0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Giải pháp vận dụng KTTN trong các công ty điện lực trên địa bàn TP.HCM.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 90 -91 )

Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp ngày càng gay gắt. Đặc biệt Việt nam chuẩn bị thực hiện Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP), đây là một sân chơi lớn về thương mại, có rất nhiều thuận lợi cho Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao thương với nước ngoài, nhưng cũng đầy thách thức với những doanh nghiệp làm ăn theo kiểu cũ không đáp ứng được các yêu cầu của thế giới, với mặt bằng thuế quan bình đẳng nếu các DN của chúng ta không cải tiến công nghệ thay đổi và hiện đại trong quan lý để giảm giá thành, tạo ra các sản phẩm trong nước đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu thì chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà của chúng ta.

Trước những thuận lợi và thách thức đó thì tất cả các ngành sản xuất không thể nằm ngoài xu thế đó, đặc biệt đối với ngành điện khi đã hình thành thị trường điện trong thời gian sắp tới thì các công ty Điện lực không còn độc quyền của Nhà nước nên tính cạnh tranh về giá bán sẽ trở lên khốc liệt hơn, mặt khác tỷ lệ chi phí điện trong giá thành sản phẩm công nghiệp cũng quyết định đến sức cạnh tranh của sản phẩm rất nhiều. Để đứng vững và thắng thế trong cạnh tranh, các Doanh nghiệp một mặt phải nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm mọi cách để giảm giá dịch vụ để giữ chân khách hàng. Mặt khác trong điều kiện nguồn lực ngày càng khan hiếm, đối với ngành điện thì sự ưu đãi của tự nhiên (nguồn nước, sức gió, thời tiết mưa nắng ổn định…) góp phần không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp đây là nguồn lực chính của ngành. Do vậy các Doanh nghiệp nói chung và ngành điện nói riêng phải biết nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, thay đổi và sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý. Tận dụng sự tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc biệt là sự bùng nổ về khoa học công nghệ giúp cải thiện rất nhiều trong công tác quản lý như lưới điện thông minh, trạm điện không người trực, đo xa… giúp các công ty điện lực nâng cao năng suất lao động giảm tối đa chi phí cho ngành. KTTN là một công cụ rất hữu hiệu để giúp các nhà quản trị đánh giá được hiệu quả công tác tại các bộ phận, các trung tâm trách nhiệm để có những điều chỉnh kịp thời trong điều hành sản xuất. Thông tin Kế toán quản trị nói chung KTTN nói riêng được gắn với hầu

hết các quyết định của các nhà quản trị trong quá trình lập kế hoạch kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, các trung tâm trách nhiệm.

Tính hiệu quả của công tác KTTN giữ một vai trò quan trọng trong việc quản lý và quyết định sống còn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Từ các nhận định ở trên tác giả nhận thấy được các nhân tố chính tác động đến hiệu quả công tác KTTN

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH​ (Trang 90 -91 )

×