0

Một số vấn đề quản lý nhà nớc đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 87-88 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

10. Một số vấn đề quản lý nhà nớc đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

Theo quy định hiện hành, để đợc thởng về kim ngạch xuất khẩu đối với hàng thủ công mỹ nghệ, doanh nghiệp phải đạt mức kim ngạch 5 triệu USD/năm trở lên. Còn sau đó, nếu doanh nghiệp duy trì và phát triển tốt để đ- ợc xét thởng tiếp thì doanh nghiệp phải có tốc độ tăng trởng kim ngạch xuất khẩu đạt mức quy định, mức hiện hành là 20% /năm đối với toàn bộ kim ngạch năm sau so với năm trớc. Thực tế tốc độ tăng trởng này quá cao, hiếm có doanh nghiệp nào đạt đợc. Vì vậy, đề nghị nhà nợc nên có chính sách mới là chỉ cần đạt đợc tốc độ tăng trởng là 10% /năm cũng đợc thởng xuất khẩu.

10. Một số vấn đề quản lý nhà nớc đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ. hàng thủ công mỹ nghệ.

Trớc đây còn liên hiệp hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trung ơng đợc nhà nớc uỷ quyên thực hiện một số chức năng của cơ quan quản lý nhà nớc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong các nghành nghề truyền thốngkhi tổ chức này bị giải thể, các chức năng trên đợc chuyển sang cơ quan nhà nớc khác nên các nghành nghề này ít đợc quan taam. Đề nghị Chính phủ chính thức giao nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo phát triển các nghành nghề này Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn và có thể uỷ quyền liên minh hợp tác xã Việt Nam thực hiện một số chức năng nào đó cho phù hợp.

Đề nghị nghiên cứu thành lập một số tổ chức thích hợp cho việc hỗ trợ và quản lý của Nhà nớc nhằm phát triển các nghành nghề này theo các chủ tr- ơng chính sách Nhà nớc, tổ chức đó có thể là “ Trung tâm hỗ trợ phát triển nghành nghề truyền thống ”trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hoặc một trung tâm hoạt động độc lập theo sự chỉ đạo trực tiếp của Chính Phủ.

khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đề nghị Chính phủ giao Tổng cục hải quan tổ chức lại việc thống kê xuất khẩu tơng đối chi tiết các loại hàng hoá thuốc nhóm hàng thủ công mỹ nghệ. Bộ Thơng Mại sẽ phối hợp cùng Tổng cục hải quan để hớng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quyết định của Chính phủ trong việc khải báo hải quan khi xuất khẩu loại hàng này.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 87 -88 )

Mục lục