0
Tải bản đầy đủ (.doc) (120 trang)

Mục tiờu: HS nắm vững cỏc quy

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN GDCD 10 (Trang 62 -62 )

định núi trờn để thực hiện cho đỳng.

- Cỏch tiến hành: sử dụng phương

phỏp tỡnh huống kết hợp với hỏi – đỏp.

- Thời lượng để thực hiện hoạt động: 7 phỳt.

- Nờu tỡnh huống: một số học sinh khi đi xe đạp lại dàn hàng ngang, vừa đi vừa núi chuyện; xe khụng phanh (thắng); đua xe, rượt đuổi nhau trờn đường; chở 3 người…

- Theo em, những biểu hiện trờn là sai hay đỳng? Vỡ sao?

- Em biết gỡ về quy định đối với người đi xe đạp?

- Nhận xột, chốt lại.

“Người điều khiển xe đạp khi tham gia giao thụng phải thực hiện cỏc quy định tại khoản 1, cỏc điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 3 Điều 28 của Luật này; người ngồi trờn xe đạp khi tham gia giao thụng phải thực hiện cỏc quy định tại khoản 4 Điều 28 của Luật này.” (Điều 29, khoản 1, Luật giao thụng đường bộ).

- Cú khi, tại chốt đốn, gặp đốn đỏ, người đi

2. Những quy định đối với người điều khiển xeđạp và người ngồi trờn xe đạp khi tham gia đạp và người ngồi trờn xe đạp khi tham gia giao thụng (Đ 28, Đ 29)

- Đối với người điều khiển xe đạp:

+ Khụng được đi xe đạp trờn hố phố, vườn hoa cụng cộng và những nơi cú biển cấm đi xe đạp.

+ Chỉ được dừng, đỗ xe đạp khi đó ở vị trớ sỏt vỉa hố hoặc lề đường.

+ Khi đi xe đạp gặp đốn đỏ, người đi xe đạp phải dừng lại về bờn phải phớa trước hàng đinh thứ nhất.

+ Chỉ được chở tối đa một người lớn và một trẻ em. Trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu hoặc ỏp giải người phạm tội thỡ được chở hai người lớn (nếu chở được).

+ Cấm người đang điều khiển xe đạp cú cỏc hành vi sau:

. Đi xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lờn; đi xe lạng lỏch, đỏnh vừng; đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khỏc. . Sử dụng ụ (dự), điện thoại di động; sử dụng xe để kộo, đẩy cỏc xe khỏc, vật khỏc, mang, vỏc và chở vật cồng kềnh.

. Buụng cả hai tay hoặc đi xe bằng một bỏnh, phúng nhanh, vượt ẩu, rẽ trỏi, rẽ phải trước đầu xe cơ giới hoặc cú hành động gõy nguy hiểm cho người khỏc.

xe đạp đang đi ở phớa bờn phải cú thể quẹo phải nếu cú biển phụ chỉ dẫn cho phộp.

* Hoạt động 3: Tỡm hiểu những quy

định đối với người điều khiển, người ngồi trờn xe mụ tụ, xe gắn mỏy khi tham gia giao thụng.

- Mục tiờu: HS nắm vững cỏc quy

định trờn để trỏnh vi phạm và sau này thực hiện cho đỳng.

- Cỏch tiến hành: sử dụng phương

phỏp hỏi – đỏp.

- Thời lượng để thực hiện hoạt động: 7 phỳt.

- Theo em, người điều khiển xe mụ tụ, xe gắn mỏy khi lưu thụng trờn đường phải đảm bảo những điều kiện gỡ theo quy định của Luật giao thụng đường bộ?

- Nhận xột, giải đỏp:

+ Người điều khiển xe gắn mỏy cú dung tớch xi lanh dưới 50 cm3 tham gia lưu thụng trờn đường phải đảm bảo những điều kiện sau:

. Đủ 16 tuổi trở lờn.

. Cú giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm trỏch nhiệm dõn sự chủ xe cơ giới.

. Phải đội mũ bảo hiểm.

=> Học sinh nào đủ 16 tuổi trở lờn được lỏi xe gắn mỏy (loại xe cú dung tớch xi lanh dưới 50 cm3, đó cho phộp học sinh lỏi cỏc loại xe như xe honda đam, xe honda 67, xe honda 50, hoặc xe đạp điện), phải đảm bảo cỏc điều kiện cũn lại đó nờu trờn.

+ Người điều khiển xe mụ tụ hai bỏnh, xe mụ tụ ba bỏnh cú dung tớch xi lanh từ 50 cm3 trở lờn tham gia lưu thụng trờn đường phải đảm bảo những điều

ngồi trờn xe đạp đứng trờn yờn, giỏ đốo hàng hoặc ngồi trờn tay lỏi, cú hành vi gõy mất trật tự, an toàn giao thụng.

3. Những quy định đối với người điềukhiển, người ngồi trờn xe mụ tụ, xe gắn khiển, người ngồi trờn xe mụ tụ, xe gắn mỏy khi tham gia giao thụng (Đ 28)

- Đối với người điều khiển xe mụ tụ, xe gắn mỏy:

+ Phải đảm bảo độ tuổi, sức khỏe theo quy định và phải cú cỏc giấy tờ cần thiết phự hợp với loại xe được phộp điều khiển do cơ quan nhà nước cú thẩm quyền cấp (Đ 53).

+ Phải đội mũ bảo hiểm.

+ Người điều khiển xe mụ tụ hai bỏnh, xe gắn mỏy chỉ được chở tối đa một người lớn và một trẻ em; trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu hoặc ỏp giải người phạm tội thỡ được chở hai người lớn.

+ Cấm người điều khiển xe mụ tụ, xe gắn mỏy cú cỏc hành vi sau đõy:

. Đi xe dàn hàng ngang, lạng lỏch, đỏnh vừng, đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khỏc.

. Sử dụng ụ, điện thoại di động; sử dụng xe để kộo, đẩy cỏc xe khỏc, vật khỏc, mang, vỏc và chở vật cồng kềnh . . Buụng cả hai tay hoặc đi xe bằng một bỏnh đối với xe hai bỏnh, bằng hai bỏnh đối với xe ba bỏnh.

kiện:

. Đủ 18 tuổi trở lờn.

. Cú giấy phộp lỏi xe phự hợp với loại xe đú, giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm trỏch nhiệm dõn sự chủ xe cơ giới.

. Phải đội mũ bảo hiểm.

và làm ụ nhiễm mụi trường.

. Cú hành vi gõy mất trật tự, an toàn giao thụng.

- Đối với người ngồi trờn xe mụ tụ hai bỏnh, xe mụ tụ ba bỏnh, xe gắn mỏy, cấm cú cỏc hành vi sau đõy:

+ Mang vỏc vật cồng kềnh, sử dung ụ. + Bỏm kộo hoặc đẩy cỏc phương tiện khỏc; đứng trờn yờn, giỏ đốo hàng hoặc ngồi trờn tay lỏi và cỏc hành vi khỏc gõy mất trật tự an toàn giao thụng.

D. CỦNG CỐ, DẶN Dề.

Về nhà chuẩn bị nội dung ụn tập để giờ sau ụn tập học kỳ. Ngày soạn: / /

Ngày dạy: / /

TIẾT 17

ễN TẬP HỌC KỲ 1

I. Mục tiờu bài học: Học sinh cần nắm được: I. Mục tiờu bài học: Học sinh cần nắm được:

- Hệ thống hoỏ cỏc kiến thức đó học từ bài 1 -> bài 8

- Cú khả năng liờn hệ thực tiễn, vận dụng cỏc kiến thức đó học, phõn tớch và chứng minh được sự vận động, phỏt triển của giới tự nhiờn và một số vấn đề về đời sống xó hội.

- Từ đú rỳt ra được bài học về thế giới quan và phương phỏp luận.


Một phần của tài liệu GIÁO ÁN GDCD 10 (Trang 62 -62 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×