0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Hồi bảo, giá trị và nhiệm vụ của cơng ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 43 -43 )

Với hồi bão "Trở thành Cơng ty chăn nuơi tồn cầu thơng qua con người kỹ thuật và mơ hình kinh doanh hiện đại" mục viêu của CJ Vina Agri là trải rộng hơn

29

nữa tại thị trường Việt Nam tập trung vào các thị trường đầy thử thách như miền Nam và miền Bắc. Cơng ty thực hiện chiến lược mở rộng phạm vi kinh doanh và thích ứng được với những đổi thay trong xu hướng và nhu cầu của từng địa phương CJ Vina Agri mong muốn mang đến niềm vui sức khỏe và sự tiện nghi cho khách hàng ở khắp mọi nơi. Điều này thể hiện ngay từ logo của cơng ty: ba màu xanh đỏ vàng - biểu hiện sức khỏe niềm vui và sự tiện nghi - là những thơng điệp mà CJ muốn gửi đến khách hàng cùng những lời tri ân chân thành nhất.

Để thực hiện được hồi bảo của mình cơng ty tiến hành thật tốt các nhiệm vụ của mình là: tuyển dụng đào tạo nhân tài, tăng cường tiếp cận khách hàng, sản phẩm và kỹ thuật tiếp thị tốt, tinh thần đồng đội nhiệt tình mạnh mẽ, nắm giử tốc độ trong kinh doanh. Đồng thời, phát huy các giá trị của cơng ty: tính sáng tạo, tinh thần doanh nghiệp, trung thực, tơn trọng cá nhân và khách hàng.

2.1.3 Sơ đồ tổ chức và cơ cấu lao động của cơng ty 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của cơng ty được thể hiện ở phụ lục 03

Đứng đầu cơng ty là Tổng Giám Đốc (Yong Duk Park), bộ máy trực thuộc phục vụ cho vận hành của cơng ty gồm 5 giám đốc của 5 bộ phận như sau:

- Giám đốc sản xuất điều hành các nhà máy ở Long An, Vĩnh Long, Hưng Yên và Đồng Nai.

- Giám đốc nhân lực/Hỗ trợ: điều hành các phịng nhân sự, mua hàng, kế tốn. - Giám đốc trang trại: Vận hành các trang trại nuơi heo thịt, heo giống, gà giống ở Lạc An, Long Nguyên, Chơn Thành.

- Giám đốc Sale/Marketing: điều hành 2 bộ phận là Sale thức ăn gia súc, gia cầm và Sale thức ăn Thủy sản.

- Giám Đốc Nghiêm Cứu: điều hành 3 bộ phận là Trung tâm thí nghiệm, Hỗ trợ kỹ thuật và Nghiên cứu vỗ béo

30

2.1.3.2 Cơ cấu lao động của cơng ty

Bảng 2.1: Cơ cấu lao động của CJ Agri Vina năm 2014

STT Bộ phận Số lượng lao động (người) Tỷ lệ (%) Giới tính Nam Nữ 1 Ban giám đốc 11 1,30 547 299 2 Hành chính nhân sự 27 3,19 3 Tài chính kế tốn 29 3,43 4 Kinh doanh 194 22,93

5 Nghiên cứu và phát triển 20 2,36

6 Mua hàng và logistics 49 5,79

7 Cơng nhân nhà máy, trang trại

395 46,69

8 Kỹ thuật, bảo trì 42 4,96

9 Kỹ sư 49 5,79

10 Kiểm tra chất lượng 30 3,55

Tổng cộng 846 100.00 64,66% 35,34%

(Nguồn: Phịng Nhân sự cơng ty CJ Vina Agri)

Tính đến năm 2014 thì tổng số lao động tại cơng ty là 846 người trong đĩ lao động nam là 547 người (chiếm 64,66%), lao động nữ 299 người (chiếm 35,34%). Do đặc thù của cơng ty là cơng ty sản xuất nên cơng nhân nhà máy, trang trại chiếm tỷ trong cao nhất là 46,69% , các phịng ban chức năng chiếm 39%. Do thị trường tiêu thụ sản phẩm trải dài khắp cả nước nên bộ phận kinh doanh của cơng ty cũng chiếm số lượng rất lớn 194 người (chiếm 22,93%).Trong giai đoạn sắp tới, thì nhu cầu về nhân lực cho cơng ty để hướng đến các mục tiêu chiến lược là rất lớn, đĩ là

31

mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm hệ thống phân phối, chi nhánh trên tồn quốc và vươn ra các nước trong khu vực. Vì vậy vấn đề về củng cố và phát triển nguồn nhận lực cho cơng ty là vấn đề cốt lõi của ban lãnh đạo cơng ty hiện nay.

Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi của CJ Agri Vina năm 2014

Tổng số Độ tuổi Dưới 30 Từ 31-40 Từ 41-50 Trên 50 Số lượng (người) 846 411 289 120 26 Tỷ lệ (%) 100 48.58 34.16 14.18 3.07

(Nguồn: Phịng Nhân sự cơng ty CJ Vina Agri)

Hình 2.1: Biểu đồ cơ cấu tuổi lao động của cơng ty năm 2014

Theo số liệu thống kê lao động theo độ tuổi năm 2014 thì: Dưới 30 tuổi cĩ 411 người (chiếm 48.58%), từ 31 đến 40 tuổi cĩ 289 người (chiếm 34,16%), từ 41 đến 50 tuổi cĩ 120 người (chiếm 14,18%), trên 50 tuổi cĩ 26 người (chiếm 3,07%). Nhìn chung cơng ty cĩ lực lượng lao động trẻ tỷ lệ lao động dưới 30 tuổi cao, cơng ty cần tận dụng sự năng động và sáng tạo của họ. Đồng thời cũng cần khai thác kinh nghiệm của nhân viên trong khoảng 40 đến 50 tuổi, chuẩn bị nguồn nhân lực thay thế cho những nhân viên lớn tuổi sắp nghỉ hưu.

48,58% 34,16% 14,18% 3,07% Dưới 30 Từ 31-40 Từ 41-50 Trên 50

download by : skknchat@gmail.com

32

Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ của cơng ty từ năm 2012-2014

STT Năm 2012 2013 2014 Trình độ học vấn Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 1 Trên Đại Học 5 0,76 6 0,79 8 0,95 2 Đại Học 143 21,73 158 20,76 185 21,87 3 Cao Đẳng 130 19,76 150 19,71 155 18,32 4 Trung Cấp trở xuống 380 57,75 447 58,74 498 58,87 Tổng cộng 658 100,00 761 100,00 846 100,00

(Nguồn: Phịng Nhân sự cơng ty CJ Vina Agri)

Hình 2.2: Biểu đồ trình độ lao động của cơng ty từ năm 2012- 2014

5 6 8 143 158 185 130 150 155 380 447 498 0 100 200 300 400 500 600 2012 2013 2014

33

Qua bảng 2.3 và hình 2.2 ta thấy được về cơ cấu lao động theo trình độ của cơng ty rất ổn định. Sự gia tăng lao động ở các trình độ khác nhau là do cơng ty mở rộng quy mơ sản xuất nên tuyển dụng thêm lao động. Lực lượng lao động cĩ ở trình độ Trung cấp và Phổ thơng chiếm tỷ lệ cao với 58,87%. Do đĩ, cơng ty cần chú trọng vào việc đào tạo để nâng cao trình độ của người lao động.

Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo thâm niên cơng tác của cơng ty năm 2014

(Nguồn: Phịng Nhân sự cơng ty CJ Vina Agri)

Từ bảng 2.4 cho thấy tỷ lệ lao động thâm niên dưới 2 năm chiếm tỷ lệ cao 37,23% ( 315 người), thâm niên từ 2-4 năm chiếm tỷ lệ 25, 41% (215 người), tỷ lệ lao động này cao là do trong những năm qua cơng ty khơng ngừng mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh, xây dựng thêm các nhà máy, trang trại. Lao động cĩ thâm niên trên 6 năm chiếm tỷ lệ 17,38% ( 147 người) đây là lực lượng lao động đã gắn bĩ với cơng ty từ khi mới thành lập, họ cĩ nhiều kinh nghiệm cần phải được tận dụng để truyền lại cho người lao động mới.

2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng quản về quản trị nguồn nhân lực tại Cơng ty CJ Vina Agri CJ Vina Agri

2.2.1 Thu hút nguồn nhân lực

2.2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực

STT Thâm niên làm việc Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

1 Dưới 2 năm 315 37,23 2 Từ 2-4 năm 215 25,41 3 Từ 4-6 năm 169 19,98 4 Trên 6 năm 147 17,38 Tổng Cộng 846 100,00

download by : skknchat@gmail.com

34

Hoạch định nguồn nhân lực là một trong những cơng tác được quan tâm hàng đầu tại CJ Vina Agri. Việc lập kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty bao gồm nhiều nội dung, trong đĩ cơng tác hoạch định nguồn nhân lực là một trong những nội dung cũng được đề cập đến. Dựa vào dự báo tình hình cơng việc phát sinh cơng ty sẽ hoạch định nhu cầu về số lượng, cơ cấu cũng như trình độ nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của mình.

Trước khi trang trại nuơi heo Long Nguyên của cơng ty đưa và hoạt động thì cơng ty đã dựa vào khối lượng cơng việc và quy trình vận hành trang trại đã đưa ra nhu cầu về nguồn nhân lực như sau:

Bảng 2.5: Dự kiến nhân nhu cầu nhân lực cho trang trại Long Nguyên

STT Chức danh Tuổi Trình độ Kinh nghiệm Giới tính Số lượng 1 Quản lý 35-45 ĐH 5 - 1 2 Trợ lý 30-35 CĐ 2 Nữ 2

3 Kỹ thuật điện 25-35 CĐ 2 Nam 10

4 Thống kê 20-35 CĐ 2 - 8

5 Kỹ sư thú y 25-35 ĐH 5 - 5

6 Cơng nhân trang trại 20-35 PT - - 78

Tổng Cộng 104

(Nguồn: Phịng Nhân sự cơng ty CJ Vina Agri)

Thực tế việc triển khai thực hiện của cơng tác hoạch định nguồn nhân lực tại cơng ty chưa thật sự tốt, vẫn tồn tại một số mặt chưa được. Cơng tác hoạch định nguồn lực của cơng ty hiện nay chưa dự báo được nguồn nhân lực theo sự phát triển của cơng ty trong dài hạn mà chỉ hạn chế trong việc dự báo ngắn hạn. Vì vậy, khi cĩ sự thiếu hụt hay khuyết vị trí cơng việc thì điều chuyển cán bộ từ phịng ban, bộ

35

phận này sang phịng ban, bộ phận khác, điều nay mang tính chất xử lý, giải quyết tạm thời chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu, khơng tạo điều kiện cho người cĩ chuyên mơn phát huy hết đúng với năng lực của họ; chưa gắn kết nguồn nhân lực với các yêu cầu hoạt động của cơng ty, sự liên kết giữa việc tuyển chọn, đào tạo với phân cơng bố trí, sắp xếp lao động, trả lương, chia thưởng chưa thật sự hợp lý.

2.2.1.2 Phân tích cơng việc

Thơng qua kinh nghiệm của các quản lý về nhân lực của cơng ty và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, phịng nhân sự tiến hành phân tích cơng việc. Khi tiến hành phân tích cơng việc thì nhân viên phịng nhân sự tiến hành xác định mục đích của phân tích cơng việc. Sau đĩ áp dụng các biện pháp thu thập thơng tin phân tích cơng việc như phỏng vấn các nhĩm phụ trách cơng việc cụ thể, và quan sát thực tế tại nơi làm việc. Cơng ty đã xây dựng được các bảng mơ tả cơng việc của từng vị trí cơng việc.

Sau đây là bảng mơ tả cơng việc của trợ lý nhân sự của phịng nhân sự: Bảng mơ tả cơng việc của trợ lý nhân sự

Nhĩm cơng việc chính

Cơng việc chi tiết

1/ Liên hệ các

Trường đại học, cao đẳng, trung cấp tuyển chọn nguồn ứng viên cĩ chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu nhân sự

- Lập kế hoạch liên hệ với các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp để cập nhật thơng tin về các khĩa học, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh cho từng ngành học và cơng tác đào tạo của trường để tư vấn cho Ban Giám Đốc các chương trình tài trợ học bổng, tài trợ đề tài khoa học của sinh viên nhằm thu hút nguồn nhân lực giỏi cho cơng ty.

- Nắm rõ danh sách sinh viên xuất sắc và các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực chăn nuơi, thú y của sinh viên để cĩ nguồn ứng viên giỏi cho nhu cầu nhân sự của cơng ty. - Liên hệ với các giáo sư, tiến sĩ và giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thiết lập mối liên hệ bền vững để nhận được sự phối hợp trong cơng tác tuyển

36

chọn ứng viên từ nguồn sinh viên của trường. Lập dữ liệu thơng tin cá nhân về các giáo sư, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhằm tăng cường mối quan hệ tốt đẹp.

- Thực hiện các chương trình tài trợ học bổng và tài trợ đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

- Tìm hiểu thơng tin tài trợ của các cơng ty đối thủ cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

2/ Phụ trách các hoạt động phong trào trong cơng ty, các hoạt từ thiện, nhân đạo, hoạt động xã hội, tài trợ để xây dựng hình ảnh cơng ty chuyên nghiệp hơn

- Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, hoạch định các chương trình, hoạt động văn hĩa, phong trào, đồn hội trong tồn cơng ty nhằm mục đích:

+ Tạo tinh thần gắn kết trong doanh nghiệp và phát triển văn hĩa doanh nghiệp;

+ Là đầu mối kết nối, truyền đạt và chuyển giao thơng tin về quan hệ nhân sự nhiều chiều một cách hiệu quả trong cơng ty;

+ Là cầu nối kết nối các hoạt động phong trào của cơng ty với các hoạt động cộng đồng, đưa các hoạt động hướng tới cộng đồng, trách nhiệm xã hội là một trong các giá trị của cơng ty nhằm mục tiêu phát triển bền vững;

- Quản trị thương hiệu trong cơng ty và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thơng.

Quan hệ trong cơng việc

Bên trong: - Ban Giám Đốc

- Trưởng Phịng Nhân sự

- Phịng Nhân sự của văn phịng đại diện CJ Group Bên Ngồi:

- Các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp. - Các cơ quan, tổ chức chính quyền, đồn thể.

37

Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành marketing, báo chí, ngơn ngữ, văn học….;

- Cĩ ít nhất 03 năm kinh nghiệm

Kiến thức, Kỹ năng & Thái độ trong cơng việc

- Tiếng Anh thành thạo;

- Cĩ kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt; - Tư duy nhạy bén, năng động, sáng tạo, cĩ đầu ĩc tổ chức và triển khai cơng việc tốt, nhiệt tình, chịu được áp lực cao trong cơng việc;

Quyền quyết định được giao

- Theo sự phân cơng của Trưởng Phịng Nhân sự

(Nguồn: Phịng Nhân sự cơng ty CJ Vina Agri)

Cơng ty khơng xây dựng bảng tiêu chuẩn cơng việc một cách cụ thể, rõ ràng mà lồng ghép vào bảng mơ tả cơng việc. Bảng mơ tả cơng việc thì khơng kèm theo các tiêu chí đánh giá gây khĩ khăn cho việc đánh giá khen thưởng, kỷ luật cũng như thăng tiến.

2.2.1.3 Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự

Cơng ty đã thực hiện tuyển dụng theo một quy trình chuẩn chung

Bước 1: Yêu cầu tuyển dụng

Tuyển dụng thêm nhân sự mới: Khi cĩ nhu cầu bổ sung nhân sự, các bộ phận phải lập phiếu yêu cầu nhân sự theo mẫu F-R-M06-01(02) và bản mơ tả cơng việc theo mẫu F-R-M06-02(02) vị trí cần tuyển cĩ xác nhận của trưởng bộ phận và trình ban giám đốc xem xét phê duyệt. Nếu khơng được sự chấp thuận của Ban giám đốc thì khơng tuyển.

Tuyển nhân sự thay thế: Khi cĩ nhân viên nghỉ việc, thì phịng nhân sự phải tuyển người thay thế, trường hợp này các phịng ban cũng cần phải lập phiếu yêu cầu F-R-M06-01(02) nhưng khơng cần cĩ sự phê duyệt lại từ Ban giám đốc.

38

(Nguồn: Phịng Nhân sự cơng ty CJ Vina Agri)

Hình 2.3: Sơ đồ tuyển dụng của cơng ty CJ Vina Agri

Trách Nhiệm Lưu Đồ Nội dung

Bộ phận liên quan Ban Giám Đốc Nhân viên phịng Nhân sự Nhân viên phịng Nhân sự Giám Đốc Nhân sự Nhân viên phịng Nhân sự Bộ phận liên quan Giám Đốc Nhân sự Bộ phận liên quan Nhân viên phịng Nhân sự Ban Giám Đốc Nhân viên phịng Nhân sự Bộ phận liên quan Nhân viên phịng Nhân sự Giám Đốc Nhân sự Ban Giám Đốc F-R-M06- 01(02) F-R-M06- 02(02) F-R-M06- 03(02) F-R-M06- 03(02) F-R-M06- 04(02) F-R-M06- 05(02) (a,b,c) F-R-M06- 06(02) F-R-M06- 07(02) F-R-M06- 08(02) F-R-M06- 09(02) F-R-M06- 10(02) (a,b)

Yêu cầu tuyển dụng

Khơng Ký hợp đồng Document records Duyệt Hủy Tìm hồ sơ ứng viên Tiếp nhận và chọn hồ sơ phù hợp Duyệt Lên lịch phỏng vấn Phỏng vấn Kết quả Duyệt Thử việc

Lập báo cáo tuyển dụng

Từ chối Từ chối Đạt Đạt Khơng Khơng Khơng Khơng

39

Bước 2 : Tìm hồ sơ ứng viên

Căn cứ vào các yêu cầu đã được duyệt, nhân viên phịng nhân sự viết thơng báo tuyển dụng và gửi đến các trung tâm cung ứng lao động, đăng báo, đăng thơng tin tuyển dụng trên các trang website giới thiệu việc làm hoặc kênh người thân để tìm ứng viên.

Bước 3: Tiếp nhận và chọn hồ sơ phù hợp:

Nhân viên phịng nhân sự tiếp nhận các hồ sơ từ các ứng cử viên, phân loại để chọn lựa một số hồ sơ đạt yêu cầu và lập danh sách các ứng cử viên cần phỏng vấn theo mẫu F-R-M06-03(02) (nếu số lượng ứng viên từ 10 người trở lên thì lập danh sách phỏng vấn). Danh sách này sẽ được gửi cho giám đốc nhân sự xem xét và phê

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 43 -43 )

×