0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

355 1,095 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:17

TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Ngày soạn : KẾ HOẠCH DẠY HỌC Ngày dạy : ***  *** TUẦN : 1 e I. Mục tiêu : - Nhận biết được chữ và âm e - Trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK. - Luôn có tác phong nhanh nhẹn, mạnh dạn khi đọc, viết và phát biểu ý kiến.  HS khá, giỏi luyện nói 4 – 5 câu xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh trong SGK. II. Đồ dùng : 1. Giáo viên: Giấy ô li có viết chữ e - Sợi dây (hoặc vật) tượng tự chữ e để minh hoạ nét chữ e - Tranh minh hoạ (hoặc vật mẫu) các tiếng be, me, xe, ve. - Tranh minh hoạ phần luyện nói. 2. Học sinh: sgk, vở tập viết, bộ thực hành. III. Tiến trình dạy học : TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1 / 4 / 1. ổn địch tổ chức : 2 Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra đồ dùng sách vở học tập của h/s. 3. Dạy bài mới : TIẾT 1 a. Khám phá - GV giới thiệu sgk tiếng việt 1 (bìa, các tranh vẽ, chữ đọc, viết). - GV giới thiệu tranh sgk hướng dẫn học sinh quan sát. b. Kết nối - H/s quan sát trong sách giáo khoa - H/s quan sát và thảo luận nội dung tranh - Tranh vẽ gì ? Tranh vẽ em bé vẽ. - GV ghi lên bảng tiếng tương ứng - GV ghi bảng tiếng tương ứng với nội dung tranh học sinh nêu. - GV ghi sang bên phải bảng - Bé: Tranh vẽ em bé vẽ - Me: chùm hoa me - Ve: Con vẽ - Xe: Bé đi xe đạp. - GV giảng tranh : Nhắc lại tranh ve, bé, chùm quả me, con vẽ, bé đi xe đạp. - Trong các tiếng trên giống nhau ở chỗ nào ghi bảng âm e - Chỉ bảng âm e cho học sinh đọc. - Giống nhau các tiếng đều có âm e - H/s ĐT + CN 13 / * HĐ 1 : Dạy chũ ghi âm - GV viết bảng chữ ghi âm : e * Nhận diện chữ : - GV viết lại chũ e đã viết sẵn trên bảng và nói chữ e gồm 1 nét thắt. 1 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 ? Chữ e giống hình cái gì. - Chữ e giống hình sợi dây vắt chéo - GV làm các thao tác cho h/s xem - H/s quan sát * Nhận diện và phát âm - GV phát âm mẫu: e - Cho h/s tập phát âm H/s theo dõi cách phát âm H/s đọc BT + CN - Cho tìm tiếng từ có chứa âm e - H/s tìm: Tre, te. Le, khe 15 / * HĐ 2 : Hướng dẫn học sinh viết trên bảng con - GV viết mẫu lên bảng lớp vừa viết vừa hướng dẫn quy trình đặt phấn, bút ở giữa dòng kẻ thứ 2 kéo lên ở ô li nhỏ đưa phấn hoặc bút tạo thành nét thắt xuống dòng kẻ dưới được chữ e viết. - H/s quan sát các nét gv viết - H/s nêu quy trình viết chữ e, gồm 1 nét thắt viết trên 2 ô li. - GV hướng dẫn sử dụng bảng con - Y/c học sinh viết chữ e vào bảng con. - GV quan sát uốn nắn học sinh, nhận xét chữa bảng sai cho học sinh - Tuyên dương học sinh viết chữ đẹp - H/s luyện viết chữ e vào bảng con 10 / TIẾT 2 * HĐ 1 : Luyện đọc - GV ghi bảng cho h/s đọc lại bài tiết 1 - Nhận xét sửa cho h/s phát âm sai 10 / * HĐ 2 : Luyện viết - Cho h/s lâý vở tập viết tập 1. - Hướng dẫn h/s tập tô chữ e - GV theo dõi, uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút đúng tư thế. - H/s cả lớp tô chữ e 8 / * HĐ 3 : Luyện nói - GV giới thiệu các bức tranh trong sgk. - Tranh vẽ gì ? quan sát những bức tranh các em thấy những gì ? mỗi bức tranh nói về loài gì ? các bạn nhỏ trong các bức tranh đang học gì - Quan sát bức tranh - Thảo luận - Các bức tranh có gì là chung - H/s thảo luận và trả lời 7 / 4. Áp dụng : - GV chỉ bảng cho h.s đọc - Cho h/s mở sgk hướng dẫn h/s đọc * Trò chơi : Gọi 1 số h/s lên bảng tìm âm mới học. - GVNX tuyên dương - Về nhà học bài, làm bài tập viết tập viết ở nhà vào vở ô li. - H/s đọc ĐT + CN , nhóm - H/s đọc ĐT gsk. - 2 học sinh tìm thẻ dư âm mới học gài lên bảng. - H/s luyện viết vào vở và xem bài sau 2 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Ngày soạn : KẾ HOẠCH DẠY HỌC Ngày dạy : ***  *** b I. Mục tiêu : - Nhận biết được chữ và âm b - Đọc được : be. - Trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK. - Phát triển lời nói theo nội dung "các hoạt động học tập khác nhau của trẻ". II. Đồ dùng dạy học : 1. Giáo viên : Bảng kẻ ô li, tranh minh hoạ luyện nói, chim non, gấu, voi, em bé đang học bài bạn gái đang xếp đồ. 2. Học sinh : Vở bài tập, sách giáo khoa. III. Tiến trình dạy học : TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1 / 4 / 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi h/s lên bảng chỉ âm e trong các tiếng - Gv ghi lên bảng - GVNX tuyên dương - H/s đọc: Me, bé, xe 29 / 3. Bài mới : TIẾT 1 a. Khám phá b. Kết nối - Cho h/s quan sát tranh sgk - Tranh 1 vẽ ai - GV ghi bảng từ ứng dụng từ tránh : Bé - Tranh 2 vẽ ai - GV ghi từ tương ứng : Bà - Tranh 3 vẽ gì - Bé - Vẽ bà đang cầm quạt - Vẽ con bê - Viết từ ứng dụng với tranh: Bê - Tranh 4 vẽ gì - Vẽ quả bóng - Ghi bảng từ ứng với tranh : Bóng 7 / * HĐ 1 : Dạy chữ ghi âm - GV viết bảng chữ b trên bảng và nói chữ b gồm 2 nét nét khuyết trên và nét thắt. - H/s quan sát - Thảo luận chữ b và chữ e đã học. - Giống nhau là có nét thắt - Khác nhau chữ béo thêm nét thắt 10 / * HĐ 2 : Ghép chữ và phát âm. - Bài trước ta học chữ và âm e, bài này ta biết thêm chữ và âm b, âm và chữ b ghép với âm và chữ e tạo thành tiếng be b e be - Gv viết bảng và hướng dẫn mẫu ghép tiếng be như sgk. - Âm b đứng trước ân e đứng sau ĐT + CN + N 3 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - Nêu vị trí của âm b và e trong tiếng be. - Gv phát âm mẫu tiếng be - Gv chỉ bảng cho h/s phát âm - Hướng dân h/s tìm trong thực tế những âm nào phát âm lên giống với âm b vừa học. Bò, tiếng kêu của dê con tiếng bập bẹ của em bé. 10 / * HĐ 3 : Hướng dẫn chữ viết chữ trên bảng con. - Hướng dẫn chữ viết b, be (đứng riêng) - GV viết mẫu trên bảng vừa viết vừa nêu quy trình. - H/s nhắc lại quy trình - Cho h/s viết bảng con - GV quan sát uốn nắn cho h/s - GV nhận xét sửa cho h/s - H/s theo dõi - Cho h/s tô lại chữ be trên bảng con để định hình trí nhớ. - H/s viết bảng con. 10 / TIẾT 2 * HĐ 1 : Luyện đọc - H/s lần lượt phát âm b và tiếng be trên bảng lớp. - GV nhận xét sửa cho h/s - H/s đọc CN + nhóm + bàn + ĐT 10 / * HĐ 2 : Luyện viết - Hướng dẫn h/s tập viết tô chữ b, be - Hướng dẫn mở vở tập viết tô bài 2 âm b tiếng be - GV theo dõi uốn nắn cho các em 8 / * HĐ 3 : Luyện nói - Cho học sinh quan sát sgk - Ai đang học bài H/s mở sgk quan sát tranh, thảo luận chim sẻ đang học bài - Bạn Voi đang làm gì - Bạn Voi đang xem sách tiếng việt - Ai tập viết chữ e - Gấu con đang tập viêt chữ e - Bạn ấy có biết đọc chữ không ? vì sao ? - Bạn ấy không biết đọc sách vì bạn ấy cầm sách ngược để xem - Quan sát tranh em thấy ai đang kẻ vở - Bạn H dùng thước, bút kẻ vở - Qua bức tranh em thấy có điểm gì giống và khác nhau - Vài HS nêu - HS khác nhận xét, bổ sung. 7 / 4. Áp dụng : - Gv. Chỉ bảng cho h/s đọc bài. - Cho h/s mở sgk đọc lại nội dung bài - H/s tìm chữ vừa học trong sgk - GV nhận xét, tuyên dương - GV nhận xét giờ học - H/s đọc ĐT + CN - lớp ĐT cả lớp H/s tìm - Về học bài và chuẩn bị bài sau. Ngày soạn : KẾ HOẠCH DẠY HỌC 4 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Ngày dạy : ***  *** DẤU SẮC I. Mục tiêu : - Nhận biết được dấu và thanh sắc. - Đọc được : bé - Trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK. - Phát âm lời nói tự nhiên theo nội dung "Các hoạt động khác tự nhiên của trẻ" II. Đồ dùng dạy học : 1. Giáo viên: Giấy ô li phong to có kẻ ô li - Các vật tựa như hình dấu (/) tranh minh hoạ phần luyện nói. III. Tiến trình dạy học : TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1 / 4 / 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : - Cho h/s đọc b - be - ĐT + CN - Gọi 2-3 h/s lên bảng đọc chữ b trong tiếng bé, bê, bà, bóng (gv viết sẵn lên bảng) - GV nhận xét ghi điểm 28 / 3. Bài mới : TIẾT 1 a. Khám phá b. Kết nối Cho h/s quan sát và thảo luận gv chỉ tranh 1 ? Tranh vẽ gì ? - H/s quan sát và thảo luận - Bé vẽ con gấu - Gv lần lượt ghi bảng : Bé, cá, lá, khế - Tranh vẽ gì ? - Vài HS lần lượt nêu - HS khác nhận xét, bổ sung. Những tiếng bé, cá, lá, khế đều giống nhau là có dấu sắc. - Chỉ các dấu trong bài, và chỉ cho h/s đọc. - Gv xoá tiếng be, cá, lá trên bảng - Đọc ĐT dấu sắc. * Dạy dấu thanh - Gv viết bảng * Nhận diện chữ. - Gv việt lại hoặc tô lại dấu sắc - Dấu sắc là một nét số nghiêng phải - Giới thiệu hình mẫu hoặc dấu sắc trong bộ đồ dùng - Dấu sắc giống cái gì ? * Ghép chữ và ghép âm những bái trước chúng ta được học chữ gì? ta thêm dấu sắc vào chư be được chữ bé - Gv ghi bảng hướng dẫn h/s ghép - Dấu sắc đặt ở vị trí nào -Gv chỉ bảng cho h/s đọc chữ bé - H/s quan sát - H/s quan sát thảo luận giống cái thước đặt nghiêng - Học chữ b,e, be 5 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - GVNK sửa cho h/s * Hướng dẫn h/s viết con dấu thanh trên bảng con - Gv ghi dấu thanh vưa học - Gv viết mẫu vừa viết vừa hướng dẫn cách viết - Cách đặt phấn ở ô li thứ 3 kéo xuống tạo thành nét xiên phải - Gv quan sát uốn nắn sửa cho hs - HD viết từng con dấu thanh vừa học - GV viết mẫu hướng dẫn viết bảng con, chữ b cao 5 i nối với chữ e, ghi dấu sắc trên chữ e GVNX sửa sai - 1 h/s ghép gài vào bảng được đặt trên con chữ e - ĐT + CN +N / be be - H/s quan sát - Cho hs viết bằng ngón trỏ trên bảng con - 1hs nhắc lại quiy trình viết - Hs viết bảng con 10 / TIẾT 2 * HĐ 1 : Luyện đọc - gv chỉ bảng gọi hs đọc tiếng bé GVNX sửa cho HS - Hs đọc CNĐT 10 / * HĐ 2 : Luyện viết cho hs mở sách tập viết tập tô bài 3 GVNX sửa cho hs HS viết - Hs tập tô bài 3 trong vơt tập viết * HĐ 3 : Luyện nói - Bài luyện nói bé nói về các sinh hoạt thường gặp trong sinh hoạt của bé - HS quan sát sgk - thảo luận - Quan sát sgk - thảo luận - Quan sát tranh các em thấy gì ? - Các bạn ngổi học trong lớp 2 bạn gái nhẩy dây, 1 bạn đi học đang vẫy tay tạm biệt chú mèo, bạn gái tưới rau - Các bước này có gì giống nhau ? - Các bước này có gì khác nhau ? - Đều có các bạn - Các hđ khác nhau, bạn nhảy dây, bạn thì học, bạn tưới rau - Em thích bức tranh nào nhất ? Tại sao ? - Học sinh thảo luận - Em và các bạn em ngoài các hoạt động trên còn những hoạt động nào nữa - H/s thảo luận: Đá cầu, học nhóm, giúp đỡ mẹ việc nhà - Em đọc lại tên bài này : bé 2 / 4. Áp dụng : - Cho h/s mở sgk đọc bài trên bảng lớp về tìm dấu thanh vừa học. - Đọc CN + ĐT sgk - Về nhà học bài tìm hiểu thanh vừa học và xem bài sau. - Giáo viên nhận xét giờ học. Ngày soạn : KẾ HOẠCH DẠY HỌC 6 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Ngày dạy : ***  *** Tuần : 2 DẤU HỎI, DẤU NẶNG I. Mục tiêu : - Nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi, dấu nặng và thanh nặng. - Đọc được : bẻ, bẹ - Trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK. - Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung hướng dẫn của bà và mẹ, của bạn gái trong tranh.  Từ tuần 2 – 3 trở đi, GV cần lưu ýrèn tư thế đọc đúng cho HS. II. Đồ dùng dạy học : 1. Giáo viên: Bảng ô li, các vật tựa hình dấu ? Tranh minh hoạ phần luyện nói trong sgk 2. Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, phấn III. Tiến trình dạy học : TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1 / 4 / 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi h/s đọc tiếng bé - Cho h/s viết dấu (/) - Giáo viên nhận xét ghi điểm - H/s đọc ĐT + CN - H/s viết bảng con 28 / 3. Dạy bài mới : TIẾT 1 a. Khám phá b. Kết nối - Cho h/s quan sát tranh dấu ? dấu thanh ? - H/s quan sát thảo luận - Tranh này vẽ gì ? vẽ cái gì ? - GV ghi tên riêng của từng tranh giỏ, hổ, khỉ, mỏ, thỏ - Tranh vẽ cái giỏ và con khỉ, con hổ, cái mỏ, con thỏ - Các tiêng trên đều có điểm gì giống nhau - Giống nhau ở chỗ có dấu thanh ? - Giáo viên ghi đầu bài lên bảng - GV ghi lên bảng dấu thanh ? Cho h/s đọc dấu thanh qua tranh - Cho h/s quan sát tranh dấu - Tranh này vẽ ai ? vẽ gì ? - Gv ghi bảng tiếng ứng với tranh - Giống nhau dấu thanh hỏi - Học sinh nêu đầu bài - H/s đọc ĐT + CN + nhóm - H/s quan sát thảo luận - Vẽ quạ, cọ, ngựa, nụ, cụ - Các tiếng trên của từng tranh có điểm gì giống nhau - Đều giống nhau có dấu (.) - GV ghi đầu bài - H/s đọc tên đầu bài - GV xoá bảng tên của tranh - Dấu (.) ĐT + CN+ nhóm a. Dạy dấu thanh: Gv viết lên bảng dấu hỏi 7 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 * Nhận diện dấu thanh - GV tô lại dấu hỏi đã viết lên bảng - H/s quan sát - Cho h/s đọc dấu (?) - Đọc ĐT + CN + nhóm - Dấu (dấu nặng) - Đọc ĐT + CN+nhóm * Ghép chữ và phát âm - GV ghi bảng tiếng be thêm dấu hỏi được tiếng mới. Tiếng gì ? - H/s tiếng bé - Nêu vị trí của các âm và dấu trong tiếng - b đứng trước, e đứng sau, dấu ? ở trên e - Vị trí của be, bẻ, bẹ - Hướng dẫn học sinh đọc trơn tiếng - b đứng trước, e sau dấu nặng dưới e - b đứng trước với e dấu nặng dưới e - H/s đọc trơn tiếng * Hướng dẫn h/s viết chữ - Chúng ta vừa đọc dấu gì ? - GV viết mẫu, hướng dẫn h/s cách viết - Dấu (?) (.) - H/s quan sát - Nêu cách viết dấu (?) (.) - b nối liền với e dấu (.) ở dưới e - H/s viết bảng con 10 / TIẾT 2 * HĐ 1 : Luyện đọc - Đọc dấu thanh, tiếng ứng dụng - Giáo viên nhận xét ghi điểm * HĐ 2 : Luyện đọc từ và luyện nói - Giới thiệu tranh, hướng dẫn h/s quan sát tranh - Tranh vẽ gì ? - Gọi h/s chỉ bảng và đọc - H/s quan sát tranh và thảo luận - Tranh vẽ mẹ bẻ cổ áo cho bé. - Giới thiệu nội dung tranh : gv nhớ nhắc lại nội dung tranh - Lắng nghe - Qua tranh ghi bảng chủ đề của 3 tranh bẻ. - Đọc được tiếng gì ? - H/s đọc: bẻ - Nêu cấu tạo tiếng vị trí đấu tranh ? - Giáo viên chỉ bảng cho h/s đọc - b trước, c sau dấu (?) trên e h/s đọc ĐT + CN 10 / * HĐ 3 : Hướng dẫn học sinh viết chữ - Cho h/s mở vở tập viết ra viết - H/s viết bài vào vở bài tập - GV uốn nắn cho h/s - Thu 1 số bài chấm 5 / 4. Áp dụng : - GV chỉ sgk cho h/s học bài - H/s đọc bài trong sgk - Tìm dấu thanh và tiếng vừa học - H/s tìm trong sgk - Về học bài xem bài sau - GV nhận xét giờ học - Về học bài xem bài sau Ngày soạn : KẾ HOẠCH DẠY HỌC 8 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Ngày dạy : ***  *** DẤU HUYỀN, DẤU NGÃ I. Mục tiêu : - Nhận biết được dấu huyền và thanh huyền, dấu ngã và thanh ngã. - Đọc được bè, bẽ - Trả lời 2 – 3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK. - Học sinh yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học : 1. Giáo viên: - Giấy ô li phóng to, các vật tựa như hình \ ; ~ - Tranh minh hoạ phần luyện nói, bộ thực hành tiếng việt 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt 1, phấn, bảng. III. Tiến trình dạy học : TL Hoạt động dạy Hoạt động học 1 / 4 / 1. Ổn đích tổ chức : 2 . Kiểm tra bài cũ : - Gọi h/s đọc bài trong sgk - Gọi h/s lên bảng viết dấu (?), (.) - H/s đọc bài trong sgk - H/s lên bảng viết 29 / 3. Bài mới : TIẾT 1 a. Khám phá b. Kết nối - Gv ghi đầu bài lên bảng - H/s nêu yêu cầu đầu bài * Dạy dấu thanh và tiếng mới. * Giới thiệu dấu thanh ghi bảng \ - CN - ĐT đọc \ - Hướng dẫn quan sát tranh - H/s quan sát tranh - Tranh vẽ gì ? - H/s nêu nội dung từng tranh - GV ghi bảng các tiếng ứng với nội dung từng tranh - Các tiếng đều có dấu thanh gì ? - Các tiếng đều có dấu thanh huyền - GV xoá bảng các tiếng trên và ghi dấu thanh lên bảng - H/s đọc ĐT + CN nhóm - Giới thiệu dấu thanh ~ - Hướng dẫn h/s quan sát tranh - H/s quan sát tranh và thảo luận - Tranh vẽ gì ? - H/s nêu nội dung từng tranh - Giáo viên ghi bảng tương ứng với nội dung tranh : bẽ, vẽ, võ, võng, gỗ - Các tiếng đều có dấu thanh gì? - Dấu thanh ngã (~) - Xoá các tiếng trên bảng ghi thanh ngã - Chỉ bảng chi học sinh đọc - H/s đọc ĐT + nhóm, lớp * Ghép chữ và phát âm. - Gv ghi tiếng : be - Thêm dấu \: bè - Thêm dấu ~: bẽ - Đọc CN + nhóm + lớp - CN+ N+ ĐT - CN + N+ ĐT 9 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - Nêu vị trí dấu thanh trong tiếng - Đều có dấu thanh trên âm e - Chỉ bảng đọc đánh vần, đọc tiếng - Chỉ bảng đọc dấu, đọc tiếng - CN - N - ĐT - CN + N + ĐT - Hướng dẫn viết bảng con - Vừa học dấu gì ? - Dấu \; ~ - Nêu cách viết dấu \ , ~ - H/s nêu - GV nhắc lại và viết lên bảng - H/s quan sát - Cho h/s viết bảng con - H/s viết bảng con - Gv quan sát uốn nắm thêm cho h/s - Gọi h/s đọc tiếng ứng dụng - Yêu cầu h/s cách viết - H/s nêu: âm b nối liền với âm e, dấu huyền (\) nằm trên e b nối với e dấu ~ trên e - GV nhắc cách viết và viết mẫu lên bảng - H/s quan sát - Lớp viết bảng con - Học sinh viết bảng con - GV nhận xét học sinh TIẾT 2 10 / * HĐ 1 : Luyện đọc - Gọi h/s đọc thanh âm, tiếng trên bảng - H/s đọc ĐT + CN - GV nhận xét ghi điểm *HĐ 2 : Luyện viết - Hướng dẫn học sinh tập tô, viết bài - GV quan sát uốn nắn cho các em - Thu bài chấm nhận xét - H/s mở vở tập viết ra viết bài 10 / * HĐ 3 : Luyện nói - Giới thiệu tranh cho h/s quan sát tranh - Học sinh quan sát tranh - Bé đi trên cạn hay dưới nước ? - Thuyền khác bè như thế nào ? - Bè dùng làm gì ? - Những người trong tranh đang làm gì ? - Giới thiệu và phát triển chủ đề luyện nói -Tại sao không dùng bè, phải dùng thuyền - Em đã bao giờ trông thấy bè chưa ? - Địa phương em có bè không ? - Vài HS lần lượt trả lời - HS khác nhận xét, bổ sung - Gv chỉ cho h/s đọc bài trên bảng - Hướng dẫn h/s đọc bài sgk - H/s đọc ĐT + CN - H/s đọc bài sgk * Trò chơi : - Hướng dẫn h/s tìm âm ghép tiếng thêm dấu thanh tạo thành tiếng mới b - e - \ - bè b - e - ? - bẻ b- e - ~ - bẽ b - e - / - bé - GV nhận xét tuyên dương 5 / 4. Áp dụng : - H/s đọc lại bài trên lớp - H/s đọc CN - ĐT - Tìm hiểu thanh và dấu vừa học trong sgk GV nhận xét giờ học - H/s tìm - Về nhà học bài xem nội dung bai sau Ngày soạn : KẾ HOẠCH DẠY HỌC 10 [...]... AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 t, th I Mục tiêu : - Đọc được : t, th, tổ, thỏ ; từ và câu ứng dụng - Viết được : t, th, tổ, thỏ - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : ổ, tổ II Đồ dùng dạy học : 1 Giáo viên: Tranh minh họa cho từ khoá - Giáo án, bộ thực hành tiếng việt 2 Học sinh: - Sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt III Tiến trình dạy học : TL Hoạt động dạy / 1 1 ổn định tổ chức : / 4 2 Kiểm... thảo luận nhóm và lớp (như sgk) đọc bài đọc ĐT + CN + N * Các từ được tạo lên từ e, b và các dấu thanh - Cho h/s tự đọc các tiếng từ dưới bảng ôn e be Đọc CN + ĐT + N 11 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 bé, bè bẹ, be bé * Hướng dẫn viết tiếng trên bảng con - GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết chữ 10 / 10 / 10 / - Chỉ định cho h/s viết bảng con 1 hoăc 2 tiếng - GV nhận xét... - CN + N + ĐT 25 TRƯỜNG TH AN THUẬN 10 / 10 / 10 / / 5 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - So sánh 2 âm n và m * Giới thiệu từ ứng dụng - GV ghi bảng : no, nô, nơ, mo, mô, mơ - Tìm âm mới học trong tiếng - Đọc âm mới trong tiếng ứng dụng (ĐV + T) - Đọc tiếng ứng dụng chỉ bất kỳ (ĐV + T) * Giới thiệu ứng dụng - Ghi bảng : Ca nô, bó mạ - Tìm tiếng mang âm mới học trong từ - Đọc tiếng mang âm mới trong từ ( ĐT + T)... và đánh vần tiếng - Gv gài bảng tiếng mới : bò - Nêu cấu tạo tiếng mới - Đọc CN + ĐT + N - Chỉ cho h/s đọc, đánh vần, trơn - Tranh vẽ gì - Qua tranh ghi bảng tiếng : bò - Chỉ bảng cho h/s đọc tiếng - Chỉ bảng cho h/s đọc bài khoá * Giới thiệu âm C - Giáo viên giới thiệu âm, tiếng, từ khoá - Âm gì, tiếng gì ? - Cho h/s đọc - Nêu cấu tạo tiếng Cỏ - Chỉ bảng cho h/s đọc âm, tiếng, từ - Nhẩm thầm tiếng. .. AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - Tranh vẽ gì ? 1 người lái đò - Gv ghi bảng : đò - Đọc toàn bài khoá - Âm d, đ giống nhau và khác nhau ntn ? * Giới thiệu tiếng ứng dụng - Gv ghi bảng : da, de, do, đạ, đe, đo - Tìm âm mới trong tiếng - Đọc âm mới trong tiếng - Đọc từng tiếng (ĐV - trơn) - Đọc từng tiếng ứng dụng (ĐV-T) thứ tự 0 * Giới thiêu từ ứng dụng - Gv ghi bảng: da dê, đi bộ - Tìm tiếng mang... H/s nhẩm thầm - Âm C tiếng cỏ - Đọc CN + ĐT + N - Vài HS nêu - Đọc CN + ĐT + N 17 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - Chỉ bảng cho h/s đọc 2 bài khoá * Hướng dẫn viết - GV viết mẫu và hướng dẫn - h/s viết bảng con - Cho h/s so sánh âm o và c * Luyện đọc từ 5/ 8/ 8/ 8/ 4/ - H/s đọc CN + ĐT + N - GV ghi bảng từ ứng dụng - Chỉ bảng đọc từ (mỗi h/s 1 từ, tiếng) TIẾT 2 * HĐ 1 : Luyện đọc - Chỉ... DẠY HỌC 16 TRƯỜNG TH AN THUẬN Ngày dạy : GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 ***  *** o, c I Mục tiêu : - Đọc được : o, c, bò, cỏ ;từ và câu ứng dụng - Viết được : o, c, bò, cỏ - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : vó bè II Đồ dùng dạy học: 1 Giáo viên: - Tranh minh họa từ khóa: bò, cỏ câu ứng dụng - Tranh minh hoạ phần luyện nói 2 Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ đồ dùng thực hành lớp 1 III Tiến... viết bảng con - Gv nhận xét, sửa sai TIẾT 2 * HĐ 1 : Luyện đọc - Chỉ bảng cho h/s đọc lại bài ở tiết 1 đọc tiếng trong bảng ôn và tữ ngữ ứng dụng - H/s đọc ĐT + CN + N - H/s chỉ chữ và đọc âm - H/s đọc CN + N + ĐT - H/s tự đọc - CN + N + ĐT - Theo dõi - H/s viết bảng con - H/s đọc CN + ĐT + N 21 TRƯỜNG TH AN THUẬN / 10 10 / 5/ GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 * Câu ứng dụng - Gthiệu tranh - Tranh vẽ gì - GV... Mở sgk - 4 - 5 em đọc - H/s đọc đối thoại SGK - H/s tìm - 2 âm i - a - CN + N - Về học, xem bài sau KẾ HOẠCH DẠY HỌC ***  *** 24 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Tuần : 4 n, m I Mục tiêu : - Đọc được : n, m, nơ, me ; từ và câu ứng dụng - Viết được : n, m, nơ, me - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : bố mẹ, ba má  Từ tuần 4 trở đi, HS khá giỏi biết đọc trơn II Đồ dùng dạy học 1 Giáo viên:-... ĐT - N - H/s theo dõi cô giáo đọc 4 - 5 em đọc - Hs tìm - Học 2 âm : t và th - Về học bài đọc trước nội dung bài sau KẾ HOẠCH DẠY HỌC ***  *** 32 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 ÔN TẬP I Mục tiêu : - Đọc được : i, a, n, m, d , đ, t, th ; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 12 đến bài 16 - Viết được : I, a, n, m, d, đ, t, th ; các từ ngữ ứng dụng từ bài 12 đến bài 16 - Nghe hiểu và kể được . : 1. Giáo viên: - Giấy ô li phóng to, các vật tựa như hình ; ~ - Tranh minh hoạ phần luyện nói, bộ thực hành tiếng việt 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt 1, . dấu thanh. - Cho h/s tự đọc các tiếng từ dưới bảng ôn e be Đọc CN + ĐT + N 11 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 bé, bè bẹ, be bé * Hướng dẫn viết tiếng trên bảng con - GV viết mẫu. nhau : chữ ê thêm dấu mũ 13 TRƯỜNG TH AN THUẬN GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 * Phát âm và đánh vần tiếng - Phát âm : hướng dẫn h.s phát âm. - H/s phát âm CN + ĐT - ĐT - Đánh vần : Gv viết lên bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Tiếng Việt lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4,