0

Nhàn ớc thực hiện trợ cấp xuất khẩu

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 75-76 )

II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre đan ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

2. Các giải pháp từ phía Nhà nớc

2.2 Nhàn ớc thực hiện trợ cấp xuất khẩu

Trợ cấp xuất khẩu là những u đãi tài chính mà Nhà nớc dành cho ngời xuất khẩu khi họ bán đợc hàng hoá ra thị trờng nớc ngoài. Mục dích của trợ cấp xuất khẩu là giúp nhà xuất khẩu tăng thêm thu nhập, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu do đó đẩy mạnh đợc xuất khẩu. có hai loại trợ cấp xuất khẩu là trợ cấp trực tiếp và gián tiếp.

Trợ cấp trực tiếp:

Đó là việc áp dụng thuế suất u đãi đối với hàng xuất khẩu miễn hoặc giảm thuế đối với các nhà xuất khẩu khi nhập nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu cũng nh khi xuất sản phẩm ra nớc ngoài cácnhà xuất khẩu… đợc hởng giá u đãi các đầu vào của quá trình sản xuất nh điện, nớc, thông tin liên lạc…

Đối với công ty XNK Hà Tây và cụ thể là mặt hàng mây tre đan hiện đang đợc miễn thuế xuất khẩu. mặc dù vậy hình thức trợ cấp xuất khẩu trực tiếp cần đợc phát huy hơn nữa đặc biệt là việc hoàn thiện và giảm thuế nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất hàng xuất khẩu mây tre đan.

Trợ cấp gián tiếp:

Đây là hình thức Nhà nớc thông qua việc dùng ngân sách của mình để giới thiệu, triển lãm, quảng cáo tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch xuất… khẩu hoặc Nhà nớc trợ giúp về kỹ thuật và đào tạo chuyên gia.

giới thiệu, triển lãm và quảng cáo sản phẩm mây tre mỹ nghệ truyền thống. Những vấn đề này bản thân doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện và thực hiện với hiệu quả không cao.

Đối với việc trợ giúp kỹ thuật và chuyên gia thì cần thiết phải có sự giúp đỡ từ phía Nhà nớc, để công ty có thể phát triển cả về kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh ngoại thơng cũng nh trong sản xuất và nâng cao tay nghề.

Trợ cấp gián tiếp cũng có thể là Nhà nớc mở các lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn hoặc trung hạn để bồi dỡng trình độ nghiệp vụ ngoại thơng trong tình trạng khó khăn nh hiện nay, đồng thời Nhà nớc cũng có thể mở các trung tâm hớng dẫn, đào tạo tay nghề cho thợ thủ công sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 75 -76 )

Mục lục