút nội dung, ý nghóa chuyện . - Nhận xét tiết học . - Về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe . - Bài sau : Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội”. - Hs thi kể đoạn mình thích . Rút kinh nghiệm 3 Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : CHÍNH TẢ (1 tiết) Tên bài : NGHE – VIẾT : HAI BÀ TRƯNG Ngày dạy :30-12-2008 I - Mục tiêu : Sau khi học xong bài hs có khả năng : - Nghe – viết chính xác , trình bày đúng đoạn 4 của truyện Hai Bà Trưng . - Biết viết hoa đúng các tên riêng. - Làm đúng các bài tập chính tả điền vào chỗ trống các tiếng có vần iêt / iêc . Tìm nhanh các từ ngữ có vần iêt / iêc . - Giáo dục Hs tính cẩn thận khi viết chữ. - HS*: Nghe – viết đúng đoạn 4 của truyện Hai Bà Trưng . II- Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết sẵn 2 lần BT2b . - Bảng lớp chia cột để hs thi làm BT3b . III- Các hoạt động dạy - học : A – Mở đầu : 5 phút Gv nêu gương một số hs trong lớp viết chữ đẹp , có tư thế ngồi viết đúng ở HKI . Động viên cả lớp cố gắng học tốt trong HKII . B- Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút 1. Giới thiệu bài : Phổ biến nhiệm vụ giờ học . 2. Hoạt động 1 : Hd Hs nghe viết : . Mục tiêu : HS nghe viết chính xác , trình bày đúng đoạn viết . . Cách tiến hành :  Bước 1 : Hd hs chuẩn bò : - Gv đọc 1 lần bài viết . - Hd hs nắm nội dung bài và nhận xét chính tả . - Hd hs viết bảng con các từ : Lần lượt, - 3 Hs đọc bài viết. - Hs nhận xét . - Hs viết bảng con . - Hs viết bài. 4 14 phút 4 phút sụp đổ, khởi nghóa, lòch sử …  Bước 2 : Đọc cho Hs viết bài .  Bước 3 : Chấm chữa bài: Gv chấm 5-7 bài . Nhận xét bài viết của Hs. 3. Hoạt động 3 : Hd Hs làm bài tập chính tả : . Mục tiêu : Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt thanh hỏi, thanh ngã . . Cách tiến hành : + Bài 2 b : - Gọi hs đọc yêu cầu bài . - Gv treo bảng phụ , cho hai hs lên bảng thi điền nhanh vào chỗ trống - Gv nhận xét, chốt ý đúng . + Bài 3 b : - Gọi hs đọc yêu cầu bài . Rồi làm vở nháp. 4. Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Nhắc nhở Hs khắc phục những thiếu sót . - Bài sau : Nghe -viết : Trần Bình Trọng -HS* có thể viết chậm GV giúp đỡ . - Hs tự chữa lỗi . - Hs tự làm nháp . 2 hs lên bảng. Cả lớp nhận xét , sửa sai . - Hs làm bài vào vở . - Hs tự làm nháp . - Cả lớp chơi trò chơi tiếp sức ( theo sgv trang 9 ) Rút kinh nghiệm 5 6 Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : TẬP ĐỌC (1 tiết) Tên bài: BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA “ NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI “. Ngày dạy : 31-12-2008 I- Mục tiêu : Sau khi học xong bài hs có khả năng : - Đọc đúng các từ ngữ : noi gương, kết quả, đoạt giải, liên hoan … - Đọc trôi chảy , rõ ràng , rành mạch từng nội dung , đọc đúng giọng một bản báo cáo . - Hiểu được nội dung một báo cáo hoạt động của tổ , lớp . - Rèn thói quen mạnh dạn , tự tin khi điều khiển một cuộc họp tổ, lớp . - HS* : Đọc lưu loát toàn bài. II- Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ ghi sẳn đoạn văn cần hd hs luyện đọc . - 4 băng giấy ghi chi tiết nội dung các mục : Học tập-Lao động-Công tác khác-Đề nghò khen thưởng của báo cáo . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 4’ 3-4 hs đọc thuộc lòng bài thơ Bộ đội vè làng , trả lời câu hỏi về nội dung khổ thơ đã đọc . Nhận xét phần bài cũ . B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 10 phút 1. Giới thiệu bài : Báo cáo kết quả tháng thi đua “ Noi gương chú bộ đội ” . 2. Hoạt động 1 : Luyện đọc . . Mục tiêu : HS luyện đọc các từ ngữ khó, các câu, các đoạn, hiểu nghóa các từ trong bài. . Cách tiến hành : a- GV đọc diễn cảm toàn bài. b- GV hướng dẫn HS luyện đọc, và giải - Hs nối tiếp nhau đọc mỗi em một câu cho đến hết bài. 7 10 phút 10 phút 5 phút nghóa từ . - Đọc từng câu : đọc từng câu, rút từ khó, luyện đọc các từ khó : noi gương, kết quả, đoạt giải, liên hoan - Đọc từng đoạn trước lớp : Đọc từng đoạn, chú ý cách ngắt nghỉ hơi và giọng đọc cho phù hợp. Giải nghó : Ngày TLQĐNDVN là ngày 22- 12-1944 - Đọc từng đoạn trong nhóm : - Làm việc chung cả lớp : 3. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : . Mục tiêu : HS trả lời được các câu hỏi , nắm được nội dung bài . . Cách tiến hành : - GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn, nêu câu hỏi trong sgk, gọi HS trả lời . - Thảo luận lớp nêu nội dung, ý nghóa bài thơ . 4. Hoạt động 3 : Luyện đọc lại . Mục tiêu : HS luyện đọc lại . . Cách tiến hành : Gv tổ chức cho hs thi đọc bằng các hình thức : Trò chơi Gắn đúng nội dung vào báo cáo ( theo sgv trang 20 ) Một vài hs thi đọc cả bài . Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn đọc hay nhất. 5. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò. - Gv nêu câu hỏi để rút nội dung bài . - Nhận xét tiết học . - Bài sau : Ở lại với chiến khu. - Hs nối tiếp nhau đọc các đoạn. Giải nghóa từ. - HS từng cặp trong nhóm tập đọc với nhau . - Vài hs đọc cả bài . Cả lớp đọc thầm cả bài. - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm, trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi . - HS* nhắc lại . - Hs thực hiện. - HS* chọn 1 đoạn để đọc . Rút kinh nghiệm 8 9 Tuần : 19 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU (1 tiết) Tên bài : NHÂN HOÁ . ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ? Ngày dạy : 14 - 01 - 2009 I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài hs có khả năng : 1- Biết thêm biện pháp nhân hoá, các cách nhân hoá . 2- Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 3- Giáo dục hs yêu quý sự giàu đẹp của tiếng Việt . HS* : Giải quyết được một phần bài tập trong các câu . II- Đồ dùng dạy học : - 3 phiếu khổ to kẻ bảng trả lời BT1, BT2 . - Bảng phụ ghi bài thơ Anh Đom Đóm ( sách TV3/ tập 1 ) - Bảng lớp viết các câu văn trong BT3 . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 phút 15 phút 1. Giới thiệu bài : Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ? 2. Hoạt động 1 : Làm quen với biện pháp nhân hoá: . Mục tiêu : Hs biết thêm biện pháp nhân hoá, các cách nhân hoá. . Cách tiến hành : Tổ chức cho hs làm bài tập 1 và 2  Bài tập 1 : Hoạt động nhóm đôi . - Gọi hs đọc yêu cầu và nội dung bài tập 1 . - Yêu cầu hs trao đổi nhanh và viết ra giấy nháp . 3 hs làm bài trên phiếu . - Gv kiểm tra tại chỗ một số bài làm của hs . - 2 HS đọc yêu cầu của bài . Cả lớp theo dõi . - Hs làm việc theo nhóm đôi . - HS khá giúp đỡ HS* 3 hs dán bài làm lên bảng, trình bày bài làm. - Cả lớp nhận xét. 10 . và trả lời câu hỏi Khi nào ? 3- Giáo dục hs yêu quý sự giàu đẹp của tiếng Việt . HS* : Giải quyết được một phần bài tập trong các câu . II- Đồ dùng dạy học : - 3 phiếu khổ to kẻ bảng trả lời. Bảng lớp chia cột để hs thi làm BT3b . III- Các hoạt động dạy - học : A – Mở đầu : 5 phút Gv nêu gương một số hs trong lớp viết chữ đẹp , có tư thế ngồi viết đúng ở HKI . Động viên cả lớp cố. Anh Đom Đóm ( sách TV3/ tập 1 ) - Bảng lớp viết các câu văn trong BT3 . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : B - Dạy bài mới : Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_CKTKN_FULL, Giáo án Tiếng Việt lớp 3 HK2_CKTKN_FULL